نتایج جستجو

2413

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

242

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

تحقیقات بتن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

پیوستگی مناسب بتن و فولاد از عوامل کلیدی در عملکرد کمپوزیتی سازه های بتن آرمه است. در این تحقیق، اثر افزودنی فوق روان کننده بر روی مقاومت پیوستگی فولاد-بتن به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد 18 نمونه در دو نسبت اختلاط بتن معمولی و بتن حاوی فوق روان کننده تهیه شده است. میلگردهای استفاده شده از سه اندازه قطر 8، 10 و 12 میلیمتر هستند که در طولی معادل با 5 برابر قطر میلگرد در داخل بتن محصور شده اند. مقاومت پیوستگی از طریق تست بیرون-کشیدگی مستقیم با دستگاه کشش یونیورسال تعیین شده است. 5 عدد نمونه مکعبی استاندارد بتن برای بررسی مقاومت فشاری و مشخصات نمونه های سخت شده تهیه شده است. نمونه ها در سن 42 روزه مورد آزمایش قرار گرفته اند و منحنی های نیرو-جابجایی آن ها با استفاده از روش بیرون کشیدگی مستقیم ترسیم شده است. مقادیر نیروی ماکزیمم و جابجایی متناظر با آن، تنش پیوستگی و سایر پارامترهای مهم برای حالات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد مقاومت پیوستگی بتن-فولاد با افزایش قطر میلگرد کاهش می یابد. افزودنی فوق روان کننده تاثیر قابل توجهی در افزایش مقاومت پیوستگی بتن-فولاد و مقاومت فشاری نمونه ها دارد، به طور مثال، مقاومت پیوستگی متوسط برای بتن حاوی فوق روان کننده 3/2 برابر بتن معمولی است.

آمار یکساله:  

بازدید 17

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  291-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76501
 • دانلود: 

  18562
چکیده: 

Reactive Powder Concrete (RPC) is an ultra high performance concrete which has SUPERior mechanical and physical properties. The RPC is composed of cement and very fine powders such as crushed quartz (100–600 mm) and silica fume with very low water/binder ratio (W/B) (less than 0.20) and SUPER PLASTICIZER (SP). The RPC has a very high compressive and tensile strength with better durability properties than current high performance concretes. Application of very low water/binder ratio with a high dosage of SUPER PLASTICIZER, different heat curing processes and pre-setting pressure improve mechanical and physical properties of RPC. In this study, the RPC is composed of available materials in Iran. Two different mixing proportions, different water/binder ratios for preparation of samples, different SUPER PLASTICIZER dosages, five different (0, 25, 50, 100 and 150 MPa) pre-setting pressure and 7 different curing regimes were used in samples preparation and experiments. Results showed that appropriate water/binder ratio and SUPER PLASTICIZER dosage, higher temperature and pre-setting pressure increase the workability, density and compressive strength of compositions.

آمار یکساله:  

بازدید 76501

دانلود 18562 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  205-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

یکی از جدیدترین نوآوری های فناوری نانو استفاده از میکرو نانو حباب ها (میناب) به عنوان جایگزین آب در بتن می باشد. استفاده از میناب به عنوان جایگزین آب مصرفی در بتن می تواند در جهت بهبود یا تضعیف خصوصیات بتن سخت شده و بتن در حالت خمیری تاثیرگذار باشد. استفاده از فوق روان کننده ها می تواند نقش موثری در کاهش اثرات بعضا منفی میناب در خصوصیات بتن داشته باشد. در این پژوهش به منظور بررسی اثرات جایگزین میناب با آب در بتن در حضور درصدهای مختلف فوق روان کننده، تاثیر میناب بر زمان گیرش، جریان ملات سیمان و مقاومت فشاری ملات سیمان بررسی می گردد. بدین منظور تعداد 16 نمونه آزمایشگاهی سوزن ویکات، 48 نمونه آزمایشگاهی ملات فشاری سیمان و 16 نمونه جریان ملات سیمان به ترتیب به منظور بررسی زمان گیرش، مقاومت فشاری و جریان سیمان با درصد های مختلف فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر (0. 5، 0. 9 و 1. 4) در حضور و عدم حضور میناب آزمایش شد. نتایج نشان داد که مقاومت فشاری ملات سیمان با میناب نسبت به آب در سنین 7 و 28 روز به ترتیب 16 و 7 درصد افزایش داشت. مقاومت فشاری ملات سیمان با میناب در حضور فوق روان کننده نسبت به ملات سیمان با آب در حضور فوق روان کننده در سنین 7 و 28 روز افزایش داشته است که بیشترین مقاومت در 0. 5 درصد فوق روان کننده رخ داد که در سن 7 روز 21 درصد افزایش و در سن 28 روز 10 درصد افزایش داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

تحقیقات بتن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1171
 • دانلود: 

  530
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1171

دانلود 530 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

SENSORS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  5667-5667
تعامل: 
 • استنادات: 

  68
 • بازدید: 

  450
 • دانلود: 

  6087
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 450

دانلود 6087 استناد 68 مرجع 0
نویسندگان: 

MAZLOOM M. | MEHRVAND M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86502
 • دانلود: 

  23698
چکیده: 

This paper expresses the effects of silica fume, SUPER PLASTICIZER and GFRP on the torsional strength of self-compacting concrete (SCC) beams. SCC and control concrete mix designs in this study are based on 20 different mixes with the water-cement ratios of 0.35 and 0.45. For Torsion tests, beams with the dimensions of 40 × 10 × 10 cm were casted. To determine the compressive strength and Pundit tests, Cubic specimens with the dimensions of 10 × 10 × 10 cm and standard cylindrical specimens with the dimensions of 15 × 30 cm height were made and cured for 28 days before testing. The obtained experimental results show that the effect of silica fume in w/c=0.45 was more than the other on torsional capacity was. The torsional strength of concrete beams with GFRP was increased about 43%. The error of estimating the compressive strength of concrete by pundit test was 2%. In addition, the existing equations for estimating the torsional strength of ordinary concrete can be used for Self Compacting concrete.

آمار یکساله:  

بازدید 86502

دانلود 23698 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

مواد پرانرژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  37-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

نرم کننده ها مولکول های کوچک و غیر فراری هستند که به منظور بهبود خواص مکانیکی و حرارتی پلیمرها به آن ها افزوده می شوند. یکی از مهم ترین مشکلات نرم کننده ها، مهاجرت به سطوح خارجی بافت پلیمر و درنتیجه کاهش خواص حرارتی، مکانیکی و کهولت مواد پلیمری است. در سال های اخیر برای رفع مشکل مربوط به مهاجرت نرم کننده ها، نرم کننده های واکنش پذیر معرفی شده اند. در این راهکار، نرم کننده محتوی یک گروه آلکین واکنش پذیر انتهایی است که انتظار می رود منجر به واکنش حلقه زایی 1 و 3-دوقطبی آزید-آلکین شود و مانع از مهاجرت نرم کننده به سطح خارجی پلیمر شود. در این مطالعه نرم کننده واکنش پذیر پرانرژی پلی گلیسیدیل نیترات با انتهای پروپارژیل (PTPGN) سنتز و به وسیله روش های DSC، GPC، FTIR و 1HNMR شناسایی و مشخصه یابی گردید. نتایج GPC نشان می دهد که میانگین عددی جرم مولکولی نرم کننده حدودg/mol 731 است و نرم کننده ساختار اولیگومری دارد. گرمانگاشت DSC دمای انتقال شیشه ای را ° C5/66-نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  310-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56534
 • دانلود: 

  32550
چکیده: 

Phthalates are synthetic PLASTICIZERs widely used in plastics and other common consumer products, such as food packaging, toys, cosmetics, clothing, and biomedical devices. Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is one of the most common phthalates. DEHP is not covalently bound to polymers in plastic. Thus, it leaches out of products and gets into the environment, making it a wide spread environmental contaminant. Humans are exposed to DEHP predominantly via contaminated food or beverages. The human toxicity of DEHP continues to be a subject of intense debate between public health advocates, researchers and the industry because there are essentially no studies on the health effects of DEHP in humans. Once DEHP gets into the gastrointestinal tract, it is quickly absorbed to blood. In this study fluorescence spectroscopic method is used to examine the effect of different concentrations of DEHP on insulin. Results show that the tertiary structure of insulin was changed by increasing the DEHP concentration. It can be concluded that DEHP may increase the risk of diabetes mellitus due to inducing conformational changes in insulin and may increase the advanced glycation end products (AGEs) generation.

آمار یکساله:  

بازدید 56534

دانلود 32550 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (مسلسل 79)
 • صفحات: 

  134-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  690
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

زمینه و هدف: علی رغم آنکه برای افزایش حجم پروتز در بیماران دارای دنچر از Modeling plastic(MP) در کنار ماده بهسازی بافتی استفاده می شود، اما در رابطه با ترکیب و واکنش متقابل (MP) و ماده بهسازی بافتی تحقیقهای گسترده ای انجام نشده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو جزء از ترکیبات ماده بهسازی بافتی روی ساختار و ترکیب شیمیایی (MP) می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی مدل های کامپاند به ابعاد 25 و ارتفاع دو میلی متر تهیه گردیدند. پس از آن نمونه ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شده و هر کدام از آنها به وسیله ترازوی دیجیتال وزن می گردید. سپس نمونه ها در سه محلول اتانول، DBP: Di Butyl Phthalate و سه مخلوط دو ترکیب ذکر شده 50% اتانول و DBP%50 قرار داده شد و در زمانهای دو، چهار، شش و 24 ساعت مجددا وزن می شد برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 16 استفاده گردید و از آزمون نان پارامتریک Kruskal-Wallis استفاده شد.یافته ها: یافته های به دست آمده بیانگر این بود که اتانول نقش زیادی در حلالیت (MP) ندارد، در حالی که DBP تاثیر زیادی در حلالیت آن دارد و همچنین ترکیب اتانول و DBP در میان این سه نوع بیشترین تاثیر را در حلالیت (MP) دارد. (P=0.03)نتیجه گیری: DBP تاثیر زیادی در حلالیت(MP) ، دارد، ضمن آنکه ترکیب اتانول و DBP در میان این سه نوع دارای بیشترین تاثیر در حلالیت (MP) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 690

دانلود 179 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  ج-57
 • صفحات: 

  110-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4378
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این تحقیق پدیده واکنش قلیایی - سیلیسی سنگدانه های بتن (Alkali-Silica Reaction, ASR) با استفاده از یک سنگدانه فعال مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از مطالعه بررسی تاثیر نوع سیمان مصرفی و افزودنی های میکروسیلیس و فوق روان کننده بر واکنش قلیایی - سیلیسی سنگدانه های بتن می باشد. همچنین روشهای مختلف تشخیص واکنش قلیایی - سیلیسی سنگدانه های بتن مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند. در این تحقیق مجموعا تعداد 104 نمونه ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایشها عبارت بودند از: آزمایش پتروگرافی استاندارد ASTM C295، روش طولانی مدت CAN/CSA A23.2-14x، روش تسریع شده CAN/CSA A23.2-14 روش فوق سریع اتوکلاو Laval که با استفاده از سیمان های نوع 2 و 5 و نوعی سنگدانه سیلیسی از جنس کوارتز انجام شدند. نتایج آزمایشها نشان می دهند که تطابق مناسبی بین روش تسریع شده با روش طولانی مدت در تشخیص واکنش (ASR) وجود دارد. این تطابق نتایج بین روش فوق سریع اتوکلاو Laval با دو روش دیگر کمتر دیده می شود. براساس نتایج آزمایشگاهی در مرد سنگدانه موردنظر، افزودن حدود 15% میکروسیلیس به مخلوط، باعث کاهش قابل توجهی در انبساط ناشی از واکنش قلیایی می شود. به ازای مصرف بیش از 15% میکروسیلیس اگر چه مقدار انبساط کمتر می شود لیکن شدت کاهش قابل ملاحظه نمی باشد. افزدون فوق روان کننئده نیز تأثیر مثبتی در محدود کردن انبساط نمونه های مورد آزمایش داشته است. همچنین مشخص گردید که همراهی افزودنی های فوق با سیمان نوع 5 نسبت به سیمان نوع 2 در کاهش انبساط ناشی از ASR موثرتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 4378

دانلود 133 استناد 0 مرجع 1
litScript