نتایج جستجو

29353

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2936

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  653-662
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1063
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

سابقه و هدف: بررسی توزیع تنش در P.D.L دندانهای ماگزیلا بویژه دندان مولر اول و معرفی نقاط با تراکم بالای تنش در PDL (مناطق پرخطر) هنگام کاربرد هدگیر به منظور رعایت روش های مراقبتی ویژه و بررسی امکان وقوع صدمات احتمالی ضروری است. در این مطالعه به کمک روش محاسباتی، "آنالیز اجزا محدود" مقدار و نوع تنش توزیع شده در دندان مولر اول ماگزیلا، تحت تاثیر نیروهای خارج دهانی High pull Headgear مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع هدف از این مطالعه بررسی نحوه توزیع تنش در PDL دندان مولر اول در محیط ویژه ای که تمام دندانهای ماگزیلا بطور کامل Align و Level شده، بوسیله یک آرچ وایر full size یکپارچه شده اند، بدنبال کاربرد هدگیر High pull به کمک روش FEM می باشد.مواد و روشها: مطالعه حاضر به روش تجربی (Experimental) و با تکنیک "آنالیز اجزا محدود بر روی مدل رایانه ای شبیه سازی شده از جمجمه یک انسان جوان که دارای 17096 المان و node 23013 بود انجام پذیرفت. به منظور اعمال نیرو به دنتیشن ماگزیلاری، ابتدا به کمک یک آرچ وایر full size رکتانگولر (25×21) که بصورت passive داخل slot براکتهای 022 واقع شده بود مجموعه دنیتشن ماگزیلاری، بصورت یکپارچه در آورده شد و تحت راستای +30 درجه نیرویی به میزان 350 گرم وارد شد و در نهایت روند توزیع تنش در 4 ناحیه باکالی، مزیالی، پالاتالی، دیستالی و در مقاطع سرویکالی، میانی، اپیکالی PDL دندان مولر اول مورد مطالعه قرار گرفته و در پایان مقدار و نوع تنش توزیع شده در هر ناحیه بوسیله مقادیر ثبت شده در هر یک از تنش های اصلی سه گانه (1, 2, 3 princ)  و با توجه به علامت جبری آنها مورد ارزیابی واقع گردید.یافته ها: بیشترین مقادیر تنش توزیع شده در PDL ریشه های دندان مولر اول، در ناحیه باکالی ریشه مزیوباکال، بخش های باکالی، پالاتالی و دیستالی مقطع سرویکالی و ناحیه دیستالی مقطع میانی ریشه دیستوباکال و سطح دیستالی ریشه پالاتال مشاهده شد. در کل نحوه توزیع تنش در PDL ریشه های مولر ماهیتی اینتروزیتو داشت.نتیجه گیری: هنگام استفاده از هدگیر High Pull گسترش نواحی پرتنش (نواحی خطر) کاهش و فقط به PDL بعضی از سطوح ریشه دندان مولر (بویژه ریشه دیستوباکالی) محدود شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1063

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  46-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1356
 • دانلود: 

  362
چکیده: 

زمینه و هدف: گسترده ترین آزمونی که برای ارزیابی سلامت جنین قبل از زایمان انجام می گیرد NST یا آزمون بدون استرس جنین می باشد. در این آزمون تعداد تسریع های ضربان قلب به کمک دستگاه داپلر یا مانیتور الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این آزمون میزان مثبت کاذب بالایی دارد. مطالعات مختلف همراهی تحریک صوتی ارتعاشی با NST را جهت کاهش موارد غیر واکنشی و مدت آزمون پیشنهاد نموده اند.روش بررسی: این پژوهش از نوع بررسی تست ها به صورت یک گروهی و به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. تعداد نمونه ها 40 نفر و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه و برگ ثبت اطلاعات، دستگاه سونوگرافی و Non STRESS Test (NST)، کاغذ الگوی ضربان قلب، مسواک جنین از روی شکم مادر انجام و NST ده دقیقه دیگر ادامه می یافت. سپس نتایج آن را ثبت و بیمار جهت پروفایل بیوفیزیکی (BPP) ارجاع می شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی کای دو و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این پژوهش 70% موارد غیر واکنشی با استفاده از تحریک صوتی ارتعاشی به واکنشی تغییر یافت و در همه آنها نمره BPP طبیعی (نمره هشت از هشت) بود (ارزش پیشگویی منفی 100%)، میزان مثبت کاذب با تحریک صوتی ارتعاشی کمتر از NST بود.نتیجه گیری: با استفاده از تحریک صوتی ارتعاشی در ارزیابی سلامت جنین می توان با صرفه جویی در وقت و هزینه و پرسنل، سلامتی جنین را زودتر و بهتر تشخیص داد. 

آمار یکساله:  

بازدید 1356

دانلود 362 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  43 (روان شناسی بالینی و شخصیت 3)
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1356
 • دانلود: 

  519
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای رویدادهای تنیدگی زای زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان سالم بود. 65 بیمار مبتلا به سرطان سینه بستری طی ماه های شهریور تا دی سال 1387 در بخش سرطان انستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی به صورت در دسترس انتخاب گردید. همه بیماران کمتر از 2 ماه از تشخیص سرطان آنها گذشته بود. 65 بیمار با 65 فرد سالم که از نظر سن، میزان تحصیلات، وضعیت سکونت و شغل در شهر تهران همتا بودند از جنبه رویدادهای تنیدگی زای زندگی با استفاده از آزمون پیکل سال 1971 مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون t برای دو گروه مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که زنان مبتلا به سرطان سینه بطور معناداری از افراد سالم رویدادهای تنیدگی زای بیشتری را تجربه نموده اند. همچنین زنان مبتلا به سرطان سینه به تعداد بیشتری مرگ یکی از اعضای خانواده به جز همسر و فرزند را به عنوان مهم ترین حادثه اعلام نموده اند. و حاملگی ناخواسته و طلاق از میانگین تنیدگی بالائی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1356

دانلود 519 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1-2 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  34-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  447
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

افزایش فشارخون و تعداد ضربان قلب یکی از شایعترین عوارض طی لارنگوسکپی و لوله گذاری بوده که گاه مشکلات جدی را برای بیمار در پی دارد. ما به ارزیابی اثر تجویز کلونیدین داخل بینی در کاهش واکنشهای تنشی طی لارنگوسکپی مستقیم و لوله گذاری در 120 بیمار جهت عمل آپاندکتومی انتخاب شده که در محدوده سنی 17 تا 40 سال در گروه مورد مطالعه 5µg/Kgکلونیدین (حداکثر 300 میکروگرم) 15 تا 20 دقیقه قبل از القا بیهوشی از طریق بینی تجویز می گردید و در گروه شاهد دارونما با همان حجم تجویز می شد. گروهها از نظر سن، وزن و نوع عمل جراحی تقریباً یکسان بودند. فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و ضربان قلب در زمان استراحت، دقیقه اول و سوم بعد از لارنگوسکپی و لوله گذاری اندازه گیری و ثبت گردید. کلونیدین داخل بینی باعث کاهش فشارخون سیتولیک (11.7-%)، فشارخون دیاستولیک (10.2-%) و ضربان قلب (0.9-%) در دقیقه اول بعد از لوله گذاری شد که این روند کاهش در دقیقه سوم نیز ادامه پیدا کرد. فشارخون سیستولیک (17.9-%)، فشارخون دیاستولیک (16.6-%) و ضربان قلب (4.9-%) در حالی که در گروه شاهد در دقیقه اول بعد از لوله گذاری فشار خون سیستولیک (9.8+%)، فشارخون دیاستولیک (17.3+%) و ضربان قلب (12.3+%) افزایش نشان داد و در دقیقه سوم فشارخون سیستولیک به (7.3+%)، فشارخون دیاستولیک به (13.3+%) و ضربان قلب به (10.4+%) کاهش پیدا نمود. (P<0.01) در نتیجه کلونیدین داخل بینی به شکل قابل توجهی واکنشهای تنشی در طی لارنگوسکپی مستقیم و لوله گذاری را کاهش می دهد.  

آمار یکساله:  

بازدید 447

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

امامیه محمد | امامیه شیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  164-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  740
 • دانلود: 

  368
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: یکی از مسائل مورد بحث در رشته های مختلف دندانپزشکی بررسی اثر نیروهای اعمال شده به دندان و ترمیمی های دندانی است که پس از معالجات دندان به آن وارد می شود. با توجه به اینکه هر جسم یا ماده ای دارای یک حد نهایی برای تحمل تن شها می باشد لذا کاربرد نیروهای بیش از حد توان باعث می گردند تا سلامت و کیفیت آن را تغییر دهند. به طور متداول نیروهای مضغی از ناحیه مولرها به سمت ثنایای میانی کاهش می یابند. میانگین تقریبی نیروهای اعمال شده برروی دندان مولر 170 پوند برابر 565 نیوتن، پره مولرهای 70 پوند و ثنایای میانی در حدود 37 پوند برابر با 155 نیوتن تخمین زده می شوند. این نیروها با افزایش سن به دلایل متنوع زیادتر می شوند. لذا برای یک دندانپزشک بررسی اثر نیروهای وارد بر روکش و سمان زیرین آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین او می تواند نکات ضعف در درمان Crownها را شناخته و در رفع آن تدابیر لازم را رعایت نماید. با توجه به اینکه روش Finite element در سه دهه اخیر در حل معضلات دندانپزشکی نقش ارزشمندی داشته است این مطالعه انجام پذیرفت. هدف از این مطالعه بررسی الگوی توزیع تنش بر سمان مصرفی بین Crown و عاج دندان ثنایای میانی بود.مواد و روشها: بدین منظور از روش Finite element (FE) که یک روش دقیق آنالیز کامپیوتری است استفاده گردید لذا با توجه به مطالب مذکور مدل دندان سانترال بالا توسط کامپیوتر ترسیم و آناتومی مدل دندان به دقت ملحوظ گردید تا یک مدل کامپیوتری ایده آل به وجود آید. نیروهای تنش زا با زوایای 30 و 50 درجه به لبه انسیزولینگوالی و یک سوم انسیزالی ناحیه لینگوال محور طولی دندان وارد گردید. با توجه به کتب و مقالات مرجع اطلاعات لازم به کامپیوتر منتقل و کامپیوتر آن Super sap انتحاب گردید.یافته ها: نتایج حاصل از روش دو بعدی نشان می دهند که میزان تنش برشی به وجود آمده در سمت لینگوال متفاوت از مقدار آن در سمت باکال است. در بارگذاری دوم (روش سه بعدی) میزان تنش در سمت لینگوال ناحیه طوق به مقدار چشمگیری کاهش می یابد و حدود 10 مگاپاسکال می رسد که این مقدار کمتر از میزان تحمل سمان زیرین روکش می باشد در صورتی که در بارگذاری اول مقدار تنش برابر با 17.8 مگاپاسکال است که این مقدار بیش از حد قابل تحمل آن است. مقایسه تنشهای ایجاد شده در سمان زیرین روکش ممکن است بستگی به آلیاژ انتخاب شده و ضخامت ساختار فلزی Crown آن داشته باشد.نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به استحکام بسیاری از سمانها اعمال نیروی زیاد ممکن است منجر به شکست لایه سمان در فاصله بین عاج دندان و ساختار فلزی شود و در نهایت منجر به شکست در درمان دندان مورد معالجه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 740

دانلود 368 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  266-295
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1507
 • دانلود: 

  344
چکیده: 

هدف و زمینه: استرس شغلی یکی از شایع ترین بیماری های عصر ماست. تحقیقات نشان می دهند که استرس شغلی می تواند از ناحیه عوامل فردی، ماهیت و ویژگی های شغلی و نقش های سازمانی، ساختار سازمانی، ارتباطات، مدیریت سازمان و غیره بر فرد وارد شود. بنابراین شناخت و درک صحیح از عوامل استرس زای شغلی و تعدیل و کاهش آن ها تا سطح منحنی نرمال می تواند باعث ایجاد بسترهای رشد و بالندگی سازمان شود. هدف کلی در این تحقیق شناسایی میزان استرس شغلی دانش آموختگان شاغل در کلانتری های تهران بزرگ و عوامل موثر بر آن است.روش: این پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. متغیرهای موثر بر استرس که در این تحقیق به آن پرداخته شده است عبارتند از: ویژگی های فردی (سن و جنسیت)، ساختار سازمانی، ویژگی های نقش، آموزش و منابع محیطی. برای سنجش میزان تأثیر هر یک از این متغیرها از روش های مختلف مثل تحلیل رگرسیون ساده و چندمتغیره، ضریب همبستگی اسپیرمن، من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموختگان دانشگاه علوم انتظامی از سال 1380 تا 1385 می باشند که در کلانتری های تهران بزرگ مشغول به کار هستند. نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند که با توجه به حذف پرسشنامه های ناصحیح و ناقص تعداد 107 پرسشنامه صحیح جهت تحلیل آماری مورد قبول واقع شده اند.یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق بین ویژگی های فردی کارکنان (سن، جنسیت، تأهل و ...) و همچنین منابع محیطی با استرس شغلی کارکنان رابطه ای مشاهده نشد؛ ولی بین آموزش، ویژگی های نقش و ساختار سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد.نتایج: بر اساس تحلیل رگرسیون چندمتغیره از بین متغیرهای مستقل مورد بررسی متغیر ساختار سازمانی سهم بیشتری در پیشگویی رفتار متغیر وابسته دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1507

دانلود 344 استناد 2 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1665
 • دانلود: 

  513
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1665

دانلود 513 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  851
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

در این پژوهش، اثر استرس شنا بر Tolerance حاصل از تجویز مرفین توسط فرمالین تست مورد بررسی قرار گرفت. تجویز دوزهای مختلف مرفین بصورت زیرجلدی با دوزهای 9 mg/kg و 6، 3 در موشها باعث ایجاد بی دردی وابسته به دوز در هر دو فاز فرمالین تست (حاد و مزمن) میگردد. استرس شنا دو یا سه بار در مدت سه روز متوالی به منظور ایجاد Tolerance ناشی از استرس شنا موجب کاهش اثر ضددردی مرفین گشت. همچنین استفاده از مرفین سولفات با دوز 25 mg/kg بمدت سه روز متوالی در حضور دو یا سه بار استرس شنا باعث تقویت اثر Tolerance نسبت به اثر ضد دردی مرفین در هر دو فاز فرمالین تست گردید. تجویز مرفین با دوز 50 mg/kg در مدت سه روز متوالی و همزمان با استرس شنا تغییری در Tolerance نسبت به مرفین ایجاد ننمود. از سوی دیگر تزریق مرفین 50 mg/kg در طول سه روز و بدون استرس شنا، اثر ضد دردی ناشی از مرفین را در هر دو فاز فرمالین تست کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 851

دانلود 184 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  65-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

سابقه و هدف: استرس فیزیولوژیک از طریق ایجاد تغییرات در خصوصیات بزاق روی کروژن آلیاژهای ارتودنسی تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف سنجش تاثیر استرس در میزان یون های نیکل (Ni) وکروم (Cr) در بزاق بیماران تحت درمان دستگاه های ثابت ارتودنسی ترتیب داده شد.مواد وروش ها: در این مطالعه quasi-clinical trial تعداد 10 بیمار شرکت کردند. جمع آوری نمونه بزاق بیماران در سه مرحله متفاوت به ترتیب زیر انجام شد، T1: قبل از قرار دادن دستگاه های ارتودنسی، T2: سه ماه پس از قرار دادن دستگاه های ثابت ارتودنسی و قبل از ایجاد استرس، T3:15 دقیقه پس از ایجاد استرس از طریق تست استرس (Trier Social STRESS Test). میزان یون ها از طریق روش Atomic Absorption Spectophotometry اندازه گیری شد. داده ها از طریق آزمون های آماری ANOVA، Post hoc Bonferroni آنالیز شدند.یافته ها : مقدار یون نیکل از 12.78±5.26 در T1 به 14.9±5.75 در T3 افزایش نشان داد و این افزایش از T3 در مقایسه با T1 از نظر آماری معنادار بود. (p<0.05) مقدار یون کروم بزاق از 5.21±3.38 در T1 به 6.27±2.68 در T3 تغییر یافت که این تغییرات در مورد کروم معنادار نبود. (p>0.05)نتیجه گیری: به نظر می رسد ایجاد استرس باعث افزایش معنادارآزادسازی نیکل از اپلانیس های ارتودنسی در بزاق میگردد این در حالی است که محتوای کروم اگر چه با گذشت زمان به تدریج افزایش می یابد اما این تغییرات از نظر آماری معنادار نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 231 استناد 0 مرجع 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  166-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2416
 • دانلود: 

  412
کلیدواژه: 
چکیده: 

منظور از این مطالعه مقایسه خصوصیات مانیتورینگ الکترونیک ضربان قلب جنین بین جنین های با وزن متناسب (Appropriate for Gestational Age) AGA  و جنین های کوچک کوچک (Small for Gestational Age) SGA نسبت به سن حاملگی است. مواد و روشها: در بین نوزادان متولد شده در سالهای 80 و 81 در بیمارستان آرش، 300 نوازد منفرد متولد شده از حاملگی های بدون عارضه که در آنها NST (non - street test) اواخر سه ماهه دوم حاملگی (24 تا 27 هفتگی) انجام شده بود مورد بررسی قرار گرفتند. ضربان پایه قلب، تغییرات ضربان پایه قلب، وجود acceleration، افت پریود یک یا اپیزود یک و خصوصیات نوزاد بین نوزادان با وزن متناسب و نوزادان کوچک نسبت به سن حاملگی و همچنین بین حاملگی های با افت ضربان قلب جنین درسه ماهه دوم و یا بدون آن مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها: از 300 نوزاد, 261 نوزاد (87%) AGA و 39 نوزاد (13%) SGA، 65 نوزاد افت ضربان قلب در NST سه ماهه دوم داشتند و 235 نوزاد بدون افت ضربان قلب بودند. در نوزادان SGA در مقایسه با نوزادان AGA به طور معنا داری وزن زمان تولید و سن بارداری کمتر ولی فراوانی وقوع افت ضربان قلب در NST سه ماهه دوم, افت ضربان قلب در زمان زایمان و تغییرات ضربان پایه قلب بیشتر بود (P<0.05). سن مادر، پاریتی مادر، آپگار دقیقه اول، دفع مکونیوم، نوع زایمان، بستری شدن در NICU، ضربان پایه قلب و acceleration در نوزادان SGA و AGA تفاوت معنا دار آماری نداشت. نوزادان SGA در حاملگی های همراه با افت ضربان قلب جنین در سه ماهه دوم نسبت به حاملگی های بدون افت ضربان قلب شایع تر بودند (P<0.05). تغییرات ضربان پایه قلب جنین در حاملگی های همراه با افت ضربان قلب به جنین در سه ماهه دوم نسبت به حاملگی های بدون افت ضربان قلب بیشتر دیده شد (P<0.05). نتیجه گیری و توصیه ها: افت پریود یک یا اپیزود یک و افزایش تغییرناپذیری ضربان قلب جنین در NST سه ماهه دوم با افزایش خطر نوزادان SGA همراه است.

آمار یکساله:  

بازدید 2416

دانلود 412 استناد 0 مرجع 0
litScript