نتایج جستجو

1871

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

188

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (مسلسل 61)
 • صفحات: 

  54-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  725
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

زمینه و هدف: استفاده از اپلاینس های اکلوزالی در درمان بیماران دارای اختلالات مفصل گیجگاهی فکی شایع است. گزارش شده که این اپلاینس ها سمپتوم ها و علایم کلینیکی این بیماران را بهبود می بخشند، هر چند هنوز شواهد علمی کافی برای اثبات این ادعای کلینیکی در دسترس نمی باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات کوتاه مدت (هشت هفته) اسپلینت‎های STABILIZATION در درمان بیماران با اختلالات مفصل گیجگاهی فکی می باشد.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی هفده بیمار با اختلال مفصل گیجگاهی فکی که به دنبال درمان بیماری خود بودند، معیارهای ورود به مطالعه را داشتند و به مدت هشت هفته تحت درمان توسط اسپلینت‎های STABILIZATION قرار گرفتند، بیماران قبل و پس از درمان به سوالهای پرسشنامه پاسخ داده و معاینات کلینیکی سیستم جونده نیز از ایشان به عمل آمد. در پایان یافته های مطالعه توسط آزمون Wilcoxon Signed Ranks مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.یافته ها: پس از اسپلینت تراپی کاهش آماری معنی داری در Clinical dysfunction index (P=0.000) و همچنین Anamnestic dysfunction index (P=0.020) مشاهده شد؛ میزان حساسیت عضلات به لمس یا Muscle pain index نیز کاهش آماری معنی داری (0.002=P) داشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد اسپلینت تراپی در درمان سمپتوم ها و علایم کلینیکی اختلالات TMD، بخصوص حساسیت عضلات به لمس موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 725

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ROKNI LAMOUKI G.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

We consider control systems with some unknown parameters. The aim is to stabilize the considered system with respect to a part of the variables while the other phase variables stay bounded through an auxiliary system by applying a parameter adaptation using a tuning function. Limit systems and some bifurcations phenomena are briefly discussed.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 35
نشریه: 

آمایش محیط

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  129-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7479
 • دانلود: 

  2916
چکیده: 

یکی از انواع ناپایداری دامنه ای که هر ساله خسارات مالی و جانی فراوانی را بر زندگی انسان ها وارد می نماید پدیده زمین لغزش است وجود عوامل مستعد کننده ناپایداری دامنه ها نظیر شیب، زمین شناسی و کاربری اراضی از جمله عوامل ایجاد خسارت فراوان به منابع طبیعی و مسکونی ،از قبیل هدررفت سریع خاک، تخریب اراضی کشاورزی، مسکونی، جنگل ها،جاده ها و... می باشد. در واقع زمین لغزش یک پدیده مخرب طبیعی است و باعث به وجود آمدن خسارات جبران ناپذیری می شود که دفع آنها مستلزم صرف وقت و هزینه هنگفتی است. شناخت نواحی مستعد وقوع زمین لغزش و حرکات توده ای از ضروریات مدیریت منابع طبیعی و برنامه ریزی توسعه ای و عمرانی است. از این رودراین تحقیق با روش توصیفی سعی شده باشناسایی عوامل مختلف طبیعی و انسانی موثر دروقوع زمین لغزش راهکارهای کاربردی در جهت کاهش و جلوگیری از وقوع این بلایای طبیعی با استفاده از مبحث مدیریت بحران ارایه گردد. خوشبختانه در سراسر جهان در خصوص بلایای طبیعی تحقیقات بسیار انجام شده و در ایران نیز تحقیقات خوبی در زمینه بلایای طبیعی و زمین لغزش صورت پذیرفته و مراکز مدیریت بحران نیز در شهرهای مهم و استانها فعال شده اند که تجارب خوبی از حوادث و بلایای گذشته را دارا می باشند .

آمار یکساله:  

بازدید 7479

دانلود 2916 استناد 0 مرجع 6
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

YANG S.H. | JHENG F.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1968-1973
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  35359
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35359

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  53-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1160
 • دانلود: 

  432
کلیدواژه: 
چکیده: 

لیپوزوم ها بعنوان یک حامل دارویی از مزایای متعددی برخوردارند. لیوفیلیزاسیون مناسب ترین شکل نگهداری طولانی مدت این فراورده هاست؛ ولی این فرایند نیز تحت تاثیر عوامل ناپایدارکننده ای قرار می گیرد که موجب تخریب، آزادسازی ماده محصور، تغییر اندازه و آلودگی میکروبی فرآورده های لیپوزومی می شود.در این مطالعه نقش حفاظتی قندهای مالتوز، فروکتوز، گلوکز، گالاگتوز، سوکروز و لاکتوز در جلوگیری از این پدیده مورد بررسی قرار گرفت، بطوریکه پس از تهیه سوسپانسیون لیپوزومی، آنها را به 4 گروه دوتایی تقسیم نموده و غلظت های 25، 50، 100 و 200 درصد از این قندها به سوسپانسیون اضافه گردید. بر مبنای رنگ و قوام محصول حاصله، بهترین روش فریز، استفاده از الکل مطلق و متعاقبا بکارگیری درجه حرارت 70- درجه سانتیگراد بمدت 16 ساعت بدست آمد. در بررسی ماده محافظ غلظت های 0.7، 1.4، 2.8 و 5.6 درصد قندهای ذکر شده را استفاده کرده و درصد تراوایی (با استفاده از نسب جذب نوری نمونه لیوفیلیزه به لیوفیلزه نشده) محاسبه گردید. در این مطالعه، قند مالتوز از بیشترین تاثیر برخوردار بود. میزان هم جوشی و تجمع در نمونه های قبل و بعد از لیوفیلیزاسیون در سانتریفوژ با 10000 دور در دقیقه اختلافی با هم نداشتند؛ همچنین وضعیت میکروبی نمونه های قبل و بعد از لیوفیلیزاسیون با کشت آنها در دو محیط SCD و SCDA مورد مطالعه قرار گرفت که در هر دو محیط با رشد میکروب توام بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1160

دانلود 432 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AMIRIFAR R. | SADATI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  175-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63815
 • دانلود: 

  20136
چکیده: 

This paper considers the problem of stabilizing a class of linear time-invariant large-scale systems composed of a number of subsystems using several local dynamic output feedback controllers. For this problem, a sufficient condition on each closed-loop individual subsystem is derived under which the decentralized controller composed of the local controllers designed for individual subsystems, achieves stability for the overall system. This condition is used to convert the decentralized STABILIZATION problem to a set of the H∞ disturbance rejection subproblems.

آمار یکساله:  

بازدید 63815

دانلود 20136 استناد 0 مرجع 2336
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  171-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  849
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

به منظور بررسی پایداری عملکرد دانه لاین های امیدبخش کلزا در شرایط مختلف محیطی، سیزده ژنوتیپ بهاره کلزا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در چهار مکان (کرج، ساری، گرگان و زابل) طی دو سال زراعی (96-1394) ارزیابی شدند. تجزیه واریانس ساده نشان داد که بین ارقام از لحاظ عملکرد دانه اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% وجود دارد که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی کافی بین تیمارهاست. در تجزیه واریانس مرکب، اثرات سال، مکان، سال×مکان و ژنوتیپ×مکان نیز در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که ژنوتیپ های Simba، L104 وRGS003 بیشترین عملکرد دانه را به ترتیب 3105، 3058، 3032 کیلوگرم در هکتار تولید کردند. برای تجزیه پایداری از روش های مختلف پایداری شامل روش های تک متغیره و رگرسیونی (جمعا 12 روش) استفاده شد. براساس تلفیق نتایج این روش ها، سه ژنوتیپ Simba، L104 وRGS003 پایدار و پرمحصول شناخته شدند. برای مطالعات تکمیلی توصیه می شود که از این ارقام پایدار و پرمحصول در اجرای آزمایش های تحقیقی-تطبیقی در مناطق هدف در شرایط زارعان استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 849

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  36-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  599
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

پلی اولفین ها به علت قیمت ارزان و خواص قابل قبول جزء پر مصرف ترین مواد بسپاری به حساب می آیند، اما آزمایش ها نشان داده اند که بسپارهای این خانواده در مقابل پرتوهای فرابنفش موجود در نور خورشید مقاومت مناسبی ندارند و به همین دلیل نیاز به پایدارسازی نوری شدیدا در آنها احساس می شود. در این مقاله به بررسی اثر استفاده از پایدارکننده های مختلف در ایجاد پایداری نوری پلی اولفین ها پرداخته می شود. این پایدارکننده ها به چهار گروه کلی صافی های فرابنفش، جاذب های فرابنفش، فرونشاننده های حالت برانگیخته و زداینده های رادیکال آزاد تقسیم می شوند. از میان این پایدارکننده ها زداینده های رادیکال آزاد و به ویژه HALS ها پایداری نوری قویتری ایجاد می کنند. اما برای دست یابی به بهترین نتیجه از سیستم های حاوی چند پایدار کننده استفاده می شود. آزمایش های انجام شده در این زمینه ترکیب سه تایی یک HALS، یک نوع ضد اکسنده و دوده را به عنوان بهترین سیستم پایدارسازی نوری معرفی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 599

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NIKULIN D.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  110-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  30724
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30724

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

FARZADKIA MAHDI | BAZRAFSHAN EDRIS

نشریه: 

HEALTH SCOPE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  304635
 • دانلود: 

  145502
چکیده: 

Background: Sewage sludge (Biosolids) is a byproduct of wastewater treatment that accumulates in large quantities. Effective STABILIZATION and disinfection of sewage sludge prior to land application are necessary to not only protect human health, but also to induce the public its benefits and safety. Currently, many wastewater treatment plants in Iran dispose great amounts of untreated sewage sludge to the environment. Objectives: The purpose of this work was to upgrade wastewater treatment plants by lime STABILIZATION of waste sludge. Materials and Methods: Lime STABILIZATION of waste sludge from Shoosh wastewater treatment plant was performed in a 10-L reactor.Microbial quality of lime-stabilized sludge was checked for 6 weeks in the reactor. During this stage, pH, FC (fecal coliforms) and viable helminthes ova density were determined and compared with sludge stabilized criteria suggested by USEPA.Results: Average number of fecal coliforms and viable helminthes ova in waste sludge were 1.65 × 1012 MPN/g of dry solids (DS) and 353 ova/4 g of dry solids, respectively. Conclusions: The results of this study showed that sewage sludge STABILIZATION with hydrated lime reduced fecal coliforms more than 99.99% and also stabilized sludge covered standards of class B of USEPA criteria.

آمار یکساله:  

بازدید 304635

دانلود 145502 استناد 0 مرجع 0
litScript