نتایج جستجو

8685

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

869

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  250-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258470
 • دانلود: 

  124752
چکیده: 

Quality of work Life (QWL) originates from interactions between EMPLOYEES’ needs and relative organizational resources. QWL is aimed to improve and retain EMPLOYEES’ satisfaction, productivity and effectiveness of all organizations. A cross-sectional descriptive study was conducted among 15 Tehran University of Medical Sciences. A Cross-Sectional, descriptive study was conducted among 15 Tehran University of Medical Sciences' Hospitals' RADIOLOGY Departments' EMPLOYEES by QWL questionnaire.Respondents were asked to express their attitudes about a range of key factors as the most important issues impacting their QWL. The data was collected and analyzed by SPSS version 15 software. Most of the respondents indicated that they were unsatisfied and very unsatisfied with key factors of their QWL.Comparison of QWL key factors of TUMS RADIOLOGY EMPLOYEES with the other countries indicated that most of the EMPLOYEES are unsatisfied with their poor QWL factors. We hope, the implications of these findings deliberate to improve QWL within each of TUMS hospitals RADIOLOGY departments and also be relevant and value to policymakers of healthcare organizations in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 258470

دانلود 124752 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DARGAHI HUSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  192-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94009
 • دانلود: 

  36268
کلیدواژه: 
چکیده: 

In looking at Iranian healthcare organizations, one major problem is evident: “lack of strategic human resource management”. There may live several factors that result this lack of interest or know-how practice of Strategic Human Resource Management (SHRM).

آمار یکساله:  

بازدید 94009

دانلود 36268 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF RADIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  8920
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8920

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

CARAMELLA D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  76-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71904
 • دانلود: 

  32250
کلیدواژه: 
چکیده: 

The Internet provides access to a huge volume of medical information that is directed toward both health care professionals and the public, and that might not be readily available through traditional sources. Radiologists are aware that a wealth of diagnostic imaging information is accessible on the World Wide Web: this material has the potential to empower the public by improving their understanding of the diagnostic pro-cedures as well as to enhance continuing medical education for professional users. However, there is growing concern that a substantial proportion of such information that is free from rigorous editorial control might be inaccurate, erroneous, misleading, and thereby causing potential danger. One of the initiatives that implemented a formal anonymous peer-review process to assure the scientific and educational quality of radiological material published on the Internet is EURORAD, the on-line educational database of the European Association of RADIOLOGY (ISSN 1563-4086) that can be accessed free of charge at the address: www.eurorad.org. EURORAD promotes interactive learning supported by the consultation of multimodality digital images illus-trating common as well as unusual pathological situations. 

آمار یکساله:  

بازدید 71904

دانلود 32250 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JALAL SHOKOUHI J. | HOSSEINNIA A.A.H. | AMERI A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  70-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95640
 • دانلود: 

  30077
کلیدواژه: 
چکیده: 

- Dizziness that patients complain from are rotational vertigo, sense of instability, ataxia of gait, disturbance of vision, loss of contact with surroundings, nausea, loss of memory, loss of confidence, epileptic convulsion and dizziness that is considered by medical staff are:1- Vertigo as a sense of feeling the environment moving when it does not persist in all positions, aggravated by head movement.2- Disequilibrium as a feeling of unsteadiness or insecurity without rotation, standing and walking are difficult.3- Light headedness as swimming, floating, giddy or swaying sensation in the head or in the room.Taking the history from a vertigo patient:*What the patient means by vertigo?-- Time of onset-Temporal pattern-Associated signs and symptoms '' tinnitus, hearing loss, headache, double vision, numbness and difficulty in swallowing''.- Precipitating, aggravating and relieving factors.- If episodic: sequence of events, activity at onset, aura, severity and amnesia.*Examination of the vertigo patient checking:Spontaneous nystagmus, positional nystagmus, optokinetic nystagmus, posture and balance control like romberg's test, blind walking, untenberger and barany's test, stimulation of labyrinth, caloric test '' cold, warm water '' and the rotational test.Etiology:*Spontaneous nystagmus:Posture and balance control is positive with nausea , vomiting , sweating and anxiety : harmonic vestibular sy with loss of hearing , tinnitus , vestibular neuronitis , meniere disease and with otologic origin and dysharmmonic vestibular sy , with numbness , double vision , dysarthria in brain stem infarct and with a neurological origin.Nonspontaneous nystagmus :Posture and balance negative with nausea, vomiting in GI disorders and internal medicine , sweating and trachycardia by chest pain in angina , M.I '' cardiology '' and anxiety in psychiatry.- Clinical differentiating of peripheral and central vestibular lesion should be done by separating harmonic and disharmonic vestibular syndrome.- Examination of the patient with vertigo '' laboratory and imaging''•Electronystagmography•Video-oculography•Audiometry•BAEP•CT•MRI - Common cause of vertigo '' all by image ''Peripheral: Physiological '' motion sickness'', benign paroxysmal positional vertigo , vestibular neuronitis , labyrinthitis , meniere disease , perilymph fistula.Central: Brain stem TIA/infarct , post. fossa tumors , M.sclerosis, syringobulbia ,Arnold -chiari , temporal lobe epilepsy and basilar migraine.Others: Cardiac , GI , psycogenic , mediacations , anemia and  hypotension , toxin and drugs:''aminoglycoside antibiotics,anticonvulsants,salycilates , alcohol , sedatives , antihistamins , antidepressants '' , cervical spondylosis , sensory deprivation ''neuropathy , visual impairment '',anemia , hypoglycemia , orthostatic hypotension and hyperventilation.

آمار یکساله:  

بازدید 95640

دانلود 30077 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

CARAMELLA C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  75-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78885
 • دانلود: 

  31250
کلیدواژه: 
چکیده: 

All hospitals that have a PACS have experienced its ability to improve the quality of clinico-radiological con-ferences as well as radiological training. The archive is no longer the deposit of our past exams that we keep for legal reasons, but the active repository of our operational knowledge that is updated at every encounter with the pathologies that we correctly diag-nose, following a scheme that closely resembles the back-propagation algorithms used in neural networks. The ready availability of image and clinical data facilitates the construction of multimedia teaching file and prepares the physicians to use the powerful e-learning resources on Internet. However, there is growing concern that a substantial proportion of such information that is free from rigorous editorial control might be inaccurate, erroneous, misleading, and thereby causing potential danger. One of the initiatives that implemented a formal anonymous peer-review process to assure the scientific and educational quality of radiological material published on the Internet is EURORAD, the on-line educational database of the European Association of RADIOLOGY (ISSN 1563-4086) that can be accessed free of charge at the address: www.eurorad.org. Presently, EURORAD contains a large variety of teaching files (published in English, French, and Spanish) en-compassing all radiological subspecialties and aims to stimulate the professional use of the World Wide Web, by providing sound and up-to-date information that can assist radiological practice and education. EURORAD exploits the powerful features of the Internet by combining co-operative work, peer review, and universal ac-cess. 

آمار یکساله:  

بازدید 78885

دانلود 31250 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FATEHI MANSOUR | ARJMAND SHABESTARI ABAS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  61-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58122
 • دانلود: 

  31150
کلیدواژه: 
چکیده: 

Recent increase in scientific advancements has led to inability to cover many scientific data and remain "up-to-date". Nowadays doubling time of scientific data production is remarkably reduced, so that there is no adequate time to find this information and it seems inevitable to use resources which periodically assess most published papers or web-based data in that particular field to finally provide evidence-based knowledge, namely "Evidence-Based Medicine (EBM)" in medical sciences. EBM is the systematic, scientific and explicit use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients. Medical practice is largely based on clinical anecdotes, uncontrolled investigations and expert opinion. In RADIOLOGY, the situation is especially problematic.Radiologists require to be able to evaluate studies in the literature, i.e., how reliable is this information and does it apply to patients in the radiologist’s practice?We may find that our textbooks are out of date, guidelines are non-specific and there are conflicting or unreliable reports in the literature. Expert opinions vary from centre to centre.When we go to the literature ourselves, the first problem we encounter is the volume of literature being published and the next (at least for most of us) is lack of training in how to separate good studies from weak ones. Evidence-based RADIOLOGY (EBR) can be a solution.There are 5 steps in applying an approach as a solution: 1. Ask - Information needs relevant to individual patients are converted into ‘answerable’ or ‘focused’ questions.2. Search - A comprehensive literature search is performed to find the best evidence to help answer these questions.3. Appraise - The evidence must then be critically appraised, in an explicit and structured manner, in order to establish its validity, reliability and usefulness in practice.4. Apply - The results of this critical appraisal are then applied to the care of individuals or groups of patients.5. Evaluate - The clinical performance of the clinicians involved, using the principles derived from steps 1-4 above, is subjected to evaluation.

آمار یکساله:  

بازدید 58122

دانلود 31150 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FLANDERS A.E. | WIGGINS R.H. | GOZUM M.E.

نشریه: 

RADIOGRAPHICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1035-1047
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  3915
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3915

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

DELJOU A. | SHARIATMADARI SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  79-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68945
 • دانلود: 

  31450
کلیدواژه: 
چکیده: 

A radiologist makes literally hundreds of decisions each day, but once each of those decisions is made, the case is finished. The radiologist is free to move on to the next set of decisions. RADIOLOGY practice administrators, in contrast, may be tied up solidly for 6 months while carrying out one business decision. The decision-making processes, environments, and timetables differ so greatly between physicians and administrators that bridging those cultural gaps becomes, in itself, an important step in planning, strategic and operational.One of the main premise is that there is no "Holy Grail" to be found in strategic management, only an understanding that planning and change are the responsibility of senior management in RADIOLOGY sector.In fact, it is now their primary job in today’s RADIOLOGY world of constant change, "Analogue to Digital".Excellent organizations don’t just have a budgeting cycle each year; they have a "strategic management" cycle led by senior management as they work on the organization, rather than just in the organization. As planning is just the first function of management, and strategic planning is just the highest order of planning and the purview of senior management in every RADIOLOGY department, then every department has three basic goals:1. Develop strategic and operational plans.2. Ensure their successful implementation and change.3. Build and sustain high performance over the long term.

آمار یکساله:  

بازدید 68945

دانلود 31450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAGHERI M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  66-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58729
 • دانلود: 

  31250
کلیدواژه: 
چکیده: 

Musculoskeletal interventions are routine in many RADIOLOGY departments in developed countries, and also in some of the centers in Iran. These are in a wide variety of procedures from FNA to percutaneous tumor ablation and vertebroplasty.The purpose of this presentation is to cover the major current musculoskeletal interventional radiologic procedures. In this talk a summary of indications, usefulness, limitations and contraindications and a review of the last papers will be presented.

آمار یکساله:  

بازدید 58729

دانلود 31250 استناد 0 مرجع 0
litScript