نتایج جستجو

70553

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7056

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  381-384
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

هدف: تعیین میزان آبستنی در روش همزمانی با Selectsynch در یک گله گاو شیریحیوانات: 374 راس گاو در سه گروه همزمانی با Selectsynch، همزمانی با PG و تلقیح بدنبال فحلی طبیعی قرار گرفتند.روش: گاوهایی که 30 روز پس از زایش در آزمایش رحمی مشکل خاصی نداشتند به طور کاملا تصادفی در یکی از سه گروه تحت مطالعه قرار گرفتند الف) راس دام به روش Selectsynch همزمان شده و سپس تلقیح گردیدند. ب) 125 راس دام با تزریق PG همزمان شده و سپس تلقیح گردیدند. ج) 110 راس دام بعد از مشاهده علایم فحلی طبیعی، تلقیح شدند.تجزیه و تحلیل آماری: آزمون مربع کای.نتایج: میزان آبستنی سه گروه به ترتیب 54 درصد، 44.8 درصد و 46.4 درصد بود که بر اساس آزمون های آماری اختلاف معنی داری نداشتند.نتیجه گیری: با توجه به میزان آبستنی قابل قبول با روش Selectsynch این روش به عنوان یکی از روشهای خوب همزمانی در گله های گاوشیری که رکورد شیر بالایی دارند و فحل یابی در آنها ضعیف است پیشنهاد می شود که می تواند در کاهش فاصله زایش تا آبستنی و در نهایت کاهش فاصله دو زایش موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  163-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4519
 • دانلود: 

  1508
چکیده: 

تاکنون مطالعات بسیاری بر روی تغییرات ضربان قلب صورت گرفته است. این تغییرات سیگنال قلبی که در دو ضربان متوالی مشاهده می شود را تغییرپذیری ضربان قلب یا Heart RATE Variability (HRV) می نامند. تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت در ضربان قلب بازتابی از عملکرد سیستم عصبی اتونوم می باشد، به طوری که یکی از شاخص های سلامت انسان، افزایش و یا کاهش تغییر پذیری ضربان قلب (HRV) است. بنابر این آنالیز این تغییرات می تواند معیار پیش بینی کننده مرگ ناگهانی و یا هشدار در مورد بیماری قریب الوقوعی باشد. لذا با دانستن تکنیکهای آنالیز HRV و تجزیه و تحلیل این تغییرات به صورت غیرتهاجمی می توان اطلاعات صحیحی از تغییر عملکرد سیستم اتونوم بدست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 4519

دانلود 1508 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JAVADPOUR SH. | JAMALI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  111-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43392
 • دانلود: 

  28753
چکیده: 

Background: Infertility not only as a disease but also as a serious problem affects the family and harms its health.Approximately 50 to 80 million people in the world suffer from infertility. Laparoscopy is a golden standard which helps diagnose peritoneal and the fallopian tubal problems and treat them.Materials and Methods: In this cross-sectional study, 162 infertile women referring to the Honari Clinic of Jahrom, Iran from 2008 to 2010 were enrolled. Laparoscopy was applied for these women due to other unsuccessful treatments. Information was collected from medical documents and analyzed by SPSS 11.5.Results: With the mean age of 27.2±5.31years, 95.7% of the cases had their first marriage, 80.2% had primary infertility, and 93.8% were housewives. The result of hysterosalpingography revealed normal fallopian tubes in 126 cases (77.8%). Of all the cases 18.5% had had unsuccessful intra-uterine injection of sperm. According to the laparoscopic findings and evaluation of ovarian problems, the causes of infertility included 66% ovarian cysts, 4.3% adhesions, 9.9% endometrioses. Also, the evaluation of the fallopian tubes showed 77.8% open tubes and 22.2% closed ones. The RATE of PREGNANCY after laparoscopic surgery was 54.9%, most of which (84.6%) had been after cauterization of polycystic ovaries.All of these pregnancies had been spontaneous, of which 83.15% had led to termination and 16.85% had ended in abortion. None of the cases had had ectopic PREGNANCY or any other problem.Conclusion: The most common cause of women's infertility in Jahrom is polycystic ovaries, which in most cases is fortunately treated after laparoscopy. Hence cauterization of ovaries by laparoscopy can be an effective treatment for infertility.

آمار یکساله:  

بازدید 43392

دانلود 28753 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  4-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60786
 • دانلود: 

  32550
چکیده: 

Introduction: Is there any differences between the PREGNANCY RATE of frozen-thawed embryo transfer (FET) in agonist and antagonist protocols. The aim of this study was to assess the effect of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonists/buserelin on embryos by comparing the outcome of cryopreserved-thawed embryo transfers for cycles using a GnRH agonist or GnRH antagonist/buserelin protocol for the controlled ovarian stimulation in the oocyte retrieval cycle.Materials and Methods: We studied the frozen embryos from 80 women undergoing ICSI which were administered either HCG/GnRH agonist long protocol (Group A, n=52) or GnRH/buserelin antagonist protocol (Group B, n=18) that were thawed in Novin Infertility Center (Mashhad, Iran) from March 2010 to June 2010 (there were no significant statistically differences between two groups in the age and male factor). Frozen embryo transfer PREGNANCY RATE of these two groups were evaluated. Data analyzed by Fisher test (SPSS version 7).Results: PREGNANCY RATEs were similar independent of whether they resulted from the long-protocol cycles with HCG (46.2%) or from the antagonist protocol cycles with buserelin (38.9%).Conclusion: Frozen-thawed embryo derived from the GnRH agonist cycles have the same PREGNANCY RATEs to those derived from the GnRH/buserelin antagonist cycles, Furthermore, in fresh embryo, lower PREGNANCY RATEs following GnRH/buserelin-antagonist protocols compared with long GnRH/agonist protocols have been reported, The differences might be due to an impact on oocyte number and quality or on the endometrium, not embryos quality, so according to this point in the patient with the risk of OHSS who received GnRH/buserelin antagonist protocol, it would be better to freeze all the embryos and then transfer them in a better situation.

آمار یکساله:  

بازدید 60786

دانلود 32550 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  223-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3032
 • دانلود: 

  490
چکیده: 

نازایی یکی از مشکلات اجتماعی در جوامع بشری ازجمله کشور ما است. یکی از علل قابل درمان نازایی بیماریهای تخمدان از جمله سندرم تخمدانهای پلی کیستیک (pcos ) می باشد که یکی از درمانهای پیشنهاد شده برای این دسته از بیماران و گروهی که به کلومید و گنادوتروپین یائسگی انسانی (HMG ) پاسخ نمی دهند استفاده از لاپاراسکوپی و کوتری کردن تخمدانها است. هدف از این تحقیق بررسی کارایی و میزان موفقیت این روش در برطرف نمودن مشکل نازایی در این گونه بیماران در سطح شهر جهرم بوده است. این تحقیق یک مطالعه گذشته نگر می باشد که طی آن حدود 40مورد لاپاراسکوپی همراه با کوتری کردن تخمدانها از تاریخ 1/1/78 لغایت 1/7/80 مورد بررسی قرار گرفته است. در تمام این 40 مورد، سندرم PCO با سونوگرافی، آزمایشهای هورمونی و تاریخچه اختلالات قاعدگی به اثبات رسیده بود و تمام بیماران به حداکثر دوز کلومید (200 میلی گرم در روز) مقاوم بوده ، حتی گروهی از آنها به HMG نیز پاسخ نداده بودند. در این مطالعه درصد تخمک گذاری (Ovulatory RATE ) درصد حاملگی ( PREGNANCY RATE ) و درصد از یبن رفتن حاملگی ( Miscarriage RATE ) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی تاریخچه قاعدگی و درجه حرارت پایه بدن در بیماران درمان شده نشان داد که 35 نفر از آنها سیکلهای منظم همراه با تخمک گذاری داشتند (5.78%) و 17 مورد نیز در طی 2-1 سال بعد از عمل حامله شده بودند ( 5.42% ) که 2 مورد منجر به سقط در سه ماه اول شده بود (7.11%). بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که کوتری کردن تخمدانها یک روش موثر جایگزین در بیماران نازا، PCO و مقاوم به کلومید می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3032

دانلود 490 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAHIRI Z.

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  22-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51403
 • دانلود: 

  30210
چکیده: 

Introduction: The usefulness of ultrasound determination of endometrial thickness and pattern in PREGNANCY prediction is a matter of controversy. The present study attempts to clarify this controversial issue more. Materials and Methods: 1030 infertile couples with ovulatory factor infertility who had undergone one cycle of ovulation induction were included in this study. All patient charts were reviewed for endometrial thickness (<7, 7-14, >14 mm) and pattern (trilinear vs. homogenous) on the time of hCG administration. Age, duration of infertility, and number of follicles were evaluated in all patients. Clinical PREGNANCY RATE was considered as the desired treatment outcome. The SPSS 10 software and chi-Square t-test were used for statistical analysis, and P<0.05 was defined as statistical significance. Results: The overall PREGNANCY RATE was 25.8% (266 out of 1030). There was no significant difference in PREGNANCY RATEs in three groups of endometrial thickness, nor in two groups of endometrial pattern. Conclusion: This study failed to show any significant relationship between endometrial thickness and pattern, and PREGNANCY RATE. Further studies are recommended

آمار یکساله:  

بازدید 51403

دانلود 30210 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (پی در پی 41)
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1187
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه برای افزایش میزان باروری در آزمایشگاه های IVF از تکنیک های مختلفی از جمله روش A.H برای کمک به خارج شدن جنین از زونا پلاسیدا استفاده می کنند. با توجه به گزارشات متناقض درباره تاثیر روش A.H بر میزان باروری در سال های اخیر، این مطالعه به منظور تعیین ارتباط A.H مکانیکی روی میزان باروری بر روی بیماران نابارور تحت درمان به روش IVF در مرکز ناباروری اصفهان در سال 1378 انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه به صورت موردی ـ شاهدی روی 296 زوج نابارور تحت درمان با روش IVF انجام شد. در گروه مورد 131 نفر و در گروه شاهد 165 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. گروه ها از نظر سن مادر، تعداد اووسیت آسپیره شده، تعداد اووسیت بارور شده و تعداد جنین های منتقل شده با هم مطابقت داده شدند و در ضمن در هر دو گروه جنین های با کیفیت مشابه استفاده شدند. میزان پیدایش حاملگی در گروه مورد و شاهد با استفاده از آزمون b-HCG و سونوگرافی تعیین شد. آنالیز داده ها در دو گروه با استفاده از آزمون های آماری t و c2 با ضریب اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: بین سن بیماران، تعداد اووسیت آسپیره شده، تعداد اووسیت بارور شده و تعداد و کیفیت جنین های منتقل شده در گروه های شاهد و مورد تفاوت معنی داری دیده نشد. میزان حاملگی در گروه شاهد و مورد به ترتیب 20.6 و 22.9 درصد بود و این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: معنی دار نبودن تفاوت بین گروه مورد و شاهد در مطالعه حاضر شاید به دلیل نوع طراحی این تحقیق و مطابقت دادن اکثر متغیرهای موثر در دو گروه باشد. لذا می توان نتیجه گرفت که انجام شیوه AH بر روی جنین های تمام افراد داوطلب IVF ضرورت ندارد و انجام این شیوه برای افراد با پیش آگهی ضعیف در حامله شدن توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1187

دانلود 234 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (مسلسل 32)
 • صفحات: 

  205-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49710
 • دانلود: 

  855
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از عوامل موثر برنازایی فاکتورهای مردانه می باشد. یکی از علل ناباروری، فاکتورهای مردانه شامل اختلال در تعداد، تحرک و مورفولوژی اسپرم می باشد. تلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI) به طور گسترده ای جهت درمان زوج های نابارور ناشی از فاکتور مردانه به کار می رود. معیارهای تعداد اسپرم و تحرک آن و درصد اسپرم های دارای مورفولوژی طبیعی در ارزیابی کیفیت مایع منی مورد بررسی قرار می گیرند. مطالعات متعددی به بررسی تعداد و تحرک اسپرم پرداخته است؛ ولی مطالعه مورفولوژی اسپرم در منطقه شمال کشور (مازندران) کمتر صورت گرفته است. لذا این مطالعه موفقیت بارداری به روش IUI را در افراد دارای اسپرم های با مرفولوژی طبیعی کمتر از 5% و بیشتر از 5% مورد ارزیابی قرار می دهد.روش بررسی: مطالعه حاضر، مطالعه ای تحلیلی بود که روی زوجین کاندید انجام IUI مراجعه کننده به دو مرکز ناباروری شهر بابل انجام شد. پس از طی مراحل اولیه و تحریک تخمک گذاری و رعایت نکات لازم جهت IUI، نمونه اسپرم از نظر تعداد، تحرک و مورفولوژی بر اساس معیار NAFA and ESHRE-SIGA 2002 مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس نتایج حاصل از طریق نرم افزار آماری SPSS و با آزمون های رگرسیون لجستیک، t زوجی و تست دقیق فیشر مورد ارزیابی آماری قرار گرفت و p<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.نتایج: از 561 زوجی که برای آنها سیکل IUI انجام شد در 103 مورد بارداری در زوجین با مورفولوژی طبیعی بیش از 5% و4 مورد بارداری در زوجین با مورفولوژی کمتر از 5% مشاهده شد که از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05)؛ در 504 مورد از این زوجین تعداد اسپرم بیش از 20million/ml بود، که در این گروه نتیجه IUI در موارد مرفولوژی اسپرم بیش از 5% به طور معنی داری بیشتر از زوجین با مورفولوژی کمتر از 5% در این گروه بود (4/21 نسبت به 6/5)، (p<0.01). در 543 نفر از زوجین تحرک اسپرم بیش از 50% بود که بررسی نتایج IUI در این گروه نشان داد مواردی که مورفولوژی اسپرم بیش از 5% بود به طور معنی داری بیشتر از موارد با مورفولوژی اسپرم کمتر از 5% در این گروه بود (5/20 نسبت به3/8)، (p<0.05).نتیجه گیری: نتیجه مطالعه نشان داد که مورفولوژی طبیعی اسپرم بیش از 5% می تواند فاکتوری تعیین کننده و تاثیرگذار بر روی نتایج IUI باشد و مورفولوژی نرمال اسپرم همراه با تعداد و تحرک نرمال نقش بسزایی در افزایش میزان بارداری دارد؛ لذا پیشنهاد می شود علاوه بر بررسی تعداد و تحرک به بررسی مورفولوژی نیز توجه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 49710

دانلود 855 استناد 0 مرجع 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  4 (پیاپی 96)
 • صفحات: 

  74-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  880
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

مقدمه: بیان لزوم عمل جراحی توسط پزشک به بیمار و انتقال بیمار به اتاق عمل فرایندی اضطراب آوراست، از طرف دیگر مشاهده فضای اتاق عمل، تجهیزات و ابزار آلات نیز مزید بر علت خواهد بود. تعیین شاخص استرس قلبی می تواند بعنوان یک معیار در ارزیابی اثرات استرس قبل از عمل و در طی القا و نگهداری بیهوشی باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه 40 نفر در محدوده سنی 80-60، مورد مطالعه قرار گرفته و همه آنها تحت پروستاتکتومی از طریق شکم قرار گرفتند. بیماران به دو گروه A و B تقسیم شدند. این مطالعه به صورت یک سو کور انجام گرفت. در گروه A شاخص استرس قلبی (Cardiac Stress Index) و در گروه B تغییرات RPP مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفت.نتایج: میانگین CSI در مراحل قبل از القای بیهوشی، بعداز القا، قبل از برش جراحی و در ریکاوری به ترتیب 60.25±5.57، 63.05±5.54، 55.75±4.78 و 67.65±4.83 بوده اند که با هم اختلاف معنی داری نداشته اند. میانگین RPP در مراحل چهار گانه فوق به ترتیب 10.15±0.44، 9.9±0.69، 6.8±0.36 و 9.2±0.61 بود که تفاوت معنی داری بین RPP قبل از القای بیهوشی و قبل از برش جراحی مشاهده گردید (P<0.0001).بحث: در این مطالعه ملاحظه می شود که در عمل جراحی غیر قلبی هم حتی در مرحله قبل از عمل نیز میزان استرس در بیماران بالا بوده است. تست غیر تهاجمی شاخص استرس قلبی یا CSI در 60 % بیماران در محدوده پنجاه الی صد بوده که نیاز به مداخله دارد.این رقم در مورد شاخص RPP بخوبی واضح نبوده و با CSI مطابقت ندارد که این بدان معنی می باشد که شاخص CSI بیشتر و بهتر توانسته است میزان استرس موجود را نشان بدهد.

آمار یکساله:  

بازدید 880

دانلود 274 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOSTAFA M.S. | EL HUSEINY A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  415
 • بازدید: 

  15940
 • دانلود: 

  20659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15940

دانلود 20659 استناد 415 مرجع 0
litScript