نتایج جستجو

49481

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4949

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اکبریان مهدی | فتحی لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1415
 • دانلود: 

  1020
کلیدواژه: 
چکیده: 

بدون شک توسعه اجتماعی مستلزم مشارکت های مردمی در ابعاد مختلف است و در واقع بدون مشارکت نمی توان به توسعه اجتماعی مردم محور، فراگیر و پایداری دست یافت. در فرایند توسعه اجتماعی، مشارکت آحاد جامعه مدنظر است و شهروندان قطع نظر از تعلقات قومی و علایق اعتقادی شان، امکان می یابند تا با توجه به صلاحیت و توانمندی ذهنی شان، در تمام پدیده ها و متغیرها اثرگذار باشند. توسعه در بسیاری از موارد حتی آداب و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1415

دانلود 1020 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  435-461
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  986
 • دانلود: 

  629
چکیده: 

مقاله حاضر سیاست دولت هایی را از این منظر تحلیل می کند که به ضرورت واگذاری بخشی از قدرت به شهروندان و پاسداشت حق همسان شهروندان و دولت در اعمال قدرت، وقعی نمی نهند. هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی آثار مشارکت ناپذیری دولت در سرمایه اجتماعی است و فرضیه پایه تحقیق بیان می کند مشارکت ناپذیری دولت به صورت کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی نمود می یابد و حریم جامعه، حیات مدنی شهروندان و اخلاق عمومی را به شدت آسیب پذیر و دستخوش ناامنی و تهدید می کند. از این رو، هر چه دولت در تحکیم فضای اعتماد و رضایتمندی عمومی، از طریق انتقال قدرت به شهروندان بکوشد و در برخورد با شهروندان مشارکت گرا جلوه کند، به همان نسبت جامعه را در برابر آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی مصون می دارد و به تقویت سرمایه اجتماعی می انجامد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از شیوه علت یابی داده ها، می کوشد در جهت تبیین و توجیه مدعای مطرح شده، گام بردارد.

آمار یکساله:  

بازدید 986

دانلود 629 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  35-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  5744
 • دانلود: 

  850
چکیده: 

یکی از رویکردهای توسعه روستایی، برنامه ریزی «پایین به بالا» است که مشارکت مردم محلی و دخالت موثر آنان در فرآیند برنامه ریزی، محور فعالیت های توسعه روستایی محسوب می شود. شوراهای اسلامی روستایی در ایران محور مشارکت مردم در امور توسعه محلی است. در این راستا شناخت نقش شوراها در توسعه روستایی و ارزیابی نظرات مردم در زمینه عملکرد آن ها در این زمینه اهمیت بسیار زیادی دارد. این موضوع انگیزه اصلی برای مطالعه نقش شوراهای اسلامی روستایی در دهستان حکیم آباد شهرستان زرندیه استان مرکزی بوده است. برای انجام تحقیق، دیدگاه های مردم و اعضای شوراها درباره عملکرد شوراهای اسلامی روستایی از طریق پرسش نامه جمع آوری گردید و مباحثی مانند مشکلات و نیازهای اساسی روستاییان از دیدگاه مردم و شوراها، عملکرد شوراها در انجام وظایق خود از دیدگاه مردم و میزان رضایت مردم از عملکرد شوراها مورد کنکاش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که شوراها در زمینه افزایش مشارکت مردم عملکرد خوبی نسبت به سایر زمینه ها از جمله بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاها داشته اند. با توجه به یافته های تحقیق، روستاییان تمایل به مشارکت بیشتر در امور مختلف روستاها با همکاری شوراها داشته اند. هم چنین اعضای شوراها در انجام وظایف خود موفق بوده و میزان همکاری و مشارکت مردم محلی با شورا در انجام کارهای روستا در وضعیت مطلوبی بوده است. بنابراین تقویت بیشتر شوراها ضروری بوده و می تواند نقش اساسی در توسعه روستایی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 5744

دانلود 850 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MASOUMI TAYEBEH | SHAFAROODI NARGES | RAZVAN ZEINAB

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  297-305
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33719
 • دانلود: 

  22356
چکیده: 

Objectives: PEOPLE with chronic mental health condition like schizophrenia experience a lot of changes in their lives, in addition to their symptoms. The present study used a thematic analysis to explore the PARTICIPATION of PEOPLE with schizophrenia in daily life from family’s perspective. It has uncovered some of the contributing factors in the everyday life PARTICIPATION of this group.Methods: Semi-structured interviews were held with 8 family members of patients with schizophrenia. All the interviews were recorded and transcribed verbatim. The data were then analyzed in 6 phases of thematic analysis.Results: Three main themes and 10 subthemes were extracted from the interviews. The main themes included impaired function, family types, and treatment dimensions. The subthemes identified within the family circumstance theme were supportive family, pitying family, ignored family, and confused family.Discussion: According to the findings, besides the effects of the disease and its treatment on the performance of PEOPLE with schizophrenia, the family also has a substantial role in the PARTICIPATION of their ill member in daily life activities. Considering the identified effects of families on patients’ PARTICIPATION and their needs, designing family-based interventions and training programs can facilitate the PARTICIPATION of patients with schizophrenia in everyday life.

آمار یکساله:  

بازدید 33719

دانلود 22356 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  701-711
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  990
 • دانلود: 

  621
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 990

دانلود 621 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  65-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  550
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  511
چکیده: 

مقدمه: افزایش جمعیت سالمندان یک بحران است. بازنشستگی از کار و محدودیت فعالیت های اجتماعی مشکلی است که سالمندان با آن روبرو هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان مشارکت اجتماعی، موانع و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر تهران صورت پذیرفته است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-همبستگی است که بر روی 330 سالمند بالای 60 سال حاضر در پارک های مناطق مختلف شهر تهران در سال 1392 صورت پذیرفته است. در این پژوهش سالمندان به پرسشنامه های مشخصات فردی و «پرسشنامه مشارکت اجتماعی طرح بررسی سلامت جامعه کانادا»Canadian Community Health Survey (CCHS) “Social PARTICIPATION” پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 انجام شد.یافته ها: میانگین نمره مشارکت اجتماعی سالمندان 15.96 (±4.30) بود. 37.7 درصد از سالمندان تمایلی برای شرکت در فعالیت های اجتماعی نداشتند. مهمترین عوامل شامل هزینه ها (36 درصد)، بیماری (30 درصد) و مشکلات رفت و آمد (27.3 درصد) بود. سالمندان با سن پایین تر، مذکر، متاهل، دارای تحصیلات دانشگاهی و با تعداد فرزندان کمتر بطور معنی داری مشارکت اجتماعی بهتری داشتند (P<0.05)نتیجه گیری: طبق یافته های مطالعه حاضر میزان مشارکت اجتماعی سالمندان پایین گزارش شد. لذا تدوین برنامه های جامع و عملیاتی به منظور افزایش درآمد، مدیریت بیماری ها و رفع مشکلات رفت و آمدی سالمندان با در نظر گرفتن سایر عوامل مرتبط برای بهبود وضعیت مشارکت اجتماعی سالمندان پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 511 استناد 550 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

افشاری علی | فغانی مصطفی

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  4-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1103
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

در طی چند دهه گذشته، مبانی نظری توسعه منطقه ای، از زوایا و مناظر متعدد مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است. متاسفانه در اکثر موارد، این نظریه ها صرفا بر یک وجه خاص از توسعه، امکانات محیطی، و یا روش ها و مدل های نظری متمرکز شده است. هدف از نگارش این نوشتار طرح یک رویکرد یکپارچه و چند بعدی از برنامه ریزی توسعه منطقه ای است. این مطالعه تلاش دارد تا مباحث مربوط به توسعه پایدار، برنامه ریزی سیستمی، توسعه درونزا و مشارکت مردمی را در یک تعامل منسجم و جامع مورد بحث قرار دهد. لازم به تاکید است که مطالعه حاضر در حقیقت یک رویکرد مقدماتی است که بی شک با نقد و بررسی صاحبنظران قابل اصلاح و توسعه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1103

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46-2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  881-899
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  833
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

در دهه های اخیر، مشارکت مردمی به عنوان حلقه مفقوده برنامه های توسعه روستایی مورد نظر اندیشمندان بوده و توجه ویژه ای به ارتقای کمی و کیفی سطح مشارکت فعال مردم محلی در امور توسعه منطقه خویش مبذول گشته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مشارکت و عوامل موثر بر آن در طرح هادی روستای سنگستان صورت گرفت. به لحاظ روش، این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش را 483 نفر از مردان روستایی (سرپرستان خانوار) روستا ی سنگستان، تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 نفر از آنان به شیوه تصادفی نظام مند به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نظر از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که روایی آن با نظر میز گردی از کارشناسان بنیاد مسکن و صاحب نظران امور مشارکت و توسعه روستایی مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار پژوهش پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر وابسته 91/0 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار Spss 16 استفاده شد. نتایج تحقیق در ارتباط با وضعیت مشارکت مردان روستایی نشان داد که بیشترین زمینه مشارکت روستاییان درباره ارزیابی و تحلیل مشکلات شبکه معابر و تامین مواد و مصالح و تجهیزات برای طرح بوده است و از طرفی کمترین زمینه مشارکت در تصمیم گیری و برنامه-ریزی و همکاری با مجریان طرح هادی بوده است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل "منبع درآمد خانوار"، "تمایل به ماندگاری در روستا"، "انگیزه به مشارکت در طرح هادی روستایی" با متغیر وابسته "میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی" وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص نمود که متغیرهای انگیزه برای مشارکت در طرح هادی، منبع درآمد خانوار و تمایل به ماندگاری در روستا تاثیر معنی داری را در میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی داشته اند. 3 متغیر مذکور در مجموع، 9/86 درصد از تغییرات سطح و میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی را پیش بینی نمودند. در این مقاله بر مبنای نتایج بدست آمده، توصیه هایی برای تقویت مشارکت مردم در طرح های هادی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 833

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AZKIA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  25490
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25490

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Crit Rev Phys Rehabil Med

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  198
 • بازدید: 

  2941
 • دانلود: 

  15652
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2941

دانلود 15652 استناد 198 مرجع 0
litScript