نتایج جستجو

9120

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

912

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2503
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

 ختلال در آشامیدن، در دسترس نبودن مایعات، ناتوانی های شدید، افزایش دفع مایعات از طرق کلیوی و غیر کلیوی و افزایش مصرف نمک از علل اصلی هیپرناترمی می باشد. نظر به اینکه در هیچ تحقیقی بررسی علایم چشمی بطور اخص مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا هدف این مطالعه بررسی سیر تغییرات چشمی ناشی از هیپرناترمی در رت، خوکچه و خرگوش بود. روش کار بدین صورت بود که 50 رت نژاد ویستار 250±20 گرمی بطور تصادفی در 5 گروه تقسیم گردیدند، به منظور ایجاد هیپرناترمی محلول های 2، 3، 3.5 و 4 درصد کلرور سدیم در آب مقطر تهیه گردید گروه کنترل در طول مدت آزمون از آب شرب و گروههای تست از محلول های نمکی اختصاصی گروه استفاده نمودند سایر شرایط زیستی گروهها یکسان بود. با شروع استفاده از محلول های نمکی، معاینات چشمی با استفاده از اسلیت لامپ و دوربین ته چشمی صورت گرفت، پاسخ چشم به محرکها نیز مورد بررسی قرارگرفت. همین آزمون با شرایط مشابه در خوکچه هندی و خرگوش نیز انجام گردید. استفاده کوتاه مدت (5 - 3 روز) از محلول کلرور سدیم 2% با تغییرات چشمی سریع و چشمگیری همراه نبود، اما استفاده طویل المدت ( بیش از یک هفته) آن با صدمات عروقی و سایر نشانه های چشمی همراه بود. 4 - 3 روز پس از استفاده از محلول کلرور سدیم 3% و غلیظ تر بدنبال افزایش سطح سرمی سدیم، جدا شدگی شبکیه،(PVD:Posterior Vitreous Detachment ) ، خونریزی در شبکیه و زجاجیه رتها مشاهده گردید. دیگر نشانه های چشمی هیپرناترمی شامل کدورت قرنیه و عدسی، تورم دیسک اپتیک، کوری، جمع شدگی زجاجیه و هیپوتونی چشم بود. نتیجه گیری حاصل از این کار این است که هیپرناترمی و هیپراسمولاریتی شروع کننده تغییرات چشمی بود، بدنبال از دست رفتن آب ویتره و جمع شدن آن، جدا شدگی شبکیه و PVD بروز نموده و صدمات عروقی، خونریزی در شبکیه و زجاجیه ایجاد گردید. سیر پیشرونده هیپرناترمی، کدورت قرنیه و عدسی، تورم دیسک اپتیک، کوری، کولاپس ویتره و هیپوتونی چشم را در حیوانات بهمراه داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 2503

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  331-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  222
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تعیین شیوع علایم و نشانه های چشمی در کاربران حرفه ای رایانه در مقایسه با گروه شاهد.روش پژوهش: این مطالعه مورد - شاهدی مقطعی بر روی گروهی از کارکنان بانک که جهت انجام وظایف سازمانی مستقیما با رایانه کار می کردند (به عنوان گروه مورد) و گروهی از کارمندان دیگر بانک که با رایانه سر و کار نداشتند (به عنوان گروه شاهد) انجام شد. علایم بر اساس شکایات چشمی افراد و نشانه ها بر اساس معاینه کامل چشمی تعیین و مقایسه شدند.یافته ها: گروه مورد شامل 57 نفر (34 مرد و 23 زن) با میانگین سنی 30.7±6.8 سال و در گروه شاهد شامل 56 نفر (25 مرد و 31 زن) با میانگین سنی 27.6±7.2 بود. دو گروه از نظر سن و جنس تفاوت آماری معنی داری نداشتند (P=0.63). در گروه مورد و شاهد، به ترتیب سوزش چشم و اشک ریزش 79 درصد در مقابل 45 درصد (P=0.037)، احساس خشکی چشم 66 درصد در مقابل 32 درصد (P=0.023) و خستگی چشم در هنگام کار 64.8 درصد در مقابل 40 درصد (P=0.044) وجود داشت. فراوانی خشکی چشم در گروه مورد (بر اساس آزمایش شیرمر کم تر از 10mm طی 5 دقیقه) 40.3 درصد و در گروه شاهد 10.7 درصد بود (P=0.012). زمان گسست لایه اشکی (TBUT) کم تر از 10 ثانیه، در 43.8 درصد از گروه مورد و 8.9 درصد از گروه شاهد دیده شد (P=0.041). میزان هتروفوریا در گروه مورد 33.2 درصد و در گروه شاهد 5.3 درصد بود (P=0.032). شیوع نزدیک بینی در گروه شاهد 54.3 درصد و در گروه مورد 39.2 درصد بود (P=0.09).نتیجه گیری: شیوع شکایاتی چون سوزش و اشک ریزش چشم، احساس خشکی چشم و احساس خستگی چشم به شکل قابل ملاحظه ای در کاربران رایانه بالاتر است که با توجه به گستردگی روزافزون استفاده از رایانه در محیط اداری و خانگی، به برنامه ریزی پژوهش هایی جهت شناسایی علل ایجاد این اختلالات و تدوین اقدامات پیش گیرانه و درمانی مناسب برای آن ها نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 222 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2 (پیاپی 127)
 • صفحات: 

  136-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1905
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

بیماری ویروسی پریتونیت عفونی گربه سانان (FIP) مشابه پن لکوپنی یکی از علل مهم مرگ و میر گربه ها بشمار می آید. این بیماری به دو شکل خشک و مرطوب مشاهده می شود. به طور معمول تظاهر چشمی بیماری همراه با شکل خشک است. این گزارش درمانگاهی دربرگیرنده ی دو مورد گربه ی مبتلا به بیماری FIP به شکل مرطوب و خشک با علایم چشمی است. کموز، ترشحات فیبرینی، پرخونی عروق ملتحمه، گلوکوم دو طرفه ی چشم، خونریزی شبکیه و در نهایت کوری، علایم گربه ی اول این گزارش با درگیری شکل خشک بیماری بود که به دلیل عدم توجه، منجر به انتقال ویروس به گربه ی دوم و شکل گیری فرم مرطوب گردیده بود. تشخیص قطعی بیماری در شکل مرطوب FIP با هیستوپاتولوژی تأیید شد. سپس، احتمال انتقال آلودگی به گربه ی دوم توسط گربه ی اول با علایم چشمی با آزمایش کروماتوگرافی ارزیابی شد که کرونا ویروس مثبت بود. علایم چشمی FIP به دلیل تشابه با سایر بیماری های سیستمیک مانند ویروس لوسمی گربه سانان (FeLV)، ویروس نقص ایمنی گربه سانان (FIV)، توکسوپلاسموز و برخی از بیماری های قارچی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. عدم توجه به بیماری، انتقال به سایر حیوانات را به همراه خواهد داشت. این مطالعه اولین گزارش علایم چشمی شکل خشک FIP است.

آمار یکساله:  

بازدید 1905

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  303-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62241
 • دانلود: 

  22964
چکیده: 

BACKGROUND: This study was undertaken to detect the prevalence of OCULAR symptoms and SIGNS in professional video display users (VDUs) and non-users in Isfahan.METHODS: This is a cross-sectional descriptive case-control study. The VDUs group was selected from among employees working with computer and the control group was selected from among employees not working with computer. Fifty seven VDUs (34 male & 23 female with mean age of 30.7 ± 6.8) and 56 employees in the control group (25 male & 31 female, mean age of 27.6 ± 7.2) were evaluated. Complete OCULAR examination was done for both groups. RESULTS: Among VDUs, 45 cases (79%) had burning eyes and tearing, 38 cases (66%) had dry eye, 37 cases (65%) had asthenopia, and 47 cases (82.5%) had musculoskeletal pain but these values for the control group were 24 (42.8%), 18 (32.2%), 22(39.3%) and 15 (26.8%) respectively and the difference was statistically significant (p = 0.037, p = 0.023, p = 0.044, p = 0.013). Schirmer's test was positive in 22 VDUs (38.5%) vs. 6 (10.7%) of control group (p = 0.012). There was heterophoria in 19 VDUs (33.3%) vs. 3 controls (5.4%) (p = 0.032).CONCLUSION: Eye burning and tearing, dry eye, asthenopia and musculoskeletal problems were obviously more common in VDUs. Considering the extensive use of computers at home and work, a plan is required to detect dangers and provide appropriate solutions.

آمار یکساله:  

بازدید 62241

دانلود 22964 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  82-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  986
 • دانلود: 

  429
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: اسکیزوفرنیا، یکی از مهمترین و در عین حال ناتوان کننده ترین اختلالات ذهنی بشر در تمامی دنیا می باشد. میزان ابتلای مردان و زنان یکسان است. "تشخیص"، یکی از مشکلترین مفاهیم در این اختلال به شمار می رود. گر چه نظام های تشخیصی مانند DSM-IV و ICD-10 برای اهداف بالینی و درمانی مورد استفاده قرار می گیرند، ولی از آنجا که این نظام ها مبتنی بر ارائه ذهنی علائم بیمار از جانب وی می باشند، دارای اعتبار(validity)  و اتکاء پذیری (reliability) قابل قبولی نیستند. اصولا به نظر می رسد که در آینده ای نه چندان دور نیاز خواهد بود تا به مشخصه های عینی تری در روانپزشکی و بطور خاص در "تشخیص" دست پیدا کنیم. در این زمینه، اسکیزوفرنیا از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. نرم نشانه های عصبی از جمله این مشخصه ها به شمار می روند. در مطالعه حاضر شیوع نرم نشانه های عصبی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا مورد بررسی قرار گرفته و با شیوع اینگونه علائم در سایر بیماران روانپریش (به استثنا بیماران خلقی با علائم روانپریشی) و نیز افراد بهنجار مقایسه شده اند. مواد و روشها: ما در این پژوهش، نرم نشانه های عصبی (یکپارچگی حسی حرکتی، هماهنگی حرکتی، اعمال حرکتی پیچیده متوالی، بازتاب های اولیه و حرکات چشمی) را در 30 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا، 30 بیمار مبتلا به سایر روانپریشی ها (به استثنای بیماران خلقی با علائم روانپریشی) و نیز 30 نفر از افراد بهنجار مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم.  تشخیص اسکیزوفرنیا و همچنین سایر روانپریشی ها بر اساس مشخصه های DSM-IV بود. افراد بهنجار از میان کارکنان بیمارستان روزبه بطور تصادفی انتخاب شدند.یافته ها: تفاوت موجود در میانگین های زیر مجموعه "هماهنگی حرکتی" نرم نشانه های عصبی در اسکیزوفرنیا و سایر اختلالات روانپریشی (به استثنای بیماران خلقی با علائم روانپریشی) معنی دار بود (P value=0.047) تفاوت های معنی داری بین میانگین های سایر زیر مجموعه های نرم نشانه های عصبی (یکپارچگی حسی- حرکتی، اعمال حرکتی پیچیده متوالی، بازتاب های اولیه و حرکات چشمی) در دو گروه بیماران مشاهده نشد. نتیجه گیری و توصیه ها: به نظر می رسد آشفتگی هایی در زیر مجموعه "همانگی حرکتی" نرم نشانه های عصبی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا وجود دارد. شاید بتوان گفت که این آشفتگی ها ناشی از درگیری هسته های قاعده ای، قشر حرکتی مخ و مخچه می باشند.بنابراین، ممکنست آشفتگی های زیر مجموعه "هماهنگی حرکتی" نرم نشانه های عصبی را بتوان به عنوان شاخصی (a marker) برای تمایز بین اسکیزوفرنیا و سایر اختلالات روانپریشی به شمار آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 986

دانلود 429 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1513
 • دانلود: 

  1635
چکیده: 

Background: The Demodex mite is the most common ectoparasite on human skin. It’ s a matter of debate whether this colonization should be an area of concern and can cause pathologic consequences or, in contrast, Demodex should merely be considered as an innocent saprophytic organism living on the skin. Objectives: We aimed to evaluate the prevalence of OCULAR Demodex infestation in a large population of male soldiers with a similar range of age, in whom we expected a high transmission rate due to environmental factors and close contacts. Besides, we evaluated the correlation between Demodex and OCULAR clinical manifestations. Methods: In total 903 soldiers living on a military base in Iran were enrolled in this epidemiological cross-sectional prevalence study conducted in the summer of 2020. Data were collected using a questionnaire on OCULAR symptoms, and participants were assessed for the presence of Demodex spp. Results: A total of 904 males with a mean age of 21 2 years (ranging from 19 to 25) were included. The overall prevalence of Demodex infestation was 77. 2% (86. 8 and 26% in patients with and without blepharitis, respectively). Of 698 patients who were positive for Demodex, 58. 6% reported eye discomfort, whereas it was experienced by 23. 9% of Demodex negative participants, the diff erence was statistically signifi cant (P-value < 0. 001). Conclusions: There is a strong association between the prevalence of Demodex spp. and symptoms, in particular itchy eyes. However, some patients are asymptomatic. This fi nding supports the notion that the number of mites may be important concerning the manifestation of clinical SIGNS of blepharitis; however, the role of Demodex spp., as a commensal, should not be overlooked. Treatment should not be aimed at full eradication of the mite but rather restoring the OCULAR ecology to a balanced state.

آمار یکساله:  

بازدید 1513

دانلود 1635 استناد 0 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

MARTIN G.R. | ASHASH U. | KATZIR G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4791
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4791

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

SHOJA M.R. | MIR ATASHI A.M.

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37462
 • دانلود: 

  18776
چکیده: 

OCULAR trauma is an important cause of OCULAR morbidity in children. At present only limited studies regarding distribution of OCULAR trauma exist in Iran. This study was performed to define epidemiologic characteristics and clinical profile of OCULAR trauma in children and to discuss management and final outcomes of such injuries. The files of 60 patients aged 16 years or younger who had been admitted for eye trauma at Shahid Sadoughi Hospital from April 2003 to March 2004 were analyzed. Sixty cases were studied. Majority of injuries occurred in the age group of 8-12 years (58.3%). There were 40 (66.6%) boys and 20 (33.3%) girls. The highest proportion of injuries occurred in streets-roads (41.6%), followed by home (25%). Open globe injuries accounted for 51.7% of injuries, closed globe for 35% and chemical injuries for 13.3%. The most common causes were pointed objects, stones, bow-arrow and accidental blows and falls. Best corrected visual acuity of 20/40 or better was achieved in 10 patients (47.9%) in closed globe group. However, only 5 eyes (16.1%) in open globe group could achieve this vision. Seventeen patients (28.3%) achieved visual acuity of 20/200 or less. In conclusion, most OCULAR injuries are preventable and occur due to unsupervised use of objects like pointed things and bow–arrow. Initial visual acuity is statistically an important predictor of final visual acuity.      

آمار یکساله:  

بازدید 37462

دانلود 18776 استناد 0 مرجع 7665
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  102-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12701
 • دانلود: 

  118
کلیدواژه: 
چکیده: 

گزش زنبور در چشم دارای تظاهرات متنوعی است.این تظاهرات شامل کراتوکنژنکتیویت، ارتشاح قرنیه، سوراخ شدن قرنیه، هایفما، کدورت کپسول خلفی و یا قدامی، در رفتگی لنز، میدریاز، آتروفی ایریس، نوریت اپتیک و رتینوپاتی است.درمان بستگی به نوع ضایعه دارد و باید بدون تاخیر جهت اجتناب از دیگر عوارض همچون آمبلیوپی انجام شود.واکنش ها در پاسخ به گزش زنبور، بستگی به مقدار زهر و پاسخ ایمنی دارد.به هر حال وقتی مشکل فقط وجود نیش در چشم می باشد، خارج کردن آن به این دلیل که خود نیش شی بی اثر است، ضروری نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 12701

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  65-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  891
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

سابقه و هدف: تا به حال آلودگی مخاطی با زالو در نواحی بینی، اوروفارنکس، نازوفارنکس، هیپوفارنکس، مری، حنجره، رکتوم و واژن گزارش گردیده که می تواند منجر به خونریزی بینی، هماتمز و /یا هموپتزی، خشونت صدا، دیسترس تنفسی، خونریزی رکتال و واژینال شود. با معرفی این بیمار با تظاهرات آلودگی چشمی با زالو آشنا خواهیم شد. بیمار و یافته ها: در سطح چشم (OCULAR surface) راست یک چوپان با تاریخچه شستشوی صورت با آب نهر، یک زالو (limnatis) که به وسیله بارکش خود به لیمبوس چسبیده بود، مشاهده گردید. این بیمار با شکایت از خونریزی شدید از سطح چشم همراه با چشم درد و احساس جسم خارجی مراجعه کرده بود. زالو پس از ریختن قطره تتراکایین 0.5% خارج گردید. بعد از 10 دقیقه پانسمان فشاری خونریزی چشم بیمار متوقف شد و در معاینه مجدد بیمار یک سوراخ کوچک دقیقا خلف لیمبوس تمپورال در محل گاز گرفتگی زالو همراه با خونریزی تحت ملتحمه ای و تعدادی سلول و کمی flare در داخل اتاقک قدامی مشاهده گردید. برای بیمار قطره آنتی بیوتیک، استرویید و سیکلوپلژیک شروع گردید و دو روز بعد از شروع درمان، تنها عارضه قابل مشاهده در معاینه، خونریزی تحت ملتحمه ای ناحیه ای بود. نتیجه گیری: باید آلودگی چشمی با زالو را در تشخیص افتراقی بیماری که بدون سابقه تروما با خونریزی جاری از سطح چشم و تاریخچه تماس با آب نهر یا برکه به ویژه در مناطق روستایی مراجعه می کند، قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 891

دانلود 118 استناد 0 مرجع 3
litScript