نتایج جستجو

24676

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2468

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KHODAIR YASSER | HASSIOTIS SOPHIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  612
 • بازدید: 

  93571
 • دانلود: 

  24934
چکیده: 

In this paper, we present the analysis of a NUMERICAL and an experimental study of the Scotch Road integral abutment bridge located in Trenton, NJ, USA. Three-dimensional, nonlinear finite element (FE) model of the full bridge has been developed to study the effect of thermal loading on the bridge substructure. The bridge substructure was fully instrumented. Data analysis was performed to study the effect of several design parameters on axial stress in piles. An analysis of the pile-soil system was performed using the finite difference software LPILE.The maximum displacement of the bridge superstructure obtained from the FE model due to a maximum expected temperature change of ±42oC during the lifetime of the bridge was applied to the substructure model.The effect of bridge skew on the build-up of soil pressure behind the abutment was studied. A significant increase in the soil pressures and axial stresses behind the abutment at the obtuse side versus the acute was observed. The effect of the size of the galvanized steel sleeve on the induced axial stresses in piles was studied. We found that increasing the size of the steel sleeve increases their capacity to resist bending.

آمار یکساله:  

بازدید 93571

دانلود 24934 استناد 612 مرجع 601
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1049
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

با توجه به پیچیدگی تحلیل مسایل انفجار موادمنفجره، انتشار موج شوک و تعییر فرم لاینر درشکل گیری پرتابه های شکل یافته انفجاری (EFP) و نفوذ آن در صفحه هدف، شبیه سازی عددی مساله شکل گیری و نفوذ این پرتابه ها می تواند نقش موثری در طراحی سرجنگی های ضد زره داشته باشد. در این مقاله، مراحل شکل گیری و نفوذ پرتابه های EFP به روش اجزا محدود و به کمک کدLS-DYNA  برای دو نوع لاینر کروی با ضخامت متغیر و لاینر با پروفیل چند جمله ای مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه، با ساخت این دو نوع لاینر و انجام تست های تجربی، میزان عمق نفوذ و قطر حفره حاصل از برخورد پرتابه شکل یافته در صفحه هدف فولادی اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی با یافته های تجربی مقایسه گردیده و تطابق خوبی را نشان می دهد. به علاوه، مقایسه نسبت L/D، سرعت و قابلیت نفوذ پرتابه های بدست آمده نشان می دهد که لاینر با پروفیل چند جمله ای نسبت به لاینر کروی برتری کاملی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1049

دانلود 303 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  769-783
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 20

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

PHARMACEUTICAL SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  143-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64987
 • دانلود: 

  43124
چکیده: 

Background: Dissolution thermodynamic quantities of sulfapyridine (SP) have been reported in the literature for aqueous alcoholic mixtures. Nevertheless, no attempts to evaluate the preferential solvation of this drug in this binary system, have been reported. In this way, the inverse Kirkwood-Buff integrals (IKBI) were used to evaluate this behavior in solution.Methods: Solubility data for SP dissolved in binary ethanol (EtOH) +water mixtures at various temperatures were mathematically represented using the Jouyban-Acree (J-A) model. The preferential solvation parameters of SP by EtOH (dx1, 3) in EtOH+water mixtures were obtained from some thermodynamic properties of the mixtures by means of the IKBI method.Results: Solubility of SP in EtOH+water mixtures is adequately described by the J-A model in second order. Moreover, SP is sensitive to specific solvation effects, so the dx1, 3 values are negative in water-rich and EtOH-rich mixtures indicating preferential solvation by water in these mixtures. By contrary, dx1, 3 values are positive in the range 0.24<x1<0.53 indicating preferential solvation by EtOH in these mixtures.Conclusion: It can be assumed that in water-rich mixtures the hydrophobic hydration around the aromatic rings plays a relevant role in the solvation. The higher drug solvation by EtOH in mixtures of similar solvent proportions could be due to polarity effects. Moreover, in EtOH+water mixtures SP could be acting as a Lewis acid with the EtOH molecules and in EtOH-rich mixtures the drug could be acting as a Lewis base with water molecules.

آمار یکساله:  

بازدید 64987

دانلود 43124 استناد 0 مرجع 4730
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  67-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  656
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 656

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHIBATA N. | TOMITA N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  570-582
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  17777
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17777

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  41-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  503
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 503

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  98
 • صفحات: 

  213-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1614
 • دانلود: 

  454
چکیده: 

در سال های اخیر ابزاربندی سدها در ایران جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. در پروژه های بزرگ مانند سدهای خاکی و بتنی، نصب و پایش ابزار دقیق، به ویژه در هنگام ساخت و بهره برداری، جزو جدایی ناپذیر پروژه هاست. پایداری سد یکی از مهم ترین مسائل مربوط به مهندسی ژئوتکنیک است. با توجه به عدم قطعیت متغیرهای ژئوتکنیکی، استفاده از تجزیه و تحلیل خطر امری اجتناب ناپذیر در پروژه های سدسازی است. در این پژوهش، در ابتدا درستی ابزاربندی نصب شده در سد دوستی مورد ارزیابی قرار گرفته، سپس بر پایه نتایج ابزار دقیق و تحلیل های عددی به بررسی مقادیر بیشینه نشست، مقادیر تنش قائم موجود در هسته و پدیده قوس زدگی پرداخته شده است. برای انجام تحلیل های عددی از نرم افزار Geostudio 7.1 استفاده شده که افزون بر انجام آنالیزهای همزمان، قابلیت تحلیل ساخت مرحله ای و انجام تحکیم دو بعدی را دارد. مدل های رفتاری استفاده شده در آنالیز، مدل الاستیک خطی و مدل رفتاری الاستوپلاستیک کامل مور- کولمب است. از مقایسه نتایج مدل سازی و ابزار دقیق چنین برمی آید که سد دوستی در شرایط پایدار و ایمنی قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1614

دانلود 454 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  17-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1066
 • دانلود: 

  377
چکیده: 

به دلیل افزایش بسیار زیاد توان محاسباتی در سال های اخیر، شبیه سازی های عددی به دلیل در نظر گرفتن مکانیزم های مختلف و پیچیده شکست، بیشترین سهم در طراحی سازه های کامپوزیتی را از آن خود کرده اند. با این حال مدلسازی دقیق و سه بعدی آسیب های ناشی از پدیده ضربه هنوز هم به عنوان چالشی جدی مطرح می باشد. در تحقیق حاضر از پیشرفته ترین روش مدل سازی المان محدود کامپوزیت ها (آباکوس - اکسپلیسیت (صریح))، جهت تعیین رفتار سازه های مشبک استوانه ای کامپوزیتی، هنگامی که تحت برخورد قرار می گیرند، استفاده شده است. بدین منظور برای مدلسازی پوسته و تقویت کننده ها از المان های جامد سه بعدی و جهت تعیین رفتار ماده، از مدل مادی وی یومت بر مبنای معیارهای آسیب پاک و هاشین (سه بعدی) استفاده شد. به دلیل عدم وجود معیارهای ذکر شده در نسخه های تجاری نرم افزار و اهمیت در نظر گرفتن چنین آسیب هایی در مدلسازی عددی، معیارهای مذکور با استفاده از کدنویسی در محیط نرم افزار فرترن نوشته شدند و به این شکل تحلیل پدیده نفوذ در سازه های کامپوزیتی که با المان های جامد سه بعدی مدل شده اند به قابلیت نرم افزار اضافه گردید. نمودارهای تغییرات سرعت و نیروی پرتابه، گستردگی سطح خرابی و مکانیزم های مختلف شکست به عنوان نتایج گزارش شده اند. در این تحقیق به منظور اعتبارسنجی مدل از آزمون های تجربی استفاده شد. نتایج حاصل از شبیه سازی توافق بسیار خوبی را با نتایج تجربی نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 1066

دانلود 377 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Hajiazizi Mohammad | Nasiri Masoud | Nasiri Masoud

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40874
 • دانلود: 

  38317
چکیده: 

Slope stability is one of the important issues in geotechnical engineering. In this regard, due to the growth in the number of NUMERICAL approaches, the two and Three-dimensional Finite Element Method (FEM) and the Finite Difference Method (FDM) are more important. In this paper, the effects of friction angle and cohesion on the safety factor of slopes were investigated, and the results of 2D & 3D FD were compared with those of FE ANALYSES. The results of 600 ANALYSES indicated that in cohesive soils (friction angle equal to zero) it was not necessary to analyze the slope in the 3D analysis, because the results of 2D & 3D were the same, with a difference of less than 0. 3%. In granular slopes (cohesion equal to zero) the safety factor obtained in the 2D ANALYSES (both FEM and FDM) were similar. However, the values in the 3D state were higher, and this indicated that in such a condition, unlike cohesive soils, the results of the 2D analysis were more conservative. It should be noted that in the 2D FDM for pure granular soils, the safety factor values for fine and medium mesh types were close. For the coarse mesh, however, the results were higher, and in pure cohesive slopes, in all three states (fine, medium, and coarse mesh tyes), the results were the same.

آمار یکساله:  

بازدید 40874

دانلود 38317 استناد 0 مرجع 0
litScript