نتایج جستجو

184

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Zoonoses are considered as diseases transmissible between human and animal and can cause severe reactions in humans, leading to high death. To date, significant effort has been made in the prevention and treatment of zoonotic diseases. However, due to the infectious nature of zoonotic diseases, their complete eradication presents a challenge. As zoonotic infections result in a wide range of diseases and death, NECROPSY is an important procedure for its diagnostic investigations. This article highlights four of the most important zoonoses, including leishmaniasis, rabies, anthrax, and glanders. Leishmaniasis can affect various organs of the body and induces lesions and ulceration. Rabies can be transmitted by dog bites and the nervous system is its main target. Anthrax has three primary forms (cutaneous, alimentary tract, and inhalational) with a high incidence of significant pathological lesions seen at NECROPSY. Sores on the nasal mucosa, nodules on skin of the abdomen and lower arm can be seen in glanders. The NECROPSY findings of the aforementioned zoonotic diseases are discussed in the current review to provide scientific guidelines for their diagnosis and exerting preventive measures to control them.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  883
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

پروستات غده ضمیمه جنسی اصلی در سگ های نر است. بیماری های پروستات یک مشکل شایع در سگ های نر اخته نشده با سن بالا است. هدف از انجام این تحقیق، استفاده از روشهای رادیوگرافی ساده و اورتروسیستوگرافی در اندازه گیری ابعاد غده پروستات سگ و مقایسه آن با اندازه های پس از کالبد گشایی بود. این تحقیق روی ده قلاده سگ بالغ، جوان (1.7±0.7 سال)، سالم انجام گرفت. پس از کالبد گشایی طول، عرض، عمق و حجم غده پروستات اندازه گیری شد و از آزمونهای رگرسیون خطی و آنالیز همبستگی استفاده گردید. در اورتروسیستوگرافی امکان ارزیابی پروستات در 9 مورد از سگها وجود داشت و طول و عمق پروستات قابل اندازه گیری بود. میانگین اندازه های به دست آمده از طریق اورتروسیستوگرافی از میانگین اندازه های واقعی کوچکتر بوده ولی ارتباط معنی داری با هم داشتند (p≤0.05). رابطه بین طول (I) و عمق (z) پروستات در اورتروسیستوگرافی با اندازه های واقعی (L ,Z) به ترتیب: L=0.91×i+0.57(R2=0.84) و Z=1.36×z-0.73(R2=0.71) بودند. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که اورتروسیستوگرافی می تواند به عنوان روشی برای تخمین ابعاد پروستات استفاده شود. این روش می تواند در مواقعی که اولتراسونوگرافی به دلایلی قابل انجام یا در دسترس نیست یا در مواردی که دستگاه رادیولوژی تنها وسیله تشخیصی موجود در یک درمانگاه باشد، مورد استفاده واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 883

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  914
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

نکروپسی سوزنی روشی است که در طی آن بدون ایجاد برش پوستی و بدون بازکردن قفسه سینه و شکم و نیز ایجاد دفرمیتی در جسد نمونه هایی از بافت های مختلف جسد بدست می آید. در مطالعه حاضر از 35 مورد متوفی که 25 نفر مذکر (71%) و 10 نفر مونث (29%) با سنین 13 تا 64 سال بوده اند مجموعا 92 نمونه بافتی گرفته شد. اعضا نکروپسی شده شامل: کبد، ریه، مغز استخوان، قلب، مغز و ... بوده که بیشترین تعداد نمونه از کبد (35 مورد – 38%) و کمترین از استخوان (یک مورد – 1%) بدست آمده است. نتایج حاصله در مورد 35 جسد به قرار زیر می باشد: 15 مورد (43%) با تشخیص قطعی پس از مرگ – 18 مورد (51%) با تغییرات غیر اختصاصی  هیستوپاتولوژیکی و بدون تشخیص 2 مورد (6%) با کشت میکروبی مثبت از نمونه گرفته شده (خون – مایع بلور) در زمان حیات بیمار و با نتایج نکروپسی غیر اختصاصی. با توجه به نتایج موارد نکروپسی سوزنی با تشخیص قطعی علت مرگ (43%) و نیز بعلت محدودیت شرعی و فرهنگی در انجام اتوپسی (که روش ایده آلی می باشد). ما نکروپسی سوزنی را بعنوان جانشین اتوپسی در تشخیص علت مرگ های نامشخص پیشنهاد می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 914

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  157-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  700
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

تب هموراژیک کریمه - کنگو یک بیماری تب دار خونریزی دهنده ویروسی می باشد که از طریق گزش کنه یا تماس با ترشحات و بافتهای آلوده به انسان منتقل می شود. عفونت از اکثر نقاط آسیا، افریقا و اروپا گزارش شده است. این بیماری در نواحی شرقی دریای خزر و آسیای میانه آندمیک بوده و از قرنها قبل رد پای آن در متون پزشکی ایران به چشم می خورد. به علت بروز پایین بیماری تاکنون یافته های هیستوپاتولوژیک ارگانهای مختلف بخوبی در این بیماری مطالعه نشده است. در این بررسی ما یافته های نکروپسی خانمی 24 ساله مبتلا به فرم مرگبار این بیماری را که تشخیص آزمایشگاهی آن با کشت ویروسی مثبت و شواهد سرولوژیک الیزا و PCR در آزمایشگاه رفرانس سازمان بهداشت جهانی تایید شده است، مورد بررسی قرار می دهیم. در نکروپسی کبد، نکروز هپاتوسیتها و التهاب ناچیز در مغز استخوان، هیپرپلازی هر سه رده سلولی با ارجحیت رده میلوئید، انفیلتراسیون پلی مورفونوکلئر در فضاهای آلوئولر ریه و ادم آلوئولها، و در کلیه نکروز گلومرولها، ادم نسج بینابینی و نکروز توبولر و در مغز ادم توام با تغییرات دژنراتیو و کیستیک مشاهده شد. در بیوپسی عضلات نکته پاتولوژیک در حد دقت میکروسکوپ نوری مشاهده نشد. به طور خلاصه این یافته ها با علایم نارسایی چند ارگان مطابقت دارد. با توجه به افزایش موارد بیماری در سالهای اخیر، تحقیقات گسترده جهت بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک در بیماران ایرانی برای کمک به پزشکان و آسیب شناسان توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 700

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YAZDANPARAST A. | Fathpour Gh. | Jalali P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  126-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

Niemann-pick disease is a severe disorder in sphingolipid metabolism and esterification of cholesterol which results in accumulations of sphingomyelin in different tissues. This disease is characterized with hepatosplenomegaly, fever and foam cell appearance in microscopic examination of bone marrow, liver and spleen. The case presented in this study is a four-month-old female infant with chief complaint of fever, pancytopenia, and severe abdominal distension, and anemia since 10 days before admission to our hospital. The case was the third child of the family born with cesarian section and without any significant health problems before hospitalization. Her siblings had both died in the hospital, but the cause of death is unknown. Significant laboratory findings include WBC=1500 (neutrophil 70%), RBC=2, 000, 000, Hb=5. 5 g/dl, Plt= 30, 000, CRP=3+, ESR=45, ALT=300 IU, and AST-150 IU. No other abnormal findings were observed in laboratory report. Thoracoabdominal X-ray revealed significant hepatosplenomegaly. Her parents were cousins. Soon after admission to our hospital, she received a wide spectrum antibiotic, but underwent ventilator due to sepsis. Unfortunately, our therapeutic management was not successful, and the patient died due to septicemia the next morning. After obtaining written consent of the parents, the patient underwent NECROPSY, which revealed lipid storage disease, Niemann-pick disease. The purpose of our study was to emphasize the importance of NECROPSY and follow-up until a definite diagnosis.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یخچالی محمد | مرشدی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (پیاپی 87)
 • صفحات: 

  64-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  676
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

بیماری هیداتیدوز ناشی از رشد متاسستود Echinococcus granulosus در اندام های مختلف بدن میزبان های واسط است که انتشار جهانی دارد. ایران در گروه مناطق هیپراندمیک هیداتیدوزیس می با شد. بر این اساس ارزیابی واکنش آنتی ژنی در مجاورت با آنتی سرم تهیه شده از گاو (256 راس) و گاومیش (132 راس) در مقایسه با یافته های کشتارگاهی و مولکولی انجام شد. آنتی ژن محلول از تغلیظ مایع کیست هیداتید و سونیکه کردن پروتواسکولکس ها تهیه شد. سرم ضدمایع کیست و پروتواسکولکس از ایمن سازی خرگوش تهیه گردید. استخراج DNA از پرتواسکولکس انجام شد و قطعه bp688 از ژن nda1 تکثیر گردید. در مشاهدات کشتارگاهی، 18.4 درصد گاوها و 8.3 درصد گاومیش ها آلوده به کیست هیداتید در کبد و ریه بودند. در صورتی که موارد مثبت آلودگی در روش مولکولی برای گاو 26.1 درصد و برای گاومیش 14.3 درصد بود. در روش دات الیزا موارد مثبت آلودگی برای گاو 22.7 درصد و گاومیش 11.8 درصد بود. در مقایسه با یافته های کشتارگاهی، حساسیت و ویژگی آزمون دات الیزا برای نمونه سرم های گاوی، به ترتیب، 81.01 درصد و 95 درصد بود. در حالی که حساسیت و ویژگی آزمون برای نمونه سرم های گاومیش 77.12 درصد و 96.32 درصد تعیین گردید. در گاومیش، ارزش تشخیصی روش مولکولی با حساسیت 91.2 درصد و ویژگی 99 درصد بود. در حالیکه حساسیت و ویژگی تشخیص مولکولی کیست هیداتید گاو به ترتیب 97.4 درصد و 99.4 درصد بود. مقایسه یافته های آزمون سرمی به روش دات الیزا با روش تشخیص مولکولی نشان داد که حساسیت و ویژگی آزمون دات الیزا کمتر می باشد ولی اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت (P<0.05). با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، تکنیک دات الیزا می تواند به عنوان یک روش غربالگری کیست هیداتید برای نمونه های سرمی گاو و گاومیش توصیه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 676

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اسدی هرمز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  13-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  936
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

طی پاییز 1379 گزارش هایی مبنی بر میزان زیاد مرگ و میر فک های دریای خزر ارایه گردیدند. فک خزری فقط در دریای خزر زندگی می کند و در لیست اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت «IUCN» به عنوان حیوان تهدید به خطر انقراض به شمار می آید. به نظر می رسد فک های مرده توسط امواج دریا به ساحل افتاده اند. مرگ و میر زیاد در اواخر اردیبهشت 1379 از نزدیکی دهانه سفیدرود گزارش گردید و همچنین بعد از آن در مناطق دیگر سواحل گیلان و مازندران به طور 1000 کیلومتر از سواحل جنوبی دریای خزر (ایران) نیز مشاهده گردید. از این رو آماربرداری از فک های مرده مورد توجه و انجام قرار گرفت. آماربرداری در سواحل غربی استان گیلان انجام گردید و در مجموع 58 لاشه فک در طول 28 کیلومتر خط مستقیم در سه ایستگاه، هر ایستگاه به طول 5 کیلومتر یافت گردید.اندازه بدن و وضعیت فک های مرده به منظور دستیابی به علل مرگ و میر، سن و جنسیت مورد بررسی قرار گرفت. وضعیت حیوان توسط اندازه گیری ذخیره چربی که تعیین کننده انرژی و وضعیت غذایی حیوان می باشد، تعیین گردید و آزمایش های بعد از مرگ و کالبد شکافی از حیوانات مرده به منظور نمونه برداری، بر روی 20 فک مرده انجام پذیرفت و نمونه هایی از شش، جگر، طحال، مثانه، معده، غدد لنفاوی، ماهیچه، چربی، مغز و کلیه و روده ها برداشت و نمونه ها در فرمالین 10 درصد تثبیت گردید تا آزمایش های ویروس شناسی، سم شناسی، سرم شناسی، آسیب شناسی سلولی، باکتری شناسی و شناخت سموم جلبکی در مورد آنها صورت پذیرد. ضمنا در سه مورد از سه فک زنده نیز نمونه خون تهیه گردید.مطالعات بیشتری لازم است تا مشخص نماید که آیا ویروس «اختلال دماغی و تنی سک سانان» که از نظر ژنتیکی شبیه ویروسی که در گونه های دیگر فک ها موجب بیماری می گردد، نیز در فک های خزری باعث بیماری و مرگ و میر گردیده است؟ همه گیری این بیماری و تاثیر آن بر روی جمعیت فک های خزری و اندازه گیری آلاینده های شیمیایی در بافت های فک های خزری که می تواند موجب ضعف سیستم ایمنی ناشی از سموم گردد، همچنین می باید مورد تحقیق قرار گیرد.کاهش جمعیت فک های خزری در ارتباط با ماهیگیری و امنیت فک ها و کشته شدن آنها توسط ماهیگیران به تازگی مورد توجه قرار گرفته که این نیز در حال بررسی و تحقیق می باشد تا بتوان به این سوال جواب داد که آیا ماهیگیری نیز می تواند بر نرخ مرگ و میر فک های خزری در سواحل جنوبی دریای خزر تاثیر گذارد؟ این عملیات توسط پروژه سموم شناسی در اکوسیستم «Ecotox» تحت برنامه محیط زیست خزر «CEP» انجام گردیده و هزینه های مربوطه توسط بانک جهانی از طریق کمک مالی صندوق مشاورتی ژاپن تامین گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 936

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

باتوانی روزعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  303-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  890
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

هدف: معرفی شکاف کام در گوساله گاومیش.حیوان: یک گوساله گاومیش 3 روزه.روش: معاینات بالینی و کالبد شکافی.نتیجه: با توجه به تاریخچه مشکل قورت دادن شیر و برگرداندن آن از بینی و علایم بالینی پنومونی استنشاقی، شکاف کام تشخیص و با کالبد شکافی تایید گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 890

دانلود 203 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  211-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  587
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

هدف: ارزیابی تغییرات کالبد گشایی و هیستوپاتولوژیک مثانه، پس از پیوند قولون به مثانه (کولوسیستوپلاستی).حیوانات: پنج سگ سالم دورگ با وزنی بین 10-20 کیلوگرم.طرح: مطالعه تجربی.روش: طی عمل جراحی قسمتی از مثانه حیوانات برداشته شد )حدود 50 درصد( و نقیصه فوق بلافاصله با قولون نزولی خود حیوان جایگزین گردید. مثانه های پیوندی پس از آسان کشی حیوانات از نظر کالبد گشایی و هیستوپاتولوژی در روز 45 پس از جراحی مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج: چسبندگی بین ناحیه پیوندی و احشای مجاور مهمترین یافته پس از کالبد گشایی بود. یافته های هیستوپاتولوژی شامل انواع مختلف آماس )هموراژیک 40 درصد، چرکی 40 درصد و فیبرینی 20 درصد( و امتداد بافت مخاطی مثانه بر روی لایه مخاطی قولون در ناحیه پیوندی بود ) 60 درصد(. واکنش های ترمیمی در لایه سروزی مثل التهاب مزمن، تشکیل بافت گرانوله و فیبرینی نیز در 60 درصد از موارد دیده شد.نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه قولون علیرغم چسبندگی و التهاب مثانه با توجه به دسترسی خوب و فقدان کشش زیاد قسمت مناسبی برای افزایش حجم مثانه در سگ ها است.

آمار یکساله:  

بازدید 587

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پی آیند 62) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  67-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1081
 • دانلود: 

  396
چکیده: 

اختلالات مادرزادی از مواردی است که انسان همیشه با آن مواجه بوده است. گزارش حاضر بررسی کلینیکی و پاتولوژیکی یک مورد ناهنجاری مادرزادی شکاف کام همراه عدم تشکیل استخوان پیشین و چندین مورد دیگر در استخوان کاسه سر یک گوساله هلشتاین می باشد. گوساله مزبور سه روز پس از تولد در یک گاوداری صنعتی اطراف تهران به علت پنومونی استنشاقی تلف گردید و جهت بررسی علت مرگ و موارد ناهنجاری مادرزادی به بیمارستان شماره یک دانشکده دامپزشکی ارجاع داده شد. در معاینه ظاهری عدم تشکیل فک بالا مشخص بوده به طوری که منافذ بینی بر روی لب پایین قرار داشتند. در کالبد گشایی پنومونی استنشاقی تایید گردید و موارد ناهنجاری مادرزادی مانند وجود یک شکاف ده سانتیمتری در کام، عدم تشکیل شکاف فک بالا و حباب های اشکی و تعدادی ناهنجاریهای دیگر مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1081

دانلود 396 استناد 0 مرجع 3
litScript