نتایج جستجو

22

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  101-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  860
 • دانلود: 

  593
چکیده: 

گزارش سفر کنستانتین ولنی به مصر و شام (1783-1785 م)، یکی از سفرنامه های مشهور سده هجدهم است. ولنی در این سفرنامه بهویژه در بخش مصر آن، آگاهی های مهمی در زمینه های گوناگون، از قبیل حاکمان مصر، آب و هوا، تجارت، معیشت مردم و... به دست داده است. مقاله حاضر پس از ارائه داده های سفرنامه ولنی از مصر و تحلیل آنها، بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که اطلاعات این سفرنامه چه تاثیراتی در لشکرکشی ناپلئون به مصر و عملکرد او در این سرزمین داشته است؟ به نظر می رسد که گزارش های ولنی درباره مصر نسبت به اطلاعات سیاحان پیشین، جدیدتر و دقیق تر بوده، از این رو ناپلئون در لشکرکشی به مصر از آن به مثابه متن راهنما بهره برده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 860

دانلود 593 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CLINICAL CANCER RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  3514-3516
تعامل: 
 • استنادات: 

  364
 • بازدید: 

  639
 • دانلود: 

  12934
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 639

دانلود 12934 استناد 364 مرجع 0
نشریه: 

نقش مایه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  33-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  901
 • دانلود: 

  457
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 901

دانلود 457 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  181-180
 • صفحات: 

  1-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1343
 • دانلود: 

  329
چکیده: 

در ادبیات (های) کشورهای جهان، گاهی، برخی از شخصیتهای بزرگ سیاسی، با اقدامات برجسته منفی یا مثبت خود الهام بخش شعرا و نویسندگان بسیاری بوده اند. در ادبیات قرن نوزدهم فرانسه این نقش مهم را ناپلئون اول، امپراطور فرانسه از سال 1804 تا 1814 ، بازی کرده است. در این نوشته سعی ما بر این است که جایگاه او را در آثار چند تن ازنویسندگان و شعرای بزرگ قرن نوزدهم فرانسه نشان دهیم. برای این منظور، همراه با توضیحات خود، از نوشته های منظوم و منثور آنان نیز نمونه هایی برگزیده و آنها را به فارسی برگردانده ایم. توضیح این نکته لازم است که، به سبب گسترده بودن دامنه بحث، در ذیل عنوان این مقاله باید کتابها نوشته شود تا حق مطلب ادا گردد. اما امیدواریم که این مختصر نیز بتواند به سهم خود درباره موضوع اطلاعات مفیدی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1343

دانلود 329 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DADVAR E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56570
 • دانلود: 

  18353
چکیده: 

Four, hundred year ago, that is the year 1604 A.D Miguel de Cervantes of Spain attained the opportunity of publishing the first part of his legendary work, Don Quixote, a book that attained the tag of the first novel of the world. In the year 1351 (Iranian calender) an Iranian writer, Iraj Pezeshkzad contributed to the market the much controversial work Uncle NAPOLEON, a work, welcomed by the reading public, which attained further fame when converted into a television serial. The literary type of both works is facetious and both follow the technique of satire which is subsequeuthy the strength of both works. However, what holds the interest of readers is the affinity between the two works which is apparenthy also the discussion in this paper. Two problematic heroes fall prey to an abstract idealism and simultaneously are in quest of their past which they wish to keep alive. However, their social and historical environnent will not allow them to keep this past alive. Not being able to escape, both eventually drown in unhopefulness and despair.

آمار یکساله:  

بازدید 56570

دانلود 18353 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پندار حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  504
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

اروپا از دوران ناپلئون کتابی جامع در تاریخ اروپای لیبرال (نه تاریخ لیبرال اروپا)، به قلم دیوید تامسن، فیلسوف سیاسیِ لیبرال مشربِ انگلیسی است که به رغم پافشاری اش در موضع لیبرالیستی در تبیین، نقد، و بررسی کلیت یک پارچه ای از اروپا که میراث تاریخی اش را از عوامل یگانه آفرین و وحدت زا می گیرد. اما غفلت از نکته ای قابل اعتنا نگرش تاریخی تامسن در تاریخ اروپا را با چالش مواجه می کند و آن عدم تدقیق بر آن دسته از عوامل تاریخی در قرون جدید است که تفکر یک پارچه گرای تامسن از اروپای معاصر را مخدوش می کند. به نظر تامسن، درک تاریخ «مدرن اروپا» فقط با پژوهش در نیروهای فراگیر امکان پذیر است که طی زمان بر شکل گیری آن از بریتانیا تا بالکان اثرگذار بوده اند. بدین سبب، وی بر مجموع عواملی کلی نظیر رشد جمعیت، صنعتی شدن، توسعه ی ماورای بحار، دموکراسی، سوسیالیسم، ناسیونالیسم، و روابط میان جنگ و انقلاب تأکید می گذارد. تامسن این عوامل را نه کشور به کشور، بلکه مرحله به مرحله در روح کلیت اروپا تا شکل گیری تمدن و فرهنگ آن طی دو قرن اخیر بررسی می کند. در حالی که با تدقیق در عبارت فوق مشخص است که تامسن مجموعه ی عواملی که زمینه را برای وارد شدن به اروپای مدرن فراهم کرده، نادیده گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 504

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  114-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12170
 • دانلود: 

  9487
چکیده: 

Introduction: Bats are natural reservoir hosts of several zoonotic infections. Few studies have demonstrated gut helminth community parasite in bats. In the present study, we investigated two intestinal helminths of two bat species, Rhinopoma muscatellum, and Rhinopoma microphyllum, from Hormozgan province, southern Iran. Methods: We received digestive tracts of 56 Rhinopoma bats previously captured by several biologists. The specimens were precisely dissected and examined for the parasitic helminths. The collected helminths were cleared in the lactophenol and identified using reliable morphological and morphometrical key references. Result: In this study, 44 R. muscatellum and 6 R. microphyllum species were examined, among which 15 (26. 7%) had infections with parasitic worms. Lecithodendrium sp. and Castoria sp. were identified in the digestive tract of eight and four individually examined R. muscatellum bats, respectively. Also, in three R. microphyllum bats, a few spirurid nematodes with incomplete structures were detected. Conclusion: We, for the first time, identified Lecithodendrium sp., Castoria sp., in R. muscatellum from south of Iran. Due to the insectivorous biological trait of bats, the most abundant helminth was Lecithodendrium sp. Further study with more samples is needed to describe the helminths fauna of microbats in Iran taxonomically.

آمار یکساله:  

بازدید 12170

دانلود 9487 استناد 0 مرجع 1965
نویسندگان: 

ولی الهی جلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  685
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

در یک مطالعه مقایسه ای گونه های سرده (سرده) باربوس که تاکنون در ایران و کشورهای همجوار گزارش یا شناسایی شده بود از نظر تاکسونومی بازنگری شد. نمونه های ماهیان که بطور گسترده در غرب ایران صید شده بودند و نمونه های موجود در موزه تاریخ طبیعی کشور کانادا مورد سنجش قرار گرفت. در این مقاله حضور این ماهی در ایران و اسناد و اختلافات تاکسونومیکی گونه Barbus plebejus  و B. lacerta دو گونه از باربوس ماهیان ایران ارایه شده است. B. plebejus برای اولین بار در سال 1839 شرح داده شد و در سال 1998 لکتوتیپ آن تعیین گردید. برای این گونه چندین زیر گونه توسط مولفین متعدد معرفی گردیده است. تا انتشار این گزارش هیچکدام از این گونه ها و یا زیر گونه ها در ایران گزارش نشده است . در این تحقیق برخی محلهای زیست و جمعیت ایرانی B. plebejus توصیف شده است. اختلافات این گونه با گونه B. laserta عمدتا در شکل عمومی بدن ، طول نسبی سر، عمق بدن و درآخرین خار استخوانی باله پشتی نهفته است . در این مطالعه همچنین جمعیت موجود در ایران با نمونه های یک جمعیت از ترکیه مقایسه و تشابه و اختلاف آنها بررسی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 685

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SEN F. | KARA O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  827-838
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47637
 • دانلود: 

  31331
چکیده: 

This study was carried out to determine population structure, growth and reproduction properties of barbel. A total of 198 individuals were sampled. Ages of samples were found between I and VI years, fork lengths between 4.3 and 16.6 cm and total weights between 1.2 and 65.8 g. Length-weight relationship was calculated as W=0.0146×L2.934.Munro’s phi prime index was estimated as 1.95, L¥ as 26.42 cm W¥ as 216.92 g, and condition factor as 1.265±0.01. First sexual maturation was determined in 6.0-6.9 cmgroup males, and second sexual maturity was recorded in 10.0-10.9 cm-group females.Individual fecundity was defined between 568 and 4171 eggs/female and relative fecundity was calculated as 64964.55±5855.49 eggs/kg female. Barbel did not show good growth and reproduction performance in the stream, because of fishing pressure.

آمار یکساله:  

بازدید 47637

دانلود 31331 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  1-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  722
 • دانلود: 

  446
چکیده: 

مطالعه پیش رو به ارتباط میان فرهنگ و ترجمه می پردازد. نظریه ذخایر فرهنگی ایون زوهر (ابن زهر) مبنای این کار قرار گرفته، و رمان فارسی دایی جان ناپلئون در برابر ترجمه انگلیسی آن به عنوان نمونه انتخاب شده است. این رمان به عنوان پیکره، 462 صفحه و بالغ بر 230 هزار کلمه است. ابتدا ریزفرهنگ ها در متن مبدا به همراه ترجمه شان در مقصد استخراج شدند. با استفاده از تئوری داده بنیاد، نمودار درختی ذخایر فرهنگ ایرانی به دست آمده است. راهبردهای مترجم افزایش، انتقال عینی، بومی سازی، حذف، تفصیل و فرهنگ زدایی بوده اند. گروه های ریزفرهنگ ها و راهبردهایشان، به همراه فراوانی آن ها و درصد راهبرد هر گروه ریزفرهنگ تهیه شد. به علاوه، برای هر راهبرد هم مقایسه گروه ها انجام گرفت. نمودار کلی راهبردها در ترجمه نیز تهیه شد که با بررسی آن مشخص شد، مترجم بیشترین راهبردش در قبال ریزفرهنگ های ایرانی ابتدا فرهنگ زدایی و سپس بومی سازی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 722

دانلود 446 استناد 0 مرجع 0
litScript