نتایج جستجو

5010

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

501

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  37-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1408
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

عفونت شایعترین عارضه هیسترکتومی ابدومینال می باشد. عفونتهای عمده بعد از هیسترکتومی معمولا توسط آلودگی کاف واژن و بافتهای لگنی با باکتریهای واژن ایجاد می شود. هیسترکتومی ابدومینال از شایع ترین اعمال جراحی محسوب می شود و از شایعترین عوارض هیسترکتومی ابدومینال عفونتها می باشد. عوارض بعد از هیسترکتومی سبب اتلاف هزینه فراوانی می باشد. با استفاده از محلولهای ضد عفونی کننده واژینال تا حدی می توان از این عفونتها و عوارض تبدارکاست و در صورت استفاده از ژل واژینال بتادین به علت غلظت بالای آن نسبت به محلول بتادین کاهش باکتریها شدیدتر است و اثر آن به مدت بیشتری می ماند. این بررسی به صورت Clinical Trial در دو گروه بطور تصادفی انجام و اثر محلول و ژل بتادین روی تب بعد از عمل، مدت بستری و نیاز به آنتی بیوتیک اضافی مقایسه گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد ژل باعث کاهش عوارض تبدار بعد از هیسترکتومی ابدومینال و کاهش تب طول کشیده (تب روز سوم به بعد) و کاهش مدت بستری در بیمارستان و کاهش نیاز به آنتی بیوتیک شده است. در نتیجه بنظر می رسد ژل واژینال بتادین تکنیکی موثر و ایمن در کاهش عوارض تبدار بعد از هیسترکتومی ابدومینال می باشد.  

آمار یکساله:  

بازدید 1408

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LOK I.H. | NEUGEBAUER R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  229-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  30423
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30423

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

YONAS M.A. | LANGE N.E. | CELEDON J.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  202-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  436
 • بازدید: 

  12622
 • دانلود: 

  24441
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12622

دانلود 24441 استناد 436 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LISZKA H.A. | SALLY M.

نشریه: 

ANNALS OF FAMILY MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  294-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  24693
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24693

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

NOCK M.K. | HWANG I. | SAMPSON N.A.

نشریه: 

MOLECULAR PSYCHIATRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  868-876
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  18511
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18511

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
نویسندگان: 

SHEPERTYCKY M.R. | AL BARAK M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  15-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  478
 • بازدید: 

  21362
 • دانلود: 

  32495
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21362

دانلود 32495 استناد 478 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

میرزایی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  پیاپی 18
 • صفحات: 

  269-288
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1343
 • دانلود: 

  421
چکیده: 

به جرات می توان گفت که تا اواسط قرن هیجدهم میلادی شاخص امید زندگی در بدو تولد (شانس متوسط زندگی برای یک نوزاد) در هیچ کشوری به رقمی بالاتر از 35 سال نرسیده بود. در اواسط قرن نوزدهم شاخص امید زندگی در تعدادی از کشورهای اروپای غربی و شمالی به 40 سال رسیده است. این افزایش بی سابقه در امید زندگی در مدتی نسبتاً کوتاه را مرحله انتقالی مرگ و میر نام نهاده اند. معمولا در طی مرحله انتقالی علل مرگ و میر از بیماریهای عفونی و انگلی (برون زا) به بیماریهای غیر عفونی و انگلی (درون زا) تغییر می یابد. بدین ترتیب مرحله انتقالی مرگ و میر ملازم با انتقال اپیدمیولوژیک است. از آنجایی که تعریف و اندازه گیری مرگ و میر پیچیدگی های چندانی ندارد، شاخص های مرگ و میر و علل فوت مدتها در ارزیابی وضعیت بهداشت به طور بلامنازع به کار گرفته می شدند. در چند دهه اخیر صاحبنظران شاخص های مرگ و میر را که معرفهای غیر کافی برای ارزیابی وضعیت بهداشتی هستند، مطرح و درباره آن بحث کرده اند و این نظر که اتکا به شاخص های مرگ و میر به تنهایی نمی تواند ارزیابی درستی از وضعیت بهداشتی به طور فزاینده ای مورد توجّه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1343

دانلود 421 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  989-994
تعامل: 
 • استنادات: 

  478
 • بازدید: 

  6526
 • دانلود: 

  32495
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6526

دانلود 32495 استناد 478 مرجع 0
نویسندگان: 

SAY L. | PATTINSON R.C. | GULMEZOGLU A.M.

نشریه: 

REPRODUCTIVE HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  10-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  24555
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24555

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  128-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107677
 • دانلود: 

  45468
چکیده: 

The air in Tehran is one of the most polluted airs in the entire world. Because of the air pollution in the Great Tehran area, MORBIDITY, mortality and symptoms emerge. This study has been conducted for the first time in Iran. According to this study the total annual direct medical costs of MORBIDITY estimated at US$ 3258255.48.Our work also led to the estimation of an income elasticity of WTP for reduction in the probability of premature mortality ,that is, an income elasticity of the value of a statistical life. The total annual mortality damage cost estimated at US$ 232538684.38. Contingent valuation (CV) was utilized in order to place monetary values on symptoms. By using CV, the economic value of each symptoms was estimated per person per day. The use of CV in this study required that a questionnaire be prepared and the Willingness to Pay of Tehran citizens be estimated by a random sampling. Finally the total health damage costs of air pollution in Tehran or benefits of reducing air pollution estimated at US$ 663776276 annually.

آمار یکساله:  

بازدید 107677

دانلود 45468 استناد 0 مرجع 0
litScript