نتایج جستجو

4184

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

419

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  3552
 • دانلود: 

  398
چکیده: 

شیر ESL، شیر پاستوریزه شده ای است که با یک فرایند اضافی، زمان ماندگاری آن به حداقل چند روز در دمای 4 درجه سانتی گراد افزایش می یابد، بدن اینکه تغییرات مهمی در کیفیت آن حاصل شود. زمان ماندگاری یک محصول غذایی مدت زمانی است که کیفیت میکروبی و ارگانولپتیکی آن قابل قبول باشد و یا به عبارتی در مورد شیر، تعداد روزهایی است که(spc) standard plate count  آن به 20000 در 7 درجه سانتی گراد برسد. همانطور که می دانیم زمان ماندگاری کوتاه شیر پاستوریزه مهمترین عامل محدود کننده تولید این محصول است. بنابراین شیر ESL به عنوان تامین کننده خواسته مصرف کنندگان هم از نظر بالا بودن زمان ماندگاری و هم از نظر طعم و مزه شیر پاستوریزه مطرح شده است. کیفیت شیر ESL تحت تاثیر عوامل مهم زیر قرار دارد 1. کیفیت شیر خام 2. نوع فرایند و کنترل آن الف. پاستوریزاسیون و باکتوفوگاسیون، ب. پاستوریزاسیون و میکروفیلتراسیون، ج. Pure-lac، د. پاستوریزاسیون و UHT ه .3 HHST .بسته بندی و 4. حفظ زنجیره سرما تا رسیدن محصول بدست مصرف کننده. در نتیجه شیر ESL جزء شیرهای پاستوریزه طبقه بندی شده و باید در دمای یخچال نگهداری شود و بسته به کیفیت شیر خام، نوع فرایند و شرایط بسته بندی و نگهداری، زمان ماندگاری آن از حدود 10 روز تا بیشتر از 45 روز افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 3552

دانلود 398
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  124
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4701
 • دانلود: 

  326
چکیده: 

مقدمه: نفروپاتی دیابتی، که می تواند به ESRD تبدیل شود، شایع ترین علت انتظار برای پیوند کلیه در آمریکا محسوب می شود. دو عامل مهم دخیل در نفروپاتی دیابتی شامل اختلالات همودینامیک و اختلالات متابولیک در کلیه ها هستند که از این میان، یکی از مکانیسم های مهم آسیب کلیه ها را تولید و افزایش Reactivie oxidative system (ROS) می دانند. یکی از گیاهان شناخته شده با مصرف دارویی زیاد از سالیان قدیم، گیاه خار مریم (MILK thistle) است که اثرات درمانی آن را به خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی، اثری ترمیمی و اثر ضدالتهابی نسبت می دهند. در این مطالعه، به بررسی اثر MILK thistle [به صورت قرص لیورگل (Livergol)] بر نفروپاتی دیابتی پرداختیم.روش ها: این کارآزمایی بالینی در سال های 1389-1388 در میان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با نفروپاتی دیابتی شناخته شده، که به طور فعال به مرکز تحقیقات غدد اصفهان مراجعه می کردند، انجام شد. بیماران واجد شرایط، که 65 نفر بودند، به صورت تصادفی به دو گروه 35نفره مورد و 30 نفره شاهد تقسیم شدند. بعد از رد موارد منع مصرف احتمالی، به صورت دو سو کور گروه مورد به مدت 3 ماه قرص لیورگل به میزانmg 140 سه بار در روز و گروه شاهد، دارونما به همین میزان دریافت کردند. برای بیماران قبل و بعد از انجام مداخله، میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار به صورت نسبت آلبومین به کراتینین (A/C) اندازه گیری و محاسبه eGFR انجام شد. اطلاعات به دست آمده با آزمون های 2χ، t و Paired-t آنالیز شد.یافته ها: در این مطالعه، در گروه مورد 6 نفر و در گروه شاهد 7 نفر به علل مختلف از سیر مطالعه خارج شدند. در گروه مورد 31 درصد افراد مورد مطالعه مرد و 69 درصد زن و در گروه شاهد 35 درصد افراد مرد و 65 درصد زن بودند، دو گروه از نظر توزیع جنسیتی تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.1). میانگین سنی بیماران در گروه مورد 55.9 و در گروه شاهد 57.7 سال بود، دو گروه از نظر میانگین سنی تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.2). میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار به صورت نسبت آلبومین به کراتینین (A/C) در گروه مورد 106.2 و در گروه شاهد 82.5 بود، دو گروه از این نظر بعد از تجویز دارو و یا دارونما تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.07) ولی در گروه مورد، میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار بعد از تجویز دارو به طور معنی داری بیشتر شده بود (P=0.04). در گروه مورد، میانگین eGFR بعد از تجویز دارو تغییر معنی داری یافت (P=0.001) ولی در گروه شاهد بعد از تجویز دارونما تغییر معنی داری در میانگین eGFR مشاهده نشد (P=0.07).نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، تجویز عصاره گیاه خار مریم، با وجود خواص دارویی زیادی که دارد، با میزان 140mg سه بار در روز در درمان نفروپاتی دیابتی نه تنها مفید نیست بلکه می تواند عملکرد کلیوی بیماران را از نظر دفع آلبومین تصادفی ادرار بدتر نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 4701

دانلود 326 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

CASSILETH B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1319-1319
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  25047
 • دانلود: 

  26741
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25047

دانلود 26741 استناد 449 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

THORLEY VIRGINIA

نشریه: 

WOMENS HEALTH BULLETIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77316
 • دانلود: 

  37547
چکیده: 

Context: Articles discussing human MILK banking and the sharing of MILK among women have increasingly been appearing in the medical and nursing literature in the early-21st century. The articles usually focus onWestern-style MILK banks, as well as informal ways of providing women’s MILK to premature or sick infants and others in need of human MILK. This article will review this literature within the context of Muslims living in predominantly Islamic countries and the potential effects of migration within a country or to another country on knowledge of these issues.Evidence Acquisition: Articles consulted were sourced from the bibliographies of the author’s previous articles and the references in other articles consulted during previous research. Following that, a search of the term “MILK kinship” was conducted on Medline viaWeb of Science and in PubMed, but all relevant articles had already been accessed.Results: A relatively few articles have discussed these matters in the Islamic context, to acknowledge the constraints that the creation of a kinship relationship by MILK under Islamic law places on how breastfeeding or breast MILK is shared. Nevertheless, these issues, and how needy infants can be provided with the life-giving breast MILK they need, have begun to receive attention in international journals. Yet Muslim mothers may not be conversant with the issue of MILK kinship in relation to MILK banking or MILK donation.Conclusions: Some recent authors have made recommendations on how human MILK donation can be achieved in the hospital setting through complying with the religious requirements. DonatedhumanMILK can be used in the hospital, provided the conditions are met.

آمار یکساله:  

بازدید 77316

دانلود 37547 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

HAUG A. | CHRISTOPHERSEN O.A. | HOSTMARK A.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  127
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2542-2545
تعامل: 
 • استنادات: 

  446
 • بازدید: 

  15951
 • دانلود: 

  26281
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15951

دانلود 26281 استناد 446 مرجع 0
نویسندگان: 

EL HODHOD M.A. | YOUNIS N.T. | ZAITOUN Y.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 PT 2
 • صفحات: 

  407-412
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  24136
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24136

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  148-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1109
 • دانلود: 

  129
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش، تهیه نوشیدنی شیر میوه با استفاده از کنسانتره و پوره سیب مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در یک سری آزمایش مقدماتی شیر با پوره و کنسانتره و اسانس سیب به نسبتهای مختلف مخلوط و برای تعیین بهترین درصد اختلاط نمونه های تهیه شده از نظر طعم و عطر توسط پانلیستهای مجرب مورد قضاوت قرار گرفت. علاوه بر این برای تعیین بهترین ترکیب درجه حرارت - زمان جهت پاستوریزاسیون نمونه ها، سه شرایط 75 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه، 85 درجه سانتیگراد به مدت 10 دقیقه و 95 درجه سانتیگراد به مدت 5 دقیقه بررسی گردیدند. در مرحله بعد بر اساس یافته های آزمایش مقدماتی، نوشیدنی شیر سیب تهیه و در پاکتهای دوی پک بسته بندی گردید و سپس برای بررسی قابلیت انبارمانی، نمونه ها به مدت 6 هفته در شرایط یخچال نگهداری شدند. در این فاصله نمونه ها هر هفته از نظرpH ، رنگ و کیفیت ظاهری، طعم و مزه، عطر و کیفیت میکروبی آزمایش گردیدند. نتایج حاصله حاکی از آن بود که در طول مدت یاد شده کیفیت ارگانولپتیک نمونه ها بدون تغییر ماند، نتیجه آزمایشهای میکروبی نیز از نظر وجود کپک، مخمر، کلی فرمهای مدفوعی و غیر مدفوعی منفی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1109

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  13-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104067
 • دانلود: 

  30719
چکیده: 

Mycotoxins are secondary metabolites of molds and have adverse effects on humans, animals, and crops. Those can cause illnesses and economic losses. Aflatoxin M1 (AFM1) is one of the mycotoxins produced from the hydroxylated metabolite of aflatoxin B1 (AFB1). It can be found in MILK or MILK products obtained from livestock that have ingested contaminated feed. In this paper, recent studies were reviewed in aflatoxin M1 contamination in MILK and MILK products in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 104067

دانلود 30719 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (42)
 • صفحات: 

  2-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1781
 • دانلود: 

  2469
چکیده: 

Objective: One of the important and common problems of mothers after giving birth is insufficient MILK production. To increase it, due to the side effects of chemical drugs that increase MILK, medicinal plants have become more popular. In recent years, with the clarification of the need for evidence-based clinical practice, quality and appropriate information is needed. The present study aims to review the results of clinical trials on the effect of MILK thistle in increasing breast MILK volume. Methods: In this systematic review study, the search for the effects of MILK thistle in increasing breast MILK volume was conducted in Magiran, MedLib, SID, and IranMedex using the keywords MILK thistle, silymarin, MILKy plants. The search for clinical trials was conducted in EMBASE, PubMed, Scopus, Ovid, and ProQuest using the keywords MILK thistle, Silybum marianum, Silymarin Silybin, breast MILK production, herbal galactagogues, increase breast MILK, and Clinical trial. The publication year was 2005-2020. The criteria for excluding articles were: Unavailability of full texts, irrelevant results, pilot studies, case reports, review studies, and animal studies. Data analysis was done qualitatively. Results: Initial search yielded 624 records. Of these, 4 eligible articles with a sample size of 294 were selected and reviewed. All studies showed that MILK thistle plant had a positive effect on increasing MILK volume. In these studies, no serious side effects from the consumption of this plant were reported. Conclusion: MILK thistle plant increases MILK production in new mothers. The number of studies in this field is low, especially in Iran, which has a long history in traditional medicine and use of herbal medicine. More studies are needed in this field.

آمار یکساله:  

بازدید 1781

دانلود 2469 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALARI M.R. | GOLZARI M. | SARABADI A.A. | KAFILIAN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1(13)
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71180
 • دانلود: 

  29822
چکیده: 

Background and Aim: As the population of the world increases, it is essential that food production keep pace. It will be necessary not only to produce more food, but also to maintain this food so that it is safe and wholesome for human consumption. The purpose of this study was to investigate the rate of Coliform, Staphylococcus aurous, Mould, Yeast and other aerobic and mesophilic bacteria as contaminates of MILK and MILK products in Yazd province.Material and Methods: In this study a total of 198 different samples including MILK (24.2%), Yoghurt (21.2%), Cream (12.1%), Cheese (18.2%), Ice cream (12.1%) and dairy powders (12.1%) were investigated by culture method and biochemical tests. Then obtained data were analyzed by SPSS and X2 programs. Results: On the basis of our findings, of the total samples, 136 cases (68.7%) were desirable, 48 cases (24.2%) acceptable and 14 cases (7.1%) undesirable. Microbial contaminants of undesirable samples were coliform (7.1%), Staphylococcus aurous (6.1%) and yeast (6.1%). Meanwhile, the results of X2 Statistical analysis test, showed significant different between contamination rate and kind of MILK products (df = 5, X2 = 17.75, P<0.005).Conclusion: It seems that despite the efforts, which have been done for prevention of food contamination in Yazd province, it is still considered as a threat for people Health.

آمار یکساله:  

بازدید 71180

دانلود 29822 استناد 0 مرجع 0
litScript