نتایج جستجو

20

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 7)
 • صفحات: 

  37-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1071
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

در این تحقیق، حل عددی مستقیم جریان غیرقابل تراکم دوفاز گاز- مایع برای حرکت حباب در میکرو لوله ای به شعاع10 میکرون ارائه شده است. سطح مشترک بین دوفاز از روش حجم سیال (VOF) با مدل نیروی سطحی پیوسته (CSF) تعقیب می شود. جریان نیوتنی است و با روش گسسته سازی حجم محدود و از طریق الگوریتم پیزو حل می شود. شبیه سازی عددی بر روی شبکه یکنواخت متقارن محوری و با شرایط مرزی تناوبی و برای مقادیر مختلف گرادیان فشار، دوره حباب و کسر تهی صورت می گیرد. در تمامی شبیه سازی ها مقدار متوسط گرادیان فشار در طول لوله ثابت می باشد. شبیه سازی عددی در محدوده رینولدزی 5 تا 210 برای فاز مایع و 0.3 تا 7 برای فاز گاز انجام می گیرد. نتایج عددی با نقشه رژیم جریان دوفاز سریزاوار سازگار است. رابطه خطی بین نسبت حجمی گاز و کسر تهی وجود دارد. افت فشار و ضخامت فیلم سیال با نتایج تجربی مقایسه شده اند. اندازه فیلم سیال محاسبه شده به رابطه ایراندوست نزدیک تر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1071

دانلود 287 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1123-1135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  155
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  269-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1348
 • دانلود: 

  431
چکیده: 

جریان و انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب-مس در یک میکرو لوله در رژیم لغزشی تحت شار حرارتی ثابت در مقادیر رینولدز پایین به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. شرط مرزی لغزش و پرش دمایی در دیواره برای اولین بار مورداستفاده قرار گرفت و نتایج به صورت پروفیل های سرعت و دما و محاسبه مقادیر ناسلت و افت فشار موضعی در ناحیه ورودی و توسعه یافته کانال ارائه شده است. اثر لغزش و استفاده از نانو سیالات بر انتقال حرارت در میکرو لوله بررسی گردیده است.نتایج نشان می دهد که عدد ناسلت در ناحیه توسعه یافته با افزایش لغزش در دیواره، افزایش و میزان افت فشار در این ناحیه کاهش می یابد و نتایج در این ناحیه مستقل از عدد رینولدز جریان هست. در ناحیه ورودی افزایش عدد رینولدز جریان نیز باعث افزایش این مقادیر در این ناحیه می-گردد. همچنین در این پژوهش مشاهده گردید افزودن نانو ذرات به سیال باعث افزایش انتقال حرارت جریان گردیده اما این مقدار ناچیز است.

آمار یکساله:  

بازدید 1348

دانلود 431 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Barati Abbas | Norouzi Saeed

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  30-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25654
 • دانلود: 

  8568
چکیده: 

The MICROTUBEs are important structures in nanoelectromechanical systems. In this study a nonlocal model is presented to investigate the static torsion behavior of MICROTUBEs made of bi-directional factionally graded material (BDFGM) subjected to a longitudinal magnetic field. Mechanical properties of BDFGM MICROTUBE varies in the radial and longitudinal direction according to an arbitrary function. The governing equation is obtained using the principle of minimum potential energy. a sinusoidal distributed torque and uniform magnetic field with clamped boundary condition are considered to capture the effects of nonlocal parameter, FGM indexes and intensity of longitudinal magnetic field on the torsional angle of BDFGM MICROTUBE. The numerical solution of generalized differential quadrature (GDQ) is compared with Galerkin method which a reasonable agreement is observed. Result indicates that intensity of the longitudinal magnetic field has important role on the torsional angle of MICROTUBEs such that when intensity of longitudinal magnetic field increases the torsional angle of MICROTUBEs decreases. 1

آمار یکساله:  

بازدید 25654

دانلود 8568 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  435-446
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  389
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

در این پژوهش ارتعاشات غیرخطی جانبی میکرولوله حاوی سیال تحت شرایط تشدید پارامتریک مغناطیسی محوری مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور، معادلات غیرخطی حاکم بر حرکات جانبی میکرولوله تیر مانند با استفاده از تئوری تغییر شکل های برشی مرتبه اول ردی با احتساب اثر ویسکوزیته و شتاب جانب مرکز سیال استخراج می شود. در این مدل جملات غیرخطی بستر هیتنی و جملات غیرخطی هندسی تئوری ون-کارمن تحت تحریکات مغناطیسی در حضور جریان سیال ورای ناپایداری فلاتر لحاظ می شود. در ادامه اثرات پارامترهای بستر روی مشخصات فلاتر خطی میکرو لوله های مغناطیس شونده حاوی سیال مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس رفتار سیستم غیرخطی در سرعت های جریان بالاتر از سرعت بحرانی متناظر با کوپلینگ دو مود اول و دوم ارتعاشی با استفاده از روش مقیاس های چندگانه مورد مطالعه قرار می گیرد. منحنی های پاسخ غیرخطی در سرعت های بالاتر از سرعت بحرانی به دست آمده و اثرات تغییر پارامترهای مختلف سیستم اعم از سرعت جریان، دامنه و فرکانس میدان مغناطیسی، ثابت های سختی بستر هیتنی، ویسکوزیته و نسبت ابعاد روی رفتار غیرخطی سیستم بررسی می گردد. برخی از نتایج نشان دهنده آن است که افزایش مقادیر پارامتر سختی برشی بستر هیتنی اثر ناپایدار ساز دارد به طوری که با افزایش آن، ناپایداری فلاتر در فرکانس های پایین تر اتفاق می افتد.

آمار یکساله:  

بازدید 389

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  47-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  688
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

در تحقیق حاضر جریان و انتقال حرارت نانوسیال غیرنیوتنی محلول آبی کربوکسی متیل سلولز- اکسید آلومینیوم با کسرحجمی های مختلف نانوذرات در یک میکرولوله دوبعدی شبیه سازی می شود. شرایط مرزی سرعت لغزشی و پرش دمایی روی دیواره میکرولوله نیز درنظر گرفته می شود. اعتبار داده های حاصل در مقایسه با داده های محققان پیشین مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل به صورت خطوط هم دما، عدد ناسلت، پروفیل های دما و سرعت در مقاطع مختلف میکرولوله ارائه می گردد. مشاهده می شود که عدد ناسلت با افزایش ضریب لغزش و درصد حجمی نانو ذرات جامد افزایش می یابد و نرخ این افزایش در مقادیر بالای عدد رینولدز بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 688

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MOHADESI MAJID | Aghel Babak | Gouran Ashkan

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  657-666
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43683
 • دانلود: 

  56929
چکیده: 

This study aimed at investigating liquid-liquid extraction of the three-component n-hexane + benzene + sulfolane system in a micro extractor. Experiments were carried out in a MICROTUBE with a diameter of 800μ m using a T-shaped micromixer at a residence time of 15s. Temperature and the ratio of solvent (sulfolane) to feed (95% n-hexane + 5% benzene) investigated as operational variables. The temperature was investigated at (313. 15, 323. 15, and 333. 15) K, and the solvent to feed ratio was investigated in five states including (0. 33, 0. 50, 1. 00, 2. 00, and 3. 00) mL/mL. The results of experimental design and statistical analysis showed that operational variables had a significant impact on the distribution coefficient and selectivity. It was found that distribution coefficient and selectivity reached their highest levels at (313. 15 and 32315) K, respectively. In addition, in the low volumetric solvent to feed ratio (0. 33ml/ml), the highest levels of distribution coefficient and selectivity were been obtained. Finally, the results obtained for liquid-liquid extraction of n-hexane + benzene + sulfolane were assessed using NRTL and UNIQUAC models, and the results confirmed the high accuracy of both models.

آمار یکساله:  

بازدید 43683

دانلود 56929 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Akbari M.H. | Rahimi M. | Karami H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  70-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18630
 • دانلود: 

  7897
چکیده: 

Decreasing pressure losses in MICROTUBEs is an important subject, especially when an increase in the flow capacity is required. In the same pumping power, decreasing the pressure drops coincides with increasing the fluid flow rate passing through a MICROTUBE. The current study aims to examine how the water pressure drop across a MICROTUBE can be affected by the addition of small concentrations of different drag-reducing polymeric agents. A kind of the laminarization behaviour was found by the addition of the selected polymer to the turbulent flow. The effect of the concentration of the drag-reducing agent (DRA) on the observed viscosity and drag values are reported. Moreover, the effects of different types of drag-reducing agents on the friction factor are obtained at the best concentration in the range of examined concentrations. Under this condition the percentage of the drag reduction and increase in the capacity of the flow were respectively 33 % and 36 %. The obtained results show that more drag reduction occurs at a higher flow rate for 20 ppm of the polyacrylamide with a high molecular weight.

آمار یکساله:  

بازدید 18630

دانلود 7897 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بیگزاده رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

در این تحقیق بهینه سازی انتقال حرارت در میکرولوله های منحنیشکل توسط روش بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار گرفته است. میزان انتقال حرارت و افت فشار سیال در میکرولوله های مارپیچ با ابعاد هندسی متفاوت (شامل شعاع انحنا و طول مستقیم بین خم ها) بصورت آزمایشگاهی اندازهگیری شد. با استفاده از داده های آزمایشگاهی، اعداد بدون بعد شامل: عدد ناسلت و ضریب اصطکاک برای تحلیل و بهینه سازی نتایج، محاسبه شدند. ثوابت دو معادله تجربی برای تخمین عدد ناسلت و ضریب اصطکاک با دقت مناسب، توسط تکنیک الگوریتم ژنتیک تعیین گردیدند. نتایج بیانگر خطای نسبی 49/7 درصد برای تخمین عدد ناسلت و 76/9 درصد برای پیشبینی ضریب اصطکاک می باشند. در نهایت این دو معادله تجربی جهت تعریف توابع هدف در بهینه سازی چندهدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک بکار گرفته شده و نتایج بهینه سازی شامل مجموعه پارتو ارائه شدند. نتایج بهینه سازی شامل ابعاد هندسی مناسب برای میکروکانالهای مورد بررسی جهت طراحی مبدل های حرارتی میکروکانالی میباشند.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

BIOIMPACTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41383
 • دانلود: 

  40995
چکیده: 

Introduction: Valproic acid (VPA) is an antiepileptic drug used to treat epilepsy and bipolar disorder. Adverse effects of VPA were studied in many reports, however, a dose-response relationship between VPA and its metabolites in epilepsy patients are extremely limited. In this paper, a high efficient method was developed for the preconcentration and determination of VPA and its main metabolite in plasma. Methods: For the extraction and preconcentration of the selected analytes, a volume of an extractant was placed at the bottom of the MICROTUBE containing pretreated plasma. The mixture was repeatedly withdrawn from the MICROTUBE and pushed-out into it using a 1. 0-mL glass syringe and resulted in a cloudy mixture. For further turbidity, the mixture was shaken on a vortex agitator. This procedure was used to analyze the plasma samples of patients with epilepsy (n = 70). Results: The results revealed that in most patients with a low level of VPA relative to its expected level, 3-heptanone concentrations were high. The limits of quantification of 3-heptanone and VPA were 0. 04 mg L– 1 and 0. 2 mg L– 1, respectively. A suitable precision at a concentration of 2 mg L-1 for each analyte was obtained (relative standard deviation ≤ 9%). Conclusion: The obtained results indicated that this procedure is easy, sensitive, and reliable, and can be used for the analysis of the selected analytes in the plasma samples of patients with epilepsy.

آمار یکساله:  

بازدید 41383

دانلود 40995 استناد 0 مرجع 0
litScript