نتایج جستجو

936

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

94

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  61-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  857
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

روش فروشویی تپه ای سنگ معدن اورانیوم دار به سبب داشتن هزینه های کمتر و مزایای دیگر مورد توجه تعدادی از کشورهای جهان قرار گرفته و در بسیاری از موارد جایگزین روش فروشویی متداول شده است . برای طراحی و برپایی تپه های از سنگ معدن و اجرای فرایند با شرایط مطلوب، پارامترهای موثری از جمله نوع و غلظت محلول شوینده، قابلیت نفوذ و دبی محلول ، مدت عملیات فروشویی ، اندازه سنگ معدن ، نسبت محلول به جامد (L/S) در فرایند مورد نیازند. این پارامترها ابتدا در مقیاس کوچکتر، طی آزمایشهایی با عنوان فروشویی ستونی بدست آمده اند. در این طرح، سه نوع نمونه (از هر یک دو ستون ) برای انجام آزمایش فروشویی ستونی در نظر گرفته شده است:1- مخلوطی از توده معدنی اصلی در کانسار 22- نمونه های معرف از کانسارهای 1 و 2 در طی پیشرفت عملیات اکتشافی 3- نمونه سطحی کانسار 1 که به روش “ تابش سنجی دسته بندی” با عیارهای آستانه ای 100 و 300ppm  تغلیظ شده بود.در این آزمایشها پارامترهای زمان ، مقدار اسید  (l/t) L/S , (Kg/t)، مقدار اکسیدان EMF,PH ,(kg/t) بررسی شدند. نتیجه آزمایشها قابلیت نفوذ خوب همه نمونه ها را نشان می دهد. مقایسه سه نمونه متفاوت از کانسار 2 مشخص نمود که اورانیوم هر سه نمونه به سهولت، و با شرایط مطلوب، کاملا قابل بازیابی است ، به طوریکه بازده استحصال اورانیوم در مدت کمتر ازسه هفته، بیش از 90%  و مصرف اسید برای هر تن نمونه 55 کیلوگرم می باشد (در مقایسه با مقدار 100کیلوگرم اسید مورد نیاز در روش متداول) و در صورت ادامه عملیات، به 98%  هم می رسد. نمونه معرف کانسار 1 نیز به آسانی فروشویی شده است اما نتایج حاصل مصرف مقدار بیشتری اسید (مشابه آزمایشهای فروشویی متداول ) نشان داده اند . بازدهی استحصال اورانیوم از نمونه سطحی کانسار 1 که با روش تابش سنجی تغلیظ شده بود، بیشتر از 80% بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 857

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  807
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در این مقاله نحوه بدست آوردن یک مدل ریاضی که می تواند جریان یا حرکت آب در هنگام آبشویی را با استفاده از روش آبشویی افقی بررسی و شبیه سازی نماید، ارایه شده است. این روش جدید آبشویی به کمک آزمایشهای صحرایی انجام شده در ترکیه و جاماییکا بوجود آمده است. مدل مورد نظر، از اطلاعاتی که در هنگام آزمایش روش آبشویی افقی در جاماییکا بدست آمده اند، استفاده می کند. نتایج حاصل از بکارگیری این اطلاعات در این مدل نشان می دهند که در لایه های بالای خاک رس ساختمان بهم ریخته که دارای نفوذپذیری بالایی هستند، آبشویی با راندمان بالایی صورت می گیرد، اما راندمان آبشویی لایه های عمیقتر همان خاک که دارای نفوذپذیری کمتری هستند، نسبتا پایین تر است. علاوه بر آن نتایج حاصله نشان می دهند که مدیریت آب در حوضچه آبیاری با کنترل حجم آب ورودی به این حوضچه قابل دستیابی است. افزایش فاصله بین زهکشهای نصب شده، ضمن کاهش میزان جریان عبوری به طرف زهکش باعث کاهش میزان خروج نمک از خاک خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 807

دانلود 118 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

Kucuk Vedat Arda | Kocakerim Mehmet Muhtar

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  245-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40088
 • دانلود: 

  72655
چکیده: 

An experimental study was conducted to determine the effects of the LEACHING parameters on impurity ion concentrations of the liquid phase in ulexite LEACHING. Powdered ulexite ore was leached in an aqueous medium with sulfur dioxide. The Taguchi experimental design approach and statistical methods were used to evaluate the effects of the LEACHING parameters (solid/liquid ratio, temperature, pH, particle size, time) on impurity ion concentrations (concentrations of magnesium, calcium, iron ions) in the liquid phase. The average B2O3 LEACHING ratio of ulexite ore was found as 98. 56 % (± 0. 95). Statistically effective LEACHING parameters on impurity concentrations (and delta values for concentrations) were found as pH (770 ppm) for magnesium, solid/liquid ratio (372 ppm) for calcium ion concentrations. The examined parameters were not found effective for iron ion concentrations.

آمار یکساله:  

بازدید 40088

دانلود 72655 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LACIN ORAL | DONMEZ BUNYAMIN | ETI FERIDE EBRU

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  205-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46703
 • دانلود: 

  34593
چکیده: 

The LEACHING kinetics of smithsonite ore in acetic acid solutions, an environmental friend, and natural reagent was investigated. The influence of parameters such as reaction temperature, particle size, solid-liquid ratio and acid concentration was studied in order to reveal the LEACHING kinetics of smithsonite ore. In this study, experimental and statistical methods were carried out in order to analyze the kinetics data to investigate a kinetics model which describes the dissolution. The results indicate that the unreacted shrinking core model for fluid-solid heterogeneous reactions was favorable for the LEACHING process. The apparent activation energy of the LEACHING process was found as 74 kJ/ mol. It was determined that the LEACHING rate of smithsonite was controlled by the chemical reaction below: (1-x)1/3=3.7×105e-74/RTt.

آمار یکساله:  

بازدید 46703

دانلود 34593 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1 الف
 • صفحات: 

  49-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  691
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 691

دانلود 222 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  271-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54548
 • دانلود: 

  11190
چکیده: 

The reclamation of saline‐ sodic soils is an important issue in agriculture and agronomy programs. In arid and semiarid areas, rainfall is not sufficient for LEACHING of salts from root zone and excess of soluble salts in the soil root zone can reduce water uptake of the plant. This is due to the decrease in the osmotic potential of soil solution and also degradation of soil structure because of sodium which could be toxic to the plant. In this field study reclamation of saline‐sodic soils at four stations in Minab, south of Iran was investigated. The experimental design of the study was double‐ring. The LEACHING was investigated up to 100 cm depth of soil. As the LEACHING process continued, soluble salts were washed away from soils profile of the agronomy programs and the salinity of the soil surface layer were reduced to a level suitable for cultivation of salt tolerant and semitolerant plants.

آمار یکساله:  

بازدید 54548

دانلود 11190 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DODANGEH A. | HALALI M. | HAKIM M. | BAKHSHANDEH M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  325-331
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28547
 • دانلود: 

  29757
چکیده: 

The LEACHING kinetics of stibnite in basic solution has been investigated. Spherical pellets of antimony sulphide were dissolved in 1 molar sodium hydroxide solutions at different temperatures. It was found that the shrinking core with ash layer model could satisfactorily explain the dissolution process. Using this model, it was found that initially the rate controlling step was a chemical reaction with activation energy of 10.2 kJ/mol. As the ash layer built up, diffusion through the ash layer became the rate controlling step. The activation energy for this step was found to be 33.4 kJ/mol. It was also observed that smaller particle size, larger solid to liquid ratio, and higher NaOH solution concentrations resulted in higher concentrations of stibnite in the leach solution.

آمار یکساله:  

بازدید 28547

دانلود 29757 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MIRHABIBI A.R. | ERSHAD LANGEROUDI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55098
 • دانلود: 

  17742
چکیده: 

A new process for recovering scheelite ores comprises producing a concentrate from the ore, then LEACHING the concentrate with H_2SO_4 in the presence of H_3PO_4 and Na Cl at atmospheric pressure are discussed. Finely purification of the product will be described. The amounts of dissolution of tungsten in acid depend on the parameters such as time, temperature, type and concentration of acid and stilt as well as solid-liquid reaction. These factors were optimized for the result and described in details.

آمار یکساله:  

بازدید 55098

دانلود 17742 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  895
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

Environmental issues of hazardous metal wastes as well as growing demand for metals has increased focus on the forthcoming provision of metals. Therefore, the recovery and recycling processes of precious metals from secondary resources have become more prominent in the last years. Silver is one of the precious metals which can be recovered from wastes such as electronic wastes, coin and medal production losses, photographic films, and dental filling materials known as amalgam, which has the highest silver content. The present paper investigates the acid LEACHING of metals from a waste sample of dental silver alloy generated during the melt spray process. The alloy constitutes of 42. 13% Ag, 31. 03% Sn, and 26. 84 Cu. The phase composition of amalgam generally consists of Ag2Hg3, Ag3Sn, SnxHg, Cu6Sn5, and Cu3Sn. The effects of the system temperature (25-80° C), nitric acid concentration as the leachate (13. 75-65%), pulp density (33-200 g/l), and reaction time (0-240 min) on the dissolution recovery of silver, copper, and tin have been investigated. In the best case, we recovered 100% of silver and 98% of copper as soluble nitrates while tin was isolated as solid stannic oxide.

آمار یکساله:  

بازدید 895

دانلود 385 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1900
 • دانلود: 

  822
چکیده: 

بهسازی خاک های شور از دیدگاه حفاظت بهینه منابع خاک و آب اهمیت فراوانی دارد. در خاک های شور، عملکرد گیاه مستقیما از مقدار املاح محلول در نیمرخ خاک و موقعیت سطح ایستابی شور متاثر می شود. نخستین گام برای بهسازی این خاک ها، کاهش شوری خاک تا حد بهینه از راه آبشویی املاح و جلوگیری از ماندابی شدن آنها است. بهسازی خاک های شور به کیفیت آب کاربردی، مقدار آب کاربردی و وضعیت زهکشی خاک بستگی دارد. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی تجربی برای شوری زدایی خاک های شور به گونه ای بود که تنها با تغییر برخی پارامترهای محیطی و محلی بتوان آب اصلاحی مورد نیاز و حد نهایی شوری را برآورد کرد. بدین منظور، منطقه ای به مساحت 3216 هکتار در استان خوزستان با کلاس شوری و سدیمی S4A3 انتخاب شد. آزمون های صحرایی مورد نیاز با استفاده از استوانه های دوگانه و با آرایشی دایره ای، با دو تیمار و دو تکرار اجرا گردید. در تیمار نخست از هیچگونه ماده اصلاحی استفاده نشد و تنها با کاربرد 100 سانتی متر آب آبشویی در چهار تناوب 25 سانتی متری اجرا شد. لیکن در تکرار دوم، پنج تن در هکتار اسید سولفوریک به کار رفت و ادامه آبشویی با استفاده از آب آبیاری انجام شد. نمونه های خاک پیش، حین و پس از کاربرد هر تناوب آبیاری از اعماق 25-0، 50-25، 75-50، 100-75، 125-100 و 150-125 سانتی متری برداشت و تجزیه های فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز بر روی آنها انجام شد. پس از دستیابی به نتایج حاصل از آزمایشات، نسبت به برازش مدل های تجربی - ریاضی اقدام شد. نتایج نشان داد که از میان مدل های مورد بررسی، مدل لگاریتمی در مقایسه با دیگر مدل ها از کارآیی بهتری برای تخمین مقدار آب لازم برای بهسازی خاک های شور برخوردار است. در نهایت، مدل پیشنهادی با میانگین وزنی آب مورد نیاز آبشویی 38 سانتی متر که کمترین مقدار نسبت به سایر مدل ها است به عنوان مدل برتر انتخاب گردید. این مدل از نظر صرفه جویی در مصرف آب مورد نیاز آبشویی در رتبه نخست قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 1900

دانلود 822 استناد 5 مرجع 2
litScript