نتایج جستجو

11796

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1180

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TIENDA M. | RAIJMAN R.

نشریه: 

SOCIAL SCIENCE QUARTERLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  291-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  15809
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15809

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  453
 • دانلود: 

  306
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 453

دانلود 306 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VIKAT A.

نشریه: 

DEMOGRAPHIC RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  S3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  178-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  17552
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17552

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  59-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2332
 • دانلود: 

  1444
چکیده: 

رابطه بین مهاجرت و حجم تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران در راستای اتخاذ سیاست های تجاری مهاجرتی مناسب قابل بررسی است، البته چنین سیاست هایی می تواند برای دستیابی به راه حل منطقی و علمی به منظور کاهش فشار بیکاری بر بازار کار و افزایش حجم تجارت باشد. براین اساس، در این پژوهش، رابطه بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی و عوامل دیگر موثر بر مهاجرت به پنج کشور نمونه عضوOECD  (آمریکا، کانادا، انگلستان، هلند و سوئد) را در دوره 1371-1383 مورد بررسی قرار داده ایم. بدین لحاظ، از یک مدل جاذبه مهاجرت مبتنی بر مدل میچل و پین (2003) و مایدا (2005) استفاده کرده و پس از برآورد نتایج، روابط موجود بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی را از طریق داده های تابلویی تجزیه و تحلیل می کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک رابطه مکملی بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای OECD وجود دارد، به طوری که افزایش حجم تجارت، افزایش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی را به دنبال دارد. همچنین، نتایج نشان می دهند که همگرایی درسطح بهره وری نیروی کار یا به بیان دیگر، کاهش اختلاف در تعداد نیروی کار ماهر موجود در بین کشورها، به کاهش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی به آن کشورها در این دوره منجر شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2332

دانلود 1444 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  103-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8772
 • دانلود: 

  16799
چکیده: 

The management of the LABOR FORCE is a strategic issue that requires strategic decision-making, strategic environmental analysis, which is clear that having statistics and information is a prerequisite for this. According to the current economic conditions of the country, it is necessary to audit the situation of the LABOR FORCE not only in the national and provincial levels, but also at the city. However, at present, the official statistics of the Iranian LABOR FORCE are only optimal at the national and provincial levels and are not reliable at the level of small areas. This article tries to estimate the unemployment rate of the provinces and cities of the country as small areas to enable the analysis of the gap and consequently audit and strategic planning for the situation of Iran's LABOR for. In this article, results of the LABOR FORCE survey, which has been done by the Statistics Center of Iran in 1397, have been used. It is worth noting that in sampling surveys in which sample units are weighted, estimations by conventional modeling methods without considering the weights, leads to bias estimates. Therefore, in this study, weighted Bayesian methods have been used to estimate the unemployment rate of small areas.

آمار یکساله:  

بازدید 8772

دانلود 16799 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ESFAHANIAN HOMA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30747
 • دانلود: 

  7313
چکیده: 

The present paper contributes to the theoretical analysis of the human capital investment and participation decision of heterogeneous workers in the search and matching framework. Its aim is to characterize the equilibrium and to identify the efficiency. Here, the paper studies search equilibrium and matching to consider the participation decision of heterogeneous workers who have different inherent ability levels. The productivity investment decision is endogenous and wages are determined by the Nash bargain among participants.

آمار یکساله:  

بازدید 30747

دانلود 7313 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  139-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  999
 • دانلود: 

  492
چکیده: 

در سال های اخیر مطالعات فراوانی در زمینه شناخت و آگاهی اقتصاددانان پیرامون فعل و انفعالات موجود بین احساسات نیروی کار و بهره وری انجام شده است. این مطالعات فرآیندهای مربوط به تحلیل های ذهنی و احساسی را در قالب متغیری به نام شادی در معادلات و فرمول های اقتصادی وارد می کند. شادی نیروی کار می تواند از کانال افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی موثر بوده و از این جهت بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن حائز اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران می باشد. با توجه به ماهیت رتبه ای متغیر وابسته شادی نیروی کار روش حداکثر راست نمایی داده های تابلویی احتمالات ترتیبی برای داده های پرسشنامه ای دو سال 2000 و 2005 به کار گرفته شده است. یافته های تجربی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار درآمد بر شادی نیروی کار در ایران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 999

دانلود 492 استناد 0 مرجع 9
نویسندگان: 

محمودیان حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (پیاپی21)
 • صفحات: 

  189-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  11
 • بازدید: 

  1054
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

این مقاله با استفاده از داده های سرشماری سالهای 55،65،75 ارتباط بین برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی و مشارکت زنان در نیروی کار را به تفکیک استان ها بررسی میکند. میزان مشارکت زنان در نیروی کار در ایران در فاصله سالهای 57-55 کاهش یافته است اما طی سال های 75-65 روند صعودی داشته است. از نظر استانی، بالاترین میزان های فعالیت به استان های گیلان، یزد و چهارمحال و بختیاری و پائین ترین میزانهای فعالیت به استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان تعلق داشته اند. نتایج فوق تقریبا در تمامی سرشماریها با اندکی تفاوت وجود داشته است. کاهش شدید مشارکت در گروه های سنی 14-10، 19-15، 24-20 به تغیییر در الگوی سنی مشارکت منجر شده است. بالا بودن میزان فعالیت زنان تقریبا" با کاهش میزان تحصیلات، کاهش باروری، افزایش سن ازدواج و افزایش نسبت شاغلین در بخش صنعت همراه بوده است. اما میزان این تغییرات در استانهای کشور متفاوت است. به نظر می رسد افزایش میزان تحصیلات زنان، تغییر اهمیت بخشهای اقتصادی و تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور در دو دوره مورد بررسی، نقش عمده ای را در تحولات مشارکت زنان در نیروی کار موجب شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1054

دانلود 261 استناد 11 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  93-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  848
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

در این مقاله، شناسایی عوامل موثر بر تغییر نسبت دستمزد نیروی کار بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران با استفاده از تئوری هاسکل مورد بررسی قرار می گیرد که مبانی نظری عوامل تغییر شکاف دستمزد در دو بخش کشاورزی و غیر کشاورزی را شکاف قیمت و بهره وری محصولات دو بخش می داند. در این مقاله، با استفاده از مدل اقتصاددانان تجارت بین الملل و آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای مختلف، مشخص شد که عمده دلیل این امر، افزایش قیمت محصولات کشاورزی به نسبت قیمت محصولات غیر کشاورزی بوده که عمدتا به دلیل حمایت دولت از طریق کاهش واردات محصولات کشاورزی در دو دهه اخیر بوده، ولی تغییر تفاوت بهروری در این دو بخش، هیچ تاثیری برتغییر شکاف دستمزد این دو بخش نداشته است و بنابراین، اثر تجارت به عنوان یک عامل بر تغییر شکاف دستمزد در بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران تایید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 848

دانلود 238 استناد 0 مرجع 13
نویسندگان: 

علاالدینی پویا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  87-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1950
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

طی چند دهه گذشته، تعداد قابل توجهی از ایرانیان به خارج از کشور مهاجرت کرده اند. در میان ایرانیان مقیم کشورهای خارجی شمار زیادی متخصص، کارآفرین و صاحب سرمایه دیده می شود. این تخصص ها، توانایی ها و سرمایه ها اغلب یا به طور مستقیم از ایران به کشورهای مقصد انتقال یافته اند یا با حمالت مالی و معنوی داخلی به طور غیر مستقیم در کشورهای مقصد ایجاد شده اند. همچنین، تقاضا برای مهاجرت از ایران همچنان به قوت خود باقی است. اما در بیشتر مواقع در حالی که نیروهای متخصص، کارآفرینان و صاحبان سرمایه امکان مهاجرت را می یابند، نیروهای کار با مهارت های تراز متوسط و پایین کمتر به یافتن شغل در خارج از کشور موفق می شوند. هدف از این مقاله بررسی جنبه های مهم گرایش قابل توجه اتباع ایرانی به مهاجرت برون مرزی در چند دهه اخیر با تاکید بر مهاجرت نیروی کار متخصص، کارآفرینان و صاحبان سرمایه و داده های موجود در باب مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور ارائه می شود، گمانه زنی هایی در باب علل مهاجرت انجام می گیرد، و به برخی آثار احتمالی مهاجرت آنان اشاره می شود. همچنین، در مقاله تلاش های دولت در زمینه اتصال مجدد مهاجران به کشور از یک سو و تسهیل مهاجرت نیروی کار مازاد به صورت اداره شده از سوی دیگر مورد توجه قرار می گیرد و در مقام نتیجه گیری سلسله ای از پیشنهادها عرضه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1950

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
litScript