نتایج جستجو

219

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

22

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 34)
 • صفحات: 

  71-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1375
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

منطقه حفاظت شده جهان نما در رشته کوه های البرز در جنوب استان گلستان قرار دارد و با طبقه بندی معادل IUCN، جز مناطق طبقه V قرار می گیرد. این منطقه دارای چشم اندازهای زیبا و آب و هوای مناسب بوده و از پوشش گیاهی و زیستگاه های جانوری غنی و آثار باستانی زیادی برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی ایجاد و توسعه اکوتوریسم و مدیریت آن با تاکید بر مسایل زیست محیطی در این منطقه حفاظت شده می باشد. در این تحقیق، چندین بازدید کوتاه مدت و بلند مدت در فصول مختلف سال 1382 برای شناسایی منطقه و بررسی سایت ها از نظر وضعیت زیست محیطی و امکانات گردشگری انجام شد. بررسی های میدانی نشان می دهد که بازدیدکنندگان از منطقه عمدتا در سه گروه بازدیدکنندگان ییلاقی، کوه پیمایان و بازدیدکنندگان متفرقه جای می گیرند که توزیع و نوع فعالیت های آنان با یکدیگر متفاوت است. همچنین زیر ساخت های اکوگردشگری منطقه شامل حمل و نقل محلی و نیمه رسمی، اقامتگاه های روستایی و سنتی، راه های دسترسی زمینی و مراکز خدماتی غیر استاندارد می باشد. با توجه به این که توریسم و تفرج جز اهداف اولیه مناطق طبقه پنجم بوده و بیشتر منطقه شمال ایران صاحب توان اکولوژیکی برای توریسم گسترده (توان درجه سه) است، بنابراین بر اساس روش ها و تکنیک های مدیریت اکوتوریسم، مدیریت زیست محیطی اکوتوریسم در جهان نما به صورت زیر پیشنهاد می شود: طرح اکوتوریسم مورد نظر بر این اساس که، اکوتوریسم در جهان نما باید در برگیرنده مواردی مانند حفاظت از منابع زیستی و هویت فرهنگی و اجتماعی، درآمدزایی پایدار، ایجاد تدریجی خودگردانی مالی منطقه و سود رسانی به ذینفع های دیگر، ایجاد مشارکت عمومی کلیه ذینفع ها در فرآیند تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم و حفاظت از محیط زیست، بهبود وضع زندگی افراد محلی، ارایه برنامه های تفسیری و آموزشی به بازدیدکنندگان، جلب توجه افکار عمومی به حفظ و نگهداری منطقه و ایجاد حساسیت اجتماعی در برابر تصمیمات و برنامه های مخرب برای محیط زیست منطقه و بالاخره همکاری سازمان ها و برنامه های اکوگردشگری سطح کشوری و جهانی باشد. برنامه مدیریتی شامل مدیریت زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی که در برگیرنده مراحل زیر است: ایجاد ناحیه های مدیریتی پیشنهادی همراه با مشخص کردن فعالیت های اکوگردشگری در آن ها در قالب چهار ناحیه، ارزیابی و پایش با استفاده از ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها و ایجاد سیستم های حسابرسی و مدیریت زیست محیطی در بلند مدت، تحلیل بازدید از منطقه با استفاده از آمارگیری دائمی، ایجاد یا تطابق تسهیلات فیزیکی نظیر تغییر مسیر جاده دسترسی فعلی غربی، ایجاد تعداد محدودی تریل های طبیعیت، بهینه سازی اقامتگاه های روستایی، بهبود وضعیت بهداشتی و طراحی سیستم های جمع آوری و دفع مواد زاید و ساخت مرکز بازدیدکنندگان، برگزاری برنامه آموزشی و تفسیر برای اکوگردشگرها، افراد محلی، دست اندرکاران اکوسیستم و مدیریت منطقه، بازاریابی اکوتوریسم منطقه و ایجاد منبع درآمد از طریق اجاره اقامتگاه ها، ورودیه، فروش یادگاری و وسایل آموزشی و تفرجی، درآمدهای ناشی از صدور مجوز برای تورگردانان و برگزاری تورها و اخذ مالیات های سبز و زیست محیطی اندک، طراحی راهنماها و قواعد رفتار زیست محیطی اکوگردشگری برای مخاطبانی مانند دست اندرکاران اکوتوریسم، اهالی محلی و اکوگردشگرها.

آمار یکساله:  

بازدید 1375

دانلود 128 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (SERIAL NO. 24)
 • صفحات: 

  99-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23526
 • دانلود: 

  33624
چکیده: 

As an important type of ancient artwork, the Chinese blue and white porcelain entered Iran through the artists and merchants during the Safavid era (1501– 1736 AD), and it strongly influenced the Islamic ceramic industry at that time. Chinese blue and white porcelain wares can be considered as the most decorative ceramic art. Bowls and plates with a floral rim and teacups were exported from China to the overseas markets. The influence of this art and its motifs can be seen in the examples obtained from the excavations at JAHAN NAMA Palace in the old city of Farahabad. Not only the Chinese ceramic finds from this excavation show the long-distance trade from China, the artistic imitation in the porcelain manufacturing and porcelain also can be seen in different areas of Iran. According to the historical sources and accounts, the Farahabad historical complex is a part of the city with the same name, which was built on Tahan village by the order of Shah Abbas I, and the early history of this city dates to 1612 AD in an area of about 40 hectares along the Tajan River and close to the littoral area of the Caspian Sea. The purpose of this research is to study and discuss the blue and white porcelain of JAHAN NAMA Palace and the extensive trade and port status of the important city of Farahabad in the Safavid era.

آمار یکساله:  

بازدید 23526

دانلود 33624 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  207-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  620
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

باغ ایرانی، غنی ترین منظر انسان ساخت ایرانیان است که باوجود پیشینه ای بسیار طولانی ابعاد ناشناخته ی بسیاری دارد؛ شناخت الگوهای سرزمینی در مناطق مختلف ایران به این مهم، کمک شایانی خواهد کرد. در این میان، عواملی که در شکل و الگوی قرارگیری عناصر باغ نسبت به هم دخیل بوده اند را می توان به دو دسته ی کلی کاربردی و کالبدی تقسیم نمود. کرانه ی جنوبی دریای خزر به واسطه ی برخورداری از مواهب طبیعی، محل مناسبی برای باغ سازی بوده است. مع الاسف در اقلیم منطقه باغ ها، ماندگاری بالا نداشته و به واسطه ی وجود آثار اندک، مطالعات گسترده ای نیز در مورد آن ها صورت نگرفته است. هدف مقاله ی حاضر، بازشناسی معماری منظر باغ های عصر صفوی در کرانه ی جنوبی دریای خزر و الگوی شکلی باغ جهان نمای فرح آباد از طریق بررسی نقش عناصر منظر در آن و مقایسه ی تطبیقی با اصول باغ ایرانی است. پژوهش حاضر، در راستای شناخت الگوهای سرزمینی و رهیافتی به تأثیر محیط طبیعی منتج از سرزمین در شکل باغ، در پی پاسخ به این پرسش است که، وجود عنصر طبیعی رود در حاشیه ی باغ چه تأثیری بر الگوی شکلی، هندسه ی باغ و جانمایی عناصر مختلف در آن داشته است؟ به این ترتیب، الگوی معرفی نشده ای از باغ ایرانی به نام «باغ رودکناری» را معرفی کند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی است که با گردآوری اطلاعات به روش مطالعات اسنادی، متون تاریخی، سفرنامه های سیاحان و مستندات تصویری همچون نقاشی ها و عکس های تاریخی، به توصیف مجموعه می پردازد و سپس با تحلیل و ارزیابی داده ها و به کمک نقشه های وضع موجود، عکس هوایی، آخرین یافته ها از کاوش های باستان شناسی و مشاهدات میدانی به اثبات می رساندکه کوشک اصلی در این باغ، که دارای الگویی چهاربخشی است، جهت بهره مندی از بهترین چشم انداز از موقعیت مألوف خود در راستای محور اصلی خارج و در امتداد محور شرقی-غربی در مجاورت رودخانه قرار گرفته است تا بتواند هم از منظر محور مربوطه و هم از منظر رودخانه بهره ببرد. به گونه ای که می توان نام «الگوی رودکناری» بر این باغ نهاد.

آمار یکساله:  

بازدید 620

دانلود 386 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  55-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  792
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

مدیران مرتع باید در خصوص عوامل اکولوژیکی که سلامت مرتع را تعیین می نمایند، آگاهی داشته باشند. در این تحقیق از مدل آنالیز عملکرد چشم انداز برای ارزیابی سلامت مرتع در سه چشم انداز استفاده شد. نمونه برداری در سه ترانسکت 50 متری انجام شد و 11 فاکتور مربوط به خاک بر روی آنها اندازه گیری شد. سه مشخصه عملکردی شامل نفوذپذیری، پایداری و چرخه غذایی عناصر در سه چشم انداز 1- مرتع قرق کامل 2- مرتع قرق نیمه رها شده 3- مرتع قرق رها شده و مناطق مجاور آنها برآورد شد. نتایج نشان داد که بین سه مشخصه عملکردی اختلاف معنی دار وجود دارد. همچنین بین مقادیر سه مشخصه عملکردی در سه چشم انداز و مناطق مجاور آن تفاوت معنی دار وجود دارد. مقادیر میانگین سه ویژگی عملکرد در قطعات اکولوژیکی نسبت به بین قطعات بالاتر می باشد. بر اساس نتایج بالا، عملیات اصلاحی مرتع باعث کنترل چرا شده و شاخص های سلامت مرتع در قرق کامل را ارتقا داد.

آمار یکساله:  

بازدید 792

دانلود 267 استناد 1 مرجع 2
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  180-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  735
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

عوامل متعددی در تخریب مرتع نقش دارند که چرای دام یکی از مهمترین عوامل آن می باشد. حذف دام از مرتع به دلیل پیامدهای اجتماعی راهکار مناسبی نیست، بلکه استفاده از مرتع بر اساس توان واقعی که منجر به بهره برداری پایدار می گردد، بهترین راهکار موجود است. در این راستا، در این مقاله یک مدل چند معیاره ارزیابی تعیین توان عرصه برای چرای دام پیشنهاد شده است که شامل مراحل انتخاب هدف، انتخاب معیارها و زیر معیارها، استاندارد سازی، وزن دهی و ترکیب معیارها و زیر معیارها می شود. در این مدل معیارهای مختلف از جمله اقلیم، توپوگرافی، خاک، منابع، عوامل حفاظتی و دسترسی مد نظر قرار گرفته و توسط متخصصین مرتع با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی گردید. مدل پیشنهاد شده در مراتع ییلاقی منطقه جهان نما استان گلستان مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد مهمترین عامل تعیین کننده مناطق مناسب چرای دام، علوفه در دسترس، فاصله از منابع آب و دسترسی به منطقه است. نتایج ارزیابی مرتع مورد مطالعه نشان داد تیپ گیاهی Astragalus-Stipa-Onobrychisدارای بیشترین سطح قرار گرفته در کلاس تناسب زیاد و تیپ Artemisia-Bromus-Cousinia کمترین مساحت قرار گرفته در کلاس تناسب زیاد را دارا بود. بیشترین درصد مساحت مربوط به کلاس بدون تناسب نیز به تیپ Artemisia-Stipa-Festuca با 22/62 درصد تعلق داشت. ارزیابی صورت گرفته نشان داد 2053 هکتار از وسعت منطقه مورد مطالعه دارای توان بالا برای چرای دام است و همچنین 4741 هکتار نیز بدون تناسب بود. به طور کلی مدل ارائه شده در این مطالعه با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات حفاظتی، بهترین مناطق چرای دام را تعیین نمود که می تواند در برنامه ریزی بهره برداری پایدار مرتع مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 735

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سپهر عادل | متقی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  1142
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

به منظور بررسی قابلیت شاخص های گیاهی حاصل از داده های سنجنده تی.ام در برآورد درصد پوشش گیاهی در مراتع شمالی منطقه حفاظت شده جهان نما، از داده های رقومی سنجنده تی.ام استفاده شد. در این تحقیق با روش نمونه برداری طبقه بندی شده تصادفی، داده های میدانی متعلق به 370 پلات در قالب 37 واحد نمونه برداری جمع آوری شد. به منظور تطبیق نقاط نمونه برداری با پیکسل های مربوطه در تصاویر رقومی، مختصات جغرافیایی واحدهای نمونه برداری با استفاده از مکان یاب ثبت گردید. برای محاسبه شاخص های گیاهی، میانگین رقومی 9 پیکسل مربوط به واحدهای نمونه برداری حاصل از تصاویر تصحیح هندسی شده باخطای0.9 RMS  استخراج و همبستگی بین شاخص های گیاهی و داده های میدانی تعیین گردید و سپس شاخص های گیاهی مناسب جهت برآورد درصد پوشش تفکیک شدند. در نهایت محاسبات و بررسی های آماری برای معرفی مدل مناسب، ارایه گردید. نتایج نشان می دهد که اگر داده های میدانی در طبقات مجزا قرار نگیرند، داده های تی.ام قادر به تخمین آنها نیستند و شاخص های گیاهی برگزیده، همبستگی زیادی با داده های طبقه بندی شده میدانی (طبقه بندی براساس انحراف معیار) دارند. شاخص (TM5-TM3)/(TM5+TM3) تغییرات پوشش طبقه یک (88.1-71.9%) را با همبستگی 99 درصد نشان داد. در طبقه دوم (71.9-58.6%) شاخص هایی که همبستگی بالایی (بیش از 85 %) با درصد پوشش دارند، شاخص های (TM6)/(TM7-TM2)و (TM6)/(TM3+TM5) ،(TM3-TM7)/(TM3+TM7)  بالاترین همبستگی را از خود نشان دادند. در طبقه سوم (58.6-45.2%)، شاخص (TM4/TM3) داده های درصد پوشش را با ضریب تشخیص 77 درصد برآورد کرد. در طبقه چهارم (45.2-34.7%) هیچ یک از شاخص ها، توانایی برآورد درصد پوشش گیاهی را نداشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1142

دانلود 337 استناد 8 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  53 (دوره جدید 9)
 • شماره: 

  4 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  71-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1096
 • دانلود: 

  450
چکیده: 

انسان ابتدایی اسیر طبیعت و جغرافیای زیستی خود بود و هر چیزی در اطرافش، رمز و راز غریبی داشت، به همین سبب برای زیستی کم خطرتر، باتوجه به دانش اش به بسیاری از ترس ها تقدس بخشید. باورهای توتمی برخاسته از چنین ضرورت و اقتضایی است. انسان ابتدایی ای که به توتم باور دارد بر آن است که برخی حیوانات و گیاهان تامین کننده خوراک آدمی، حامل روح اجداد قبیله و نگهدار و نگاهبان آن قوم و قبیله اند و بنابراین از ارزش و تقدس ویژه ای برخوردار هستند. هدف این پژوهش، بررسی توتم و نشانه های آن در منظومه های حماسی پس از شاهنامه است. این منظومه ها دربردارنده بسیاری از باورها و آیین های کهن ایرانی پیش از ورود اسلام به ایران هستند، برخی از مهم ترین آنها مانند گرشاسب نامه، سام نامه، کوش نامه و برزونامه اساس کار این پژوهش قرار گرفته است. با ردیابی باورهای توتمی در این منظومه ها، نشانه های بسیاری از قداست جانورانی مانند گاو، اسب، سیمرغ و پرستش گیاهان و درختان، هم چنین نمونه هایی از توتم گرایی گیاهی و افسانه های مربوط به گیاه تباری و نقش درمانگری درختان و گیاهان مشاهده می شود که نشان دهنده وجود توتمیسم در اسطوره ها و باورهای ایرانیان باستان است، چنین اندیشه ای توجیهی برای نمونه های تابویی مثل منع کشتن و خوردن موجودات توتمی، در جامعه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1096

دانلود 450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  27-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  912
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

جهت تعیین اثرات عوامل محیطی و خاکی بر روی پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده منطقه جهان نما، در داخل 37 واحد نمونه گیری(100×100 متر )، پلانهای یک متر مربع انتخاب گردید و سپس در صد پوشش تاجی تولید، در صد بهره برداری و همچنین عوامل فیزیکی و خاکی اندازه گیری شد. بر اساس کل داده های 37 واحد نمونه گیری با استفاده از رگرسیون چند متغیره گام به گام فقط رطوبت خاک وارد مدلی شد که در آن پوشش تاجی به عنوان متغیر وابسته بود. رابطه بین تولید ارتفاع از نوع معادله درجه دوم بود که با افزایش ارتفاع، نخست تولید کاهش و سپس افزایش یافت. در مدلی که درصد بهره برداری به عنوان متغیر تابع بود، ارتفاع و اثر متقابل رطوبت خاک و ارتفاع وارد مدل خطی گردید. در تحلیل رگرسیون داده های طبقه بندی شده بر حسب ارتفاع، بین تولید و طبقات مختلف ارتفاع رابطه ای از نوع منحنی درجه دوم برقرار شد و رابطه بین درصد بهره برداری با ارتفاع به صورت خطی معکوس بود. همچنین بین درصد بهره برداری و طبقات شیب رابطۀ خطی معکوس وجود داشت که می توان علت آن را به عدم تحرک گله های گوسفند در استفاده از مناطق پرشیب کوهستانی مرتبط نمود. جهت شیب تأثیری بر روی پارامترهای پوشش گیاهی نداشت. درصد پوشش تاجی گونۀ Stachys sp. با شب و درصد پوشش تاجی گونۀ غالب Poa bulbosa با ارتفاع رابطه خطی معکوس نشان می دهد و در ارتفاعات بالاتر، پوشش تاجی گونۀ Juniperus communis، که گونه ایست بالشتی و سطح وسیعی را اشغال می کند، افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 912

دانلود 128 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4 (پیاپی 82)
 • صفحات: 

  382-396
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

پارک جنگلی جهان نمای کرج به دلیل داشتن جاذبه های متنوع و سابقه تاریخی از پارک های گردشگری مهم استان البرز است که مطالعه ارزش تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها و کمبودهای بازدیدکنندگان و توسعه گردشگری این پارک مؤثر باشد. هدف از پژوهش پیش رو، برآورد ارزش تفریحی این پارک و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان آن با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه انتخاب دوگانه دوبعدی بود. براساس رابطه کوکران، 350 نفر از بازدیدکنندگان پارک به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل لاجیت استفاده شد و براساس روش بیشینه درست نمایی، پارامترهای این مدل برآورد شدند. نتایج نشان داد که 9/74 درصد افراد بررسی شده، تمایل به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از پارک داشتند. متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک جنگلی 6/15781 ریال برای هر بازدید به دست آمد. همچنین، ارزش کل تفریحی سالانه پارک 000/040/258/10 ریال برآورد شد. متغیرهای مقدار پرداخت پیشنهادی، سن و هزینه هربار رفت وآمد، تأثیر منفی و متغیرهای کیفیت پارک، وضعیت تأهل از مجرد به متأهل، مدت مطالعه در هفته، گرایش های محیط زیستی، تحصیلات، سطح درآمد و جنسیت از زن به مرد، تأثیر مثبتی بر تمایل به پرداخت داشتند. نتایج دیگر حاکی از آن بود که بازدیدکنندگان پارک جهان نما به اهمیت پارک های جنگلی و فضاهای طبیعی آگاه هستند. درنتیجه، تمایل به پرداخت قابل توجهی برای آن وجود دارد که می تواند مسئولان را در برنامه ریزی و مدیریت این پارک جنگلی یاری کند.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2 (پیاپی 75)
 • صفحات: 

  367-378
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  281
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

مراتع به عنوان یکی از وسیع ترین بوم سازگان های خشکی در سطح دنیا منبع زندگی میلیون ها انسان هستند. این بوم سازگان ها در ایران در طی سالیان اخیر به دلایل مختلف دچار تخریب و کمبود بازدهی شده است و باید به دنبال معیشت جایگزین برای مردم بومی متکی به مرتع بود. طبیعت گردی با محوریت مردم بومی می تواند یک راه جایگزین باشد. پیاده کردن طبیعت گردی در مراتع باید با رعایت توانمندی عرصه صورت گیرد. در این مطالعه مجموعه ای از معیارها با در نظر گرفتن حفاظت سرزمین برای ارزیابی تناسب طبیعت گردی مد نظر قرار گرفته است. با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره مبتنی بر منطق فازی این معیارها استاندارد سازی، وزن دهی و ترکیب شدند. نتایج نشان داد معیارهای جذابیت و حفاظت با وزن 444/0 و 221/0 مهم ترین معیارهای تعیین تناسب طبیعت گردی هستند. نتایج ارزیابی تناسب طبیعت گردی در مراتع منطقه حفاظت شده جهان نما نشان داد بیش ترین سطح دارای تناسب خوب در تیپ گیاهی Festuca – Bromus که در اطراف روستای جهان نما واقع شده است، قرار دارد. به طور کلی از 15361 هکتار مرتع موجود، 5/1516 هکتار تناسب خوبی برای مرتع دارد. دلیل این امر چشم اندازه های زیبا، تنوع توپوگرافیک، نزدیکی به روستای جهان نما به عنوان مرکز خدمات دهی، وجود راه دسترسی و اقلیم مطلوب است. روش مبتنی بر منطق فازی که در این مطالعه استفاده شد انعطاف بالایی در خصوص تغییر ترکیب و وزن معیارها دارد. معیارهای پیشنهاد شده در این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای ارزیابی تناسب در سایر مراتع ایران مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 281

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
litScript