نتایج جستجو

134

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  10 (39)
 • صفحات: 

  843-846
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69749
 • دانلود: 

  142234
چکیده: 

Background: ITRACONAZOLE is believed to carry a low risk of hepatic toxicity owing to its low affinity for the human P-450 enzyme. Therefore, hepatic failure caused by ITRACONAZOLE is exceedingly rare.Objectives: We report the case of a 46-year-old woman who developed hepatic failure related to ITRACONAZOLE that was administered for the treatment of onychomycosis. Her condition deteriorated after withdrawal of the drug, followed solely by supportive care initially.Case Report: Treatment with corticosteroids was started 10 days after her admission, and her condition gradually improved. Unfortunately, her condition worsened when the dosage of corticosteroids was abruptly decreased. Ultimately, her condition improved with appropriate adjustments of corticosteroid dosage.Discussion: We conclude that corticosteroid therapy may be effective for ITRACONAZOLE-induced hepatitis, especially in those patients who do not respond to conservative treatment. Notably, any decrease in the dosage should be performed with caution. We also recommend that close monitoring of liver function is mandatory during the use of ITRACONAZOLE.

آمار یکساله:  

بازدید 69749

دانلود 142234 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

CURRENT MEDICAL MYCOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  43-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36060
 • دانلود: 

  19431
چکیده: 

Background and Purpose: Candida parapsilosis isolates usually have a low minimum inhibitory concentration (MIC) against azoles. Although Candida parapsilosis isolates usually have low MICs against azoles, recent studies candida invasive infections due to azole resistant-C. parapsilosis isolates. Regarding this, the main aim of this study was to determine the susceptibility pattern of Iranian clinical C. parapsilosis against available azole antifungal drugs. Materials and Methods: This study was conducted on 105 previously-identified isolates of C. parapsilosis sensu stricto. For the purpose of the study, the isolates were subjected to antifungal susceptibility testing against fluconazole (FLZ), ITRACONAZOLE (ITZ), voriconazole (VRZ), and two new azole drugs, namely luliconazole (LUZU) and lanoconazole (LZN). The broth microdilution reference method adopted in this study was according to the Clinical & Laboratory Standards Institute M27-A3 and M27-S4 documents. Results: According to the results, 89% (n=94) of C. parapsilosis isolates showed a MIC of ≥ 1 µ g/ml, indicating resistance against ITZ. Multi-azole resistance was observed in 3. 8% of the isolates. In addition, LUZU and LZN demonstrated the highest efficacy with the MIC50 values of 0. 5 and 1 µ g/ml, respectively. Conclusion: The majority of the isolates showed high MIC values against ITZ. This may have been associated with the long-term ITZ prophylaxis/therapy in patients infected with candidiasis. Hence, the adoption of an appropriate antifungal agent is a crucial step for starting the treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 36060

دانلود 19431 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  6 (پی در پی 34)
 • صفحات: 

  20-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7630
 • دانلود: 

  578
چکیده: 

سابقه و هدف: به علت شیوع بالای واژینیت کاندیدیایی در جمعیت زنان و ناراحتی های ناشی از آن، انتخاب بهترین روش درمان که بر اساس نتایج بالینی و میکروسکوپی، کاهش میزان عود، کوتاهی دوره درمان و خوراکی بودن آن می باشد، حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای اثر درمانی ایتراکونازول خوراکی سه روزه و کلوتریمازول واژینال هفت روزه جهت تعیین بهترین روش درمانی می باشد.مواد و روش ها: مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی بر روی 100 خانم مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان یحیی نژاد بابل در طی یک سال که از نظر بالینی و قارچ شناسی مبتلا به واژینیت کاندیدیایی بودند و بصورت تصادفی در دو گروه درمانی قرار گرفتند انجام شد. گروه کلوتریمازول واژینال که روزانه 100mg به مدت 7 روز و گروه ایتراکونازول خوراکی که روزانه 200mg به مدت 3 روز تحت درمان قرار گرفتند. بیماران یکبار حدود روز 14 بعد از درمان و بار دیگر روز 45 بعد از درمان تحت معاینه بالینی و کشت ترشحات واژینال قرار گرفتند. نتایج درمان و عود نیز در پرونده یادداشت گردید.یافته ها: در گروه کلوتریمازول بهبود علایم بالینی در 36 نفر (72%) و بهبود میکروسکوپی در 30 نفر (60%) و در گروه ایتراکونازول بهبود علایم بالینی در 39 نفر (78%) و بهبود میکروسکوپی در 35 نفر (70%) مشاهده شد. 29 نفر از بیماران جهت بررسی دوم مراجعه نکردند (13 نفر از گروه کلوتریمازول و 16 نفر از گروه ایتراکونازول) در گروه کلوتریمازول میزان عود بالینی 41.2%، میزان عود میکروسکوپی 61.8% و در گروه ایتراکونازول میزان عود بالینی 35.1% و میزان عود میکروسکوپی 48.6% بود. در دو گروه این تفاوت ها در درمان و عود بیماری از نظر آماری معنی دار نبود. عدم تحمل به مصرف دارو نیز در دو گروه درمانی مشاهده نشد.نتیجه گیری: بر اساس مطالعه ما هر دو داروی کلوتریمازول واژینال و ایتراکونازول خوراکی در درمان واژینیت کاندیدیایی موثرند. بهبود علایم بالینی و میکروسکوپی و نیز عود علایم در گروه ایتراکونازول اندکی بهتر از کلوتریمازول بود ولی از نظر آماری معنی دار نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 7630

دانلود 578 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

عطایی سارا | موذنی اسماعیل | گیلانی کامبیز | غفاری علیرضا | اصغریان رامین | روح الامینی نجف آبادی عبدالحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

در این مطالعه توانایی سورفکتانتهای غیر یونی در تشکیل نیوزوم های حاوی داروی ضد قارچ ایتراکونازول مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از مطالعات اولیه فرمولاسیون های مختلف نیوزومی متشکل از درصد های مختلفی از بریج 58 و اسپن 60 به همراه کلسترول به عنوان عامل پایدار کننده دیواره نیوزوم ها ساخته شد. فرمولاسیون های حاصل از لحاظ مورفولوژی و اندازه ذره ای به وسیله میکروسکوپ نوری و روش تفرق اشعه لیزر مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین میزان محبوس سازی ایتراکونازول در فرمولاسیونهای حاصل بررسی گردید. نتایج مطالعات نشان داد تمامی فرمولاسیون ها توانایی تشکیل نیوزوم در حضور دارو را دارند و حداکثر میزان محبوس سازی ایتراکونازول و همچنین کمترین اندازه ذره ای در فرمولاسیون متشکل از اسپن 60 و کلسترول با درصد مولی70  به 30 مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دهقان پروین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  21-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1883
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

ایتراکونازول از جمله جدیدترین داروهای ضدقارچی است که به بازارهای جهانی ارایه شده است. در این بررسی تعداد 50 بیمار مبتلا به درماتوفیتوز (کچلی بدن 26 مورد، کچلی کشاله ران 10 مورد و کچلی پا 14 مورد) با کپسولهای 100 میلی گرمی ایتراکونازول خوراکی به مدت 3 تا 6 هفته تحت درمان قرار گرفتند.از بیماران قبل و بعد از درمان، از نظر ضایعات پوستی، آزمایش مستقیم و کشت و نیز آزمایشهای سرمی SGPT و SGOT به عمل آمد.بیماران در 12 مورد با عامل تریکوفیتون منتاگروفیت و در 3 مورد با عامل میکروسپورم کانیس به دوره درمان چهار هفته ای و 9 مورد با عامل اپیدرموفیتون فلوکوزوم با دوره درمان سه هفته ای تماما بهبود یافتند.درصد بهبودی کچلی بدن با 4 هفته درمان 96 درصد، کچلی پا با 6 هفته درمان 100 درصد و کچلی کشاله ران نیز با 4 هفته درمان 100 درصد بود.پیشنهاد می گردد که موارد مزمن درماتوفیتوز و مقاوم به دیگر داروهای ضد قارچی با ایتراکونازول خوراکی درمان گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1883

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  66-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1075
 • دانلود: 

  306
چکیده: 

زمینه و هدف: اسپرژیلوزیس شایع ترین عامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی قارچی با منشا خارجی است. این مطالعه به منظور ارزیابی حساسیت دارویی سویه های بالینی اسپرژیلوس فلاووس و فومیگاتوس نسبت به داروهای ایتراکونازول و امفوتریسین B انجام شد.روش بررسی: این مطالعه ازمایشگاهی روی 25 سویه اسپرژیلوس فلاووس و 25 سویه اسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از بیماران دریافت کننده عضو پیوندی انجام شد. تست حساسیت دارویی طبق استاندارد NCCLS M 38-P انجام شد. سوسپانسیون قارچی از قارچ های مذکور با محدوده سلولی 0.5-5x104CFU/ml توسط اسپکتروفوتومتر در 530 نانومتر تهیه گردید. رقت های سریالی از داروها از 0.03125-16mg/ml تهیه و میزان MIC داروها بعد از 48 ساعت انکوباسیون در دمای 35 درجه سآنتی گراد تعیین گردید.یافته ها: محدوده MIC به دست امده در مورد سویه اسپرژیلوس فومیگاتوس و اسپرژیلوس فلاووس در برابر ایتراکونازول به ترتیب 4-1 و4 -0.5 میکروگرم بر میلی لیتر بود. در حالی که محدوده MIC برای سویه های اسپرژیلوس فومیگاتوس و اسپرژیلوس فلاووس در برابر امفوتریسین B به ترتیب 0.5-2 و 0.25-2 میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد. میزان MIC امفوتریسین B به طور معنی داری کمتر از ایتراکونازول بود (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به میزان محدوده MIC حاصل از امفوتریسین B و ایتراکونازول، اسپرژیلوس فلاووس و اسپرژیلوس فومیگاتوس جزء سویه های حساس ارزیابی شدند و سویه مقاوم از لحاظ in vitro مشاهده نگردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1075

دانلود 306 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1146
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  259-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  890
 • بازدید: 

  16228
 • دانلود: 

  26097
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16228

دانلود 26097 استناد 890 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  18047
 • دانلود: 

  27754
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18047

دانلود 27754 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

NAKARANI M. | MISRA A.K. | PATEL J.K. | VAGHANI S.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  84-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93901
 • دانلود: 

  37619
چکیده: 

Background and the purpose of the study: ITRACONAZOLE is a poorly water soluble drug which results in its insufficient bioavailability. The purpose of the present study was to formulate ITRACONAZOLE in a nanosuspension to increase the aqueous solubility and to improve its formulation related parameters, dissolution and hence oral bioavailability.Methods: ITRACONAZOLE nanosuspension was prepared by pearl milling technique using zirconium oxide beads as a milling media, Poloxamer 407 as a stabilizer and glycerol as a wetting agent. Effects of various process parameters like, stirring time and the ratio of the beads were optimized by keeping drug:surfactant: milling media (1:3.0:50) as a constant initially and then optimized process parameters were used to optimize formulation parameters by 32 factorial designs. The optimized nanosuspension was lyophilized using mannitol (1:1 ratio) as a cryoprotectant. Nanosuspension was characterized by particle size and size distribution, drug content, scanning electron microscopy, differential scanning colorimetry and X-ray diffraction techniques.Results: Optimized nanosuspension showed spherical shape with surface oriented surfactant molecules and a mean particle diameter of 294 nm. There was no significant change in crystalline nature after formulation and it was found to be chemically stable with high drug content.Conclusion: The in vitro dissolution profile of the optimized formulation compared to the pure drug and marketed formulation (Canditral Capsule) by using 0.1N Hydrochloric acid as release medium showed higher drug release.

آمار یکساله:  

بازدید 93901

دانلود 37619 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  441-445
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93831
 • دانلود: 

  130158
چکیده: 

OBJECTIVE: To evaluate the efficacy of a single use of ITRACONAZOLE for treating Penicillium marneffei infection in HIV-infected patients, help to develop a clinical medication regimen, and provide a scientific basis for treatment measures.METHOD: A computerised literature search was carried out using the PubMed, EMbase, Ovid, Web of Science, Science Direct and CNKI (China National Knowledge Infrastructure) databases to collect relevant articles (from their establishment date to August 2014) using the following Itraconaz or Sporanox, HIV, AIDS, Penicillium marneffei (PSM), and Treatment. All related RCTs (Randomised Controlled Trials) were screened. Stata12.0 was used to conduct the meta-analysis to calculate the RR (relative risk) and 95% CI (confidence intervals). After that the consistency test, followed by the bias, was evaluated.RESULTS: Five RCT papers were finally enrolled, with 467 persons in total. Among them, 192 individuals were enrolled in the experimental group, of which 37 individuals (19.27%) died during the course of the study. The number of participants in the control group was 275, and of these, 55 individuals (18.55%) died over the course of the study. The meta-analysis showed that the RR and 95% CI was 1.03 and 0.69 –1.54, P > 0.05, indicating that single-use ITRACONAZOLE for the treatment of Penicillium marneffei infection in HIV-infected patients was non-effective. The publication bias analysis results showed that the funnel chart was symmetrical, indicating that the effect of publication bias in this research can be ignored.CONCLUSION: Single-use of ITRACONAZOLE for the treatment of Penicillium marneffei infection in HIV-infected patients is non-effective.

آمار یکساله:  

بازدید 93831

دانلود 130158 استناد 0 مرجع 0
litScript