نتایج جستجو

4519

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

452

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HERVAS G. | FRUTOS P. | SERRANO E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  135
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  305-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  413
 • بازدید: 

  22856
 • دانلود: 

  20300
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22856

دانلود 20300 استناد 413 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  127-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1119
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1119

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ARSHAD A. | HASHMI H.N. | QUREASHI I.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  149-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60574
 • دانلود: 

  28913
چکیده: 

Feasibility of methanolic wastes treatment containing chlorophenol in experimental UASB reactors i.e. R-I and R-II working side by side constantly for a couple of almost 32 weeks were studied. UASB reactor R-I was initiated by utilizing the digested sludge alone, whereas, the UASB reactor R-II was startedup by adding an activated carbon of an effective size 1.5-2.5mm to the digested sludge with the volume-volume ratio of 3:2. At low loading rates d” 0.5g-TOC/L-d for R-I and d” 2.6g-TOC/L-d for R-II, it was observed that the effect of HRT on the TOC reduction was not prominent, and in both the reactors the TOC reduction effectiveness was noticed to be above 80%. An optimum OLR to accomplish 80-85% TOC and chlorophenol reduction effectiveness (at HRT e” 12hours) was observed to be 2.6g-TOC/L-day and 10.8g-TOC/L-day for reactor R-I and R-II, respectively. It was also observed that to attain more than 80% TOC removal efficiency at a constant OLR of 6.5g-TOC/L-day and at a HRT of 18-20hours, the maximum influent chlorophenol concentration should stay below 21mg/L and 29mg/L for reactor R-I and R-II, respectively. The average VFAs effluent concentration observed was 357mg/L and 230mg/L for the reactor R-I and R-II, respectively. Comparatively the production of biogas in reactor R-II was less. The overall gas conversation rate observed at greater than 80% TOC removal efficiency for R-I and R-II was found to be 0.28L/g-CODremoved and 0.17L/g- CODremoved, respectively, with 60-62% of methane content for both the reactors. The results of this study suggested that the use of methanol as a medium to biodegrade chlorophenol in the presence of an activated carbon in a UASB reactor is an effective and feasible method at mesophilic temperature and neutral pH.

آمار یکساله:  

بازدید 60574

دانلود 28913 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ARSHAD A. | HASHIM N.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  761-768
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58761
 • دانلود: 

  28172
چکیده: 

Two UASB reactors R-I and R-II, each of 10liters capacity, made up of acryl material were operated parallel and continuously for a period of 220 days, using actual effluent of the NSSC pulp and paper mill, at mesophilic temperature and neutral pH. The main objective was to investigate the treatability performance of the reactors at varying OLR and HRT in terms of TOC and lignin removal. The reactor R-I was used by conventional procedure, whereas, for the reactor R-II methanol and activated carbon was added to supplement its efficiency. Corresponding to an optimum OLR of 4.5kg/m3-day and HRT of 18hrs, the reactor R-II gives 69% TOC and 60% lignin removal. But, in the reactor R-I at same operating conditions, only 56% TOC and 51% lignin removal was noticed. However, the biogas yield in the reactor R-I was noticed relatively more than in the R-II. The biogas yield observed was 0.28m3/kg-CODrem and 0.18m3/kg-CODrem in the reactor R-I and R-II, respectively, with 56-58% methane content in both the reactors. The average VFAs concentration observed in the reactor R-I and R-II is 360mg/L and 230mg/L, respectively. The results of this study suggest that the use of methanol and activated carbon to enhance the treatability efficiency of the UASB reactor is a viable option for the treatment of NSSC pulping effluent.

آمار یکساله:  

بازدید 58761

دانلود 28172 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (مسلسل 49)
 • صفحات: 

  65-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1006
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

مقدمه: در سنجش ید ادرار، مرحله هضم یکی از مراحل اساسی به منظور حذف مواد تداخل کننده و نیز آزادسازی ید از نمونه ادرار محسوب می شود. حرارت دادن محلول دارای اسید به مدت یک ساعت علاوه بر طولانی شدن زمان سنجش، همواره مشکل ایمنی در هضم اسیدی به شیوه حرارتی را مطرح ساخته است. هدف از این مطالعه جایگزینی امواج مایکروویو به جای حرارت الکتریکی در هضم و سنجش ید ادراری بود.مواد و روش ها: هضم نمونه های ادرار در محیط اسید کلریک به شیوه رایج حرارت الکتریکی و نیز امواج مایکروویو انجام شد. میزان ید توسط واکنش معروف سندل - کالتوف و نقش کاتالیزوری ید در واکنش سریم (+4) و آرسنیک (+3) انجام شد. یافته ها به منظور افزایش سرعت و دقت، در میکروپلیت و توسط دستگاه خوانشگر الایزا خوانده شد. حساسیت، دقت و قیاس یافته ها به هر دو روش بررسی شد.یافته ها: فقط 10 دقیقه استفاده از توان 80 وات امواج مایکروویو برای هضم کامل نمونه ادرار کافی بود. محدوده عملکرد این روش 20 تا 400 میکروگرم در لیتر بود. ضریب تغییرات درون آزمونی 6.7 تا 9.3% و ضریب تغییرات برون آزمونی 9.8 تا 12.3% محاسبه شد. یافته های حاصل از این روش با روش رایج هضم اسیدی همبستگی خوب (ضریب رگرسیون 0.928) و توافق (شیب 0.963) داشت. میزان بازیافت 91 تا 113% بود. حساسیت روش اندازه گیری 5 میکروگرم در لیتر محاسبه شد.نتیجه گیری: داده های حاصل از این مطالعه نشان داد که روش هضم به شیوه امواج مایکروویو جایگزین مناسبی برای هضم به روش حرارت الکتریکی است و قادر به کاهش زمان سنجش و افزایش ایمنی روش است. کاهش هزینه دستگاه نیز مزیت دیگر این شیوه هضم محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1006

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KESHTKAR A.R. | ABOLHAMD G. | MEYSSAMI B. | GHAFORIAN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64530
 • دانلود: 

  46222
چکیده: 

A structured mathematical model of anaerobic conversion of complex organic materials in non-ideally cyclic-batch reactors for Biogas production has been developed. The model is based on multiple-reaction stoichiometry (enzymatic hydrolysis, acidogenesis, acetogenesis and methanogenesis), microbial growth kinetics, conventional material balances in the liquid and gas phases for a cyclic-batch reactor, liquid-gas interactions, liquid phase equilibrium reactions and a simple mixing model which considers the reactor volume in two separate sections: the flow-through and the retention regions. The dynamic model describes the effects of reactant s distribution resulting from the mixing conditions, time interval of feeding, hydraulic retention time and mixing parameters on the process performance. The model is applied in the simulation of anaerobic DIGESTION of cattle manure under different operating conditions. The model is compared with experimental data and good correlations are obtained.

آمار یکساله:  

بازدید 64530

دانلود 46222 استناد 0 مرجع 1206
strs
نویسندگان: 

NWABANNE J.T. | ONUKWULI O.D. | IFEAKANDU C.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  511-516
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93304
 • دانلود: 

  51048
چکیده: 

A study of the biokinetics of anaerobic DIGESTION of municipal solid waste (MSW) was carried out using anaerobic batch digester. From the experimental results, the kinetic parameters (coefficient values) of the DIGESTION of the MSW were determined. The maximum rate of substrate utilization (K), saturation constant (Ks), endogenous decay coefficient (Kd), biomass Yield or microbial growth yield (Y) and maximum specific growth rate (mmax) were found to be 0.144 day-1, 21.23 mg/L, 0.038 day-1, 0.367, and 0.053 day-1 respectively. These values indicate that practical digesters for MSW will require inoculation of the feed with microorganism to increase the rate of DIGESTION. The biokinetics of anaerobic DIGESTION of MSW was well described by first order kinetic model.

آمار یکساله:  

بازدید 93304

دانلود 51048 استناد 0 مرجع 2710
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  149-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  704
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

زمینه و اهداف: با توجه به شیوع روزافزون چاقی و عوارض مربوط به آن، تلاش جهت کاهش وزن امری ضروری به نظر می رسد. در بیماران با چاقی مرضی از روش های جراحی ایجاد سوجذب (Malabsorptive) برای درمان استفاده می شود. تاثیر چاقی بر بافت کبد به صورت استئاتوز و استئاتوهپاتیت غیرالکلی است. هدف ازانجام این مطالعه بررسی تاثیر عمل جراحی بای پاس روده (Modified INTESTINAL Bypass) بر بافت کبد بیماران با چاقی مرضی بود. روش ها: 43 بیمار (32 زن و 11 مرد) با میانگین سنی 34.7±9.5 سال و میانگین BMI، 45.8±7.3 کیلوگرم بر مترمربع تحت عمل جراحی بای پاس روده قرار گرفتند. نمونه بیوپسی کبد در حین عمل از 30 بیمار گرفته شد. 13 بیمار پذیرفتند که بیوپسی مجدد کبد از آنان به عمل آید. یافته های آسیب شناسی کبد در این 13 نفر قبل و به فاصله 1.4±0.5 سال بعد از عمل جراحی مورد بررسی یک پاتولوژیست قرار گرفت و درجه استئاتوز (4-0)، التهاب –نکروز (18-0) و فیبروز (6-0) مشخص گردید. نتایج: یافته های آسیب شناسی کبد حین عمل 30 نفر، در 20% (6 نفر) طبیعی، در 43.2% (13 نفر) استئاتوز خفیف تا متوسط و در 36.7% (11 نفر) استئاتوهپاتیت گزارش شد. میانگین (Body Mass Index) BMI در فواصل 2 و 5 سال پس از عمل به ترتیب 27.4 و 30.7 کیلوگرم بر مترمربع بود. بافته های آسیب شناسی کبد در 23.6% بدون تغییر، در 38.5% بهبود یافته و در 38.5% پیشرفت مختصر کرده بود. تغییرات میزان استئاتوز و التهاب و فیبروز کبدی حین و بعد از عمل، معنی دار نبود و موردی از نارسایی کبدی حاد یا مزمن و کبدی به دنبال عمل جراحی دیده نشد. نتیجه گیری: عمل جراحی بای پاس روده در حالی که منجر به کاهش وزن واضح می شود عوارض کبدی جدی را بهمراه ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 704

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

INFRMAR ROYAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1002-1003
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7192
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7192

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MUSTAFA S. | MOSTAFA T. | IBRAHIM N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  254-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  8193
 • دانلود: 

  14299
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8193

دانلود 14299 استناد 376 مرجع 0
litScript