نتایج جستجو

1398

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

140

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5-6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  2959
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2959

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
نشریه: 

روایت شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  185-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  374
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

گفتمان پسامدرن در کتاب­ های تصویری در محاورة بین مسائل جهانی و محلی عموماً با واقعیت­ های اجتماعی و اخلاقی و چندفرهنگی بیان شده است. درمجموع گفتمان پسامدرن در مسیر تمرکززدایی قرار دارد و این مؤلفه در فرایند متون دیداری زمینه ساز پرسش­ های فلسفی است؛ پرسش­ هایی که حضور مخاطب را به عنوان عاملی دیگر در چندفاعلیتی شدن کتاب­ های تصویری رقم می­ زند. درنتیجه در این کتاب­ ها که براساس دیدگاه تقابلی شکل گرفته­ اند، هیچ فردیت متمرکزی دیده نمی­ شود و تعامل اساسی­ ترین هدف در این کتاب­ هاست. هدف این پژوهش یافتن شیوه­ هایی است که تصویرگرمؤلف از آن ها به عنوان تمهیداتی در تمرکززدایی متن دیداری بهره می­ برد. این شیوه­ ها شامل کادربندی و فضاسازی، سازه­ های روایی و پویای تخیلی، شکست و انسداد زمانی و مکانی و منطق سوررئالیستی است که منجر به ایجاد تعامل در گفتمان پسامدرنیستی موجود شده و زمینه­ های پرسش­ ها و پژوهش­ های فلسفی را فراهم آورده است. بر همین اساس، کتاب صداهایی در پارک اثر آنتونی براون، به عنوان متغیر پژوهش، بررسی و در این میان، مثال­ هایی از آثار مشابه نیز برای درک بهتر موضوع ارائه شده است. سؤال این است که مؤلفه­ های تمرکززدا به وسیلة تصویرگر چگونه در تصویرسازی نمایان می­ شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 374

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جعفریان رسول

نشریه: 

آینه پژوهش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  188
 • صفحات: 

  245-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست و پنجمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند: یادداشت های از علم الهدی روی نسخه از کسر اصنام الجاهلیه نقدی از عبدالحسیب پسر سید احمد علوی عاملی بر شهید ثانی در باره نماز جمعه یادداشت های جالب یک عالم نطنزی از قرن یازدهم روی نسخه ای خطبة البیان سال 1297، سال گرانی و ترقی حبوبات علمای یزد! کتابی متعلق به میرزا عبدالله افندی با مهر او بندی از ملامحمد مقیما تاریخ دقیق درگذشت سمهودی

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

جعفریان رسول

نشریه: 

آینه پژوهش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  187
 • صفحات: 

  159-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  112
کلیدواژه: 
چکیده: 

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست وچهارمین سلسله یادداشت های با عنوان نسخه خوانی، متن چند سند را بررسی کرده است. عناوین این یادداشت ها عبارتند از: تشیع از قم تا سبزوار در سال 700 هجری آیا ابن سینا امامی مذهب بود؟ یک سند از پشت یک نسخه خطی یک نمونه حکم قضایی از دوره قاجار پرداخت مخارج دوره آبستنی یادداشت هایی در باره چهار زلزله در پشت یک نسخه در نجف اشرف خوش گذشته است! تخریب میخانه شیراز

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جعفریان رسول

نشریه: 

آینه پژوهش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  91-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست و ششمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند: سندی از منازعه میان زرتشتی ها و مسلمانان در یزد (اواسط قرن سیزدهم هجری) سندی در باره یک وقف از سال 1294 زلزله خوی و تبریز در سال 1259 قمری تاریخ خوانی هم کار دشواری است! تاریخ دقیق تولد شیخ بهایی و شهید ثانی از پشت یک نسخه در باره نسخه دستنوشته کیانوری در نقد خاطرات انور خامه ای قضاوت یک نویسنده قاجاری در باره علامه مجلسی و. . . . تفاوت مشی شیخ علی کرکی و شیخ بهایی در معاشرت با اهل سنت علم هوا شناسی ما تا دوره قاجار شرح حال خودنوشت عبدالعلی معتمد الدوله در «تذکره صدر اعظمی» متنی برای تعیین وکیل برای طلاق فتوای شیخ بهایی در باره املاکی در خراسان استفتاء در باره یک دیگ وققی: نمونه ای از استفتاءات دوره قاجاری

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جعفریان رسول

نشریه: 

آینه پژوهش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  6 (پیاپی 192)
 • صفحات: 

  15-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست و هفتمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند: شرح حال خودنوشت ملاعلی آرانی از ایران نیمه اول قرن سیزدهم شرح یک مجلس درس شیخ بهایی و گفتگویی که میان استاد و شاگردان صورت گرفت یادداشت عالمی از دوره صفوی در تقسیم احکام جاری حاکم بر زندگی وقتی شاه عباس ثانی سفارش یک طلبه سید را به آقا حسین خوانساری می کند آزاد نامه غلام فراخ چشم سیاه پلک گرجی برای حرب با کفره روسیه، محتاج به کفره فرنگی شده ایم. . . مقدمه یک رساله عملیه نیمه استدلالی از دوره فتحعلی شاه قاجار گزارش سه سیل هولناک در مکه در قرن یازدهم هجری یادداشتی در باره ارکان اربعه کعبه چطور «گرفتن رادیو» یا همان «جعبه حبس الصوت» از علایم آخر الزمان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Jafarian Rasul

نشریه: 

AYENEH-YE-PAZHOOHESH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1 (193)
 • صفحات: 

  51-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1690
 • دانلود: 

  14769
چکیده: 

In the present article, the author has examined the text of several MANUSCRIPTS as the twenty-ninth section of the series entitled Reading MANUSCRIPTS. These texts are as follows: In the Turkish phrase / Bash Yuz Alton is two hundred dinars! The attention of the rulers of Khorasan during the Qajar period to the history of Bayhaqi A note from a Jorjani about Aurangzeb and Aurangabad in 1054 Traditional Veterinary: medical properties of the lions' organs. Autobiography of Professor Mahmoud Shahabi Khorasani Chronicles of the life of Sheikh Ibrahim Zanjani A testimony for a person's poverty and asking the believers to help him The experience of cooperation and association of the clergy with Fath Ali Shah Qajar.

آمار یکساله:  

بازدید 1690

دانلود 14769 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

جعفریان رسول

نشریه: 

آینه پژوهش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  5 (پیاپی 191)
 • صفحات: 

  121-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  291
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست و هفتمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند: استفتاء در باره یک دیگ وققی: نمونه ای از استفتاءات دوره قاجاری شاه علی یزدی شیعی شعری در باره ناصرالدین، دانش خواهی او و تاسیس دار الفنون و آوردن معلم از اطریش اشعاری از صفایی خوانساری به خط خودش از سال 1110 دو آزاد نامه برای دو کنیزک گرجی از سال 1106 با گواهی علامه مجلسی قحطی در اصفهان چند یادداشت تاریخی از ستایش شاه تا ستایش ملامحمدرضا مجتهد دستوری عجیب برای نوشتن در روی عقیق نامه کلیدار حرم امام حسین علیه السلام به یکی از مقامات صفوی برای درخواست کمک شعر ابوالقاسم قشیری علیه یک فلسفه خوان شعر اسماعیل امیرخیزی در باره علامه محمد قزوینی زنان قاجاری، در زمستان و پشت کرسی، رمان های فرنگی می خواندند.

آمار یکساله:  

بازدید 291

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شایسته فر مهناز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  119-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2059
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

هنر اسلامی - ایرانی در طی سده های متمادی با تکیه بر غنای تحسین برانگیز در فرم و معنا توانسته است حامل پیام های والای معنوی برای مخاطبان باشد. از آن جایی که عالم معنا تنها در دسترس «خرد اولیا اله» است و در قلمرویی کاملا مجزاست، هنر اسلامی همواره با روح اسلام سازگاری دارد و این سازگاری در مظاهر اصلی آن مانند معماری و خوشنویسی نمودار است به شرط آن که تحت تاثیر عوامل انحرافی نفوذ بیگانه قرار نگرفته باشد. هنرمندان اسلامی همواره کوشیده اند پیام پروردگار و اولیایش را با لطیف ترین و دلپذیرترین شکل ممکن در قالب آمیزه ای از طرح، رنگ و نقش به بیننده ابلاغ کنند.از این رو هنرمندان، گذشته از این که آفرینندگان زیبایی اند، می توانند مبلغان و مروجان کلام حق و پیامبرش نیز باشند. هنرمندان خطاط و خوشنویس و نگارگر نه تنها قرآن را به عنوان مرجعی کلامی از حقایق مجسم زندگی، که بر ذهن  زبان پیامبر جاری گشته و در اختیار امت وی قرار گرفته، برای هنر خویش برگزیده اند، بلکه تاریخ زندگی پیامبر و اهل بینش و سیره و روش آن بزرگواران در زمان حیاتشان، که همان تجلی کلام حق است نیز منبع مهمی برای الهام شان بوده است؛ چنان که بسیاری از خوشنویسان به کتابت احادیث و ادعیه مرتبط با ایشان در بناهایی همچون مسجد امام و جامع اصفهان، مسجد گوهرشاد مشهد، مسجد جامع کرمان، مسجد کبود تبریز، مقبره سلطانیه زنجان، مقبره چلبی اوغلی زنجان پرداخته اند. در تمامی دوران ها نیز همواره گروهی از نگارگران به مصور کردن داستان زندگی ائمه همت گمارده و نمونه های فراوانی به جای گذارده اند، از جمله می توان به نسخه های خطی مصور تاریخی ذ- مذهبی همچون احسن الکبار، حدیقه الشهدا، روضه الصفا، سیر النبی و قصص الانبیا اشاره داشت.این مقاله علاوه بر شرح و توصیف نمونه هایی از این گونه نگاره ها به توصیف کتیبه هایی پرداخته است که نشان دهنده و راوی خصوصیات پیامبر و سیره عملی ایشان در طول زندگیشان است. این خصوصیات در کتیبه ها از طریق احادیث و دعاها و در نگاره ها از طریق وقایعی که به تصویر کشیده شده اند، مشخص می شوند.سوالات تحقیق: 1- مضامین نهفته در کتیبه های معماری برگرفته از سیره پیامبر کدامند؟2- چه داستان ها و روایت هایی از زندگی پیامبر جهت مصورسازی گزینش شده اند؟اهداف تحقیق: 1- دستیابی به نوع مضامین نهفته در کتیبه ها و نگارگری اسلامی. 2- شناخت نسخه های خطی مصور با موضوع سیره و زندگانی پیامبر. 3- شناسایی بناهایی که کتیبه هایی با موضوع پیامبر دارند.روش گردآوری مطالب این مقاله به صورت کتابخانه ای و اسنادی و شیوه تحقیق آن به صورت توصیفی، تاریخی و تحلیلی است.

آمار یکساله:  

بازدید 2059

دانلود 118 استناد 3 مرجع 1
نویسندگان: 

عالم محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  25-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  726
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

زبان فارسی در قرن 13 به بنگال آمد و تا سال 1837 دوام یافت تا اینکه سرانجام در این سال به عنوان زبان رسمی هندوستان لغو گردید. در این محدوده زمانی طولانی ششصد ساله هزاران کتاب به زبان فارسی به رشته تحریر درآمد و دهها و صدها شاعر اشعارشان را به این زبان شیرین سرودند. در این دوران، زبان و ادبیات فارسی به نهایت شکوفایی خود رسید و میزان قابل توجهی از آثار خطی، سند، نقاشی های مینیاتور و دیگر صنایع دستی را برای بنگال به میراث گذاشت تا برایش مرکز سونار بنگلا را بوجود آورد. تهیه و گردآوری مقادیر بسیاری از آثار خطی توسط مامورین هندی و بریتانیایی باعث بوجود آمدن مجموعه کتابخانه ای شد که می تواند مرکز تحقیقاتی باشد در زمینه مطالعات آثار ادب فارسی و نه فقط در بنگال بلکه در سطح بین المللی. فهرستنویسی و طبقه بندی این مجموعه ها باعث شد که آثار ارزشمند ادبیات فارسی برای همیشه حفظ شود.مهمترین آثار خطی فارسی را می توان در انجمن آسیایی، یادمان ویکتوریا، کتابخانه ملی و کتابخانه کاخ هازار دوواری مرشدآباد و سایر نقاط مشاهده کرد. هر چند آثار این مجموعه ها تا اندازه ای توسط فهرستنویسان این مراکز طبقه بندی شده است ولی بسیاری از آنها هنوز نیازمند طبقه بندی دقیق، مراقبت و ذخیره سازی صحیح می باشند. ولی ارزش واقعی آنها در استفاده از آنها در بررسیهای فرهنگی است. به قول معروف: «ارزش دسر، به خوردنش است».

آمار یکساله:  

بازدید 726

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
litScript