نتایج جستجو

456

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

46

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ASHTARI F. | SALEHI ABARI SH. | SHAIGANNEZHAD V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  302-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84221
 • دانلود: 

  33143
چکیده: 

Background: The etiology of multiple sclerosis (MS), a chronic demyelinative disease-is unknown. The damage of blood–brain barrier (BBB) vasculature is a characteristic of MS and Homocystein (Hcy) can damage BBB, then increase in total Hcy may be important in MS pathogenesis. The aim of this study was to compare the serum level of total Hcy in MS patients with control group. Methods: In a case control study, serum level of total Hcy measured in 35 MS patient and compared with 30 healthy matched controls. All patients had definitive MS according to Poser criteria, without history of myocardial infarction, stroke, neuropathy, transient ischemic attack, homocystinuria or renal failure. Results: The serum concentration of total homocystein was significantly higher in multiple sclerosis patients than healthy controls. The mean total Hcy level was 17.92± 6.9 mmol/lit in cases and 14.6±2.92 mmol/lit in controls (P=0.013). Conclusion: Serum total Homocystein may have a role in MS pathogenesis and reduction of it should be studied moreover.  

آمار یکساله:  

بازدید 84221

دانلود 33143 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1028
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

سابقه و هدف: بر اساس مطالعات اخیر چاقی و سطح نامناسب شاخص های تن سنجی می تواند با هیپرهموسیستئینمی ارتباط داشته باشد. لذا، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط انواع شاخص های تن سنجی با سطح سرمی هموسیستئین انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی 110 بیمار میگرنی مراجعه کننده به مرکز درمانی خورشید و امام موسی صدر اصفهان در سال 1392 صورت گرفت. شاخص های تن سنجی شامل وزن، قد، نمایه توده بدنی (BMI)، توده چربی بدن (BFM)، توده بدون چربی بدن (LBM)، اندازه دور کمر (WC)، نسبت دور کمر به دور باسن (WHR) و نسبت دور کمر به قد (WHtR) برای هر فرد اندازه گیری شد. همچنین سطح سرمی هموسیستئین با روش ELISA به صورت ناشتا در تمام بیماران اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار SPSS18 و روش های آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی تست، کای دو و رگرسیون) انجام شد. یافته ها: میانگین سنی مردان و زنان به ترتیب 3.12±36 و 7.10±8.33 سال بود. نتایج نشان داد که 7.11% از مردان و 1.21% از زنان دچار هیپرهموسیستئیمی بودند. بر اساس نتایج، ارتباط مثبت و معنی داری بین BMI، BFM، WC، WHR و WHtR با سطح سرمی هموسیستئین درکل جمعیت و در هر دو جنس مشاهده شد(p>0.05). اگر چه آنالیزهای آماری به تفکیک جنسیت هیچ ارتباط معنی داری بین LBM و سطح هموسیستئین سرم در مردان و در زنان نشان نداد ولی در کل جمعیت، بیماران با LBM بالاتر، سطح هموسیستئین سرم بالاتری داشتند (p>0.001).نتیجه گیری: بر اساس نتایج ارتباط مثبت و معنی داری بین شاخص های چاقی مرکزی و عمومی مانند BMI، BFM، WC، WHR، WHtR و LBM با سطح هموسیستئین سرم وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1028

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  135-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  903
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

اخیرا سطح بالای هوموسیستیین پلاسما به عنوان یک عامل خطرساز مهم بیماری های قلب و عروق شناخته شده است. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده اند که خطر وقوع سکته های قلبی و مغزی و حوادث عروق محیطی در کسانی سطح افزایش یافته هوموسیستیین پلاسما دارند بیشتر است. هوموسیستیین از طریق آسیب زدن به لایه داخلی شریان ها و کمک به  لخته شدن خون، باعث تشدید روند آترواسکلروز می شود. فولات و ویتامین های گروه B باعث شکسته شدن مولکول هوموسیستیین می شوند و غنی سازی غذا با فولات، منجر به کاهش میانگین سطح سرمی هوموسیستیین در افراد جامعه می شود. عوامل ژنتیکی و تغذیه ای تاثیر قوی بر سطح هوموسیستیین سرم دارند. ناهنجاری های ژنتیکی و مسایلی همچون کمبود فولات و ویتامین B، هیپوتیروییدی، بیماری های کلیوی، پسوریازیس و پاره ای داروها از علل شایع افزایش هوموسیستیین پلاسما هستند. کارآزمایی های بالینی تاکنون به طور متقن نشان نداده اند که کاستن از هوموسیستیین سرم منجر به کم شدن حوادث قلبی عروقی می شود، با این حال چون هوموسیستیین یک عامل خطر بیماری های قلب و عروق است، توصیه می شود که مقدار آن پایین آورده شود. افزایش هوموسیستیین همچنین در بروز نقایص مادرزادی و زوال عقل موثر است و دادن مکمل های فولیک اسید در دوران بارداری در پیشگیری از بروز نقایص لوله عصبی کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 903

دانلود 216 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KORZUN W.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  102-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  13019
 • دانلود: 

  27477
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13019

دانلود 27477 استناد 453 مرجع 0
نویسندگان: 

SAVAJ SHOKOUFEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72966
 • دانلود: 

  35872
کلیدواژه: 
چکیده: 

Cardiovascular disease is a leading cause of death in end-stage renal disease patients. One of the well-known independent risk factors is hyperHOMOCYSTEINEmia. The prevalence of hyperHOMOCYSTEINEmia is more than 90% in hemodialysis patients.1,2 There are studies that have shown folate and vitamin B6 can decrease the level of HOMOCYSTEINE. However, the effect of these supplements for secondary prevention is under question. In a meta-analysis by Bazzano and colleagues,3 folic acid therapy has not any effect on cardiovascular risk reduction. In another meta- analysis by Wang and colleagues,4 folate supplementation could decrease by 20% the hyperHOMOCYSTEINEmia level, but no effect on stroke risk. There was also no supporting evidence on protective effect of folate and B vitamins combination in general population.5 in a doubleblind randomized control trial in chronic kidney failure patients, the effect of a daily dose of 40 mg of folic acid and B vitamins on mortality and vascular disease were evaluated. The mean followup duration was 3.2 years. Mortality, myocardial infarction, and stroke were not different between the two groups. They concluded that folate and B vitamins have no role in patient survival in chronic kidney disease patients.

آمار یکساله:  

بازدید 72966

دانلود 35872 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AGUILAR B. | ROJAS J.C. | COLLADOS M.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  19732
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19732

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

NUTRITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  291-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  6746
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6746

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (مسلسل 37)
 • صفحات: 

  334-341
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1568
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

زمینه و هدف: خانم های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) دارای عوامل خطر بیماری های قلبی ـ عروقی به خصوص افزایش لیپوپروتئینها، فشار خون و هیپرانسولینمی می باشند. افزایش هموسیستئین نیز ممکن است زمینه ساز ایجاد بیماری قلبی ـ عروقی در این افراد شود. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه سطح سرمی هموسیستئین در زنان ایرانی مبتلا و غیر مبتلا به PCOS انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه موردـ شاهدی، 52 خانم 35-20 ساله مراجعه کننده به درمانگاه های ناباروری و زنان بیمارستان ولیعصر (عج) با معیارهای تشخیصی PCOS (معیار رتردام) به عنوان گروه مورد و 104 خانم 35-20 ساله غیر مبتلا به PCOS، فاقد بیماری کلیوی و دیابت، به عنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند. برای اندازه گیری سطح هموسیستئین و برخی پارامترهای متابولیکی و آندوکرینی، نمونه خون ناشتا در روز دوم تا پنجم سیکل قاعدگی دریافت شد و میزان هموسیستئین، انسولین، اسید فولیک، تری گلیسرید، کلسترول و انواع لیپوپروتئینها در دو گروه اندازه گیری شد. روش آماری Shapiro-Wilks برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر اصلی (هموسیستئین) و آزمون t برای مقایسه متغیرهای کمی در دو گروه به کار رفت. همبستگی ساده نیز به منظور بررسی ارتباط هموسیستئین و دیگر متغیرهای بیوشیمیایی در هر کدام از دو گروه استفاده شد و برای حذف اثر مخدوش کنندگی BMI و سن، از همبستگی جزئی استفاده گردید. همچنین از رگرسیون چندگانه پس از حذف مخدوش کننده ها، برای بررسی رابطه متغیر لگاریتم طبیعی هموسیستئین و فولات استفاده شد. P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.نتایج: سطح سرمی انسولین و فولات در گروه PCOS (به ترتیب 16.62±7.45mIU/ml و 7.48±4.37ng/ml) به طور معنی داری بالاتر از زنان گروه کنترل (به ترتیب 12.04±4.23mIU/ml و 5.43±3.15ng/ml) بود (P<0.001). سطح سرمی تری گلیسیرید در گروه (116.62±73.02mg/dl) PCOS به طور معنی داری بالاتر از زنان سالم (88.00±50.29mg/dl) بود (P=0.01). میانگین هموسیستئین در گروه PCOS، 12.21±4.553mmol/L در گروه زنان سالم 13.68±4.307mmol/L به دست آمد که اختلاف مذکور از نظر آماری معنی داری نبود (P=0.057). در بررسی رگرسیون چندگانه، تغییرات لگاریتم نپرین هموسیستئین بیشتر تحت تاثیر تغییرات فولات و FBS بود.نتیجه گیری: هموسیستئین در بیماران PCOS با میزان اسید فولیک ارتباط مستقیم دارد؛ لذا با تجویز مناسب اسید فولیک، می توان در کاهش سطح هموسیستیئن و کنترل عوارض قلبی ـ عروقی منسوب به آن اقدام نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1568

دانلود 292 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

WIERZBICKI A.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  143-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  940
 • بازدید: 

  40278
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40278

دانلود 30995 استناد 940 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  20-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

مقدمه: استروک ایسکمیک شیوع فراوان و مرگ و میر بالا دارد و عوارض، هزینه های درمان و مراقبت زیاد به دنبال دارد. شناخت فاکتورهای خطر استروک پیشگیری از آن را بهتر می کند. با وجودی که در چندین مطالعه، هیپرهموسیستئینمی فاکتور خطر برای ایجاد استروک ایسکمیک عنوان شده، انجام بررسی های دیگر ارتباط بین این دو را تایید نکرده است.هدف: تعیین سطح هموسیستئین خون در مبتلایان انفارکت ایسکمیک بستری در بیمارستان پورسینای رشت در سال های 85- 1384مواد و روش ها: در مطالعه ای توصیفی از بیماران استروک ایسکمیک بستری، بر اساس تظاهرات بالینی و یافته های تصویر برداری و با در نظر گرفتن معیارهای خروج از مطالعه؛ 200 نفر انتخاب شدند و سطح هموسیستئین خون آنها بر پایه مشاهده آزمایشگاهی ارزیابی شد. در این بیماران سابقه مصرف سیگار نیز مورد بررسی قرار گرفت. سیگاری بودن براساس مصرف روزانه حداقل20 عدد سیگار و به مدت حداقل 8 سال (Pack/year 8) بود.نتایج: 24.5% بیماران سطح هموسیستئین خون نرمال (زیر10 میکرومول در لیتر)، 34% افزایش مختصر (14.99- 10 میکرومول در لیتر)، 36.5% افزایش متوسط (29.99- 15 میکرومول در لیتر) و 5% افزایش بینابینی (100- 30 میکرومول در لیتر) داشتند. در هیچ یک افزایش شدید (100> میکرومول در لیتر) به دست نیامد. 8.5% آن ها سیگار مصرف می کردند و ارتباط آماری معنی دار بین مصرف سیگار و سطح هموسیستئین به دست نیامد (p=0.53). نتیجه گیری: هیپرهموسیستئینمی فاکتور خطر استروک ایسکمیک است و نقش خود را مستقل از سیگار ایفا می کند. بنابراین ممکن است تجویز ویتامین های گروهB و فولات که سطح سرمی هموسیستئین را کاهش می دهند، نقشی در کاستن این عامل خطر داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
litScript