نتایج جستجو

257

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

26

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  523
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

در این تحقیق به منظور دستیابی به نژادگان (ژنوتیپ)های برتر برای کاربردهای تازه خوری و کشمشی، چهار رقم بی دانه ی ایرانی به عنوان والد پدری و هفت رقم دانه دار به عنوان والد مادری با یکدیگر تلاقی داده شدند. از مجموع 1400 نتاج به دست آمده به ترتیب 322 و 419 نتاج به دست آمده از 28 نوع تلاقی در طی دو سال 1389 و 1390، در کنار والد پدری و همچنین رقم های پرلت و فلیم سیدلس ارزیابی و مقایسه شدند. برای ارزیابی نتاج از هر بوته سه خوشه به طور تصادفی انتخاب و صفات مربوط به خوشه برای آن ها ثبت شد. از هر خوشه پنج حبه به تصادف انتخاب و صفات مربوط برای آن ها ثبت شد. نتاج به دست آمده به چهار کلاس بی دانه، تا حدی بی دانه، تا حدی دانه دار و کامل دانه دار تقسیم شدند. برخی از نتاج بی دانه صفات مطلوبی از جمله بزرگ و گوشتی بودن حبه ها، زودرسی، استحکام خوب حبه به خوشه و تراکم کمتر حبه ها در خوشه، داشتند. در بین کل نتاج ارزیابی شده ی برخی نژادگان ها (B182، N191، J107، B180، K79، C88، L55، A170، M90، L196 و L207) در کلاس بی دانه قرار گرفتند که در بین آن ها نژادگان B182 بزرگ ترین وزن حبه (2/2گرم) را داشت. همچنین نژادگان های مطلوبی چون J113، M91، A196، S66، I116، B186، A201، E148، H3، C95، J69، E159 و N165 در کلاس تا حدی بی دانه قرار گرفتند که در بین آن ها نژادگان J113 بزرگ ترین وزن حبه (9/2گرم) را داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 523

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEIDARI R. | DOLATABADZADEH N. | KHALAFI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114397
 • دانلود: 

  48493
چکیده: 

The anthocyanins of Siahe Sardasht variety (Vitis vinifera L. var. S.S.) were extracted from freezed samples and were purified by adsorption on cationexchange resin column. Individual pigments were separated by TLC on cellulose plates. Monomeric anthocyanin content that was determined by pH-differential, was 1740.11±3.58 mgL-1 (based on malvidin 3-glucose). Five major pigments were identified by 1H-NMR, IR and UV-Visible spectroscopies. All pigments were acylated with acetyl groups and three of them were acylated with malonyl groups.

آمار یکساله:  

بازدید 114397

دانلود 48493 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

THIS P. | LACOMBE T. | THOMAS M.R.

نشریه: 

TRENDS IN GENETICS (TIG)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  511-519
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  158162
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 158162

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MAULANI S. | HOSSEINI S.M. | ELIKAEI A. | MIRNUROLLAHI S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68260
 • دانلود: 

  19118
چکیده: 

Background and Objectives: The objective of this study was to monitor the microorganisms isolated from GRAPES and its derivative traditional products produced in Iran.Material and Methods: Four kinds of GRAPES cultivated summer of 2010 in vineyard of Takestan and also grape derived products from Shahrod, Hamedan and Takestan were used for this study. The samples were cultured in specific media to isolate the microorganisms that might grow on or pollute the products.Results: Species of bacteria and fungi isolated from 4 kinds of GRAPES cultivated in Takestan graveyards and also from 2 kinds of derived traditional products; grape sap and sour grape (abe-ghure locally named), were taken from Takestan, Shahrod and Hamedan cities. Also, bacteria Bacillus spp., Micrococcus spp., Clostridium spp., and fungus of Penicillium spp., and Aspergillus spp. were isolated.Conclusion: The isolated bacteria were common microorganisms that grow in soil or in the organic fertilizer and may appear from the environments that samples were collected. These bacteria were not pathogenic to human. The fungus isolated from the GRAPES may harm humans as they produce toxin. The results suggested that bacterial diversity on GRAPES and its derived traditional products are expected to be monitored and described in all Iranian graveyards as Iran has been known as one of the world’s biggest grape producers.

آمار یکساله:  

بازدید 68260

دانلود 19118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  7-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1275
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

در این مقاله، در پی آنیم تا دریابیم که آیا جان اشتاین بک که در زمان اوج فعالیت های فمینیسم در غرب می زیسته است، تحت تاثیر این فعالیت ها قرار گرفته است و کمکی در جهت پیش برد این جریان انجام داده است یا خیر؛ تا با مطالعه نتایج حاصل از بررسی رمان خوشه های خشم و بررسی تاریخچه فمینیسم در غرب دریابیم جنبش زنان در پی رسیدن به چه چیزی بوده است و چه کسانی در پیش برد این جریان، کمک کرده اند. برای یافتن پاسخی برای این پرسش ها، از دیدگاه های زبان شناختی استفاده نموده ایم. در زبان شناسی اعتقاد بر این است که نویسنده، بر اساس معرفت زمینه ای که دارد، از ساخت های خاص، واژگان و اصطلاحات خاصی در گفتار یا نوشتار خویش استفاده می کند که با بررسی نوشتار یا گفتار وی و استخراج این واژگان و ساخت های گفتمان مدار، می توان به معرفت زمینه ای وی که بیان گر تجربه های قبلی، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی وی می باشد دست یابیم. بر این اساس، در این مقاله، پس از بررسی واژگان و ساخت های مورد استفاده در این رمان، به این نتیجه رسیدیم که جان اشتاین بک نیز از نویسندگان روشن فکری بوده است که در جهت برقراری عدالت در جامعه می کوشیده است و در رمان خویش، سعی در نشان دادن توانایی های زنان و جایگاه ناعادلانه آنان در جامعه دارد. هم چنین پس از بررسی تاریخچه فمینیسم و بررسی تصویر تمام نمای آن که در رمان خوشه های خشم منعکس شده است به این نتیجه رسیدیم که جنبش زنان، نه تنها در پی رساندن زنان به حقوق خویش می باشد، بلکه در پی این بوده است که عدالت اجتماعی در جامعه حکم فرما باشد و از این رو، نه تنها زنان در جبهه فمینیسم می کوشیدند، بلکه طبقه کارگر، مردان، نویسندگان و هر انسان روشن فکری که در پی برقراری عدالت در جامعه بوده است، در راستای تحقق آن تلاش می کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1275

دانلود 333 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HUANG Z. | WANG B. | WILLIAMS P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  819-824
تعامل: 
 • استنادات: 

  417
 • بازدید: 

  20663
 • دانلود: 

  21019
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20663

دانلود 21019 استناد 417 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3.20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  933
 • دانلود: 

  352
چکیده: 

به منظور بررسی خواص ویسکو الاستیک انگور سفید بیدانه در حین رسیدن، آزمون استراحت تنش جداگانه بر روی حبه کامل، گوشت میوه و پوست آن انجام گرفت. انگور در هفت مرحله با فواصل زمانی یک هفته از یک تاک معین برداشت و پس از آماده سازی نمونه، آزمایش استراحت تنش با استفاده از یک دستگاه سنجش بافت اجرا گردید. با استفاده از یک سری اعداد فرضی جمله اول مدل سه جزیی ماکسول عمومی تعیین و پس از آن داده های آزمایش با این مدل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در طی دوره رسیدن میوه از درجه بریکس 16.0 t 0.45 تا 22.5 t 0.25 مقدار تنش اولیه (تنش در زمان صفر) لازم برای ایجاد یک کرنش ثابت در میوه کامل کاهش ولی زمان استراحت تنش در گستره 41.681 تا 45.63 ثانیه تقریبا ثابت باقی می ماند. طبق نتایج بدست آمده با رشد و رسیدن میوه، رفتار الاستیک پوست انگور تشدید و سفتی گوشت میوه افزایش می یابد. بر طبق نتایج در مقایسه با گوشت میوه پوست آن در تغییرات خواص ویسکوالاستیک میوه کامل نقش تعیین کننده دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون غیر خطی، مقدار اجزا الاستیک مدل، با طی شدن زمان رشد و رسیدن در مورد گوشت میوه افزایش و در مورد پوست و حبه ی کامل کاهش یافت. مدل سه جزیی ماکسول عمومی با ضریب تبیین بسیار بالایی بر روی داده های تجربی برازش گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 933

دانلود 352 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

بهین بهرام | صادقی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  40-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1037
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

رمان به عنوان ژانر ادبی مدرن معمولا تجلی سیر شخصیت اصلی اثر از نابالغی به بلوغ تلقی می شود. شخصیت اصلی رمان که در ابتدا فرد ساده ای است که در مقابله با پیچیدگی های زندگی ناتوان است به تدریج فهم و ادراک حاصل می کند تا متعاقبا به شکلی درخور عمل کند. عموما در نقد ادبی و نقد زبانشناختی ادبیات اتفاق نظر وجود دارد که شناخت شخصیت می بایست با توجه به عناصر متن رمان صورت گیرد (برای مثال ر.ک. فاولر 1977 و 1996، پک و کویل 2002). در این مقاله، زبان تام جود یعنی شخصیت اصلی رمان خوشه های خشم جان استاین بک تجزیه و تحلیل می شود تا روشن شود که چگونه وی از یک کارگر مزرعه سهل انگار جوان به مصلح اجتماعی آینده نگر بدل می شود. به دلیل رویکرد زبانشناختی به مطالعه ادبیات در این مقاله، زبانشناسی نقشگرای هلیدی چارچوب تحلیل بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند در تدریس زبان انگلیسی از طریق ادبیات مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1037

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARIM KOSHTEH M.H. | RAFIEI BIZHAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  8-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64921
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

GRAPES are one of the most important horticulture products. The different verities of this product is to the extent that its production is possible in different regions and different climates. As far as the Sistan & Balutchestan province is concerned GRAPES production constitutes one of the most important horticulture products of the province. As regards the marketing the produt is distributed among 12 markets for sale. These markets are composed of the province itsel, the market of adjacect provinces and Tehran. As to the market of GRAPESin the province itself one could Divide it into two sub markets of Sistan & Balutchestan. The results obtained from mathematical models and Shepherd and Fatrell definitions, demonstrate thant the efficiency in Sistan market is 31 percent higher than the Balutchestan market. In comparison with other regions within the country, the marketing of the GRAPES produced in Sistan & Balutchestan province faces more obstacles and difficulties. The negative role played by intermediaries is one of these problems. Other Factors which impediment the efficient the dfficient marketing of the products are: wholesale pricing system, which dosent properly take into account the production costs, undesirable retail pricing system, Which by Charging the costs of decayed products to consumers acts to the detriment of consumers interests. Furthermore, the indfficiencies in packing and transportation and lack of proper processing industries and storage facilities lead to the sharp decrease of the price of GRAPES during the harvest season which in turn acts as a disincentive factor for its production. The paper by indentifying these and other impediments in the way of marketing of GRAPES in the province concludes with recommendations to improve its market share in the markets concerned

آمار یکساله:  

بازدید 64921

دانلود 30797 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  65-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  820
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

یکی از مهم ترین مراحل تولید کشمش، خشک کردن انگور است. در این مرحله، رطوبت اولیه محصول به 15 تا 17 درصد بر پایه خشک کاهش می یابد. دستیابی به شرایط بهینه در فرایند خشک کردن می تواند اثر مهمی بر زمان فراوری و بهبود شاخصهای کیفی این محصول داشته باشد. دما، سرعت جابه جایی هوای گرم، و روش آماده سازی محصول از عوامل اصلی فرایند خشک شدن انگور محسوب می شوند و تاثیری مهم در کیفیت محصول نهایی دارند. در این تحقیق، اثر دما در چهار سطح 50، 60، 70، و 80 درجه سانتی گراد، سرعت جابه جایی هوای گرم در سه سطح 1، 2، و3 متر بر ثانیه و روش آماده سازی محصول در چهار سطح: بدون آماده سازی، آماده سازی با آب داغ، آماده سازی با کربنات پتاسیم 5 درصد و روغن زیتون 0.4 درصد، و آماده سازی با هیدروکسید سدیم 0.5 درصد بر زمان و آهنگ خشک شدن انگور بیدانه سفید بررسی شد. ضریب نفوذ و انرژی فعال سازی نیز تعیین شد. نتایج نشان داد که پارامترهای دما، سرعت جابه جایی هوا، و آماده سازی محصول تاثیرات بسیار معنی داری بر زمان و متوسط آهنگ خشک شدن محصول دارند. تاثیر روش آماده سازی بر فرایند خشک شدن انگور بسیار زیاد است و در برخی دماها، زمان خشک شدن را تا 69 درصد کاهش می دهد. افزایش دما نیز در برخی از روش های آماده سازی تا 66 درصد زمان خشک شدن را کاهش می دهد. افزایش سرعت جابه جایی هوای گرم نیز می تواند تا حدود 8.6 درصد زمان خشک شدن محصول را کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 820

دانلود 133 استناد 2 مرجع 0
litScript