نتایج جستجو

7512

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

752

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  9 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  7-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  726
 • دانلود: 

  336
چکیده: 

تخریب ناشی از خوردگی به عنوان یکی از مهمترین عوامل در اضمحلال گسترده سازه های بتنی نصب شده در مناطق جنوبی ایران محسوب می شود و این مساله در سال های اخیر توجه محققین بسیاری را به خود جلب نموده است. با توجه به متفاوت بودن نتایج آزمون های تسریع شده و یا محیط های شبیه سازی شده با آزمون های میدانی در ارزیابی فرآیند خوردگی لزوم تحقیق جهت دستیابی به داده های دقیق میدانی در این خصوص وجود دارد. در این مقاله نتایج مربوط به انجام آزمون های طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی بر روی نمونه های بتنی شاهد، دارای میکرو سیلیس و دارای ممانعت کننده خوردگی پس از «هشت» سال قرارگیری در یک پایگاه تحقیقات خوردگی در حاشیه شمالی خلیج فارس ارائه شده است. آنالیز طیف های به دست آمده نشان داد با استفاده از مدار معادل رندلز اصلاح شده می توان تحلیل مناسبی از توسعه وضعیت خوردگی در نمونه های تحت بررسی به دست آورد. همچنین نمونه های دارای میکروسیلیس در مقایسه با نمونه های دارای ممانعت کننده خوردگی و نمونه های شاهذ به ترتیب از 1.8 و 13.4 برابر مقاومت انتقال بار بالاتری برخوردار بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 726

دانلود 336 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  814
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

در این پژوهش از سامانه های پوششی آستر پایه آلکیدی، آستر اپوکسی غنی از روی، آستر پلی آمید، رویه پلی اورتان، رویه اپوکسی، رویه آلکیدی، آسترآلکیدی-رویه آلکیدی و آستر اپوکسی پلی آمید-رویه آلکیدی جهت بررسی تاثیر پوشش دهی سطح آرماتور، در مقایسه با سایر روش های حفاظت از بتن مسلح استفاده گردید. جهت ارزیابی خواص بتن و لایه های ایجاد شده از آزمون های استحکام فشاری و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در کنار آزمون pull off استفاده شد. نتایج نشان می دهد روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به عنوان روشی غیر مخرب و دقیق می تواند نقش بسزایی در تحلیل تعداد لایه ها و پیش بینی مقاومت به خوردگی بتن مسلح ایفا نماید. همچنین در محیط های خورنده، سامانه ی پوشش دهی دو جزئی ایزوسیانات-آکلیریک تحت عنوان پلی اورتان با مقاومت کلGΩ . cm2 3/7، به عنوان بهینه ترین سامانه ی پوششی جهت حفاظت از آرماتور قرار گرفته در بتن عمل می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 814

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1203
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

در این مقاله، رفتار الکترود آنیون گزین سالیسیلات با استفاده از تکنیک اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد. با بررسی دیاگرام مقاومت انتقال بار ومنفی لگاریتم ظرفیت خازن لایه مضاعف نسبت به منفی لگاریتم غلظت، محدوده خطی اندازه گیری به ترتیب به 1.0´10-1-1.0´10-8M و 1.0´10-1-1.0´10-9M رسید. از ویژگی های دیگر این بررسی، می توان به محدوده وسیع PH اندازه گیری 4 تا 10 اشاره نمود. از روش «یک امپدانس برای یک غلظت» نیز جهت اندازه گیری یون سالیسیلات در محدوده خطی 1.0´10-1-1.0´10-8M استفاده گردید. در نهایت، طیف امپدانس الکترود شبیه سازی گردید که نتایج حاصل از شبیه سازی نشان دهنده نزدیکی داده های شبیه سازی و تجربی بود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 1203

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FATTAH ALHOSSEINI ARASH | Nabaee Marziyeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66663
 • دانلود: 

  25696
چکیده: 

Zircaloy-4, one of zirconium alloys, has outstanding corrosion resistance to nitric acid. Utilizing potentiodynamic polarization, ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY (EIS), and Mott– Schottky analyses, the ELECTROCHEMICAL behavior of zircaloy-4 in nitric acid solutions were evaluated under open circuit potential (OCP) condition. At first, where the concentration of nitric acid increased from 0. 01 to 0. 05 M, the corrosion current density decreased. However, it amplified rapidly while the concentration increased from 0. 05 to 0. 50 M. Moreover, the EIS studies demonstrated an inverse trend for polarization resistance values. Mott– Schottky analysis indicated that the passive films displayed p-type semiconductive characteristics. Also, this analysis showed that the acceptor densities decreases by increasing nitric acid concentration from 0. 01 to 0. 05 M, whereas it increases when the nitric acid concentration reaches from 0. 05 to 0. 50 M. This trend was consistent resulting in potentiodynamic polarization and EIS measurements.

آمار یکساله:  

بازدید 66663

دانلود 25696 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  117-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  954
 • دانلود: 

  1188
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی کاربرد روش طیف نگار امپدانس الکتروشیمیایی EIS در مطالعه ساختار، خواص و اثر جریان سرگردان 220 VAC بر بتن می باشد. در این مقاله ابتدا با بررسی منابع معتبر علمی، کاربرد روش EIS در بررسی مواد سیمانی مرور شده است. سپس با انجام آزمون های آزمایشگاهی تاثیر جریان سرگردان ACبا ولتاژ 220 ولت بر بتن ساخته شده از سیمان پرتلند معمولی بررسی شده است. در این رابطه نمونه های بتنی قبل و بعد از اعمال ولتاژ 220 VAC به کمک روشEIS مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور اثبات صحت نتایج، روش های دیگر مثل اندازه گیری مقاومت ویژه، تغییرات جریان نسبت به زمان در هنگام اعمال ولتاژ بالای AC و تعیین عمق نفوذ کلرید قبل و بعد از اعمال جریان سرگردان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج هم راستا با نتایج EIS بود. تیرهای بتنی توزیع برق و نیز فنداسیون بتنی شبکه قطار شهری به ترتیب مثل هایی از سازه های بتنی در معرض جریان سرگردان متناوب و دینامیکی می باشند. تاثیر جریان سرگردان 220 VAC و کاربرد EIS در بررسی آن از مباحث جدید در بتن است. بر اساس نتایج بدست آمده با اعمال جریان سرگردانAC تحت ولتاژ VAC و به مدت 50 دقیقه بر روی نمونه بتنی ساخته شده از سیمان پرتلند معمولی، مقاومت ویژه آن نسبت به حالت قبل از اعمال جریان، به میزان 33 درصد کاهش یافت. همچنین در مراحل اولیه اعمال جریان، مقدار جریان عبوری از نمونه از مقدار 157 mA به مقدار mA 459افزایش یافت. ترسیم نمودار رادلس از طریق طیفEIS در حالت قبل و بعد از اعمال جریان AC افزایش ضریب نفوذ کلرید در بتن را مورد تایید قرار داد. علاوه بر این تغییرات طیف EIS در حالت قبل و بعد از اعمال جریان AC مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس عبور جریان AC در مدت 50 دقیقه و تحت ولتاژ 220 VAC باعث افزایش اندازه حفره های مویین بتن شده است. با توجه به اینکه بتن نوعی ساختار سلولی فعال می باشد بنابراین جریان سرگردان AC می تواند موجب تغییر در ساختار و نفوذپذیری عوامل خورنده در آن شود و به عبارت دیگر، آن را دچار نوعی پیری زودرس نماید و درنتیجه دوام آن را کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 954

دانلود 1188 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Abdollah Pour Hassan

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  44-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2519
 • دانلود: 

  1196
چکیده: 

ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY (EIS) is a powerful method for investigating various ELECTROCHEMICAL systems. The technic involves application of a small amplitude alternative current (AC) perturbation to the ELECTROCHEMICAL system and recording its response, and therefore it is considered a non-destructive monitoring technic. This article describes the scientific fundamentals for the EIS method, instrumentation of the method, especially different electrode configurations (2 or 3 electrode systems and comb-shaped or interdigitated electrodes), and also various fields where corrosion monitoring and analysis has been carried out by EIS. These include: atmospheric corrosion, concrete corrosion, analysis of performance of surface films and coatings, study of inhibitors, high temperature corrosion and oxidation, corrosion in gas and oil industries, microbiologically influenced corrosion (MIC) and stress corrosion cracking (SCC). The most recently published literature has been surveyed and typical equivalent circuit models, capabilities of the EIS technic and limitations of the technic are highlighted for each application. This article is a free translation and re-composition of two chapters about IES from references [1] and [2].

آمار یکساله:  

بازدید 2519

دانلود 1196 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  د-61
 • صفحات: 

  47-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  885
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این مقاله غلظت حجمی بحرانی پیگمنت (Critical Pigment Volume Concentration) یا CPVC با استفاده از آزمون اسپکترویکوپی امپدانس الکتروشیمیایی (ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY) یا EIS تعیین شده است. مقادیر مختلف حجمی پیگمنت فسفات روی از 31.3% تا 62.2% در رزین اپوکسی پلی آمید تهیه شد و آزمون EIS     در زمان 45 دقیقه پس از غوطه وری بر روی نمونه ها انجام گرفت. پس از برازش نتایج EIS  با یک مدل الکتریکی، المان های الکتروشیمیایی از قبیل ظرفیت پوشش، مقاومت پوشش، ظرفیت لایه دوگانه و مقاومت انتقال بار استخراج شدند. همچنین دو المان الکتروشیمیایی؛ امپدانس کلی در فرکانس mHz100 و زاویه فازی در فرکانس kHz10 به طور مستقیم بدون نیاز به برازش نتایج EIS حاصل شد. نتایج حاصل، واضح ترین تغییرات المانها را در PVC=%52.2 نشان می دهند  

آمار یکساله:  

بازدید 885

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Chemometr Intell Lab

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  161
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  478
 • بازدید: 

  24213
 • دانلود: 

  32495
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24213

دانلود 32495 استناد 478 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46601
 • دانلود: 

  59014
چکیده: 

The effect of the thickness of ceramic membrane on the productivity of microbial fuel cells (MFCs) was investigated with respect to the electricity generation and domestic wastewater treatment efficiencies. The thickest ceramic membrane (9 mm) gained the highest coulombic efficiency (27. 58± 4. 2 %), voltage (681. 15± 33. 1 mV), and current and power densities (447. 11± 21. 37 mA/m2, 63. 82± 10. 42 mW/m2) compared to the 6-and 3-mm thick separators. The results of ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY (EIS) analysis were investigated to identify the internal resistance constituents by proposing the appropriate equivalent electrical circuit. The Gerischer element was modeled as the coupled reaction, and diffusion in the porous carbon electrodes and the constant phase element was assimilated into the electrical double-layer capacitance. The thickest ceramic (9 mm) was found to have the largest ohmic resistance; however, owing to its superior barrier capability, it provided more anoxic conditions for better accommodation of exoelectrogenic bacteria in the anode chamber. Therefore, lower charge transfer, fewer diffusional IMPEDANCEs, and higher rates of anodic reactions were achieved. Excessive oxygen and substrate crossover through the thinner ceramics (of 6 and 3 mm) resulted in the suppressed development of anaerobic anodic biofilm and the accomplishment of aerobic substrate respiration without electricity generation.

آمار یکساله:  

بازدید 46601

دانلود 59014 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (58)
 • صفحات: 

  23-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

In this research, UNS S42000 martensitic stainless steel (SS) samples were subjected to tempering heat treatment at constant temperature of 550 oC for different time duration, ranging between 0. 5 and 24 h, so as to assess the intergranular corrosion (IGC) behavior of the alloy. The microstructural characteristics and ELECTROCHEMICAL properties of the alloys were evaluated using scanning electron microscopy (SEM) and anodic polarization method, respectively. The localized attack of the samples was investigated by potentiodynamic ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY (PD-EIS) in the transpassive potential region. The results indicated that tempering up to 2 h would be followed by severe intergranular attack at martensite lath interfaces; however, the effect of tempering on corrosion performance of the alloys would be suppressed at prolonged tempering due to desensitization. Moreover, the PD-EIS results revealed that the charge transfer resistance (Rct) values of specimens at 1. 10 V can be employed as a primary criterion in order to assess the localized attack of the martensitic SS. In this regard, the lower the Rct value at this DC bias potential, the lower the corrosion resistance to the IGC. These results were in good agreement with the SEM morphologies from the surfaces of corroded samples, indicating uniform corrosion, severe attack and desensitization for samples experiencing no-tempering, short tempering time and prolonged tempering, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
litScript