نتایج جستجو

1838

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

184

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GHAZIZADEH M.S. | SHEIKH EL ESLAMI M.K. | SEIFI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  16-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  22713
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22713

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  119-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1360
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

یکی از مهمترین ماموریت های شرکت های توزیع نیروی برق، کاهش حوادث، خاموشی ها و انرژی های توزیع نشده است. در این تحقیق با استفاده از نظریه پویایی های سیستمی، عوامل موثر بر کاهش خاموشی ها در شبکه توزیع برق شمال استان کرمان شناسایی و اولویت بندی گردید. نتایج نشان داد که انرژی توزیع نشده 77.8مگاوات ساعت با اعمال سیاست های بهبود به سطح 55.13 مگاوات ساعت در سال 1393 کاهش می یابد. از جمله سیاست های کاهش خاموشی های بی برنامه می توان به استاندارد نمودن شبکه، آموزش به کارکنان و توجیه دستورالعمل ها اشاره نمود. برای خاموشی های با برنامه نیز عواملی مانند انجام قطعی برق در ساعات و فصول کم بار و در کمترین محدوده و عدم قطع مکرر در یک منطقه خاص باید در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1360

دانلود 381 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  55-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2353
 • دانلود: 

  465
چکیده: 

در این مقاله، انتقال دو حامل انرژی یعنی برق و گاز از نظر اقتصادی جهت تامین نیاز مصرف برق شهر تهران (مطالعه موردی) توسط نیروگاه گازی با یکدیگر مقایسه شده است. با توجه به این که مرکز اصلی تولید گاز ایران در منطقه عسلویه واقع شده و تهران یکی از مراکز عمده مصرف انرژی است، تامین برق مورد نیاز شهر تهران مستلزم احداث نیروگاه می باشد. سوخت مورد نیاز نیروگاه برق، گاز طبیعی است که سوال اصلی در این بررسی آن است که نیروگاه مورد نظر برای تامین برق شهر تهران در کدام نقطه از فاصله میان مرکز تولید گاز و محل مصرف برق احداث شود تا به لحاظ اقتصادی هزینه کمتری به کشور تحمیل کند؟ به عبارت دیگر انتقال برق منافع کشور را بیشتر تامین می کند یا انتقال گاز؟ در این مقاله گزینه های مختلفی جهت انتقال گاز و برق انتخاب شده اند و نیروگاه مورد نظر از نزدیک ترین نقطه به منطقه تولید گاز تا نزدیک ترین نقطه به محل مصرف برق شهر تهران جانمایی شده است. ظرفیت تولید نیروگاه فرضی مورد بررسی 1000 مگاوات، حداکثر فاصله انتقال گاز طبیعی 1200 کیلومتر تا نقطه مصرف است، اما شبکه های موجود برق و گاز کشور در نظر گرفته نشده است و فرض بر این است که ظرفیت خالی برای استفاده از خطوط انتقال گاز و برق وجود نداشته باشد. بر اساس بررسی گزینه های مختلف انتقال برق به کمک خطوط انتقال 400 و 230 کیلووات تک مدار و دو مدار و حالت های گوناگونی انتقال گاز به کمک خطوط لوله 24، 30، 48، 56 اینچ و ملاحظه تلفات انتقال برق در نظر گرفته شده است. بهترین گزینه برای حداقل کردن هزینه تامین برق مصرف کنندگان به لحاظ اقتصاد ملی، احداث نیروگاه در کنار محل تولید گاز و انتقال برق تا نقطه مصرف می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2353

دانلود 465 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  175-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2350
 • دانلود: 

  733
چکیده: 

در این مقاله، رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین مصرف برق و رشد اقتصادی را در چارچوب مدل طرف عرضه و همچنین نحوه تاثیرپذیری مصرف برق و رشد اقتصادی از قیمت آن را در چارچوب مدل طرف تقاضا طی دوره (1386-1351) مورد مطالعه قرار داده است. به منظور بررسی این روابط از تکنیک اقتصادسنجی رهیافت آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل طرف عرضه، وجود رابطه بلندمدت یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف برق را با ضریب منفی نشان می دهند. نتایج کوتاه مدت نیز بر وجود رابطه دوطرفه و مثبت بین مصرف برق و رشد اقتصادی دلالت می کند. نتایج حاصل از مدل طرف تقاضا نیز بر عدم وجود رابطه بلندمدت میان قیمت برق با مصرف آن و رشد اقتصادی دلالت می کند. بنابراین، افزایش مصرف برق لزوما عامل محرک رشد اقتصادی در کشور نمی باشد و سیاست آزادسازی قیمت آن در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی نخواهد شد. البته با توجه به تاثیر مثبت مصرف برق بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت لازم است سیاست آزادسازی قیمت برق بصورت تدریجی و با احتیاط اجرا شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2350

دانلود 733 استناد 1 مرجع 29
نویسندگان: 

HOLTEDAHL PERNILLE

نشریه: 

ENERGY ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  201-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  446
 • بازدید: 

  24065
 • دانلود: 

  26281
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24065

دانلود 26281 استناد 446 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  96
 • صفحات: 

  65-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1312
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خصوصا کشورهای آسیایی، خاورمیانه و کشورهای آفریقایی نقطه آغاز در فرایند تجدید ساختار ایجاد بازار لحظه ای برق می باشد. اما در ایجاد بازارهای برق سوالات متعددی هم چون قوانین و طراحی بازار قابل طرح می باشد چرا که تحت ساختار جدید بنگاه های تولید کننده به عنوان یک بنگاه خصوصی مسوول تصمیمات خود بوده و در این راه نیازمند استفاده از مدل هایی هستند که بتواند مشکلات آن ها را برآورده نماید.در مقاله حاضر یک مدل منطقه ای برای بازار برق تجدید ساختار شده که در آن تولیدکنندگان انرژی و شرکت های توزیع در یک بازار لحظه ای به تبادل با یکدیگر می پردازند ارائه شده است. مدل بر اساس برنامه ریزی ریاضی به محاسبه یک مبنای مناسب برای انجام معاملات در بازار برق، در حالتی که تقاضا به صورت مداوم در حال تغییر است و تولید توسط بنگاه های متفاوت صورت می گیرد، می پردازد.مدل بر اساس حداقل سازی هزینه های متغیر با توجه به محدودیت های تولید و بازار اجرا می شود. بازار برق اصفهان بدین خاطر که یکی از مناطق اصلی برق کشور می باشد به عنوان یک بازار محلی مورد مطالعه قرار گرفته و حل مدل با استفاده از نرم افزار GAMS صورت گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1312

دانلود 133 استناد 0 مرجع 17
strs
نویسندگان: 

JAMASB T. | POLLITT M.

نشریه: 

UTILITIES POLICY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  107-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  425
 • بازدید: 

  47025
 • دانلود: 

  22459
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 47025

دانلود 22459 استناد 425 مرجع 0
نویسندگان: 

LOVLEY D.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  497-508
تعامل: 
 • استنادات: 

  920
 • بازدید: 

  26097
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26097

دانلود 29056 استناد 920 مرجع 0
نویسندگان: 

PALMER K. | BURTRAW D.

نشریه: 

ENERGY ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  873-894
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  23428
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23428

دانلود 29056 استناد 460 مرجع 0
نویسندگان: 

HALICIOGLU FERDA

نشریه: 

ENERGY ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  28416
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28416

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
litScript