نتایج جستجو

25966

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2597

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

رحمانی اکرم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  79-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  744
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

شناخت افکار و اندیشه شاعران، مهم ترین ابزار رسیدن به اندیشه و تفحص در اوضاع تاریخی و اجتماعی آنان است. آثار ادبی هر ملتی همچون گنجینه ای پربها در تحرک اندیشه و احساس مخاطب خود، نقش بسزایی دارد. شاعران هر عصر در شکوفایی اذهان عمومی نقش موثری داشته و تلاش نموده اند تا در آموزش و تعلیم انسان برای داشتن زندگی بهتر و بهره وری از عرض زندگی مفید، او را یاری نمایند. عینیت بخشی به معارف ذهنی از رسالت های مهم ادبیات تعلیمی است. اشعار پندآموز که سراسر حکمت و اندرز است، موجب عبرت مخاطب می گردد. گاه کلام شاعر با تشویق و ترغیب همراه است و گاه با تحذیر. دیوان شاعران سرزمین ما گنجینه ای از گوهر های پندآموز و مشحون از رموز زندگی اجتماعی و طرق مختلف کسب معرفت و معاشرت است. در این مقاله تلاش شده است تا نیم نگاهی به روند و اوج و افول ابیات تعلیمی در آثار شاعران، از آغاز تا قرن هشتم انداخته شود و علل بروز و ظهور این نوع ادبی در ادبیات ایران مورد واکاوی قرار گیرد. هدف از این پژوهش تاثیر بسزای تعلیم و تربیت بزرگان ادب، بر رشد و بالندگی مردم است. نتایج به دستامده نشان می دهد که سیر تحول ادبیات تعلیمی از آغاز تا قرن هشتم روندی رو به رشد داشته است و شاعران از روش های ارشاد و راهنمایی، استدلال و پند و اندرز، تذکر، ترغیب، تکریم، تنبیه، تنذیر، گفتگو و موعظه برای تعلیم و تربیت بهره برده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 744

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمودی محمدهادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  317-332
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  338
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

نقد به معنای جدا کردن خوب از بد و پرداختن به نقاط ضعف و قوت چیزی است. نقد و ارزیابی کتاب های آموزشی، به عنوان حلقه کوچکی از زنجیره مراحل و اجزاء فرایند آموزش و یادگیری، می تواند به مخاطبان آثار علمی، بویژه استادان و دانشجویان، برای انتخاب کتاب متناسب با نیازها و علایق شان کمک کند. در مقاله حاضر کتاب ویراست سیزدهم روان شناسی تربیتی (نسخه جهانی) نوشته آنیتا وولفوک مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. این مقاله تحلیلی است کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و بر اساس تجربه چندین ساله نویسنده در تدریس این کتاب در مقاطع تحصیلات تکمیلی و بر مبنای بررسی مشخصات شکلی و محتوایی اثر و میزان کامیابی آن در رسیدن به اهدافی است که نویسنده در مقدمه کتاب روی آنها تاکید کرده است. با توجه به نتایج این تحلیل نقادانه، امید است این نقد باعث آشنایی بیشتر علاقمندان این حوزه با این کتاب و استفاده بیشتر از آن در جامعه علمی ایران بشود.

آمار یکساله:  

بازدید 338

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  278
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

مثنوی دِوَل رانی و خضرخان شرح عشق خضرخان خلجی به دیولدی یا دول رانی است که امیرخسرو دهلوی (651 تا 725 ه. ق. ) آن را در سال 715 هجری قمری سروده است. امیرخسرو در بخشی از دیباچه ی این مثنوی، اندرزنامه یی خطاب به سلطانِ مقتدر عصر، علاءالدین محمد خلجی، سروده که ویژگی مهم آن، صراحت لهجه و بی پروایی شاعر در نصیحت گویی سلطان است. هدف مقاله ی حاضر نیز این بوده که با معرفی این اندرزنامه و بررسی چگونگی طرح مباحث گوناگونِ آمرانه و ناهیانه ی آن، دلایل صراحت لهجه ی شاعر در وعظ سلطان را واکاوی کند. بدین منظور، پس از آنکه با بهره گیری از کتب تاریخ هند به معرفی و شناسایی شخصیت مقتدر و سخت دل سلطان علاءالدین محمد خلجی پرداخته شده است، با بررسی متن نصیحت نامه و همچنین ویژگی های شخصیتی شاعر که در منابع گوناگون آمده، این نتیجه حاصل شده که می توان دلایل حق گویی صریح و بی باکانه ی امیرخسرو در این اندرزنامه ی گاه عتاب آمیز را در بهره مندی وی از زهد و عرفان، نزدیکی اش به حضرت نظام الدین اولیا (عارف بزرگ آن عهد)، برخورداری او از جایگاهی والا در دربار سلطان علاءالدین و نیز تأثیرپذیری اش از مواعظ سنایی جست وجو کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 278

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AL AYED I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  9424
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9424

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (مسلسل 27)
 • صفحات: 

  24-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  618
 • بازدید: 

  1546
 • دانلود: 

  343
چکیده: 

مقدمه: عدم تکمیل دوره بستری روانپزشکی به عنوان یکی از عوامل خطرزای عود بیماری و بستری مجدد محسوب می شود و روانپزشکان در جهت کاهش آن تلاش می کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی نسبی ترخیص با رضایت شخصی و متغیرهای مرتبط با آن در پرسنل نظامی بستری شده در بخش روانپزشکی بیمارستان بقیه اله (عج) انجام شد.مواد و روش کار: در این مطالعه مورد شاهدی گذشته نگر تعداد 908 پرونده بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان بقیه اله (عج) به صورت تصادفی ساده از بین کل پرونده های مربوط به سال های  1382-1376 بررسی شد. بیماران با رضایت شخصی (31 نفر، 3.4%) یا دستور پزشک (877 نفر، 96.6%) ترخیص شده بودند. متغیرهای دموگرافیک (سن، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، جنس، سطح تحصیلات، رسته نظامی، سرباز یا رسمی بودن) و متغیرهای سلامت روان (تشخیص روانپزشکی هنگام بستری، سابقه مصرف مواد مخدر، خود کشی و سابقه اختلالات روانپزشکی) در دو گروه ثبت و با استفاده از تست مجذور کای و تست دقیق فیشر مقایسه گردید.نتایج: ترخیص با رضایت شخصی با ابتلای به اختلالات سایکوتیک (p=0.05) و اختلالات افسردگی (p=0.045) ارتباط معنی داری را نشان داد، اما با اختلالات شخصیتی، اضطرابی و دو قطبی ارتباط معنی داری را نشان نداد (p>0.05). ترخیص با رضایت شخصی با سن، سرباز یا پرسنل رسمی بودن، وضعیت اقتصادی اجتماعی، نظامی یا غیر نظامی بودن، سابقه خانوادگی اختلالات روانپزشکی در پدر، مادر، برادر و خواهر، سابقه خودکشی، مصرف مواد مخدر و سیگار ارتباط معنی داری را نشان نداد (p>0.05).بحث: مطالعه حاضر نشان داد که حدود 3% بیماران بستری شده در بخش روانپزشکی بیمارستان بقیه اله (عج) با رضایت شخصی ترخیص می شوند. مبتلایان به اختلالات سایکوتیک و همچنین مبتلایان به اختلالات افسردگی به میزان بیشتری با رضایت شخصی ترخیص می شوند. با توجه به ضرورت کاهش ترخیص با رضایت شخصی از بخش های روانپزشکی، لازم است به مبتلایان به اختلالات سایکوتیک و یا افسردگی از نظر ضرورت تکمیل دوره بستری روانپزشکی تحت آموزش قرار گیرند. اگر چه با توجه به مطالعات بسیار محدود در این زمینه، لازم است که مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1546

دانلود 343 استناد 618 مرجع 0
نویسندگان: 

SEABORN M.H. | OSMUN W.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  148-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  23088
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23088

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  34-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1946
 • دانلود: 

  698
چکیده: 

Background: Discharge against medical ADVICE (DAMA) is a process during which the patient leaves the hospital voluntarily without completing the course of treatment, which can indicate a significant problem. The present study was conducted in one of the hospitals of Tehran to identify the causes of DAMA and design its dashboard. Methods: The present descriptive cross-sectional study examined the causes of DAMA in 2018 in a hospital in Tehran. Data were collected through a checklist prepared by the accreditation office. The collected data were inserted into QlikView software to design the dashboard. Results: The results demonstrated that the prevalence of DAMA from the hospital under study was 0. 7% in the outpatient department and 0. 25% in the inpatient department compared with the total number of patients discharged in these departments. The most common reasons for DAMA were, respectively, unwillingness to undergo surgery or procedures and financial problems. Conclusions: The findings allow hospital managers to take measures aimed at lessening DAMA and, thus, side effects, returns to the hospital, and additional costs. DAMA is a multidimensional phenomenon and is subject to several factors. Therefore, predicting the rate of DAMA and its determining factors can play an effective role in its control.

آمار یکساله:  

بازدید 1946

دانلود 698 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مسلمی زاده محبوبه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  137-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1022
 • دانلود: 

  430
چکیده: 

پند و اندرز به هر شکل و غرضی، جریان اندیشه آدمی را برای بهبود وضع زندگی و رسیدن به نیک بختی نشان می دهد. سعدی بزرگ ترین شاعر اخلاقی و تربیتی ایران است که وعظش لطیف، دل انگیز، استوار و متقن و اندرزهایش چونان سرمشق زندگانی در دوران بعد از او نیز به کار رفته است. مساله مطرح در این مقاله این است که برخی غزل های سعدی به خلاف قیاسِ دیگر آثاری که او را به تعلیم و تجربه نام آور ساخته ، محتوای پندگریزی دارد. در این غزل ها وی به جای پند و اندرز دادن مخاطب، خود از آن دوری کرده، از ناصح و مشفق تقاضا می کند که دیگر او را پند ندهند زیرا گرفتار درد بی درمان جنون عشق است که با آب عقل به یک جوی نرود و نصیحت را که خود از آبشخور عقل مایه می گیرد، نرسد که بر او کارگر افتد. روش این تحقیق مطالعه غزل های سعدی در کلیات او و تحلیل غزل ها از منظر پندناپذیری است؛ به ویژه آن جا که پای عشق در میان باشد. دستاورد مقاله حاضر استخراج و تحلیل نمونه ابیاتی است که در آن ها سعدی در راستای اخلاق بر پایه عشق و دوستی، به صراحت از هرگونه خردورزی و نصیحت پذیری و پندشنوی روی گردان است.

آمار یکساله:  

بازدید 1022

دانلود 430 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

نشریه: 

ELECTRONIC PHYSICIAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  4563-4570
تعامل: 
 • استنادات: 

  618
 • بازدید: 

  13326
 • دانلود: 

  32750
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13326

دانلود 32750 استناد 618 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  240
 • صفحات: 

  307-333
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  317
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

ادبیات و اجتماع تاثیر متقابلی بر یکدیگر دارند و ادبیات را می توان بازتاب واقعیت های اجتماعی دانست. یکی از جلوه های تاثیرگذاری، تاثیری است که نظام طبقاتی و حکومت استبدادی بر اجتماع و روابط افراد می گذارد و ادبیات به عنوان اصلی ترین نمود اجتماعی آن را در خود بازتاب می دهد. نظام طبقاتی (سلسله مراتبی) یک سیستم فراگیر اجتماعی است که در آن مردم به چند طبقه مجزا تقسیم می شوند و بر اساس آن عده ای خود را برخوردار از حقوق کامل شهروندی دانسته و مابقی را از ابتدایی ترین حقوق محروم می سازند. پذیرش و تاکید بر تفاوت، اختلاف، تضاد، و به طورکلی نابرابری از ویژگی های چنین نظامی است. چنین نظامی منجر به شکل گیری حکومت استبدادی می شود که مولفه های آن تقدس پادشاه و تک گویی است و شاکله آن را ترس تشکیل می دهد. این نظام بر نگرش ها و اعتقادات، خلق وخوی افراد، و شیوه بیان مطالب تاثیر می گذارد؛ به گونه ای که زبان ادبی به سوی بیان غیرمستقیم و پند و اندرز گرایش می یابد و سمت وسوی توصیه ها نیز در خدمت تامین منافع و مصالح طبقه حاکم و قدرتمند جامعه قرار می گیرد. اندرزنامه های سیاسی که با هدف تاثیرگذاری بر رفتار سیاسی حاکمان تدوین شده اند می توانند محمل مناسبی برای بازتاب این نوع از ساختار اجتماعی و نظام حکومتی باشند. ازاین رو، این مقاله سعی دارد با شیوه ای تحلیلی توصیفی به بررسی این تاثیرات و بازتاب آن در برجسته ترین متون تعلیمی نثر فارسی که عمدتا ذیل اندرزنامه های سیاسی قرار می گیرند، بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 317

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
litScript