نتایج جستجو

1362

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

137

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MIANABADI M. | HOSHANI M. | SALMANIAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  623-634
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  23113
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23113

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  83-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  721
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی رابطه انتشار گونه Dorema aucheri با عوامل محیطی است. ابتدا 60 سایت در سطح شهرستان دلفان انتخاب گردید. در هر سایت 3 ترانسکت به طول 100 متر مستقر و در طول هر ترانسکت در 10 پلات چهار مترمربعی درصد تاج پوشش کل و تراکم گونه مورد بررسی تعیین شد. در ابتدا، وسط و انتهای هر ترانسکت از عمق 30-0 سانتی متری نمونه برداری از خاک صورت گرفت. ارتفاع، شیب، جهت شیب و برخی خصوصیات خاک شامل: بافت، هدایت الکتریکی، اسیدیته، ماده آلی، فسفر، پتاسیم و درصد ازت تعیین شدند. از روش تجزیه خوشه ای، آزمون t مستقل، آنالیز تشخیص و تجزیه به مولفه اصلی برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردید. نتایج تجزیه خوشه ای نشان داد که سایت ها به 2 گروه اصلی تفکیک می شوند که گونه مورد بررسی بیش-ترین حضور را در ارتفاع 2345 متر، شیب بالای 80 درصد و جهات جغرافیایی جنوب غرب و غرب، دمای 10 درجه سانتی گراد، بارندگی 498 میلی متر، خاک های با ماده آلی 1.63 درصد و درصد شن کمتر و مقدار سیلت و رس بیشتر دارد. نتایج آنالیز تشخیص و تجزیه به مولفه اصلی نشان داد که در درجه اول ارتفاع، بارندگی و دما و همچنین برخی از پارامترهای مربوط به خاک مانند درصد شن، درصد سیلت و مقدار ماده آلی و در درجه دوم جهت شیب و سایر خصوصیات مربوط به خاک مانند pH و پتاسیم در انتشار گونه مورد مطالعه موثر هستند. با استناد به نتایج این تحقیق می توان در پیشنهاد گونه برای اصلاح و احیاء مراتع به طور مناسب تری تصمیم گیری نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 721

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  Supplement 2
 • صفحات: 

  59-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11995
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Elevated serum cholesterol and triglyceride is well established as a risk factor development of arteriosclerosis and coronary heart disease. A number of clinical studies have shown that reducing elevated levels of serum cholesterol and triglyceride, by drugs or dietary intervention, could lead to reduction in the incidence of coronary-related deaths. The search for new drug with the potential to reduce or regulate serum cholesterol and triglyceride has received wide attention in recent years. Dorema aucheri is a wild species of Umbelliferous family that grows in spring season in some region of Iran and eaten as a greens by some people in south of Iran. According to this fact that some species of Umbelliferous family have antihyperlipidaemic effects, in this study we evaluated the effects of Dorema aucheri on serum cholesterol and triglyceride in rats. Serum triglyceride and total cholesterol in rats with diet-induced hyperlipidaemia were determined after oral administration of water extract of Dorema aucheri leaves. Administration of the extracts (0.5 g/ml) consecutively for 30 days reduced the triglyceride and total cholesterol level by almost 45 and 30% respectively. Our investigation confirmed that Dorema aucheri has antihyperlipidaemic property and it is an effective agent for reducing triglyceride and cholesterol in peoples with hyperlipidaemic disease.

آمار یکساله:  

بازدید 11995

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  530-532
تعامل: 
 • استنادات: 

  546
 • بازدید: 

  69042
 • دانلود: 

  36744
چکیده: 

BACKGROUND: The geographic map of cancer prevalence differs due to environmental and dietary factors in various populations. High prevalence of a number of cancers in some regions is thought to be attributed to local dietary habits. Dorema aucheri (Bilhar) is used commonly as an herbal medicine in some regions including Iran. The aim of this study was to evaluate whether Dorema aucheri has carcinogenic effects in albino mice or not.METHODS: The Dorema aucheri leaves were extracted by Soxhlet method and were injected intraperitoneally and randomly into 28 healthy albino mice which were divided into seven groups. One was put aside as the non-injected control group. The second control group was chosen to be injected by a known carcinogen. Another group was injected by carcinogen and then, Bilhar extract. The left four groups were injected the extracts in a dose- dependent manner, increasingly in the range of 0.4–3.2mL/kg. Extract injections were repeated every 48- hour intervals for three times. Then, liver and serum samples were analyzed biochemically and pathologically.RESULTS: The pathologic and biochemical studies showed that the injection of plant extracts caused necrosis, inflammation of the liver tissue, cell proliferation, cholestasis, and there were significant increases in release of liver enzymes [ALP, ALT (SGPT) and AST (SGOT)] and bilirubin compared to the non-injected control group. The level of liver damage was dose dependent.CONCLUSIONS: Dorema aucheri has potential hepatotoxic capacities and possibly this may be related to the high prevalence of cancer in some regions of Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 69042

دانلود 36744 استناد 546 مرجع 0
نویسندگان: 

KHANAHMADI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  684-685
تعامل: 
 • استنادات: 

  550
 • بازدید: 

  26178
 • دانلود: 

  20021
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26178

دانلود 20021 استناد 550 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  91-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  516
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

بسیاری از گیاهان دارای خواص دارویی بوده و دارای اثر آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی، ضدمیکروبی و ضدسرطانی می باشند. اخیراً توجه به ترکیبات آنتی اکسیدانی طبیعی به منظور استفاده در صنایع دارویی و غذایی به دلیل عوارض ناخواسته آنتی اکسیدان های مصنوعی افزایش یافته است. ترکیبات پلی فنل از جمله ترکیبات بسیار مهم گیاهان بوده که دارای اثرات آنتی اکسیدانی می باشند. این ترکیبات در تمام اندام های گیاهان یافت شده و بنابراین جزء مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل می دهند. در این مطالعه، شرایط استخراج شامل استفاده از سه حلال آب، اتانول و آب/ اتانول به نسبت 1 به 15 حلال به نمونه به مدت 24 ساعت بود. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های حاصل با دو روش قدرت کاهندگی آهن و خاصیت آنتی اکسیدانی کل مورد سنجش قرار گرفت. مقادیر تیوباربیتوریک اسید و اسیدهای چرب آزاد برای ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی این عصاره به کار رفت. اثرات آنتی اکسیدانی بیلهر در سیستم روغن ماهی نشان داد که اختلاف معنی داری بین مقادیر تیوباربیتوریک اسید و اسیدهای چرب آزاد با نمونه شاهد وجود دارد و توانست به خوبی در طی نگهداری از روغن ماهی محافظت کند. بنابراین عصاره بیلهر می تواند به عنوان یک ترکیب با خواص کاربردی دارای اهمیت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 516

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحات: 

  77-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1389
 • دانلود: 

  409
چکیده: 

مقدمه: به دلیل فعالیت آنتی اکسیدانی شناخته شده ترکیبات گیاهی و مشتقات آن ها، افزودن آن ها به سامانه های غذایی بسیار مورد توجه واقع شده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر آنتی اکسیدانی گیاه بیلهر و همچنین کاربرد عصاره اتانولی آن در میزان به تاخیراندازی اکسیداسیون روغن سویا می باشد.مواد و روش ها: در ابتدا تاثیر دو حلال آب و اتانول %96 بر راندمان استخراج، ترکیبات فنولیک و فلاونوئیدی، به دام اندازی رادیکال DPPH و قدرت احیاء کنندگی آهن بررسی شد و در ادامه عصاره اتانولی در چهار سطح (200، 500، 1000و 2000ppm) و آنتی اکسیدان های سنتزی BHA و TBHQ در محدوده مجازشان (ppm 200) به روغن سویای بدون آنتی اکسیدان اضافه و اندیس پر ا کسید و اندیس تیوباربیتوریک اسید اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که عصاره آبی بیشترین بازده استخراج را نسبت به عصاره اتانولی دارد ولی بیشترین میزان ترکیبات فنولیک (21.73±0.89 میلی گرم گالیک اسید در گرم بیلهر)، فلاونوئیدی (17.99±0.60 میلی گرم کوئرستین در گرم بیلهر) و کمترین IC 50 در آزمونDPPH (2.05 میلی گرم عصاره در میلی گرم DPPH) و نیز بیشترین قدرت احیاء کنندگی آهن (14.13±0.06 میلی مول آهن (II) در میلی گرم نمونه) مربوط به عصاره اتانولی بود. نتایج آزمون آون نیز نشان داد که عصاره اتانولی در سطوح 1000 و ppm 2000 به خوبی توانسته اندیس پراکسید و اسید تیوباربیتوریک را کنترل کند.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این بررسی عصاره اتانولی بیلهر می تواند به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان سنتزی BHA در سطح 200 ppm استفاده شوند و به این ترتیب می توان گیاه بیلهر را به عنوان منبعی از آنتی اکسیدان های طبیعی معرفی نمود که این اثر ناشی از حضور ترکیبات فنولیک موجود در گیاه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1389

دانلود 409 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  564-574
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1276
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

بررسی رفتار و عملکرد یک گونه گیاهی و مطالعه نحوه ارتباط آن با سایر اجزای زنده و غیرزنده در رویشگاه آن، به عنوان آت اکولوژی آن گونه در نظر گرفته می شود که بخش مهمی از مطالعات اکولوژیک در علوم منابع طبیعی را تشکیل می دهد. در این تحقیق آت اکولوژی گونه مرتعیDorema aucheri  با نام فارسی بیلهر (کندل کوهی) در اکوسیستم های مرتعی استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس روش تحقیق ابتدا نقشه رویشگاهی مناطق تحت پوشش با استفاده از نقشه های توپوگرافی به مقیاس 1.50000 تهیه گردید و بعد کلیه ویژگیهای رویشگاهی شامل پستی و بلندی، اقلیم، خاک و دیگر ویژگیها شامل گونه های همراه، چگونگی حضور گونه مورد مطالعه در پوشش گیاهی، سیستم ریشه، فنولوژی، زادآوری، ارزش رجحانی، ترکیبات شیمیایی گیاه و فراوانی آن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی های بعمل آمده نشان می دهد که گونه Dorema aucheri از ارتفاع 1600 تا 3400 متر از سطح دریا و در اقلیم های نیمه خشک، مدیترانه ای معتدل تا سرد رویش دارد. به طوری که بیشترین تراکم این گونه در ارتفاعات 2300 متر تا 3000 متر از سطح دریا می باشد. بافت خاک در مناطق مورد مطالعه سیلتی رسی لوم، سیلتی رسی، رسی، سیلتی لومی و لومی بوده،Ec  خاک بین 0.21 تا 0.5 میلی موس بر سانتی متر و pH خاک بین 6.7 تا 7.73، متوسط بارندگی 750 میلی متر در سال و دمای هوا بین -11 تا 35 درجه سانتیگراد متغیر بوده است. شروع رویش گیاه در استان کهگیلویه و بویراحمد از اواخر نیمه اول اسفندماه تا پایان فروردین ماه سال بعد مشاهده گردیده است. به نحوی که بذر Dorema aucheri در نیمه اول تیرماه سفت شده و می رسد و تا پایان نیمه دوم تیرماه ریزش می نماید و پس از آن پژمردگی و خواب گیاه آغاز می گردد. گیاه رشد پاییزه ندارد. ریشه Dorema aucheri گسترش زیادی در جهات افقی و عمودی پیدا می کند، بطوری که گاهی گسترش عمودی از 200 سانتی متر و شعاع گسترش افقی از 150 سانتی متر تجاوز می نماید. این گیاه خوشخوراک نیست ولی در غیاب گیاهان خوشخوراک مورد استفاده دام ها قرار می گیرد، به طوری که انسان نیز از این گیاه استفاده های غذایی و دارویی می برد.

آمار یکساله:  

بازدید 1276

دانلود 307 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  71
 • صفحات: 

  77-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31844
 • دانلود: 

  13721
چکیده: 

Background: Dorema aucheri (Apiaceae) grows in west and southwest of Iran. Young leaves of this plant are used orally as pickle or for cooking some local foods, as well as for the treatment of parasitic digestive infections and constipation. Objective: The aim of present study was evaluation of cytotoxic potential and total phenols determination of D. aucheri young aerial parts extract and fractions and its pickle extract. Method: The dried powders of D. aucheri young aerial parts and pickles were macerated with 80% methanol and fractionated with petroleum ether (PE), chloroform (CL), ethyl acetate (EA) and methanol (ME). Cytotoxic activity of the total extract, fractions and pickle extract on HT-29, MDA-MB-231, A549, Hela cancer and normal fibroblast cell lines were assessed by MTT assay. Total phenol contents of all samples were determined by Folin-Ciocalteu method. Results: The potent cytotoxic activities were shown by PE and CL fractions on normal fibroblast cell line with IC50 equal to 17. 66± 2. 3 and 48. 80± 1. 24 μ g/ml, respectively. Other fractions and extracts didn’ t have considerable cytotoxic effects on other cell lines. In addition, two mentioen fractions had the lowest total phenols. ME and EA fractions with highest amounts of phenols showed the lowest cytotoxicity. Conclusion: It is concluded D. aucheri compounds have potential to exhibit toxic effects on healthy cells. On the other hand, there is negative correlation between cytotoxicity and phenol contents of D. aucheri fractions.

آمار یکساله:  

بازدید 31844

دانلود 13721 استناد 0 مرجع 784
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4 (پیاپی 4)
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1426
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

در این تحقیق سه گونه بیلهر، چویر و زیره ایرانی (Ferulago angulata, Bunium persicum, Dorema aucheri) در تابستان 1391 از ارتفاعات شهرستان بردسیر استان کرمان، در مرحله میوه دهی جمع آوری و در سایه خشک شد. از دو گیاهFerulago angulata  و Bunium persicum با روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) اسانس گیری و از گیاهDorema aucheri  با استفاده از هگزان عصاره گیری شد. ترکیب های شیمیایی گیاهان توسط روش کروماتوگرافی گازی متصل به شناساگر طیف نگار جرمی (GC-MS) شناسایی شد. مهمترین ترکیب های شیمیایی عصاره گیاه D. aucheri شامل دی اتیل فتالات (79.15 درصد) و دی بوتیل فتالات (5.73 درصد)، در گونه F. angulata به ترتیب بتا - اوسیمن (40.02 درصد)، آلفا - فلاندرن (14.47 درصد) و بتا - فلاندرن (14.43 درصد) عمده ترین ترکیب های اسانس و در اسانس گیاه زیره کرمانی نیز به ترتیب: کومین آلدئید (20.53 درصد)، گاما - ترپینن (23.93 درصد)، 3-کارن-10-آل (27.99 درصد) و 2-کارن-10-آل (9.49 درصد) از مهمترین ترکیبات اسانس گیاه گزارش شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1426

دانلود 379 استناد 1 مرجع 7
litScript