نتایج جستجو

6121

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

613

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NAGHIPOUR M. | JAVADI RAHIM ABADI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3 (63)
 • صفحات: 

  73-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49794
 • دانلود: 

  20555
چکیده: 

In the Eccentric braced FRAMEs (EBFs), which one end of the link beam is connected to a column, the safety of the link-to-column connection is a requirement for the ductile and safe performance of the EBF. But among of the tests that have been implemented on this connection yet, because of the intensity of forces on vulnerable region of the link-to-column connection, the tested specimens were confronted with brittle and sudden failures. So it seems that the reduced beam section (RBS) can be a suitable solution for raising this problem, by concentrating flexural stresses at a location away from the connection, in flexural yielding link beams. Therefore in this paper, the possibility of keeping the plastic hinge away from the location of link-to-column connection, in the meanwhile achieving the required plastic rotation of link beam, by using the RBS connection, were investigated. This evaluation was done by using a finite element program ETABS and with nonlinear static analysis (pushover) for a DUAL system of special moment FRAME and special eccentric braced FRAME. According to the present work, the models with RBS by earlier developing the hinge at the RBS region, delay yielding occurrence of link at the column face. So the yielding does not occur at the column face, at least prior to achieving the moment at the location of RBS region to 1.1 times of its expected plastic moment capacity.

آمار یکساله:  

بازدید 49794

دانلود 20555 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2012
 • دانلود: 

  646
چکیده: 

مهمترین ویژگی های قاب های ساختمانی را می توان در سختی، مقاومت و شکل پذیری آن ها خلاصه نمود. قاب های خمشی دارای شکل پذیری خوبی هستند، اما سختی آن ها کم بوده و دلیل اصلی استفاده از سامانه های مهار جانبی در سازه ها، سختی قابل ملاحظه آن ها است. یک گروه از مهاربندها که علاوه بر سختی مناسب، شکل پذیری خوبی را نیز دارندُ مهاربندهای برون محور هستند. سختی شکل های متعارف این دسته از مهاربندها پیش تر محاسبه شده است. در این تحقیق، سختی نسبی سامانه مهاربندی برون محور با دو پیوند قائم (EBF-DVL) به روش تحلیلی محاسبه خواهد شد. مهاربند EBF-DVL دارای دو پیوند قائم موازی است که از پایین به یک پیوند افقی و از بالا به زیر تیر سقف جوش داده می شوند. برای فراهم کردن معادلات مورد نیاز در محاسبه سختی نسبی، از معادلات شیب- افت همراه با لحاظ کردن اثر تغییر شکل های برشی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که این نوع مهاربند از سختی نسبی زیادی برخوردار است، به گونه ای که با انتخاب ابعاد مناسب پیوندها می توان حتی به سختی بیشتری نسبت به مهاربندهای واگرای با پیوند افقی در بین دو بادبند نیز رسید. هر چند که افزایش هر یک از پارامترهای ممان اینرسی و یا سطح مقطع برشی پیوندهای قائم موجب افزایش سختی می شود، اما می توان گفت که بازه موثر افزایش ممان اینرسی پیوندهای قائم تا حدود 50 درصد ممان اینرسی ستون می باشد و بازه موثر افزایش سطح مقطع برشی آن تا حدود 60 درصد سطح مقطع برشی تیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 2012

دانلود 646 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABDOLLAHZADEH GH. | BANIHASHEMI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  621-636
تعامل: 
 • استنادات: 

  413
 • بازدید: 

  9669
 • دانلود: 

  20300
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9669

دانلود 20300 استناد 413 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  35-2
 • شماره: 

  4/1
 • صفحات: 

  119-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

بعد از یک زلزله ی شدید، تعداد زیادی پس لرزه به دلیل اندرکنش پیچیده ی تنش بین و در داخل صفحات تکتونیکی به وقوع می پیوندد. اگرچه بزرگی پس لرزه ها عموما کوچک تر است، لیکن شدت حرکت زمین می تواند بزرگ تر باشد و مقدار انرژی متفاوتی نسبت به زلزله ی اصلی داشته باشد. در پژوهش حاضر، عملکرد سازه های کوتاه مرتبه ی قاب خمشی فولادی با مهاربند واگرا تحت تاثیر توالی لرزه یی بررسی شده است. برای این منظور، سازه های کوتاه مرتبه ی 3، 5 و 7 طبقه در نرم افزار D3 Perform تحت تحلیل دینامیکی تاریخچه ی زمانی قرار گرفته و با رسم منحنی شکنندگی سازه ها در سطوح عملکرد مختلف، آسیب پذیری لرزه یی سازه ها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش تعداد طبقات، آسیب پذیری کاهش می یابد و احتمال فراگذشت خرابی در زلزله های دور از گسل بیشتر از زلزله های نزدیک گسل است. همچنین در بحث توالی لرزه یی با تکرار زلزله ی اصلی، معمولا در زمانی زلزله ی دوم تاثیرگذار است که PGA آن از زلزله ی اول بزرگ تر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AHMADI A. | ASKARI HEMMAT A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  21-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52182
 • دانلود: 

  27634
چکیده: 

This paper is an investigation ofL-DUAL FRAMEs with respect to a function-valued inner product, the so calledL-bracket product on L2(G), where G is a locally compact abelian group with a uniform latticeL. We show that several well known theorems for DUAL FRAMEs and DUAL Riesz bases in a Hilbert space remain valid forL-DUAL FRAMEs and L-DUAL Riesz bases in L2(G).

آمار یکساله:  

بازدید 52182

دانلود 27634 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34129
 • دانلود: 

  33643
چکیده: 

Steel Plate Shear Wall (SPSW) is an emerging seismic load-resistant system that, compared to other systems, enjoys the advantages of stable ductile behavior, fewer detailing requirements, rapid constructability, and economy. American seismic provisions decree that a SPSW should be designed as a moment FRAME with a web infill plate. Specifically, in case of buildings taller than 160 ft, it decrees that a DUAL system must be used. This paper presents a method of Performance-Based Plastic Design (PBPD) to design steel moment FRAME-SPSW as a DUAL lateral load-resisting system. PBPD method uses pre-selected target drift and yield mechanism as its main criteria. For a specified hazard level, the design base shear is calculated based on energy work balance method, employing pre-selected target drift. Plastic design of DUAL FRAME system has been performed to meet the pre-selected yield mechanism. As presented in the paper, design procedure involves solving a system of five equations with five variables to determine the proportion of SPSW and moment FRAME shear, shear wall thickness, and beam/ column sections. It has been considered that a four-story structure is designed with the proposed method. Seismic performance of this DUAL FRAME system, designed with the proposed method, is evaluated by nonlinear static and dynamic analysis for both Design Basis Earthquake (DBE) and Maximum Credible Earthquake (MCE). Result analysis is in accord with the assumptions, satisfying all the performance objectives. PBPD is a direct design method in which no iteration is needed to achieve the performance objectives. Determining the proportion of SPSW and moment FRAME shear is an exclusive capability of this procedure.

آمار یکساله:  

بازدید 34129

دانلود 33643 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KAVEH A. | ZAKIAN P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  435-465
تعامل: 
 • استنادات: 

  553
 • بازدید: 

  177758
 • دانلود: 

  85696
چکیده: 

This article presents an optimization problem for accomplishing seismic design of Reinforced Concrete (RC) DUAL systems and RC FRAMEs. The charged system search algorithm is chosen for the optimization. An efficient structural modeling is also presented for this purpose. Here, first databases are constructed according to ACI seismic design criteria for beams, columns and shear walls. Formulations for optimum seismic design of DUAL systems (shear wall-FRAME) are proposed. With some manipulations on these formulations, optimal seismic design of RC moment resisting FRAMEs is also performed. This procedure is together with ordinary design constraints and principal seismic design constraints. These constraints consist of beams, columns, shear wall design criteria, and some seismic design provisions. Cost of the structure is defined as the objective function.Based on the results of the design examples, the proposed methodology can be considered as a suitable practical approach for optimal seismic design of reinforced concrete moment resisting FRAMEs and DUAL structural systems consisting of structural wall.

آمار یکساله:  

بازدید 177758

دانلود 85696 استناد 553 مرجع 2168
نویسندگان: 

GHODRATI AMIRI G. | HAMIDI JAMNANI H. | AHMADI H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  (4 TRANSACTIONS B: APPLICATION)
 • صفحات: 

  317-331
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50707
 • دانلود: 

  40145
چکیده: 

In the present paper, the focus is on the evaluation of steel DUAL-system FRAME buildings using four main types of structural analysis (Linear Static, Linear Dynamic, Nonlinear Static and Nonlinear Dynamic Analyses) with regard to "Seismic Rehabilitation Code for Existing Buildings in Iran" (based on FEMA 273 and 356) where the first two authors of the article tend to follow the previous work (Section 2). The difference of the results taken from these four types of analyses and also seismic performance of the DUAL-system buildings will be studied in both linear and nonlinear treatments. Three 2D models which include 3 common DUAL-system buildings (5, 10 and 15-story) have been chosen and designed subjected to earthquake based on the Standard No. 2800 of Iran (3rd revision). Then, the 2D models have been analyzed and controlled according to "Seismic Rehabilitation Code for Existing Buildings". The selected rehabilitation goal for this research is Fair (Controlling Life Safety and Collapse Prevention in two hazard levels derived from PSHA analysis). Based on the research results, the main role of lateral load-bearing is on bracing members. The linear analysis of bracing members evaluation, has a low accuracy, in evaluation of columns the results derived from linear static analysis shows more accuracy than linear dynamic and nonlinear static analyses. Also, the accuracy of nonlinear static analysis decreases when the number of stories increases.

آمار یکساله:  

بازدید 50707

دانلود 40145 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  36-2
 • شماره: 

  4/2
 • صفحات: 

  121-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

رخداد پس لرزه در ساختمان هایی که در زلزله ی اصلی خسارت دیده اند، می تواند موجب خرابی فزاینده شود. در حالی که آیین نامه های طراحی لرزه یی، فقط بر اساس «زلزله ی طرح» روند طراحی را ارائه می کنند و تأثیرات پس لرزه بر طراحی را در نظر نمی گیرند. در این تحقیق به منظور ارزیابی سازه های مورد نظر، شش سازه با سه، پنج، هفت، ده، پانزده و بیست طبقه بر اساس آیین نامه ی ایران طراحی شده و با استفاده از نرم افزار \r mP e r f o r m3D تحلیل دینامیکی تاریخچه ی زمانی بر روی آن ها صورت گرفته است. منحنی های شکنندگی سازه های مورد بررسی در سطوح عملکرد مختلف ترسیم شده اند و آسیب پذیری لرزه یی سازه ها بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که به طور میانگین با اعمال زلزله ی دوم آسیب پذیری سازه ها تحت زلزله های نزدیک و یا دور از گسل در سناریوی با زلزله ی اول به شدت \r m0/6g در سطح عملکرد (L S) به ترتیب 15\٪ و 10\٪ نسبت زلزله ی تک را افزایش داده است. همچنین سازه ها در سطح عملکرد (L S)، که موردنظر آیین نامه های طراحی است، در زلزله و توالی های نزدیک گسل مورد نظر عملکرد خوبی داشته اند و طراحی بر اساس آن ها قابل اعتماد است.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حبیبی محمد | پورشاء مهدی

نشریه: 

تحقیقات بتن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1447
 • دانلود: 

  538
چکیده: 

این مقاله به ارزیابی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح بلند نامتقارن در پلان با سیستم دوگانه قاب–دیوار می پردازد و تاثیر نوع مدل رفتار غیرخطی دیوار برشی را بر پاسخ های لرزه ای غیرخطی مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه، یک ساختمان 18 طبقه بتن مسلح دارای دیوار برشی و نامتقارن درپلان به صورت سیستم هایی با درجات درگیری متفاوت بین مودهای انتقالی و پیچشی (سه سیستم نامنظم) درنظر گرفته شده است؛ در این سازه ها، دیوارهای برشی به صورت المان قاب معادل (تیر-ستون) مدل سازی شده و رفتار غیر خطی آن ها یک بار توسط مفصل اندرکنشی (PMM) و بار دیگر توسط المان فایبر (Fiber) درنظر گرفته شده است. در مدل فایبر، برای منحنی تنش- کرنش غیرخطی بتن و فولاد، به ترتیب از منحنی های رفتاری Mander و Park استفاده شده است. پاسخ های لرزه ای سیستم های نامنظم با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی و همچنین روش های پوش آور ارتقاء یافته شامل تحلیل پوش آور مودال (MPA)، تحلیل پوش آورمودال متوالی (CMP)، N2 توسعه یافته (EN2) و تحلیل پوش آور متعارف با الگوی بارگذاری مود غالب با در نظرگیری دو مدل رفتار غیر خطی یاد شده برای دیوار برشی مورد بررسی قرارگرفته اند. نتایج نشان می دهند که جابجایی طبقات در مقایسه با دوران های مفاصل پلاستیک و جابجایی نسبی طبقات دارای تفاوت کمتری در این دو مدل رفتاری می باشد. همچنین خطای روش های پوش آور یاد شده در براورد پاسخ های لرزه ای، معمولا در مدل مفصل اندرکنشی بیشتر از المان فایبر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1447

دانلود 538 استناد 0 مرجع 0
litScript