نتایج جستجو

25151

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2516

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  302-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  439
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

مقدمه: با توجه به شیوع بالای دیابت حاملگی در ایران و به تبع آن عوارض بیشتر ناشی از این عارضه در کشور، این مطالعه جهت بررسی درصد فراوانی دیابت حاملگی در جمعیت شهری بر اساس معیارهای قبلی ADA و IADPSG طراحی گردیده است.روش ها: این مطالعه بر روی زنان بادار مراجعه کننده به درمانگاه های شهید مدرس و نیک نفس شهرستان رفسنجان انجام شد. برای همه 290 زن باردار در اولین مراجعه FBS و در هفته 24 به بعد تست OGTT با 75 گرم گلوکز انجام می شد. درصورتی که بیمار بعد از هفته 24 مراجعه می کرد بر اساس پرونده بیمار قند خون ناشتا قبل از 24 هفته وارد چک لیست می شد و تست OGTT با 75 گرم گلوکز انجام می شد و بیماران در تمام دوره توسط پزشک متخصص زنان پیگیری شدند. فراوانی دیابت حاملگی بر اساس 3 معیار ADA، WHO و IADPSG ارزیابی شد. سطح معنی دار 0.05 تعیین شده است.یافته ها: میانگین سن این افراد 27.72±5.09 سال بود. میانگین تعداد حاملگی ها 1.91±1.02 (محدوده 1 تا 6، میانه 2) و میانگین تعداد زایمان ها 0.73±0.84 (محدوده 0 تا 4، میانه 1) بود. بر اساس معیارهای ADA، WHO و IADPSG، میزان درصد فراوانی دیابت حاملگی به ترتیب%9.3، %15.2 و %31 بود.نتیجه گیری: فراوانی دیابت حاملگی بر اساس معیارهای IADPSG تقریبا 5/1 برابر معیارهای WHO و 3 برابر معیارهای ADA است. تشخیص به موقع و سریع دیابت حاملگی که توسط IADPSG بدست می آید، می تواند هم از نظر بهداشتی و هم اقتصادی به سیستم بهداشتی، مادر و کودک کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 439

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHITSAZ A. | GHORBANI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41552
 • دانلود: 

  19867
چکیده: 

Objective: The aim of this study was to identify the best CRITERIA for diagnosis of migraine in our pediatric population. Materials and Methods: A total of 85 children aged below 15 years who had been referred to the Neurology Clinic of Al-Zahra Hospital with headache as their chief complaint, were enrolled. Validated questionnaires were completed by them. The patients were evaluated using five sets of diagnostic CRITERIA including the Vahlquist, the Prensky, the International Headache Society (IHS), the IHS-Revised (IHS-R), and the Maytal CRITERIA; the sensitivity of each set of CRITERIA was assessed. Results: Of the 85 children, clinically diagnosed as having migraine, 61 (72%), 73 (86%), 75 (88%), 76 (89.5%), and 76 (89.5%) met the CRITERIA of IHS, Vahlquist, Prensky, IHS-R, and Maytal, respectively. Both the IHS-R and Maytal CRITERIA had the highest, while the IHS CRITERIA had the lowest sensitivity. Fifty-fourchildren (63.5%) were positive for all five sets of CRITERIA. The application of HIS CRITERIA for diagnosing pediatric migraine led to a smaller percentage of children with migraine being identified.Conclusion: Assessment of the sensitivity of the five sets of CRITERIA for the diagnosis of migraine revealed the inadequacies and limitations of the IHS CRITERIA in the diagnosis of pediatric migraine.

آمار یکساله:  

بازدید 41552

دانلود 19867 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ANNALS OF NEUROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  840-846
تعامل: 
 • استنادات: 

  1584
 • بازدید: 

  33221
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33221

دانلود 17315 استناد 1584 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

POLMAN C.H.

نشریه: 

ANNALS OF NEUROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  292-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  19898
 • دانلود: 

  17401
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19898

دانلود 17401 استناد 397 مرجع 0
نویسندگان: 

رسولی حجت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  3581
 • دانلود: 

  970
چکیده: 

مساله ای که این نوشتار می خواهد به آن پاسخ دهد این است که معیار تعهد در ادبیات متعهد چیست و با چه معیار و مبنایی می توان ادب متعهد را تعریف کرد؟ اصطلاح ادب متعهد یا «الادب الملتزم» در قرن نوزدهم میلادی در اروپا پدید آمد و در حقیقت از شاخه های مکتب واقع گرایی در اروپاست. تعهد در ادبیات عربی و فارسی به صورت امروزی آن در یک قرن گذشته تحت تاثیر مکاتب ادبی اروپایی پدید آمده است. ناقدان و صاحبنظران معیارهای متفاوتی را در تعریف ادب متعهد مدنظر قرار داده اند؛ معیارهای مانند: اخلاق و تربیت؛ دین، ملیت، مسایل اجتماعی و مسایل انسانی. هر یک از این مبانی می تواند ملاک تعریف ادبیات خاصی به عنوان ادبیات متعهد گردد؛ اما این که کدام معیار به صحت و درستی نزدیک تر است، با تامل نیاز دارد. به علاوه گاهی تناقضاتی در بیان معیارها پدید می آید که باید تکلیف آن روشن گردد. به هر حال تعریف ادبیات متعهد طی زمان شاهده تحول و دگرگونی نیز بوده است و تحت تاثیر تحولات اجتماعی، به سمت قبول معیارهای فراگیرتر و جهان تر پیش رفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 3581

دانلود 970 استناد 4 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  735
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

در روند تحول در عرصه هنر و ادب یک جامعه عوامل گوناگونی دخیل اند. ساخت سیاسی و اجتماعی، و تحولاتی که در بستر آن رخ می دهند، از عواملی اند که همواره ادبیات هر جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند. در ایرانِ قرن نوزدهم ادبیات و به ویژه شعر با تاثیرپذیری از ساخت سیاسی- اجتماعی دچار تحولی کارکردی و بنیادین شد؛ شعر درباری جای خود را به شعری با کارکرد سیاسی و اعتراضی داد. در این زمینه هنرمند به واسطه تغییر جایگاه مخاطب خویش از دربار به توده مردم، برای بیان اهداف سیاسی خود به سمت رئالیسم حرکت می کند؛ در این پژوهش، قسمتی از ریشه های تحول شعر مدرن ایران تحت تاثیر ساخت سیاسی- اجتماعی و حرکت آن به سمت رئالیسم بررسی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 735

دانلود 304 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

منافی اناری سالار

نشریه: 

مطالعات ترجمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  49-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1831
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

نقد ترجمه اظهار نظر کردن در مورد یک ترجمه است که به معنی دقیق از طریق تشخیص کیفیت متن ترجمه و ارزشیابی آن در مقایسه با متن اصلی صورت می گیرد. نقد یک سویه که فقط براساس ترجمه و بدون مقایسه آن با متن اصلی انجام می پذیرد فرایند کاملی نیست، زیرا این متن اصلی است که معیار ارزیابی ترجمه می باشد. یک ترجمه ممکن است زبان طبیعی، سبک معمولی، محتوای قابل فهم، و متن سلیس و روان داشته باشد، اما پیام ارائه شده در آن مطابق با متن اصلی نباشد. بنابراین، طبیعی بودن زبان در متن ترجمه و نیز درست بودن ترجمه در رساندن پیام متن اصلی با توجه به هدف و نقش مورد نظر، معیارهای اساسی در نقد ترجمه می باشند. مقاله حاضر تلاشی در جهت بیان تفصیلی این معیارها است.

آمار یکساله:  

بازدید 1831

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رسولی حجت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  43-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3553
 • دانلود: 

  1284
چکیده: 

این نوشته می کوشد با ریشه یابی برخی از مسایل و مشکلات آموزش زبان عربی در ایران راه حل هایی را برای آن جستجو نماید. به طور کلی مهمترین مسایل و مشکلات آموزش زبان عربی در ایران را می توان در چهار عنوان زیر برشمرد:1- سطح آموزش زبان عربی در مدارس ایران پایین تر از حد مطلوب است. 2- برخی از دانش آموزان به زبان عربی علاقه مندی چندانی نشان نمی دهند. 3- بسیاری از دانشجویان گروه های عربی دانشگاه ها بی انگیزه و دلسرد هستند. 4- در بعضی از مراکز مرتبط با زبان عربی کمبود نیروی متخصص در زبان عربی احساس می شود. برای هر یک از مسایل فوق علت های مختلفی قابل تصور است که برخی از آن ها عام است و همه شاخه های علوم انسانی را در برمی گیرد؛ ولی برخی دیگر خاص رشته زبان و ادبیات عربی است.که در چهار محور اصلی زیر بررسی شده است:1- دانشجو، 2- استاد، 3- برنامه درسی، 4- ابزارهای آموزشی.سپس برای حل مشکلات مربوط به هر محور پیشنهاداتی مطرح گردیده است. گرایشی کردن آموزش زبان و ادبیات عربی دانشگاه ها از جمله راه حل هایی است که می تواند راه گشای از میان برداشتن برخی از مشکلات مختص به آموزش زبان و ادبیات عربی دانشگاه ها باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3553

دانلود 1284 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

خلیلی عراقی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  99-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  3578
 • دانلود: 

  1658
چکیده: 

در این مقاله یکی از مدل های برنامه ریزی چند معیار گروهی، در بودجه بندی سرمایه ای بکار گرفته شد. در این مدل شاخصهای کمی و کیفی در رتبه بندی پروژه های سرمایه ای لحاظ و با دیدگاه روش توافق گروهی با استفاده از امتیازدهی پروژه ها اولویت بندی شد.این روش نسبت به کاربرد تکنیک های سنتی بودجه بندی سرمایه ای، توسعه یافته تر است و شاخصهای مختلف را همزمان در تصمیم گیری در نظر می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 3578

دانلود 1658 استناد 4 مرجع 0
نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 50)
 • صفحات: 

  7-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2516
 • دانلود: 

  610
چکیده: 

در همه نظام های عدالت کیفری، نهادهای مختلفی جهت مبارزه با جرم فعالیت می کنند. پلیس یکی از مهم ترین این نهادهاست. دولت ها برای آنکه پلیس بتواند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد، اختیاراتی وسیع را به این نهاد اعطا کرده اند. با این همه، اعمال این اختیارات بایستی به صورت صحیح و از راه های قانونی صورت گیرد. اعطای اختیارات گسترده به شخص یا نهادی خاص، با خطراتی روبروست. پلیس نیز از این قاعده مستثنی نیست. اعطای اختیارات گسترده به پلیس در فرایند کیفری او را در معرض سوء استفاده از قدرت، قرار می دهد. از این روی در نظام های مختلف کیفری، تاکید می شود که در کنار اعطای اختیارات به پلیس، معیارها و موازینی وضع شود تا از راه های مختلف بر عملکرد او نظارت شده و از تعدی به حقوق شهروندان جلوگیری شود. این معیارها در مقررات داخلی و اسناد بین المللی بازتاب یافته اند. چگونگی واکنش پلیس به جرایم و نحوه رفتار آنها با متهمان یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده است. نگرانی های ایجاد شده نسبت به احتمال تعدی نیروهای پلیس به حقوق متهمان، موجب شده است که در اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورها، سازوکارهایی جهت ارتقای رعایت حقوق بشر، پیش بینی و توجه ماموران پلیس به رعایت آنها معطوف گردد.در این مقاله، ضوابط حاکم بر فرایند بازجویی از متهم از سوی پلیس در مرحله تحقیقات ابتدایی، یعنی بازجویی و تحقیقات لازم از متهم به هنگام دستگیری وی توسط پلیس تا ارجاع پرونده به دادسرا، با توجه به اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورهای انگلستان و فرانسه بررسی و تحلیل می شوند. در نهایت وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین می شود و کاستی ها و نواقص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی ارائه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2516

دانلود 610 استناد 0 مرجع 3
litScript