نتایج جستجو

11663

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1167

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

میری نژاد سهیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  91-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1705
 • دانلود: 

  1233
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1705

دانلود 1233 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهدوی نژاد محمدجواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  129-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2339
 • دانلود: 

  1324
چکیده: 

معماری بخشی از میراث فرهنگی است که از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد، همان طور که آثار معماری گذشتگان به عنوان میراثی فرهنگی به نسل امروز انتقال یافته، آثار معماری معاصر نیز می توانند به نسل آینده انتقال یابند. بر اساس چنین رویکردی، آثار درخشان معماری معاصر بخشی از تاریخ معماری جهان است و به اندازه آثار گذشتگان، لیاقت ثبت شدن به عنوان یک میراث ملی و جهانی را دارا می باشد و می تواند بی کم و کاست در اختیار نسل های بعدی قرار گیرد. بر اساس چنین نگرشی می توان سهمی برای معماری معاصر در تکمیل میراث فرهنگی هر کشوری قائل شد. میراثی که لازم است به دقت از آن حفاظت و نگهداری شده، به نسل های بعدی انتقال یابد. چارچوب نظری پژوهش بر اساس مهمترین مشخصات و ویژگی های شناسایی شده در میان آثار منتخب و ارزشمند آثار معماری معاصر که ثبت جهانی رسیده اند طراحی شده است. این ویژگی ها عبارتند از: اول- حوزه معماری به معنای اخص کلمه: 1- شاخص بودن معمار 2- طراحی معماری 3- فناوری روزآمد 4- موضوع و کاربری دوم- حوزه عوامل موثر در طراحی: 1- کارفرما -2 قانون گذار 3- استقبال عمومی 4- منظر فرهنگی سوم- حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری: 1- رویکرد بین ارشته ای و عملکرد گروهی 2- مشارکت 3- انعطاف پذیری 4- تکمیل مجموعه معماری به وسیله دیگر طرح ها. اثری از معماری معاصر که واجد ارزش های فوق باشد، یک معماری «فاخر» نامیده می شود، و اگر بتواند به میراثی برای آینده تبدیل شود، یک «معماری سرآمد» است. به منظور ظرفیت های معماری معاصر ایران برای تبدیل به میراثی برای آینده، تعداد دویست اثر از آثار معماری معاصر ایران بر اساس نظر متخصصین انتخاب شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. دستاوردهای پژوهش نشان دهنده آن است که همانطور که در بسیاری از آثار معماری معاصر ایران می توانند به عنوان بخشی از معماری سرآمد و میراثی برای آینده مطرح شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 2339

دانلود 1324 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهدوی نژاد محمدجواد

نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1811
 • دانلود: 

  2070
چکیده: 

نقد و انتقاد علمی را می توان زیربنای رشد صحیح و شکوفایی معماری معاصر ایران تلقی کرد. پیش فرض های پژوهش نشان می دهد که معماری فاخر حاصل موفقیت معماری معاصر در ارتباط مناسب با بستر طرح است. از سوی دیگر اگر معماری فاخر بتواند به میراثی برای آینده تبدیل شود، آنگاه می توان آن را یک معماری سرآمد نامید. بر اساس چارچوب نظری پژوهش، نقد آثار معماری معاصر بر اساس مدل های نظری متفاوتی صورت می پذیرد که یکی از آنها روش تحلیل انتقادی گفتمان است. اساس این روش بر پایه نقد و داوری رابطه معماری و بستر، به مثابه رابطه «متن»با «زمینه» است. دستاوردهای پژوهش نشان دهنده آن است که بازترسیم نقد معماری به مثابه یک گفتمان انتقادی، پنج راهبرد را برای نقد علمی در اختیار قرار می دهد: 1) تعامل با زمینه، 2) فرایندمبنا، 3) اقبال عمومی، 4) نقد نقد و 5) بازآفرینی گفتمان نوین.

آمار یکساله:  

بازدید 1811

دانلود 2070 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MAHMOODY MOHAMMAD REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  51-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  540
 • بازدید: 

  63649
 • دانلود: 

  14763
چکیده: 

The term Globalization undoubtedly has affected all parts of humanity life in current century.Globalization as a comprehensive phenomenon has influenced economical, political, social and cultural aspects of our societies. CONTEMPORARY ARCHITECTURE as a multidimensional category is depended on various factors and needs to be pursued in different fields, in order to reach to a perfect comprehending of it. In countries that they have not experienced modernity completely and also they have not passed the traditions, facing with global flows will cause different encounters. Although some defend the global and homogenous behaviors, the others as a reflection to that, support of particular and heterogeneous ideas. This dilemma also could be seen in traditional societies in confronting with modernity, but by the aim of global flows it has an incredible speed which could not be imagined before. By the rise of consideration to complexity theories and relational and fuzzy discourses, some kind of symbiosis ideas have aroused that are not going to omit while they are trying to connect contradictory issues together. The specifics of these points of views are going to be clarified and reviewed, so that to make clear the globalized and localized approaches in CONTEMPORARY ARCHITECTURE and also to conceive an interconnection of them as a “glocalized” ARCHITECTURE.

آمار یکساله:  

بازدید 63649

دانلود 14763 استناد 540 مرجع 0
نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2928
 • دانلود: 

  1542
چکیده: 

آنگاه که تمدن بشر به وجود آمد، قبل از تولد هر حرفه دیگری معماری متولد شد و ایرانیان آن را چنان با فن آوری و هنر درآمیختند که نام و یاد آنها برای همیشه زنده باقی ماند. اتکا به این افتخارات کهن موجب گردیده که معمار معاصر چشم خود را به واقعیت های عصر خود ببندد. در وضعیت کنونی پیشرفت سریع فن آوری ساخت و ساز باعث گردیده که بدون دانش فنی و عدم اطلاع از اصول قوائد طراحی، ساخت ساز معمارانه برای افراد غیر متخصص مقدور نباشد. از طرف دیگر معمار معاصر می بایستی نسبت به مهندسی، زیبایی شناسی، جامعه شناسی و نهایتا برنامه ریزی آگاه و بصیر باشد، اما با این وجود معماران امروز تحت تاثیر سنت های قدیمی همانند یک هنرمند صرف آموزش می بینند. در دوران معاصر همراه با روش های آموزشی جدید در دانشکده های معماری، انفصال معماری و فن آوری به طور خاص سازه در حوزه آموزش معماری و طراحی معماری به صورت مشهود به وقوع پیوسته و در بسیاری موارد این دو به مثابه دو مقوله مجزا در نظر گرفته شده اند. در این مقاله سعی گردیده ضمن اشاره به سیر تحول همسازی سازه و معماری به ضرورت همسازی فضا و سازه به صورت کاربردی، جلب توجه معماران و مهندس سازه به این موضوع و نحوه همکاری نزدیک و واقعی بین آنها پرداخته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2928

دانلود 1542 استناد 1 مرجع 10
نشریه: 

نقش جهان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4405
 • دانلود: 

  2994
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 4405

دانلود 2994 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HASHEMI SEYED REZA

نشریه: 

MEMAR MAGAZINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  14913
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14913

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  143-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2027
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

یکی از مباحثی که هنر و معماری سال های اخیر را به لحاظ مبانی نظری تحت الشعاع قرار داده، مباحث مرتبط با دانش «معرفت شناسی» و زیرشاخه های آن می باشد. «نسبیت شناخت» از مهم ترین مباحث مطرح در قلمرو معرفت شناسی هنر معاصر می باشد که با مسائلی نظیر تعیین جایگاه پدیدآور اثر هنری، مخاطب اثر، چگونگی شکل گیری فرآیند فهم اثر و تعیین سهم هر یک در به وجود آمدن واقعه فهم مرتبط می شود. این مسائل ریشه در حوزه ای از معرفت شناسی تحت عنوان «معرفت شناسی متن» دارند که امروزه بیش از سایر زیرشاخه های معرفت شناسی، در زیرشاخه هرمنوتیک و به طور خاص هرمنوتیک مدرن نمود یافته است. مطابق با آخرین نظریاتی که در حوزه «معرفت شناسی متن» ارائه شده، همه فهم ها متاثر از پیش داوری مفسرین هستند و پیش داوری ها متاثر از سنت و تاریخ هستند. سنت و تاریخ هم در فراشدی سیال در حال تغییر دائم بوده، فاقد ثبات و ایستایی اند. طبق این نگاه، هر نوع ابژه ای از جمله ابژه های معماری باید متناسب با این فراشد سیال ارائه شده، از هندسه هایی در طراحی آثار معماری استفاده شود که متناظر با اصل «نسبیت شناخت» باشند. در این مقاله ضمن اتخاذ رویکردی تاریخی - تفسیری با بهره گیری توامان از روش استدلالی - منطقی، پس از تعریف اجمالی «دانش معرفت شناسی» به تبیین اصل «نسبیت شناخت» به عنوان یکی از مهم ترین اصول معرفت شناسی معاصر پرداخته، سپس بررسی تاثیرات این اصل بر تحول های معماری معاصر پرداخته شده است. در قسمت پایانی مقاله نیز به نقد این نهضت فکری در بستری معرفتی - فلسفی پرداخته، نشان خواهیم داد که نسبی گرایی محضی که بر پایه بنیان های فلسفی «معرفت شناسی متن» بیان می شود سبب می شود تا نتوان به هیچ معیار و ضابطه ای برای شناخت و ارزیابی روشمند آثار استناد نمود که این امر، ارزش فهم را دچار چالشی جدی می کند چرا که هر فهمی را موجه می نمایاند.

آمار یکساله:  

بازدید 2027

دانلود 118 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

ISLAMI SEYED YAHYA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47926
 • دانلود: 

  43314
چکیده: 

In this paper, an exchange of letters between the philosopher Jacques Derrida and architect Peter Eisenman is used as a catalyst to discuss the material qualities of glass and its relationship with the concept of transparency in ARCHITECTURE. In his criticism of an ARCHITECTURE devoid of human qualities, Derrida uses glass, defined through Walter Benjamin’s writings, as a hard and cold material that does not allow any human attachments and transparency as an absence of aura or a sense of awe. This paper attempts to elaborate that there can be different interpretations of transparency in ARCHITECTURE and that the material qualities of glass can be used to construct a different understanding of ARCHITECTURE in the current world of mass media and information. It is also argued that a particular approach to ARCHITECTURE has become possible in which textual constructs veil glassy buildings resulting in a translucent ARCHITECTURE that exploits different media to extend its influence beyond the limitations of a particular material, site or context.

آمار یکساله:  

بازدید 47926

دانلود 43314 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Islami S.Gh. | EBRAHIMI S. | Islami S.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26992
 • دانلود: 

  8538
چکیده: 

Technology has had many influences on the Iranian society in different eras. Today, information and telecommunication technologies have revolutionized the basic structures of society and a new network society has been propagated inside the traditional and semi-modern context. In countries like Iran, which are in the process of modernization, a chaos deriving from the transition period is observed that leads to a certain peculiarity. In this transition era the norms of traditional societies, which offer discipline for these societies, have been eliminated in favor of new norms that are not codified yet. The transformation to the new situation and also the confrontation with the electronic world has instigated many disorders and anomalies in the society, with its physical expression becoming visible in CONTEMPORARY ARCHITECTURE. Today, Iranian ARCHITECTURE is affected by Kitsch Art and has become superficial. Using attractive visual capsules and exploiting the human habit of imitation, information viruses have spread everywhere and have changed the physical world dramatically. The propagation of networks has made this process even faster. This paper reviews the confrontation of Iranian ARCHITECTURE with the electronic realm and investigates the role of visual viruses in the formation of the physical fabric of Tehran. It is argued that in the future, emphasis on design supported by collective intelligence [1] and individual creativity can decrease physical anomalies in the built environment.

آمار یکساله:  

بازدید 26992

دانلود 8538 استناد 0 مرجع 0
litScript