نتایج جستجو

1333

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

134

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HASANI MOHSEN | KHOJASTEH SALKUYEH DAVOD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  357-371
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85162
 • دانلود: 

  36145
چکیده: 

In this paper, we propose two preconditioned AOR iterative methods to solve systems of linear equations whose coefficient MATRICES are Z-matrix. These methods can be considered as improvements of two previously presented ones in the literature. Finally some numerical experiments are given to show the effectiveness of the proposed preconditioners.

آمار یکساله:  

بازدید 85162

دانلود 36145 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAFIEI FATEMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  19-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48159
 • دانلود: 

  20714
چکیده: 

The spectral excess theorem, due to Fiol and Garriga in 1997, is an important result, because it gives a good characterization of distance-regularity in graphs. Up to now, some authors have given some variations of this theorem. Motivated by this, we give the corresponding result by using the Laplacian spectrum for digraphs. We also illustrate this Laplacian spectral excess theorem for digraphs with few Laplacian eigenvalues and we show that any strongly connected and regular digraph that has normal Laplacian matrix with three distinct eigenvalues, is distance- regular. Hence such a digraph is strongly regular with girth g=2 or g=3.

آمار یکساله:  

بازدید 48159

دانلود 20714 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YARI GH.H. | JAFARI A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2-5
 • صفحات: 

  9-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68021
 • دانلود: 

  22247
چکیده: 

Main result of this paper is to derive the exact analytical expressions of information and covariance MATRICES for multivariate Burr III and logistic distributions. These distributions arise as tractable parametric models in price and income distributions, reliability, economics, Human population, some biological organisms to model agricultural population data and survival data. We showed that all the calculations can be obtained from one main moment multi dimensional integral whose expression is obtained through some particular change of variables. Indeed, we consider that this calculus technique for improper integral has its own importance.

آمار یکساله:  

بازدید 68021

دانلود 22247 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

جعفری حسین | تجددی هاله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  555
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

در این مقاله، ماتریس های عملیاتی حاصل از چندجمله ای های برنشتاین برای حل معادله براتو استفاده شده است. این معادله غیرخطی، در چارچوب فرآیند ساخت نانوفیبرهای الکتروریسی شده ویژه ظاهر می شود. نانوفیبرهای آلی الکتروریسی شده در گستره وسیعی از کاربردهای فیلتراسیون از جمله صنایع فیلترسازی و منسوجات بی بافت مورد استفاده قرار می گیرند. با استفاده از ماتریس های عملیاتی انتگرال و حاصلضرب، معادله مورد بحث به دستگاهی از معادلات جبری تبدیل می شود. جواب های عددی، دقت و سادگی روش پیشنهادی را نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 555

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  149-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63794
 • دانلود: 

  58934
چکیده: 

The aim of this paper is to first compute some bounds for forgotten index and then to present spectral properties of this topological index. In continuing, we define a new version of energy namely ISI energy corresponding to the ISI index. Finally, we determine some bounds for this new graph invariant.

آمار یکساله:  

بازدید 63794

دانلود 58934 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

هویدا مهدی | بهرامی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1003
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

ایندومتاسین یک داروی ضد التهاب غیر استروییدی است که دارای اثرات ضد درد، ضد تب و ضد التهاب است .این دارو در فواصل 8-6 ساعت تجویز می شود تا سطح سرمی آن برای حصول اثر درمانی در حد مطلوب نگه داشته شود. برای راحتی بیمار و کاهش فواصل تجویز دارو، تهیه شکل آهسته رهش مناسب به نظر می رسد. در این بررسی با استفاده از دو نوع کوپلیمر متاکریلیک اسید و با استفاده از دو نوع پرکننده اقدام به تهیه شکل آهسته رهش دارو شده و تاثیر نوع و مقدار پلیمر به کار رفته و نیز نوع و مقدار ماده پر کننده بر روی رهش دارو از ماتریکس ها بررسی شده است. نتایج حاصل از رهش داروها حاکی از آن بود که با افزایش مقدار پلیمر در ماتریکس ها، رهش دارو کاهش می یابد. علاوه بر این جایگزینی اودراژیتRS  وRL  باعث افزایش سرعت رهش دارو می گردد که این امر به زیاد بودن تعداد عوامل آمونیوم چهار تایی در ساختمان اودراژیت RL در مقا سیه باRS ، نسبت داده می شود که باعث نفوذ پذیری بیشتر ماتریکس به فاز گیرنده و رهش سریعتر دارو از ماتریکس می شود. استفاده از دی کلسیم فسفا ت به عنوان پر کننده  در ماتریکس ها نیز رهش دارو را درمقا یسه با لاکتوز کاهش می دهد که از این فرآیند می توان برای طولانی کردن رهش دارو از ماتریکس ها حاوی اودراژیتRS  و RL استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1003

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KAYGSZ K. | SAHIN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1065-1078
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126255
 • دانلود: 

  42060
چکیده: 

In this paper, we give some determinantal and permanental representations of generalized Lucas polynomials, which are a general form of generalized bivariate Lucas p-polynomials, ordinary Lucas and Perrin sequences etc., by using various Hessenberg MATRICES. In addition, we show that determinant and permanent of these Hessenberg MATRICES can be obtained by using combinations.Then we show, the conditions under which the determinants of the Hessenberg matrix become its permanents.

آمار یکساله:  

بازدید 126255

دانلود 42060 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAVEH A. | SAYARINEZHAD M.A.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  220-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88424
 • دانلود: 

  82544
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, a simple and efficient method is developed for evaluating the eigenvalues of MATRICES having special patterns. This is achieved by decomposing the MATRICES into specific forms. The application is extended to calculate the eigenvalues of the Laplacian of graphs having special connectivity properties.

آمار یکساله:  

بازدید 88424

دانلود 82544 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

گلزار محمد | قابضی پویان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4 (پیاپی 126)
 • صفحات: 

  276-289
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1133
 • دانلود: 

  313
چکیده: 

در کاربردهایی مانند فناوری مورفینگ، دارا بودن مقدار تغییر شکل و ناهمسانگردی زیاد یکی از ملزومات و مزایای بسیار کاربردی است. ورق های موج دار به دلیل داشتن هندسه مواج پتانسیل تغییرشکل زیاد را در اثر اعمال نیروی کششی دارند. در این پژوهش، برای بررسی مقدار تغییرشکل نهایی و ناهمسانگردی در ورق های کامپوزیتی موج دار نمونه هایی از جنس شیشه - اپوکسی با هندسه ذوزنقه ای ساخته شدند و در آزمون کشش و خمش در راستای طولی و عرضی موج قرار گرفتند. برای بررسی ناهمسانگردی در نمونه های موج دار، دو مفهوم بدون بعد ناهمسانگردی کششی و خمشی تعریف شد و براساس آن ناهمسانگردی به طور نظری و تجربی بررسی شد. همچنین، رفتار مکانیکی شامل ثابت های کشسان و ماتریس های سفتی مربوط به ورق های کامپوزیتی با هندسه ذوزنقه ای به طور نظری، با روش اجزای محدود و تجربی بررسی شد. نخست، سفتی های کششی و خمشی موثر در ورق های موج دار ذوزنقه ای استخراج شد و مدلی ساده برای پیش بینی رفتار مکانیکی این نوع ورق ها ارائه شد. سپس با استفاده از آنها ماتریس های سفتی کششی و خمشی این ورق ها استخراج شد. در ادامه نتایج به دست آمده از حل عددی و تحلیلی با نتایج حاصل از آزمون های تجربی روی ورق های کامپوزیتی مقایسه شد. پس از آن منحنی های نیرو- جابه جایی و همچنین مقدار تغییرشکل نهایی و ناهمسانگردی در نمونه های کامپوزیتی موج دار به طور تجربی بررسی شد. نتایج نشان می دهد، یکی از عوامل مهم (به نوعی مهم ترین عامل) در مقدار تغییرشکل نهایی، دامنه ورق است. به طور کلی با افزایش دامنه و تعداد اجزا در واحد طول، مقدار تغییرشکل نهایی افزایش می یابد، ولی با افزایش گام مقدار آن کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1133

دانلود 313 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بانویی علی اصغر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  95-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  1655
 • دانلود: 

  487
چکیده: 

در این مقاله ضرایب فزاینده تولید و ضرایب فزاینده درآمد خانوارها برحسب درآمد کل و توزیع درآمد (خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی) در هفت بخش اصلی اقتصاد کشور در قالب چهارماتریس حسابداری اجتماعی (سالهای 1349، 1352، 1375 و 1379) محاسبه می شوند.نتایج گویای این واقعیت است که اتحاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی نابرابری توزیع درآمد نهادی (خانوارها) را در پی داشته و به نظر می رسد در آینده نیز تداوم یابد. با این حال مشاهده می شود که توسعه بخشهای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی می توانند آثارمثبتی برروند توسعه اقتصاد کشور داشته باشند، هر چند توسعه بخشهای مذکور شکاف درآمدی کمتری نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایجاد می کنند؛ متضمن برابری توزیع درآمد نخواهد بود. یافته ها مهر تاییدی است بر پژوهشهای قبلی که پایه های آماری آنها را ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375 تشکیل می دهد. کلیه نتایج به قیمت جاری است. طبیعی است محاسبه آنها به قیمت ثابت می تواند تصویر دقیق تری از ساز و کار اقتصاد ایران را به دست دهد؛ هر چند به نظر می رسد که محاسبه ماتریسهای حسابداری اجتماعی به قیمت ثابت در آینده نزدیک در ایران دور از انتظار نباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1655

دانلود 487 استناد 8 مرجع 7
litScript