نتایج جستجو

1333

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

134

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی










متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CLARK S. | LI C.K. | RODMAN L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94438
 • دانلود: 

  28939
چکیده: 

A characterization of nonlinear spectral radius preserving maps is obtained for the usual and triple products of nonnegative MATRICES.

آمار یکساله:  

بازدید 94438

دانلود 28939 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PELLEGRINI MARCO ANTONIO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67976
 • دانلود: 

  24509
چکیده: 

In this paper we highlight the connection between certain classes of regular subgroups of the affine group AGLn (F), F a field, and associative nilpotent F-algebras of dimension n. We also describe how the classification of projective congruence classes of square MATRICES is equivalent to the classification of regular subgroups of particular shape.

آمار یکساله:  

بازدید 67976

دانلود 24509 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خان ام. | انیس اس. | اقبال اس.

نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  61-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  55
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 55 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RUSZCZAK Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1595-1611
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  46342
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 46342

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
نویسندگان: 

Ilkhanizadeh Manesh A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10891
 • دانلود: 

  6034
چکیده: 

Let MnMn be the set of all nn-by-nn real MATRICES, and let RnRn be the set of all nn-by-11 real (column) vectors. An nn-by-nn matrix R=[rij]R=[rij] with nonnegative entries is called row stochastic, if ∑ nk=1rik∑ k=1nrik is equal to 1 for all ii, (1≤ i≤ n)(1≤ i≤ n). In fact, Re=eRe=e, where e=(1, … , 1)t∈ Rne=(1, … , 1)t∈ Rn. A matrix R∈ MnR∈ Mn is called integral row stochastic, if each row has exactly one nonzero entry, +1+1, and other entries are zero. In the present paper, we provide an algorithm for constructing integral row stochastic MATRICES, and also we show the relationship between this algorithm and majorization theory.

آمار یکساله:  

بازدید 10891

دانلود 6034 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  4 (پیاپی 78)
 • صفحات: 

  307-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1123
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

ماتریس های نمونه برداری نقش اساسی در حسگری فشرده دارند. این ماتریس ها به صورت تصادفی و یقینی قابل ساخت هستند. ماتریس های یقینی به علت اینکه حافظه کم تری برای ذخیره سازی نیاز دارند مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. در این مقاله دسته ای از ماتریس های حسگری یقینی، با استفاده از توابع هش ساخته می شوند. برای این منظور ابتدا یک ماتریس کد اولیه ساخته می شود، سپس با استفاده از ماتریس توابع هش، یک ماتریس جدید ساخته می شود. در نهایت با یکه سازی تمامی درایه های این ماتریس، ماتریس نمونه برداری ساخته می شود. این دسته از ماتریس ها دارای ابعاد p3 × p2 و ضریب همدوسی 1/p هستند. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که به ازای مقادیر کم p بازسازی سیگنال اصلی به ازای نمونه برداری توسط این دسته از ماتریس ها عملکرد بهتری نسبت به ماتریس های یقینی تولید شده توسط کدهای BCH دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1123

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SHYAMAL A.K. | PAL M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  52442
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 52442

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
نویسندگان: 

BRUEN TREVOR C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  171-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25320
 • دانلود: 

  17567
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 25320

دانلود 17567 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABD KHODAEI M.J. | CHENG Y.L.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (CHEMICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66699
 • دانلود: 

  49420
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, the theoretical issues governing release characteristics of a solute of composite materials are validated experimentally, using composites of cross-linked poly (hydroxyethyl methacrylate) (PHEMA) particles dispersed within ethylene vinyl acetate copolymer (EVAc) MATRICES, and composites of cross-linked poly (methacrylic acid) (PMAA) particles dispersed within poly (dimethyl siloxane) (PDMS) networks which were prepared. Using theophylline and caffeine as the model drugs, the results of release, permeation and swelling experiments were employed to validate the theoretical issues. In PHEMA-EVA cMATRICES, due to equilibrium swelling, Fickian diffusional release kinetics was observed. In PMAA-PDMS MATRICES, which contained 19%wt, 23.7%wt, 28.5%wt, 33.2%wt and 38%wt PMAA, because of osmotic rupturing. pseudo-zero-orderrelease kinetics preceded by a marked burst effect was observed. In all the cases, the experimental results were in good agreement with the theoretical criteria for equilibrium swelling versus osmotic rupturing. For the model predicting the extent of equilibrium swelling, the maximum deviation of the swelling ratio compared to the experimental results for different MATRICES was only 8.4%.

آمار یکساله:  

بازدید 66699

دانلود 49420 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BU QINGYING | LIAO CHINGJOU | WONG NGAI CHING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  80-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44004
 • دانلود: 

  29590
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 44004

دانلود 29590 استناد 0 مرجع 0
litScript