نتایج جستجو

1330

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

133

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MAHMOUDIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  72-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77971
 • دانلود: 

  45155
چکیده: 

Determination of sildenafil by various methods and in various media is reviewed in this paper. The methods used consist of ultraviolet (UV) spectroscopy, thin layer chromatography (TLC), and high-performance liquid chromatography (HPLC). These methods were used to determine the amount of sildenafil in pharmaceutical preparations, soft drinks, and biological liquids. HPLC was used for evaluation of pharmacokinetic parameters of sildenafil. It is concluded that HPLC is the most reliable and applicable method in this regard. 

آمار یکساله:  

بازدید 77971

دانلود 45155 استناد 0 مرجع 6468
نویسندگان: 

NIEZGODA MAREK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59616
 • دانلود: 

  29881
چکیده: 

In this paper, by using Mond-Pecaric method we provide some inequalities for connections of positive definite MATRICES. Next, we discuss specifications of the obtained results for some special cases. In doing so, we use a-arithmetic, a-geometric and a-harmonic operator means.

آمار یکساله:  

بازدید 59616

دانلود 29881 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HASANKHANI A. | SHAJAREH POURSALAVATI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74748
 • دانلود: 

  37825
چکیده: 

In this paper, by using the notion of fuzzy subsets, the concept of F-permutation is introduced. Then by applying this notion the concepts of presentation of an F-polygroup, graph of an F-permutation and F-permutation MATRICES are investigated.

آمار یکساله:  

بازدید 74748

دانلود 37825 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MANJEGANI S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  97-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82944
 • دانلود: 

  30271
چکیده: 

In this paper we give more results about inner radius spectrum of operators on Hilbert spaces with several examples. Also, we established an inequality for inner radius spectrum of a positive operator matrix and its minimum moduli block matrix.

آمار یکساله:  

بازدید 82944

دانلود 30271 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  269-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5109
 • دانلود: 

  2915
چکیده: 

In this paper, the inverse eigenvalue problem for the bordered diagonal MATRICES are reconsidered whose elements are equal to zero except for the first row, the first column and the diagonal elements. The necessary and sufficient conditions for existence of a symmetric bordered diagonal matrix from special spectral data have been determined. A new algorithm to make such MATRICES is derived and some numerical examples are given to illustrate the efficiency of the method.

آمار یکساله:  

بازدید 5109

دانلود 2915 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LORKOJORI Z. | MIKAEILVAND N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  181-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  90681
 • دانلود: 

  24909
چکیده: 

In 2009 B. Zheng et al. proposed two modified Gauss-Seidel (MGS) methods for linear system with M-MATRICES. In this paper, we use the preconditioners introduced by B. Zheng et al. For modified Jacobi method. The comparison theorems and numerical examples show that the proposed methods are superior to the classical Jacobi method.

آمار یکساله:  

بازدید 90681

دانلود 24909 استناد 468 مرجع 468
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 ( پیاپی 37)
 • صفحات: 

  47-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  446
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

مصالحه حافظه زمان یک الگوریتم احتمالاتی برای وارون کردن توابع یک طرفه، با استفاده از داده های از پیش محاسبه شده است. هلمن در سال 1980 این روش را معرفی کرد و یک کران پایین برای احتمال موفقیت آن به دست آورد. پس از آن نیز تحلیل های پژوهش گران برای بررسی احتمال موفقیت، بر اساس همین کران پایین بوده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی امید ریاضی نرخ پوشش یک ماتریس هلمن می پردازیم؛ سپس، این نرخ را برای ماتریس های هلمنی که فقط از یک زنجیره تشکیل شده اند، محاسبه کرده ایم. نشان داده ایم که امید ریاضی نرخ پوشش برای چنین ماتریس هایی بیشینه و برابر با 85/0 است. در ادامه، روش هایی برای تخمین دقیق تر این نرخ ارائه، و با روش هلمن مقایسه و در نهایت، ماتریس های هلمنی را معرفی کرده ایم که فقط از یک زنجیره تشکیل شده اند؛ ولی طول این زنجیره مقداری ثابت نیست و تا رسیدن به نخستین تکرار ادامه می یابد. به صورت نظری و عملی نشان داده ایم که احتمال موفقیت برای چنین ماتریس هایی بیشتر از روش هلمن است.

آمار یکساله:  

بازدید 446

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Aminizadeh Masoud | TALEBI GHOLAMREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36837
 • دانلود: 

  16581
چکیده: 

In this paper we consider the special classes of Sonnenschein MATRICES, namely the Karamata MATRICES...

آمار یکساله:  

بازدید 36837

دانلود 16581 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOLAMI MOHAMMAD | RAHIMI ZAHRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71867
 • دانلود: 

  20054
چکیده: 

In this paper, a recursive algorithm is presented to generate some exponent MATRICES which correspond to Tanner graphs with girth at least 6. For a J ´ L exponent matrix E, the lower bound Q (E) is obtained explicitly such that (J, L) QC LDPC codes with girth at least 6 exist for any CIRCULANT permutation matrix (CPM) size m ³ Q (E). The results show that the exponent MATRICES constructed with our recursive algorithm have smaller lower-bound than the ones proposed recently with girth 6.

آمار یکساله:  

بازدید 71867

دانلود 20054 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LASHKARIPOUR R. | FOROUTANNIA D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105320
 • دانلود: 

  32542
چکیده: 

This paper is concerned with the problem of finding a lower bound for certain matrix operators such as Hausdorff and Hilbert MATRICES on sequence spaces lp(w) and Lorentz sequence spaces d(w,p), which is recently considered in [7,8], similar to [13] considered by J. Pecaric, I. Peric and R. Roki. Also, this study is an extension of some works which are studied before in [1,2,7,8].

آمار یکساله:  

بازدید 105320

دانلود 32542 استناد 0 مرجع 0
litScript