نتایج جستجو

1330

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

133

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

شیامال آ.ک. | پال م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2448
 • دانلود: 

  702
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله برخی اعمال مقدماتی روی اعداد فازی مثلثی را تعریف کرده، و همچنین مانند ماتریس های معمولی، بعضی اعمال را روی ماتریس های فازی مثلثی تعریف می کنیم. اثر و دترمینان ماتریس های فازی مثلثی را تعریف کرده و با استفاده از اعمال مقدماتی تعدادی خواص مهم این نوع ماتریس ها را ارایه می کنیم. مفهوم الحاق را روی ماتریس های مثلثی مورد بحث قرار داده و برخی خواص آن را ارایه می کنیم. حالت های خاصی از ماتریس های فازی مثلثی از قبیل ماتریس های محض و مثلثی فازی، متقارن، محض و متقارن کج فازی، منفرد، نیم منفرد، ثابت و غیره را تعریف می کنیم و بعضی از خواص این نوع ماتریس ها را ارایه می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 2448

دانلود 702 استناد 0 مرجع 4200
نویسندگان: 

OZDEMIR HALIM | PETIK TUGBA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  225-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117024
 • دانلود: 

  58986
چکیده: 

The relations between the spectrum of the matrix Q+ Rand the spectra of MATRICES (g+δ) Q+(a+b) R-QR-RQ, QR-RQ, aRb-QRQ, aRQR-(QR) 2, and bR-QR have been given assuming that the matrix Q+R is diagonalizable, where Q, R are {g,δ}-quadratic matrix and f; g-quadratic matrix, respectively, of order n.

آمار یکساله:  

بازدید 117024

دانلود 58986 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HURLEY TED

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59815
 • دانلود: 

  25149
کلیدواژه: 
چکیده: 

An isomorphism between the group ring of a finite group and a ring of certain block diagonal MATRICES is established. The group ring RG of a finite group G is isomorphic to the set of group ring MATRICESover R. It is shown that for any group ring matrix A of C G there exists a matrix U (independent of A) such that U-1 AU=diag (T1; T2;…; Tr) for block MATRICES Ti of fixed size si ´ si wherer is the number of conjugacy classes of G and si are the ranks of the group ring MATRICES of the primitive idempotents.Using the isomorphism of the group ring to the ring of group ring MATRICES followed by the mapping A® P-1 AP (fixed P) gives an isomorphism from the group ring to the ring of such block MATRICES. Specialising to the group elements gives a faithful representation of the group. Other representations of G may be derived using the blocks in the images of the group elements.For a finite abelian group Q an explicit matrix P is given which diagonalises any group ring matrix of C Q. The characters of Q and the character table of Q may be read off directly from the rows of the diagonalising matrix P. This is a special case of the general block diagonalisation process but is arrived at independently. The case for cyclic groups is well-known: CIRCULANT MATRICES are the group ring MATRICES of the cyclic group and the Fourier matrix diagonalises any CIRCULANT matrix. This has applications to signal processing.

آمار یکساله:  

بازدید 59815

دانلود 25149 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AGHAMOLLAEI GHOLAMREZA | REZAGHOLI SHARIFEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64819
 • دانلود: 

  29711
چکیده: 

In this paper, some algebraic and geometrical properties of the rank-k numerical hulls of normal MATRICES are investigated. A characterization of normal MATRICES whose rank-1 numerical hulls are equal to their numerical range is given. Moreover, using the extreme points of the numerical range, the higher rank numerical hulls of MATRICES of the formA1 Å iA2, where A1 and A2 are Hermitian, are investigated. The higher rank numerical hulls of the basic CIRCULANT matrix are also studied.

آمار یکساله:  

بازدید 64819

دانلود 29711 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

میناکشی آ. ر. | جنیتا پ.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  774
 • دانلود: 

  128
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، مفهوم K- منظم ماتریس فازی به عنوان تعمیمی از ماتریس منظم معرفی شده و برخی از خواص اساسی یک ماتریس K- منظم نتیجه شده اند. این امر منجر به توصیف ماتریسی می شود که برای آن اندیس نظم و اندیس یکی هستند. بعلاوه، رابطه بین منظم، K- منظم و نظم توانهای ماتریسهای فازی مورد بررسی قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 774

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NIKONOVA N.S. | TIKHOMIROVA I.N. | BELYAKOV A.V.

نشریه: 

GLASS AND CERAMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  9-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  13936
 • دانلود: 

  30503
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13936

دانلود 30503 استناد 468 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

YUEH W.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  66-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  443
 • بازدید: 

  18688
 • دانلود: 

  25729
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18688

دانلود 25729 استناد 443 مرجع 0
نویسندگان: 

SHYAMAL A.K. | PAL M.

نشریه: 

V.U.J. PHYSICAL SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  81-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  446
 • بازدید: 

  38645
 • دانلود: 

  26281
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 38645

دانلود 26281 استناد 446 مرجع 0
نویسندگان: 

BABAKORDI F. | TAGHI NEZHAD N.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  254-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36045
 • دانلود: 

  27497
چکیده: 

Matrix and its determinant are two basic tools, which are important in financial, accounting, and economic affairs. Therefore, in this paper, a simple and effective method is proposed to obtain the determinant of fuzzy MATRICES. First, using arithmetic operations based on Transmission Average (TA), the second order fuzzy determinant is calculated. Then, Sarrus rule is defined to calculate third order fuzzy determinant. Finally, by defining minor of fuzzy matrix and ijth adjugate of the fuzzy matrix, nth order fuzzy determinant is calculated. The effectiveness and applicability of the proposed method are verified by solving some numerical examples.

آمار یکساله:  

بازدید 36045

دانلود 27497 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سنترونه لوچیو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  676
 • دانلود: 

  131
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی منتشر شده است، لطفا برای مشاهده مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده مقاله های این شماره اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 676

دانلود 131 استناد 0 مرجع 1797
litScript