نتایج جستجو

1305

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

131

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SHARMA R.K. | YADAV POOJA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52861
 • دانلود: 

  24454
چکیده: 

Let Crn (Fp) denote the algebra of n´n CIRCULANT MATRICES over Fp, the finite field of orderp a prime. The order of the unit groups U (Cr3 (Fp)), U (Cr4 (Fp)) and U (Cr5 (Fp)) of algebras of CIRCULANT MATRICES over Fp are computed.

آمار یکساله:  

بازدید 52861

دانلود 24454 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AMIRFAKHRIAN M. | MOHAMMADI KHANGHAH P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58006
 • دانلود: 

  20667
چکیده: 

In this paper, we investigate the reduced form of CIRCULANT MATRICES and we show that the problem of computing the q-th roots of a nonsingular CIRCULANT matrix A can be reduced to that of computing the q-th roots of two half size MATRICES B-C and B+C.

آمار یکساله:  

بازدید 58006

دانلود 20667 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  167-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

در این مقاله، گراف های دوری صحیح چند بخشی ICG (n, D) از مرتبه دلخواه n، که n عدد صحیح مثبتی است را مشخص می شود. در اینجا ICG (n, D) گرافی است که رئوس آن اعضای گروه است و یال های آن مجموعه می باشد و D مجموعه ای از مقسوم علیه-های مثبت عدد صحیح n است. این دسته از گراف ها را به دلیل فرم مجموعه یال های آن، گراف های ب. م. م نامیده می شود. گراف دوبخشی G گرافی است که مجموعه رئوس آن را بتوان به دو زیرمجموعه X, Y طوری افراز کرد که هیچ دو رأسی در X و هیچ دو رأسی در Y مجاور نباشند. گراف دوبخشی را کامل گفته می شود هرگاه هر رأس در X، به تمام رئوس Y متصل باشد. این گراف را با نمایش داده می شود اگر و. گراف های چند بخشی، نیز مانند گراف دوبخشی تعریف می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

غلامی محمد | صمدیه مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  685
 • دانلود: 

  154
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 685

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مولا حاجی آقایی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  47-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  881
 • دانلود: 

  130
کلیدواژه: 
چکیده: 

یک گراف دوار نامیده می شود اگر گراف کیلی یک گروه دوری باشد، یعنی ماتریس مجاورت آن دوار باشد. فرض کنید D مجموعه ای از شمارنده های مثبت و محض از عدد صحیح <n1 باشد. گراف دوار صحیح ICGn (D) دارای مجموعه رئوسZn  و مجموعه یال های E(ICGn (G))={{a,b}; gcd (a-b, n)ÎD} است. فرض کنید n=p1 p2...pk m، جایی که p1،...،pk  اعداد اول متمایز هستند و .gcd (p1⋯pk, m)=1 مساله باز مطرح شده در مقاله [A. Ilic, The energy of unitary Cayley graphs, Linear Algebra Appl., 431 (2009) 1881-1889] در خصوص محاسبه انرژی گراف دوار صحیح ICGn (D) برای وقتی که D={p1,p2,…,pk} است به طور کامل حل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 881

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Karaduman Erdal | Deveci Omur | Deveci Omur

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  97-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1428
 • دانلود: 

  398
چکیده: 

In 2017 Deveci et al. de , ned the Fibonacci-CIRCULANT sequences of the , rst and second kinds as shown, respectively: . . .

آمار یکساله:  

بازدید 1428

دانلود 398 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MIRAFZAL S. MORTEZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31409
 • دانلود: 

  15380
چکیده: 

Abstract. A recursive-CIRCULANT G (n; d) is defined to be a CIRCULANT graph with n vertices and jumps of powers of d. G (n; d) is vertex-transitive, and has some strong hamiltonian properties. G (n; d) has a recursive structure when n=cdm, 1 £c<d [Theoret. Comput. Sci. 244 (2000) 35-62]. In this paper, we will find the automorphism group of some classes of recursive-CIRCULANT graphs. In particular, we will find that the automorphism group of G (2m; 4) is isomorphic with the group D2.2m, the dihedral group of order 2m+1.

آمار یکساله:  

بازدید 31409

دانلود 15380 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAFARI SABET SH.A. | RAZAGHI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54570
 • دانلود: 

  20986
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract

آمار یکساله:  

بازدید 54570

دانلود 20986 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شیامال آ.ک. | پال م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2405
 • دانلود: 

  655
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله برخی اعمال مقدماتی روی اعداد فازی مثلثی را تعریف کرده، و همچنین مانند ماتریس های معمولی، بعضی اعمال را روی ماتریس های فازی مثلثی تعریف می کنیم. اثر و دترمینان ماتریس های فازی مثلثی را تعریف کرده و با استفاده از اعمال مقدماتی تعدادی خواص مهم این نوع ماتریس ها را ارایه می کنیم. مفهوم الحاق را روی ماتریس های مثلثی مورد بحث قرار داده و برخی خواص آن را ارایه می کنیم. حالت های خاصی از ماتریس های فازی مثلثی از قبیل ماتریس های محض و مثلثی فازی، متقارن، محض و متقارن کج فازی، منفرد، نیم منفرد، ثابت و غیره را تعریف می کنیم و بعضی از خواص این نوع ماتریس ها را ارایه می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 2405

دانلود 655 استناد 0 مرجع 3787
نویسندگان: 

OZDEMIR HALIM | PETIK TUGBA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  225-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19853
 • دانلود: 

  14149
چکیده: 

The relations between the spectrum of the matrix Q+ Rand the spectra of MATRICES (g+δ) Q+(a+b) R-QR-RQ, QR-RQ, aRb-QRQ, aRQR-(QR) 2, and bR-QR have been given assuming that the matrix Q+R is diagonalizable, where Q, R are {g,δ}-quadratic matrix and f; g-quadratic matrix, respectively, of order n.

آمار یکساله:  

بازدید 19853

دانلود 14149 استناد 0 مرجع 0
litScript