نتایج جستجو

1330

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

133

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SHARMA R.K. | YADAV POOJA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92102
 • دانلود: 

  41059
چکیده: 

Let Crn (Fp) denote the algebra of n´n CIRCULANT MATRICES over Fp, the finite field of orderp a prime. The order of the unit groups U (Cr3 (Fp)), U (Cr4 (Fp)) and U (Cr5 (Fp)) of algebras of CIRCULANT MATRICES over Fp are computed.

آمار یکساله:  

بازدید 92102

دانلود 41059 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAKHIJANI NEHA | SHARMA R.K. | SRIVASTAVA J.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  13-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87588
 • دانلود: 

  37323
چکیده: 

Let Crn (F) denote the algebra of n´n CIRCULANT MATRICES over the field F. In this paper, we study the unit group of Crn (Fpm), where Fpm denotes the Galois field of order pm, p prime.

آمار یکساله:  

بازدید 87588

دانلود 37323 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AMIRFAKHRIAN M. | MOHAMMADI KHANGHAH P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88275
 • دانلود: 

  27686
چکیده: 

In this paper, we investigate the reduced form of CIRCULANT MATRICES and we show that the problem of computing the q-th roots of a nonsingular CIRCULANT matrix A can be reduced to that of computing the q-th roots of two half size MATRICES B-C and B+C.

آمار یکساله:  

بازدید 88275

دانلود 27686 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  167-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  308
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

در این مقاله، گراف های دوری صحیح چند بخشی ICG (n, D) از مرتبه دلخواه n، که n عدد صحیح مثبتی است را مشخص می شود. در اینجا ICG (n, D) گرافی است که رئوس آن اعضای گروه است و یال های آن مجموعه می باشد و D مجموعه ای از مقسوم علیه-های مثبت عدد صحیح n است. این دسته از گراف ها را به دلیل فرم مجموعه یال های آن، گراف های ب. م. م نامیده می شود. گراف دوبخشی G گرافی است که مجموعه رئوس آن را بتوان به دو زیرمجموعه X, Y طوری افراز کرد که هیچ دو رأسی در X و هیچ دو رأسی در Y مجاور نباشند. گراف دوبخشی را کامل گفته می شود هرگاه هر رأس در X، به تمام رئوس Y متصل باشد. این گراف را با نمایش داده می شود اگر و. گراف های چند بخشی، نیز مانند گراف دوبخشی تعریف می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 308

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غلامی محمد | صمدیه مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  723
 • دانلود: 

  159
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 723

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مولا حاجی آقایی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  47-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  908
 • دانلود: 

  136
کلیدواژه: 
چکیده: 

یک گراف دوار نامیده می شود اگر گراف کیلی یک گروه دوری باشد، یعنی ماتریس مجاورت آن دوار باشد. فرض کنید D مجموعه ای از شمارنده های مثبت و محض از عدد صحیح <n1 باشد. گراف دوار صحیح ICGn (D) دارای مجموعه رئوسZn  و مجموعه یال های E(ICGn (G))={{a,b}; gcd (a-b, n)ÎD} است. فرض کنید n=p1 p2...pk m، جایی که p1،...،pk  اعداد اول متمایز هستند و .gcd (p1⋯pk, m)=1 مساله باز مطرح شده در مقاله [A. Ilic, The energy of unitary Cayley graphs, Linear Algebra Appl., 431 (2009) 1881-1889] در خصوص محاسبه انرژی گراف دوار صحیح ICGn (D) برای وقتی که D={p1,p2,…,pk} است به طور کامل حل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 908

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Karaduman Erdal | Deveci Omur | Deveci Omur

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  97-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3669
 • دانلود: 

  906
چکیده: 

In 2017 Deveci et al. de , ned the Fibonacci-CIRCULANT sequences of the , rst and second kinds as shown, respectively: . . .

آمار یکساله:  

بازدید 3669

دانلود 906 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAFARI SABET SH.A. | RAZAGHI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83410
 • دانلود: 

  29887
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract

آمار یکساله:  

بازدید 83410

دانلود 29887 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MIRAFZAL S. MORTEZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51286
 • دانلود: 

  22380
چکیده: 

Abstract. A recursive-CIRCULANT G (n; d) is defined to be a CIRCULANT graph with n vertices and jumps of powers of d. G (n; d) is vertex-transitive, and has some strong hamiltonian properties. G (n; d) has a recursive structure when n=cdm, 1 £c<d [Theoret. Comput. Sci. 244 (2000) 35-62]. In this paper, we will find the automorphism group of some classes of recursive-CIRCULANT graphs. In particular, we will find that the automorphism group of G (2m; 4) is isomorphic with the group D2.2m, the dihedral group of order 2m+1.

آمار یکساله:  

بازدید 51286

دانلود 22380 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شیامال آ.ک. | پال م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2448
 • دانلود: 

  702
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله برخی اعمال مقدماتی روی اعداد فازی مثلثی را تعریف کرده، و همچنین مانند ماتریس های معمولی، بعضی اعمال را روی ماتریس های فازی مثلثی تعریف می کنیم. اثر و دترمینان ماتریس های فازی مثلثی را تعریف کرده و با استفاده از اعمال مقدماتی تعدادی خواص مهم این نوع ماتریس ها را ارایه می کنیم. مفهوم الحاق را روی ماتریس های مثلثی مورد بحث قرار داده و برخی خواص آن را ارایه می کنیم. حالت های خاصی از ماتریس های فازی مثلثی از قبیل ماتریس های محض و مثلثی فازی، متقارن، محض و متقارن کج فازی، منفرد، نیم منفرد، ثابت و غیره را تعریف می کنیم و بعضی از خواص این نوع ماتریس ها را ارایه می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 2448

دانلود 702 استناد 0 مرجع 4200
litScript