نتایج جستجو

2309

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

231

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

YAMAMOTO TAKANORI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71080
 • دانلود: 

  35658
چکیده: 

Let a, b, c and d be functions in L2=L2(T, dq/2p), where T denotes the unit circle. Let P denote the set of all trigonometric polynomials. Suppose the singular INTEGRAL operators A and B are defined by A=aP+bQ and B=cP+dQ on P, where P is an analytic projection and Q=I-P is a co-analytic projection. In this paper, we use the Helson–Szego type set (HS)(r) to establish the condition of a, b, c and d satisfying ||Af||2³||Bf||2 for all f in P. If a, b, c and d are bounded measurable functions, then A and B are bounded operators, and this is equivalent to that B is majorized by A on L2, i.e., A*A³B*B on L2. Applications are then presented for the majorization of singular INTEGRAL operators on weighted L2 spaces, and for the normal singular INTEGRAL operators aP+bQ on L2 when a−b is a complex constant.

آمار یکساله:  

بازدید 71080

دانلود 35658 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CUMINATO J.A. | FITT A.D. | MCKEE S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  163-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  388
 • بازدید: 

  14919
 • دانلود: 

  15944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14919

دانلود 15944 استناد 388 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  185-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49288
 • دانلود: 

  16026
چکیده: 

In this article, we apply two new fixed point theorems to investigate the existence of mild solutions for a nonlocal fractional CAUCHY problem with an INTEGRAL initial condition in Banach spaces.

آمار یکساله:  

بازدید 49288

دانلود 16026 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CAKALLI H. | HAZARIKA B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  28352
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28352

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  11-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1371
 • دانلود: 

  746
چکیده: 

در  این مقاله فنون آشوب و بسط لاگرانژ برای حل معادلات غیرخطی جبری معرفی شده است. همچنین با ارایه چند مثال سادگی، کارایی و موثر بودن الگوریتم پیشنهادی نشان داده شده است.   

آمار یکساله:  

بازدید 1371

دانلود 746 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHANEHGIR M. | JANFADA M. | NIKNAM A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102495
 • دانلود: 

  40133
چکیده: 

to view the abstract, pleseas click an the PDF icon 

آمار یکساله:  

بازدید 102495

دانلود 40133 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FARD O.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  307-314
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  32153
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32153

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  774
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

در این مقاله تعمیم جدیدی از توزیع کوشی چوله یک متغیره را معرفی کرده و آن را با GSC (l1, l2)، نشان می دهیم. این توزیع از توزیع کوشی چوله یک متغیره، SC (l1, l2)، که توسط بهبودیان و همکاران (2006) معرفی شد، بسیار انعطاف پذیرتر است. ما همچنین بعضی از ویژگی های مفید این توزیع را بیان کرده و با استفاده از دو مثال عددی، نشان می دهیم که GSC (l1, l2) بهتر از SC (l1, l2)، روی مجموعه داده ها برازش می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 774

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NADIR MOSTEFA

نشریه: 

MATHEMATICAL SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75084
 • دانلود: 

  31998
چکیده: 

Purpose: The purpose of this work is to present an approximation for singular INTEGRALs of CAUCHY type kernel on a smooth-oriented contour.Methods: For the method, we use a small modification of the spline functions in order to eliminate the singularity. Noting that this approximation is due to the idea of Sanikidze’s Approximate solution of singular INTEGRAL equations in the case of closed contours of integrations.Results: This approximation represents a good approach for any singular INTEGRAL given on the curve in the sense of CAUCHY principal value.Conclusions: This approximation is destined to solve numerically the singular INTEGRAL equations with CAUCHY type kernel on a smooth-oriented contour.

آمار یکساله:  

بازدید 75084

دانلود 31998 استناد 0 مرجع 593
نویسندگان: 

JUN K.W. | KIM H.M. | RASSIAS J.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  17-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  18508
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18508

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
litScript