نتایج جستجو

213

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

22

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1056
 • دانلود: 

  609
چکیده: 

با توجه به اهمیت بررسی آلودگیهای فلزی در مواد غذایی، بویژه در ماهی و فرآورده های آن به دلیل پدیده تجمع پذیری و بزرگنمایی زیستی و به عنوان شاخصی از آلودگی آبها، برخی از کنسروهای ماهی موجود در بازار به منظور اندازه گیری فلزات سمی جمع آوری و آنالیز گردید. پس از آماده سازی و هضم 21 نمونه کنسرو ماهی، میزان جیوه و ارسنیک به وسیله سیستم تولید هیدرید، میزان سرب و کادمیم به وسیله سیستم کوره گرافیتی و میزان قلع به وسیله سیستم شعله و با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی اندازه گیری شد. مقادیر آلودگی به فلزات سنگین برحسب 1 µgg- در وزن تر بیان شده و عبارت است از میانگین جیوه 0.117 ± 0.057 با دامنه تغییرات 0.253 - 0.043 ، میانگین ارسنیک 0.082 ± 0.128 با دامنه تغییرات 0.202 -  0.036 ، میانگین کادمیم 0.019 ± 0.022 با دامنه تغییرات 0.072-0.004، میانگین سرب 0.018 ± 0.037 با دامنه تغییرات 0.073 ± 0.016 و میزان قلع در نمونه ها غیر قابل شناسایی بود. مقادیر فلزات سمی در کشورهای ماهی تون کمتر از حد مجاز اعلام شده توسط FAO / WHO می باشد اما به منظور ارزیابی دقیق تر خطر، می بایست سایر منابع دریافت نیز بررسی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1056

دانلود 609 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAHIMI E. | NAYEBPOUR F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  64-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  432
 • بازدید: 

  11783
 • دانلود: 

  23719
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11783

دانلود 23719 استناد 432 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  709
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 709

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  44-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1449
 • دانلود: 

  523
چکیده: 

به منظور تعیین مقدار هیستامین، در ماهی تن و ساردین تعداد 100 نمونه کنسرو ماهی که 80 نمونه تن و 20 نمونه کیلکا مربوط به 8 کارخانه تولید کننده بود مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که میانگین میزان هیستامین در نمونه های کنسرو تن بین 10 تا 178 میلی گرم در کیلوگرم بوده و این مقدار در مورد نمونه های کنسرو کیلکا بین 5 تا 47 میلی گرم در کیلوگرم بوده است. تمام مقادیر بدست آمده برای کنسروهای کیلکا زیر حد مجاز پذیرفته شده به وسیله کشورهای اتحادیه اروپا بوده و این در حالی است که در مورد نمونه های کنسرو تن 41.25 درصد نمونه های مورد مطالعه حاوی هیستامین به میزان بالاتر از حد مجاز پذیرفته شده می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1449

دانلود 523 استناد 5 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINI N. | ABDOLMALEKI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63476
 • دانلود: 

  19982
چکیده: 

The consumption of CANNED TUNA in the country has been increasing and some factors are effective on the chemical and organoleptic qualities of this product during transport. The aim of this project is to study methods to reduce histamine and improve the organoleptic properties of the product. Three thawing methods consisted of immersion, cold water shower and open air has been considered. Beside, two storage conditions at -18 and 4 oC were chosen to examine histamine, TVN, pH and organoleptic properties of the CANNED TUNA. The results indicated an increase in the microbial load at 4 oC as compared to -18 oC and also showed that the formation of biogenic amines is certainly affected by the temperature (P<0.05). According to the results the presence of viscera led to accelerate the spoilage of the fish and organoleptic properties. According to the results cold water shower might be considered as the best way of thawing (P<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 63476

دانلود 19982 استناد 0 مرجع 2766
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1159
 • دانلود: 

  370
چکیده: 

هیستامین یکی از انواع آمین های بیوژن است که در نتیجه فعالیت آنزیمی باکتریهای مولد فساد بوجود می آید. خانواده تون ماهیان به دلیل دارا بودن مقدار زیاد هیستیدین بافتی آزاد مستعد ایجاد مسمومیتهای هیستامینی هستند.در این مطالعه 88 نمونه کنسرو ماهی تون تولید شده در ایران به روش الیزا مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصل نشان داد 44.3 درصد از کنسروهای مورد بررسی حاوی مقدار هیستامین بالاتر از حد مجاز (50ppm) بودند. همچنین نتایج نشان داد کنسروهای ماهی که محل تولیدی آنها در استانهای جنوبی کشور است حاوی مقدار هیستامین بالاتری نسبت به کنسروهای تولید شده در نواحی مرکزی و شمالی کشور هستند.علاوه بر آن این بررسی نشان داد کنسروهایی که مدت زمان کمتری از تولید آنها گذشته است نسبت به کنسروهای ماهی که در انتهای دوره قابلیت مصرف هستند، دارای محتوی هیستامین پایین تری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1159

دانلود 370 استناد 2 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 5)
 • صفحات: 

  17-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  875
 • دانلود: 

  537
چکیده: 

این تحقیق در سال 1388 با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین آهن، جیوه، کادمیوم، روی، قلع و نیکل در کنسرو تون ماهیان، انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی از سه کارخانه تولیدی در شهرهای شوشتر، چابهار و اصفهان تهیه شدند. هضم شیمیایی نمونه ها به روش مرطوب و سنجش فلزات سنگین به روش جذب اتمی صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS17 و مقایسه میانگین توسط آزمون t انجام شد و وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد (P=0.05) تعیین گردید. بر اساس نتایج حاصل، بالاترین میزان جیوه، کادمیوم، نیکل و قلع به ترتیب 48.73±7.55، 336.23±11.08، 171.66±31.21 و 82.20±11.73 میکروگرم بر کیلوگرم و پایین ترین میزان جیوه، کادمیوم، نیکل و قلع به ترتیب 37.53±1.33، 141.43±5.45، 54.99±4.52 و 28.60±1.85 میکروگرم بر کیلوگرم بود. بالاترین میزان آهن و روی 7.63±0.04 و 5.36±0.82 میلی گرم بر کیلوگرم و پایین ترین میزان آهن و روی 4.29±0.45 و 2.84±0.42 میلی گرم بر کیلوگرم تعیین گردید. نتایج به دست آمده، نشان داد مقادیر کادمیوم، نیکل، قلع، روی و جیوه پایین تر از آستانه استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO)، آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) و سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 875

دانلود 537 استناد 2 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (پی آیند 79) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  102-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1761
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

این مطالعه به منظور تعیین میزان آلودگی در کنسروهای تن عرضه شده در شهر تهران که توسط کارخانجات مختلف تولید شده و روانه بازار مصرف شده به هیستامین با روش ELISA رقابتی صورت گرفت. بدین منظور تعداد 55 نمونه کنسرو تن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که %82.81 نمونه های کنسرو تن به هیستامین آلوده بوده در ضمن محدوده آلودگی بین چهار فصل با یکدیگر تفاوت داشت بگونه ای که این محدوده در چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 0تا 260، 2 تا 185، 0 تا 95 و 0 تا 270.5 میلی گرم در کیلوگرم بود.میانگین آلودگی در چهار فصل به ترتیب 63.5، 78.7، 19.1 و 38.8 میلی گرم در کیلوگرم بدست آمد. به ترتیب بالاترین و پایین ترین میانگین آلودگی در نمونه های کنسرو تن تولید شده در تابستان و پاییز به ترتیب 78.7 و 19.1 بود. محاسبات آماری نشان داد که تفاوت معنی داری بین غلظت هیستامین کنسروهای تولید شده در پاییز با بهار، تابستان و زمستان وجود دارد (p<0.05) به عبارت دیگر میزان هیستامین کنسروهای تولید شده در پاییز پایین تر از سه فصل دیگر بود. تقریبا (31.42 درصد) نمونه ها آلودگی بالاتر از حد استاندارد را نشان دادند. لازم به ذکر است که حدمجاز استاندارد 50 میلی گرم در کیلوگرم بوده و مورد تایید بعضی از کشورهای اروپایی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1761

دانلود 310 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  33-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1468
 • دانلود: 

  394
چکیده: 

به دلیل سمیت فلزات سنگین برای انسان، پژوهش های متعددی در مورد این فلزات و به ویژه تجمع آن ها در فرآورده های شیلاتی نظیر کنسرو انجام یافته است. این پژوهش با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین آهن، جیوه، کادمیوم، روی، قلع و نیکل در کنسرو ماهی تون در استان خوزستان انجام شد. تعداد 54 نمونه کنسرو به صورت تصادفی از سه نشان تجاری از سطح شهر اهواز تهیه شدند. هضم نمونه ها به روش خشک و سنجش فلزات سنگین به روش اسپکترومتری جذب اتمی با دستگاه پرکین المر 4100 صورت پذیرفت. در این تحقیق میزان فلزات سنگین بین سه نمونه کنسرو اختلاف معنی داری نداشت (p>0.05). میانگین میزان جیوه، کادمیوم، نیکل، قلع، روی و آهن در نمونه کنسرو C به ترتیب 0.048±0.007، 0.297±0.053، 0.171±0.031، 0.062±0.012، 7.63±0.04 میلی گرم بر کیلوگرم بود. بالاترین میزان کادمیوم، نیکل و آهن در نمونه های کنسرو ماهی هوور C مشاهده گردید. میزان نیکل، قلع، جیوه و روی پایین تر از آستانه استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان خواروبار و کشاورزی (FAO) و سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) بود. اما میزان کادمیوم از حد مجاز استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا (NHMRC) و وزارت کشاورزی، شیلات و غذای انگلستان (UKMAFF) بالاتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1468

دانلود 394 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  585-592
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62758
 • دانلود: 

  49845
چکیده: 

Due to hygienic risks of mercury residues in food and marine originated supplements, measuring total mercury and methyl mercury contents of CANNED TUNA as a highly consumable marine food product is essential. In this study, 40 CANNED TUNA fish (from Persian Gulf) were collected in 2015 and then flame atomic absorption spectrometer (FAAS) and thermo gas chromatography mass spectrophotometry were used to measure total mercury and methyl mercury, respectively. The results indicated that the average contents of total mercury and methyl mercury of the CANNED TUNAs, with 34.2 and 29.5 ppb decrements compared with 2009’s measurement, were 177.4 and 143.7 ppb respectively. The highest concentration of the total mercury was 315.2 while it was 267.9 ppb for methyl mercury. This study showed that the content of the mercury in CANNED TUNAs of the Persian Gulf was less than the Maximum Residue Limit (MRL).

آمار یکساله:  

بازدید 62758

دانلود 49845 استناد 0 مرجع 0
litScript