نتایج جستجو

72

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

خاورزی کاظم | رجایی فرهاد

نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  804
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

مایه تلقیح سویا از جمله نهاده های کشاورزی ایران است که قریب به سی سال از کشورهایی چون امریکا و ایتالیا خریداری شده است و هم اکنون بار ارزی حدود سیصد هزار دلار در سال را به بخش کشاورزی تحمیل می نماید. مایه تلقیح از دو بخش تشکیل شده است: الف- BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ب- ماده حامل، که ضمن حفظ جمعیت قابل قبولی از باکتری برای مدت معین، وسیله ای برای عرضه باکتری به سطح بذر یا ریزوسفر گیاه می باشد. معروفترین و رایج ترین ماده حامل مایه تلقیح های ریزوبیومی، پیت می باشد که متاسفانه معادن وسیع قابل بهره برداری در ایران ندارد و این از اصلی ترین دلایل عدم تولید این محصول بیولوژیک در سالهای گذشته بوده است. این تحقیق با هدف جایگزینی پیت با مواد ارزان قیمت داخلی و در نهایت تحقیق تولید مایه تلقیح سویا در ایران صورت گرفت. دراین مطالعه، مواد بسیار زیادی از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مطلوب برای یک ماده حامل مورد مقایسه قرار گرفتند و در نهایت توان ماندگاری BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM بر روی مواد و مخلوط های انتخاب شده که عبارت بودند از: 1، کمپوست باگاس 2، کمپوست باگاس و کمپوست فیلتر ماد 3، کمپوست باگاس و ورمیکولیت خام 4، کمپوست کاه گندم و زغال سنگ 5، کمپوست باگاس و بنتونیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق که در قالب یک طرح فاکتوریل کاملا تصادفی با پنج تیمار ماده حامل و 9 زمان شمارش و در سه تکرار صورت گرفت، نشان داد که پتانسیل تولید مایه تلقیح سویا با تکیه بر مواد زاید و ارزان قیمت داخلی وجود دارد. بطوری که کمپوست باگاس توانست تا پایان دوره شش ماهه نگهداری، جمعیت باکتری را تا حد بهترین استانداردهای جهانی حفظ نماید. لگاریتم جمعیت باکتری در کمپوست باگاس پس از شش ماه، 17/9 و بر روی بذر حاصل از تلقیح آن 5/6 بود.

آمار یکساله:  

بازدید 804

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LAKZIAN AMIR | BROMFIELD E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  90-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64798
 • دانلود: 

  72102
چکیده: 

One hundred and four isolates of BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM were isolated from nodules of two different trap plants, Viz. Soya bean cultivars, Maple Glen and Orford which were inoculated with two different soil samples (Ottawa and St-Hugus soils). All isolates were clustered based on PCR/RFLP of 16S-23S rRNA genes. RFLP analysis was performed to characterize all the isolates using six different endonuclease enzymes. The data was analyzed by using Jamp software. Using dendrogram data, all the isolates were grouped into six different clusters. There were four and five clusters of BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM in Ottawa and St-Hugus soils, respectively. Three clusters were common between two cultivars of Soya bean when inoculated with Ottawa soil and four common clusters were recognized when trap plants inoculated with St-Hugus soil. In Ottawa soil, cluster I was not detected by Orford cultivar, likewise in St-Hugus soil, cluster VI was not detected by Maple Glen cultivar of Soya bean. Isolates of cluster III were dominantly trapped when Maple Glen and Orford cultivars inoculated with Ottawa soil but isolates from clusters I, IV and III were trapped when they were inoculated with St-Hugus soil. Since different cultivars trapped different isolate types it can be concluded that for population studies of rhizobial bacteria different trap plants can provide a better composition of native population of bacteria.

آمار یکساله:  

بازدید 64798

دانلود 72102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  251-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  473
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 473

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

لکزیان امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  666
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

روشهای مختلفی نظیر نیمرخهای پلاسمیدی، الکتروفورز آنزیمی، نیمرخهای لیپوپلی ساکاریدی و تکنیکهای PCR مختلف برای مطالعه تنوع باکتریها وجود دارد. بسیاری از محققین کاوشگرهای ژنی مختلف را برای آزمایشات هیبریداسیون در مطالعات تنوع ژنتیکی باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن استفاده می کنند. در این مطالعه دو کاوشگر مختلف (TopA, SucA) از ژنوم کروموزومی سویه بردی ریزوبیوم USDA110 تهیه و سپس با نرم افزار DNAMAN ارزیابی و سپس برای مطالعه DNA/DNA هیبریداسیون 18 جدایه بردی ریزوبیوم استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که همه جدایه های بردی ریزوبیوم ژاپنیکوم به ترتیب در 4 و 5 گروه متفاوت بر مبنای الگوهای هیبریداسیون کاوشگرهای TopA و SucA قرار گرفتند. نتایج همچنین نشان داد که ردیف بازهای آلی این ژنها در میان جدایه ها تنوع خوبی داشت و آنها برای مطالعات تنوع ژنتیکی باکتریهای ریزوبیومی مناسب هستند. تنوع ردیف بازهای آلی ژن TopA در مقایسه با SucA بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 666

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ارزانش محمدحسین

نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  7 (ویژه نامه بیولوژی خاک)
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  135-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

برای افزایش کارائی زیستی نیتروژن گیاه سویا، از 4 سویه باکتری بردی ریزوبیوم ژاپنیکوم همزیست آن، سویه بومی RS117 بر اساس آزمایشات میکروسکوپی، تلقیح با گیاه و تعیین توالی ژن16S rRNA انتخاب شدند. سپس این سویه به شکل محلول در محیط YMB با دزهای 0 تا 5000 گری با فاصله 500 گری (Gray) اشعه گاما پرتوتابی شدند و حدود 800 جدایه موتانت آن، از دزهای 100 تا 2500 گری جمع آوری شد. جدایه های مذکور بر اساس تغییر رنگ محیط GMGT، ارزیابی و 11 جدایه برتر انتخاب شد. در آزمون کارایی همزیستی، 11 جدایه منتخب با گیاه سویا در شرایط گلخانه در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، 3 جدایه برتر موتانت شماره 3، 8 و 9 مقدار قابل توجه 56 تا 81 درصد، افزایش توان تثبیت زیستی نسبت به سویه مادری RS 117 نشان دادند. ارزیابی بیان نسبی ژن های nodA وnifK2 در ریشه گیاهان تلقیح شده با جدایه موتانت شماره 9 و سویه وحشی به روش Real Time PCR بیانگر افزایش و کاهش آنها در جدایه موتانت نسبت به سویه مادری است. نتایج حاصل بیانگر آن است که سویه های موتاسیون یافته در اثر تابش پرتوهای گاما، توانسته اند به مقدار قابل توجهی تثبیت زیستی نیتروژن را در گیاه سویا افزایش دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  718
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

سویا Glycine max (L.) Merr. یکی از مهمترین دانه های روغنی جهان محسوب می شود. یکی از عوامل محدود کننده کشت سویا، بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه است. در این بررسی اثر 12 گونه Trichoderma، در شرایط آزمایشگاهی و اثر این گونه ها در ترکیب با BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM در گلخانه در کنترل Phytophthora sojae و رشد رویشی سویا ارزیابی شد. بررسی های آزمایشگاهی شامل: کشت متقابل، آزمون ترکیبات فرار، متابولیت های خارج سلولی فیلتر شده بودند که گونه های T. orientalis, T. virens و T. brevicompactum در آزمون کشت متقابل،T. atroviride در آزمون ترکیبات فرار سبب بیشترین بازداری شدند. به منظور بررسی اثر ترکیبات فیلتر شده تریکودرما بر بازداری از رشد هیف P. sojae شش غلظت مختلف از این ترکیبات در محیط کشتCMA  تهیه شد. نتایح نشان داد که ترکیبات فیلتر شده خارج سلولی تمامی گونه ها سبب بازداری رشد هیف شدند، غلظت های مختلف اثر بازدارندگی متفاوتی داشته و بیشترین بازدارندگی مربوط به T. virens و T. brevicampactom بود. بررسی های گلخانه ای به صورت دو آزمایش، شامل: بررسی اثر گونه های تریکودرما و BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM به تنهایی و در ترکیب با هم در کنترل بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی سویا به روش تیمار بذر و اثر تریکودرما و B. JAPONICUM بر شاخص های رشدی گیاه انجام گرفت. در آزمایش اول درصد جوانه زنی بذور، مرگ گیاهچه، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت گیاﻫﭽﻪ و شدت بیماری اندازه گیری شد که گونه T. brevicompactum به تنهایی و در ترکیب با باکتری موثرترین گونه بود. در آزمایش دوم بذور آغشته به تریکودرما و باکتری به طور معنی داری باعث افزایش رشد گیاه سویا شدند که کارامدترین تیمارها ترکیب گونه های T.brevicompactum, T. spirale و T. orientalis با باکتری بودند. بنابراین نتایج نشان داد که گونه T. brevicompactum که بیشترین گونه جمع آوری شده بعد از گونه T. harzianum در ایران می باشد، به تنهایی و در ترکیب با باکتری موفق ترین گونه در کنترل P.sojae و افزایش رشد گیاه سویا می باشد. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 718

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  665
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 665

دانلود 287 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

SYMBIOSIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  155-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  3140
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3140

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  704
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر ازتوباکتر کروکوکوم و برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم بر بذر سویا حاصل از شرایط کم آبی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارها عبارت بودند از: عامل تنش کم آبی (آبیاری گیاهان مادری پس از مقادیر 50 (آبیاری مطلوب)، 100 (تنش متوسط)، 150 (تنش شدید) میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A، عامل رقم (ارقام منوکین، ویلیامز و لاین اس.آر.اف×تی 3) و عامل باکتری (برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم، تلقیح توام برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم با ازتوباکتر کروکوکوم و عدم تلقیح). نتایج نشان داد که کم آبیاری گیاهان مادری، مدت، سرعت و میزان سبز شدن بذرهای تولید شده را کاهش داد. گیاهچه بذرهای تلقیح شده با برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم از طول بیشتری نسبت به عدم تلقیح برخوردار بود. گیاهچه رشد یافته از بذرهای حاصل از شرایط تنش متوسط، 10 درصد نسبت به آبیاری مطلوب، وزن خشک بیشتری داشت. تلقیح توام برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم و ازتوباکتر کروکوکوم، متوسط زمان لازم برای سبز شدن و وزن خشک ریشه چه را افزایش داد. بذرهای حاصل از شرایط تنش متوسط، طول گیاهچه و ساقه چه بیشتری نسبت به آبیاری مطلوب داشتند. بنابراین، باکتری باعث افزایش ویژگی های بذر حاصل از شرایط تنش متوسط گردید و قادر به جبران اثرات تنش شدید نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 704

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
litScript