نتایج جستجو

141

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

15

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PUTRA GUNTUR PRATAMA | PURBA HUMIRAS HARDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (24)
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59132
 • دانلود: 

  31738
چکیده: 

The current electricity demand is increasing, and now the government has involved third parties in the implementation of electricity so that investors compete for building infrastructure in order to apply electricity. Thermal power is one source that has a fast break event point compared to other resources that more interested investors even with all forms of pollution caused. A form of heat power using a vapor pressure is fired into the turbine so that it will cause a rotating force that will turn the generator of an electric generator. thermal power has the ability to generate electricity large, but if there is a failure in operation, then the burden will quickly lose power sources that can cripple production activities. FMEA is one of the most widely used tools for the industry to analyze the root cause of the system so that the system is protected from small and large damage and can disrupt the stability of the industrial operating system. The reliability of the machine must always be maintained so that with this method it is expected to help the power service providers to maintain the availability of its services. With the implementation of FMEA, we get an overview of the steps to be taken for the future so that the reliability of a steam generator BOILER system can be improved.

آمار یکساله:  

بازدید 59132

دانلود 31738 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SOLEIMANI ROODY B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  5 (21)
 • صفحات: 

  77-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70906
 • دانلود: 

  161995
چکیده: 

This paper deals with failure investigation of BOILER feed pump’s shaft of a steam power plant. BOILER feed water pump is a specific type of pump used to pump, feed water into a steam BOILER and is one of most important part of steam power plants. Feed pumps failure may cause failure of other parts of steam power station, therefore keep them safe, which is an important problem. There are 12 feed pumps in Bandar Abbas power plant. They are old and due to failure of feed pumps because of trying to avoid repetition problem, working condition of 3 dimensional pump’s shaft is modeled with Abaqus software via finite element method analysis.Causes of pump failure and stresses exerted on it are investigated and finally appropriate suggestions such as smooth starting and inverter are proposed.

آمار یکساله:  

بازدید 70906

دانلود 161995 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1809
 • دانلود: 

  623
چکیده: 

برای مشارکت نیروگاه بخاری در تنظیم فرکانس شبکه علاوه بر تولید بار پایه، باید بویلر و توربین به طور هماهنگ کنترل شوند. عدم کنترل هماهنگ بویلر - توربین سبب ناپایداری، نوسانی شدن توان تولیدی و پارامترهای بویلر، کاهش قابلیت اطمینان واحد و واردشدن تنش های ترمودینامیکی به تجهیزات می گردد. در این مقاله یک سیستم کنترل پیشنهادی بر مبنای کنترل مد لغزشی برای کنترل هماهنگ دو پارامتر اصلی بویلر - توربین، یعنی دور توربین (فرکانس) و فشار بخار سوپرهیت خروجی بویلر ارائه می گردد. در این راستا سعی می شود تا با مدل سازی دقیق و کامل سیستم از قبیل توربو ژنراتور، بویلر و سیستم های کنترلی آن، قابلیت روش پیشنهادی بهتر نمایان شود. این روش پیشنهادی بر روی نیروگاه بخاری اسلام آباد اصفهان شبیه سازی شده و با کنترل کننده های تناسبی انتگرالی به کار رفته در آن مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی، قابلیت سیستم کنترل مد لغزشی را در کنترل فرکانس و فشار بخار سوپرهیت در حضور تغییرات بار و اغتشاشات بویلر به خوبی نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1809

دانلود 623 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KAZEMI A. | MENHAJ M.B. | KARRARI M. | Daneshnia a.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  187-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55616
 • دانلود: 

  18836
چکیده: 

BOILER-turbines are one of the most important parts in power generation plants. The safety problem in such systems has always been a special concern. This paper discusses the application of control reconfig uration by fault-hiding approach for a BOILER-turbine unit. In Fault-hiding approach, after occurrence of a fault, nominal controller of the system remains unchanged; instead, a reconfiguration block is designed and placed between nominal controller and faulty plant to modify input signals. Three major faults are assumed to occur in three actuators of the system consisting of fuel flow valve, steam control valve and water flow valve. Faults cause the outputs of the plant to deviate from desired values and in some cases cause instability in the system. Setpoint tracking recovery and optimal performance recovery problems to diminish effects of the faults are investigated. The results of simulations show that the reconfiguration has been successful in both cases and also confirm the applicability of the method for the BOILER-turbine unit since the reconfigured closed-loop system has had tolerable properties against faults.

آمار یکساله:  

بازدید 55616

دانلود 18836 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شکرگزارعباسی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  2 (پیاپی 87)
 • صفحات: 

  141-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  458
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

گاهی به علت اهمیت بالای کاهش مصرف انرژی در دنیای امروز، اشتباهات بزرگ راهبردی رخ می دهد بنابراین باید کاهش مصرف انرژی را از ادعاهای دروغین تفکیک کرد. در این مقاله ادعای مهم راندمان بالای 98% در دستگاهای ایجاد گرمای آپارتمانی میعانی موسوم به پکیج چگالشی بطور علمی با اشارات تجربی اندک موجود در این زمینه ارزیابی شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد که دست کم در کشورهایی که در آنها برق توسط گاز طبیعی تولید می شود با احتساب شرایط عملی کار سیستم در تاسیسات گرمایشی، نه تنها پکیج چگالشی موجب افزایش بازده نمی شود بلکه استفاده از برق بیشتر برای دمنده خروجی محصولات احتراق در این پکیج ها، بازده را کاهش نیز می دهد. در حقیقت استفاده از فن و انرژی با ارزش برق برای بیرون راندن گازهای حاصل از احتراق موجب کاهش بازده می شود. مضافا این که مشکلات پیش آمده ناشی از تقطیر بخار آب در مسیر خروجی گازهای حاصل از احتراق، باعث خرابی دیوار اطراف دودکش و افزایش آلودگی هوا از نوع ذرات ریز اسید مایع معلق در محیط زیست می شود. همچنین خاطر نشان شده است که حتی برای کار سیستم در شرایط خاصی مانند ذوب کردن یخ نیز راندمان حرارتی هیچگاه بیش از 98% نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 458

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  22-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64587
 • دانلود: 

  32140
چکیده: 

Drum BOILERs consume is one of the most important equipment of the thermal power plants in many countries and are widely used in industrial process applications. A BOILER-turbine unit is a typical multivariable industrial control system in power plant. The BOILER is so manufactured that the drum level must be in the specified range. Output constraints are an important challenge in BOILER drum systems to have safety and efficient operation. In this paper, the problem of state space model predictive control for a constrained nonlinear BOILER drum systems is investigated. Predictive control is a highly efficient and strong method since its control performance has been reported to be best among other conventional techniques to control the multivariable dynamical plants with various inputs and outputs constraints. Simulation results demonstrate the satisfactory performance and effectiveness of this method and compatibility with practical implementation in BOILER.

آمار یکساله:  

بازدید 64587

دانلود 32140 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MORADIAN F. | PETTERSSON A. | SVARD S.H.

نشریه: 

ENERGIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  6170-6187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6964
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6964

دانلود 30016 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  172-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33491
 • دانلود: 

  24269
چکیده: 

Steam BOILER is a common primary utility that creates steam by applying heat energy to water in a close system and poses different threats. The present study aimed to identify health, safety, and environmental hazards by implementing Hazard Identification (HAZID) method and Analytical Network Process (ANP). Therefore, the identified hazards were categorized and scored by HAZID method and then, prioritized using ANP. A total number of 58 hazards were identified in 4 categories; of which, 6 hazards were weighted by the super decisions software. According to the results, job stress and cooling system wastewater were recognized as the most and the least important hazards, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 33491

دانلود 24269 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  227-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  727
 • دانلود: 

  330
چکیده: 

افزایش افت فشار به دلیل استفاده از لوله های خان دار و از طرفی افزایش ضریب انتقال حرارت در جریان دو فازی و همچنین در طول جوشش (ناحیه تک فاز) باعث شد که در این مقاله با الگوریتم تکاملی ژنتیک، به بهینه سازی پارامترهای لوله خان دار، با هدف افزایش ضریب انتقال حرارت در طول ناحیه تک فاز و هدف دوم کاهش افت فشار در کل سیرکولاسیون طبیعی درام، پرداخته شود. انتخاب تابع هدف اول با توجه به آنالیز افت فشار در هر قسمت از چرخه درام و نیز به دلیل تغییرات شدیدی که نسبت به تغییر پارامترهای لوله خان دار از خود نشان می دهد صورت پذیرفته است. بهینه سازی طی دو سناریو بر اساس تعداد لوله های ثابت (سناریو اول) و فلاکس جرمی ثابت (سناریو دوم) انجام شد. نتایج نشان دادند که طراحی در حالت تعداد لوله های ثابت که بر اساس عدم تغییر طول و عرض بویلر نیروگاه شازند اراک تعریف شده است منجر به کاهش ارتفاع بویلر از 60 متر در حالت فعلی، به 27.23 متر شد. در نهایت نقش پارامترهای لوله خان دار و فلاکس جرمی در این سناریو نسبت به سناریو اول در کاهش افت فشار کاملا مشخص و منجر به تعیین ارزش پارامترهای لوله خان دار گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 727

دانلود 330 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سوخت و احتراق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  17-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  463
 • دانلود: 

  550
چکیده: 

در این مقاله، طراحی و پیاده سازی رژیم احتراق بدون شعله در یک دیگ بخار آزمایشگاهی با ظرفیت 100 کیلووات ازنظر فنی و اقتصادی بررسی شده است. هدف اصلی مشخص کردن عوامل موثر بر پایداری رژیم احتراقی مذکور برای افزایش بازده حرارتی (کاهش مصرف سوخت) و به طور همزمان کاهش تولید آلاینده هاست. در این پروژه، با استفاده از یک مشعل قدیمی از نوع پیش آمیخته و بدون نیاز به جاگزینی آن با مشعل های پیشرفته و پرهزینه، رژیم احتراق بدون شعله با ترکیب تکنیک های طراحی مکانیکی (ساخت رکوپراتور بازده بالا) و طراحی فرایندی (تنظیم پیش گرمایش و رقیق سازی هوا) در یک دیگ بخار آزمایشگاهی ایجاد شده است. در آزمایش های انجام گرفته ویژگی های کیفی و کمی رژیم احتراق بدون شعله نظیر یکنواختی توزیع دما در محفظه احتراق، شعله حجیم و کم فروغ، افزایش بازده و کاهش انتشار آلاینده ها حاصل شده است. به طور مشخص، مزایای پیاده سازی احتراق بدون شعله در دیگ بخار آزمایشگاهی شامل10 درصد کاهش مصرف سوخت به همراه 13درصد کاهش تولید ناکس بوده است. همچنین، نتایج ارزیابی اقتصادی طرح حاضر با استفاده از معیارهای ارزش خالص فعلی و دوره بازگشت سرمایه در شرایط مختلف اقتصادی نشان دهنده اقتصادی بودن و جذابیت سرمایه گذاری در پروژه های مشابه است.

آمار یکساله:  

بازدید 463

دانلود 550 استناد 0 مرجع 0
litScript