نتایج جستجو

10340

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1034

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NIKMARAM F.R. | MOHAMADI A. | AGAIE M. | MORADI F. | GHAHRMANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63403
 • دانلود: 

  27180
چکیده: 

Hammett CONSTANTs (s) can be important factor to understanding substitution and position effects on benzoic acid. This report describes a computational study of DGo and s for six substituted benzoic acid (X=F, Cl, OH, NH2, CN, NO2) and phenylacetic acid substituted (X=OH, NH2) at para and meta positions ingas and aqueousphases by DFT method and comparesit to available experimental and theoretical results.

آمار یکساله:  

بازدید 63403

دانلود 27180 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (پی در پی 69)
 • صفحات: 

  313-319
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5499
 • دانلود: 

  751
چکیده: 

سابقه و هدف: اروژن به عنوان از دست رفتن غیرقابل برگشت نسج سخت دندانی در اثر یک پروسه شیمیایی، بدون درگیر بودن باکتری ها تعریف گردیده است. اروژن دندانی عامل مهمی در تخریب دندان نزد همه گروه های سنی به خصوص کودکام می باشد. تصور می شود اسیدهای با منشا داخلی (شیره معده) و خارجی (مواد غذایی ترش و نوشابه های گازدار) عوامل اصلی ایجاد اروژن هستند. شواهد درباره بروز اروژن توسط نوشابه های گازدار به طور چشمگیری روبه افزایش نهاده است. زیرا مصرف این گونه نوشابه ها به طور تاسف انگیزی طی دو دهه گذشته افزایش یافته است. بنابراین بررسی قدرت اسیدی نوشابه های ساخت داخل کشور ضروری می نماید. هدف از این مطالعه بررسی PH و Titratable ACIDITY (TA) برخی از نوشابه های گازدار تولید داخل کشور می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی از نوع آزمایشگاهی در کرمان برای کنترل PH و TA نوشابه های گازدار کولا، پرتقالی و لیمویی تولید داخل کشور طراحی شد. در این تحقیق، 23 نوع نوشابه از گروه های سه گانه فوق تهیه و PH، TA آنها در آزمایشگاه طی سه نوبت یعنی حدود 10 روز پس از تولید، حدود 2 ماه، و حدود 4 ماه پس از تولید با دستگاه PH متر دیجیتالی و با روش خنثی سازی اسید و رنگ سنجی (تیتراسیون) بررسی شد. آنگاه یافته ها با برنامه آماری SPSS10 و آزمون های paired و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که PH نوشابه های مورد بررسی در محدوده 3-2.5 بوده، PH نوشابه های کولا از نوشابه های پرتقالی و لیمویی کمتر بود (P<0.05). TA در نوشابه های پرتقالی اندکی بیشتر از نوشابه های کولا و لیمویی بود اما این اختلاف معنی دار نبود. TA نوشابه های مورد بررسی در محدوده 0.14-0.11 قرار داشت.نتیجه گیری: با توجه به PH و TA به نظر می رسد تمامی نوشابه های مورد بررسی با این روش مطالعه، از نظر قدرت و توانایی ایجاد اروژن دندانی در گروه کم با قدرت ضعیف جای می گیرند اما این نتیجه به مفهوم بی ضرر بودن آنها برای دندان ها و سلامت جسم نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 5499

دانلود 751 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SARIN R. | ARORA A.K. | RANJAN R.

نشریه: 

LUBRICATION SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  34529
 • دانلود: 

  31695
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34529

دانلود 31695 استناد 474 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

SCIENTIFIC REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16030-16030
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  7625
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7625

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسنده: 

BENVIDI A. | JAHANBANI S. | ZAREI T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

A COMPARATIVE STUDY ABOUT ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF NET ANALYTE SIGNAL (NAS) AND DATA ANALYSIS (DATAN) PROGRAM IN CONSTANT ACID ANALYSIS HAS BEEN PERFORMED. ...

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  457-476
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50762
 • دانلود: 

  28655
چکیده: 

The spectral characteristics of 2-aminobenzimidazole (2ABZ) in aqueous and β-cyclodextrin media has been investigated using absorption, steady state and time resolved fluorescence techniques. The stoichiometric ratio of the inclusion complex of neutral and monocationic forms of 2ABZ in β-CDx medium is found to be 1: 1. There is no significant differences between ground and the excited state pKa values of 2ABZ under both the media and thus the amino group of 2ABZ molecule is not much affected by the complexation process i. e., it lies outside the β-CDx cavity. Considering the shape and dimensions of β-CDx, it is clear that the 2ABZ molecule cannot be completely included in the β-CDx cavity. Because, the overall height of 2ABZ is 10. 6 Å , but the overall height of β-CDx is only 7. 8 Å . Hence, it is possible to locate half of the 2ABZ molecule only permitted inside the β-CDx cavity as interpreted using experimental data.

آمار یکساله:  

بازدید 50762

دانلود 28655 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  5 (پیاپی 87)
 • صفحات: 

  625-633
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1298
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

جهت بررسی اثر شرایط عملیاتی برروی مقاومت در برابر خوردگی پوشش تشکیل یافته بر روی سطح فلز در اثر فرآیند فسفاتاسیون روی تری کاتیونیک در سیستم غوطه وری، یکسری آزمایش ها در مقیاس آزمایشگاهی و با شبیه سازی خطوط تولیدی صنعتی انجام شد. با انجام آزمایش مخصوص تعیین میزان مقاومت در برابر خوردگی، تست آب نمک، نتایج آزمایش ها بیان کننده آن بود که، در مورد پارامتر اسیدیته آزاد، با بالارفتن تدریجی آن، مقاومت در برابر خوردگی پوشش افزایش می یابد و در یک محدود مشخص، پوشش بیشترین مقاومت در برابر خوردگی را از خود نشان می دهد و با بالا رفتن بیشتر اسیدیته آزاد، این مقاومت کاهش می یابد. در مورد پارامتر اسیدیته کل، مجددا ملاحظه می شود که در یک محدوده معین از اسیدیته کل، مقاومت در برابر خوردگی پوشش به اندازه کافی بالاست و در خارج این محدوده افت مقاومت مشاهده می شود.در مورد زمان، در یک محدوده اولیه از زمان عملیاتی مقاومت پوشش در برابر خوردگی افزایش می یابد و بعد از این محدوده تغییر چندانی در این پارامتر به چشم نمی خورد. در مورد پارامتر دمای عملیاتی، ملاحظه می شود که در یک محدوده معین دمایی، پوشش تشکیل شده مقاومت بالایی از خود نشان می دهد و در خارج این محدوده، مقاومت کاهش می یابد. غلظت شتابدهنده فسفاته نیز اثر خود را این چنین نشان می دهد که در غلظتهای پایین مقاومت پوشش تشکیل یافته در برابر خوردگی به مراتب بهتر از غلظتهای بالا است. و اما درباره تاثیر غلظت فعال کننده سطح در محدوده غلظتهای پایین از این ماده، پوشش تشکیل یافته مقاومت بالاتری در برابر خوردگی از خود نشان می دهد تا غلظتهای بالای این ماده.

آمار یکساله:  

بازدید 1298

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Bardestani Fatemeh | Roghayeh Adhami s.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72902
 • دانلود: 

  56621
چکیده: 

In network code setting, a CONSTANT dimension subspace code is a set of k-dimensional subspaces of Fn q. If Fn q is a nondegenerate symplectic vector space with bilinear form f, an isotropic subspace U of Fn q is a subspace for which U U? . We introduce isotropic subspace codes simply as a set of isotropic subspaces and show how the property of being isotropic is used in decoding process, then we demonstrate the structure of an isotropic spread code. In network code setting, a CONSTANT dimension subspace code is a set of k-dimensional subspaces of Fn q. If Fn q is a nondegenerate symplectic vector space with bilinear form f, an isotropic subspace U of Fn q is a subspace for which U U? . We introduce isotropic subspace codes simply as a set of isotropic subspaces and show how the property of being isotropic is used in decoding process, then we demonstrate the structure of an isotropic spread code.

آمار یکساله:  

بازدید 72902

دانلود 56621 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  348-362
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93211
 • دانلود: 

  47726
چکیده: 

We present new results on Kottman’s CONSTANT of a Banach space, showing (i) that every Banach space is isometric to a hyperplane of a Banach space having Kottman’s CONSTANT 2 and (ii) that Kottman’s CONSTANT of a Banach space and of its bidual can be different. We say that a Banach space is a Diestel space if the infimum of Kottman’s CONSTANTs of its subspaces is greater that 1. We show that every Banach space contains a Diestel subspace and that minimal Banach spaces are Diestel spaces.

آمار یکساله:  

بازدید 93211

دانلود 47726 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1599
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این تحقیق از خرده چوبهای راش با استفاده از 3 درجه حرارت خشک کن 80، 110 و 140 درجه سانتیگراد، سه درجه حرارت پرس 150 ، 165و 180 درجه سانتیگراد و 3 میزان مصرف هاردنر 1 ، 1.5 و 2 درصد (براساس وزن خشک چسب) به عنوان عوامل متغیر، تخته های آزمایشگاهی ساخته شد و سپس اثر این عوامل بر تغییرات شیمیایی چوب و ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از اندازه گیری مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها نشان داد که ویژگیهای فوق در تخته های ساخته شده از خرده چوبهای خشک شده در درجه حرارت 80 درجه سانتیگراد نسبت به تخته های ساخته شده از خرده چوبهای خشک شده در دمای 110 و 140 درجه سانتیگراد، در حد معنی داری بیشتر بود. همچنین در میزان مصرف 2 درصد هاردنر، با افزایش یافتن دمای پرس، مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته کاهش یافت که نشان دهنده اثر منفی حرارت بر خواص مذکور در مصرف زیاد هاردنر می باشد. تخته های ساخته شده از خرده چوبهای خشک شده در دماهای 80 و 140 درجه سانتیگراد، دارای مقاومت چسبندگی داخلی زیادتری بودند که نشان می دهد حداکثر تاثیر منفی مواد استخراجی بر مقاومت اتصال و سخت شدن چسب در دمای خشک کن 110 درجه سانتیگراد است. نتایج همچنین نشان داد که مقاومت چسبندگی داخلی تخته های ساخته شده با 2 درصد مصرف هاردنر بطور معنی داری زیادتر از سطوح مصرف 1و 1.5 درصد هاردنر بوده است. که دلیل آن ظرفیت زیاد بافر کنندگی چوب راش و نیاز به اسید ببشتر برای کاهش pH محیط به منظور سخت شدن چسب UF در تخته های ساخته شده می باشد. واکشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب تخته های ساخته شده با خرده چوب خشک شده در دمای 140 درجه سانتیگراد، دارای کمترین مقدار بوده و با زیادترین مقاومت چسبندگی داخلی حاصل شده در این شرایط هماهنگی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1599

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
litScript