نتایج جستجو

802983

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

80299

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BARBIER J. | VILLE N. | KERVIO G. | WALTHER G. | CARRE F.

نشریه: 

HERZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  531-543
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3213
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3213

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ANDAYA V.C. | MACKILL D.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2579-2585
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4992
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4992

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HUANG W. | GOULD P.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3672
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3672

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AJAYEBI K.S. | RASHIDI B.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  81-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12584
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The study area is located in north of Tehran province. This area is a part of central Alborz zone. Intrusive (basic) and extrusive bodies of late Eocene, have caused several alteration zones. Au- Cu and Pb-Zn mineralization evidences have been found in Darband and Pass-Qaleh areas. The average grade of Pb and Zn in this area is 5% and 3% and the average of Au-Ag is 600 – 10 ppm respectively. Also the amount of 25 and 65 gram per tons has been reported for Au – Ag in this area. Main lithology of this area are volcano-sedimentary rocks of the Eocene. Considering the fact that there is an appropriate stratigraphic situation between lower shale and lithic tuffs for mineralization and due to structural conditions of the area, the conditions of massive sulfide ore forming (Kuroko type) are provided. The major and most important field evidences of this opinion are: The presence of propylitic, serisitic, argillic alterations and their placement; the mineralization type (pyrite, chalcopyrite, galena, sphalerite, jasperoides and Mn-bearing minerals and barite and its sequences and zoning; the existence of thin layers of pyrite in silicified tuffs; Gold mineralization in sulfides minerals; the existence of late hydrothermal phases with increasing of gold ratio and the presence of hydrothermal breccia and silicified veinlet which cut the massive sulfides. In addition, geochemical halos which have extended about 150 meters lead to a polymetalic massive sulfide mineralization that is similar to Kuroko type mineralization.

آمار یکساله:  

بازدید 12584

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DARABI H. | SAEEDI F. | FARROKHI D.G. M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  101-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15361
 • دانلود: 

  12971
چکیده: 

In this paper, we compute the number of fuzzy subgroups of some classes of non-abeilan groups. Explicit formulas are given for dihedral groups D2n, quasi-dihedral groups QD2n, generalized quaternion groups Q4n and modular p-groups Mpn.

آمار یکساله:  

بازدید 15361

دانلود 12971 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GUPTHA L.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  411-417
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2409
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2409

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JAHEDI KH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  A4
 • صفحات: 

  449-452
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13896
 • دانلود: 

  8264
چکیده: 

Let H be a Hilbert space of functions analytic on a plane domain W such that for every l in W the functional of evaluation at l is bounded. Assume further that H contains the constants and admits multiplication by the independent variable z, Mzn as a bounded operator. We give sufficient conditions for Mz to be reflexive for all positive integers.

آمار یکساله:  

بازدید 13896

دانلود 8264 استناد 0 مرجع 630
نویسندگان: 

MOSLEH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  91-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14468
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In this paper, a novel hybrid method based on learning algorithm of fuzzy neural network and Newton-Cotes methods with positive coefficient for the solution of linear Fredholm integro-differential equation of the second kind with fuzzy initial value is presented. Here neural network is considered as a part of large field called neural computing or soft computing. We propose a learning algorithm from the cost function for adjusting fuzzy weights. This paper is one of the first attempts to derive learning algorithms from fuzzy neural networks with real input, fuzzy output, and fuzzy weights. Finally, we illustrate our approach by numerical examples.

آمار یکساله:  

بازدید 14468

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

COSTA FAR C. | GARCIA F. | ANDALUZ A.

نشریه: 

INFLAMMATION RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  256-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2306
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2306

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAHEDIFAR ZAHRA | BAHARARA JAVAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13113
 • دانلود: 

  6204
چکیده: 

Background: Green tea (Camellia sinensis) extract is rich source of natural antioxidants specially catechin that is quickly absorbed into the body and it has cancer protective, anti microbial and anti inflammation effects. In this study has been studied role of green tea extract against genotoxic damage induced by cell phone microwaves on bone marrow polychromatic erythrocytes of adult male Balb/C mouse.Materials and Methods: In this experimental study 40 mouse were divided into five groups, control animals were located under natural condition, sham -exposed animals were prepared by experimental condition without cell phone waves radiation. Experimental 1 group that irradiated at cell phones for 4 days (3 hours/day) and experimental 2 groups were injected intraperitoneal 100 mg/kg green tea extract for 5 days and experimental 3 group that irradiated at active mobile phones for 4 days (3 hours/day) and were injected intraperitoneal 100 mg/kg green tea extract for 5 days. After treatment period micronucleus test was evaluated in polychromatic erythrocytes on bone marrow. The quantitative data was analyzed by ANOVA and Tukey test with using of SPSS-13 software at the level of p<0.05.Results: Based on this study, treatment with extracts of green tea decreased micronucleus frequency in bone marrow polychromatic erythrocytes of Balb/C mouse that irradiated at cell phone microwave (0.92±0.129), (p<0.001).Conclusion: Cell phone microwaves (940 MHz) increased micronucleus on bone marrow polychromatic erythrocytes of male Balb/C mouse, but green tea had inhibitory effect and it decreased the average number of micronucleus.

آمار یکساله:  

بازدید 13113

دانلود 6204 استناد 0 مرجع 0
litScript