نتایج جستجو

803110

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

80311

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PAGE BENJAMIN R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1219-1229
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1609
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1609

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DORAIS M. | PAPADOPOULOS A.P. | LUO X.

نشریه: 

ACTA HORTICULTURAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  554
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  297-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5502
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5502

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

STAVAREK D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  74-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2999
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2999

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JING X. | JIAN JUN Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  475-478
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2965
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2965

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DZEREFOS C.M. | WITKOWSKI E.T.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1875-1896
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4413
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4413

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WILSON G.A.

نشریه: 

GEOFORUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  269-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3477
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3477

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MANIYAR MRIDUAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  160-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3012
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3012

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MCKENIZE KIRSTEN

نشریه: 

IHRIM JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3981
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3981

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BENNETT M.L. | JACKSON J.M. | JORIZZO J.L. | WHITE W.L.

نشریه: 

MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3224
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3224

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YAVAS UGUR | YASIN M. MAHMOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  444-453
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  15116
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15116

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript