نتایج جستجو

802866

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

80287

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HAJIPOUR ASGHAR | JAVID MIHAN J. | SAEDI BABAK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  551-554
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16193
 • دانلود: 

  8691
چکیده: 

Background: Induction of general anesthesia in a patient with compromised airway has always caused dilemma to anesthesiologist, especially for toddler this is paramounted.Case Presentation: An 18 month old boy had a huge sized lingual mass which not only filled entire oral cavity but protruded outside the mouth up to about 5 cm. Having in mind the diagnosis of hemangioma, prior to induction it was attempted to reduce the mass but could be reduced only minimally by manual decompression. While the tongue, still outside the mouth, with full preparedness for anesthesia was induced maintaining the spontaneous ventilation. During laryngoscopy and intubation the tongue was pulled out of the oral cavity to ease the passage of the endotracheal tube. The mass was excised successfully and patient had an uneventful postoperative course.Conclusion: Maintenance of spontaneous ventilation is the crucial safety element during induction.

آمار یکساله:  

بازدید 16193

دانلود 8691 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAHU SANTOSH | NARAYANAN K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7086
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7086

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SEDAGHAT R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5322
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5322

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ABOAGLA E.M. | TERADA T.

نشریه: 

BIOLOGY OF REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1245-1250
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5491
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5491

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

LIOTTA L.A. | FERRARI M. | PETRICOIN E.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  425
 • شماره: 

  6961
 • صفحات: 

  905-905
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4222
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4222

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MATSOUKIS A. | CHRONOPOULOU SERELI A.

نشریه: 

ACTA HORTICULTURAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  683
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3345
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3345

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SANJAY M.S. | RAJESH M.S. | RAHUL M.S.

نشریه: 

ANNALS OF SURGERY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  73-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7674
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7674

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SALIMI KOUCHI EBRAHIM

نشریه: 

PLUME

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  139-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11000
 • دانلود: 

  5739
چکیده: 

Empty Place of Solutch(1980) is the story of a village family in the period of Land Reform in Iran (1960-1970). Apart from other versions of historical and interpretive concerning this crucial part of the contemporary history of Iran, the image that the novel designs of this socio-historical phenomenon could be useful and remarkable. Since, according to the approach socio-criticism, literature is particularly regarded as a valuable and credible witness for the representation of social reality, we will seek to check the status of agrarian reform and social mutations that it has generated, through the prism of the analysis of a major element of this novel; the description of space and landscape. French: Le reel social a travers la description de l’espace et du paysage dansLa Place vide de Solutch La Place vide de Solutch (1980) est l’histoire d’une famille villageoise pendant la periode de la reforme agraire en Iran (1960- 1970). L’image que propose le roman de cette epoque importante de l’Iran contemporain vient completer, d’une maniere interessante, celle que nous donne l’histoire. En effet, l’approche sociocritique nous apprend que le texte litteraire est un temoin credible pour la representation du reel social. Dans cette optique, nous chercherons a etablir le statut du reel social, par le prisme de l’analyse d’un element majeur du roman dowlatabadien; la description de l’espace et du paysage. key word: La Place Vide de Solutch, Sociocritique, Description de l’Espace, Reel Social

آمار یکساله:  

بازدید 11000

دانلود 5739 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SERLETIS APOSTOLOS | RANGEL RUIZ RICARDO

نشریه: 

ENERGY ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  401-414
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8435
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8435

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SOONTIENS W.

نشریه: 

MANAGEMENT DECISION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  710-719
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5969
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5969

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript