نتایج جستجو

814817

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

81482

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  515
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 515

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  7863-7872
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4058
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4058

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4353
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4353

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

ONCOLOGY LETTERS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  830-836
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1897
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1897

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  583-587
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2523
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2523

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  102-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1306
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1306

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

BEHAVIOR MODIFICATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  829-845
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2839
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2839

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ARCHIVES OF PUBLIC HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  32-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1251
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1251

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  497-501
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2074
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2074

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3131
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3131

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript