نتایج جستجو

802882

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

80289

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

WANG T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAPATRA S. | CORNEA R. | DUTT N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  582-591
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2559
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2559

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KHEMANI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  125-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4497
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4497

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DALLARD P. | FITZPATRICK A.J. | FLINT A.

نشریه: 

THE STRUCTURAL ENGINEER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  17-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2518
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2518

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SMODIS B. | PIGNATA M.L. | SAIKI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4905
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4905

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GUO P.G. | BAUM M.

نشریه: 

MOLECULAR PLANT BREEDING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4579
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4579

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

VON DAHL C. | HAVECKER M. | SCHLOGL R.

نشریه: 

PLANT JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  948-960
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6511
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6511

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WAHOME P.K. | JESCH H.H. | GRITTNER I.

نشریه: 

JOURNAL OF APPLIED BOTANY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  38-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6240
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6240

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

UMESH P. | HUMMELMAN E. | BRESEE J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  72-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4159
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4159

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

COOPER W.W. | PARK K.S. | PASTOR J.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5893
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5893

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript