نتایج جستجو

3921

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

393

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  80-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 33 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  306-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  923
 • دانلود: 

  558
چکیده: 

زمینه و هدف: به منظور رقابت سالم، افزایش تحرک و نشاط علمی، شناسایی استعدادهای برتر، گسترش و تعمیق انگیزه آموزش و پژوهش در بین دانشجویان و نیز ارتقا مراتب معنوی و تشویق پایبندی به اصول و ارزش های والای انسانی و ترغیب انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، انتخاب دانشجویان برتر در دانشگاه علوم انتظامی به عنوان تنها مرکز آموزش عالی افسران پلیس از اهمیت فراوانی برخوردار است. تاکنون برای انتخاب دانشجوی برتر در این دانشگاه شاهد تصویب آیین نامه ها و شیوه های متفاوتی بوده ایم و معیارهای انتخاب دانشجوی برتر در این دانشگاه به لحاظ تفاوت نسبی ماهیت آن، همیشه برای انتخاب کنندگان جای سوال باقی گذاشته است.مواد و روش ها: شیوه ای که در این پژوهش برای انتخاب دانشجوی برتر به کار رفته است، ارایه مدلی جهت انتخاب دانشجوی برتر پلیس، به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP است. به این منظور چهار اولویت اصلی ابلاغی از سوی فرماندهی محترم نیروی انتظامی به دانشگاه علوم انتظامی در تربیت دانشجویان (تربیت دینی، انضباط، آمادگی جسمانی و آموزش) را مبنا قرار داده و با تعیین شاخص های آن ها، سه نفر دانشجوی رتبه های اول، وسط و آخر فارغ التحصیل بر مبنای میانگین نمرات درسی را، بر اساس معیارهای احصا شده مجددا اولویت بندی شد.نتایج: نتایج حاصله اولویت بندی کاملا متفاوتی را بین این دانشجویان به دست داده و نشان داد که چنانچه لحاظ نمودن همه این معیارها برای انتخاب دانشجوی برتر پلیس اهمیت دارند، معیارهای کنونی دانشگاه برای این منظور با اولویت های آن هم راستا نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 923

دانلود 558 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

TRIANTAPHYLLOU E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  26583
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26583

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (پیاپی 55)
 • صفحات: 

  185-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

برای کاهش زیان های ناشی از رخداد زمین لغزش و شاید پیشگیریی از وقوع آن اولین گام تهیه نقشه ای نسبتا دقیق از مناطق مستعد زمین لغزش است. پارامترهای بسیاری بر دقت مدل های پهنه بندی خطر رخداد زمین لغزش موثراند که اولویت بندی اولیه عوامل موثر از جمله این پارامترها می باشد. هرچه اولویت بندی اولیه عوامل موثر بر رخداد زمین لغزش ها دقیق تر باشد، مدل نهایی انطباق بیشتری با پتانسیل لغزه خیزی منطقه خواهند داشت. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تاثیر نوع اولویت بندی اولیه عوامل موثر بر دقت نقشه های پهنه بندی خطر تهیه شده به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می باشد. برای این منظور ابتدا اولویت بندی اولیه عوامل موثر با استفاده از نظرات کارشناسی محض انجام گرفت، سپس از رابطه رگرسیونی چند متغیره (MR) و نظرات کارشناسی به صورت تلفیقی برای اولویت بندی اولیه عوامل موثر استفاده گردید. نهایتا نقشه های پهنه بندی خطر تهیه شده به هر دو روش AHP کارشناسی محض و AHP تلفیقی با استفاده از شاخص های ارزیابی مدل های پهنه بندی به آزمون گذاشته شدند. برای انجام این تحقیق، حوضه رودخانه ماربر (پادنای سمیرم) به عنوان منطقه هدف انتخاب و نقشه پراکنش زمین لغزش-های حوضه تهیه شد. سپس 9 عامل لیتولوژی، فاصله از جاده، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی، کاربری ارضی و بارش در قالب 54 پارامتر به عنوان عامل های موثر در رخداد زمین لغزش های منطقه در نظر گرفته شدند و لایه های اطلاعاتی آنها جهت انجام آنالیزها تهیه شد. اولویت بندی اولیه عوامل و پارامترهای موثر بسته به روش اولویت بندی (کارشناسی محض یا تلفیقی) انجام و مراحل تحلیل سلسله مراتبی برای هرکدام انجام شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که شاخص زمین لغزش در نقشه پهنه بندی تهیه شده به روش AHP تلفیقی (ضرایب رگرسیونی و قضاوت کارشناسی) کاملا مشخص و از دقت بیشتری در تفکیک پهنه های مستعد خطر نسبت به روش AHP کارشناسی محض برخوردار است. همچنین کلیت مدل نیز بر اساس شاخص کیفیت (Qs) مناسب تر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  232
 • بازدید: 

  2448
 • دانلود: 

  21793
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2448

دانلود 21793 استناد 232 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAEI MOGHADDAM K. | KARAMI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  407-426
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  31040
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31040

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  119-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

Proper management of groundwater resources, as the main source of fresh water, is very important. Groundwater vulnerability assessment has been applied as a management tool for prioritizing the use of resources, controling the contaminant transfer and adopting cost-effective ways for aquifer management. This study has adopted a novel approach based on DRASTIC method, analytic hierarchy process (AHP), and genetic algorithm (GA) optimization method to assess the vulnerability of Shiraz aquifer. AHP was utilized to modify the rank of DRASTIC model’ s parameters and GA optimization model was used to optimize the weights of DRASTIC parameters based on hydro-geological characteristics and nitrate concentrations of the Shiraz aquifer. The main aim of the GA-AHP model was to maximize the DRASTIC index correlation with nitrate concentration. The vulnerability map of Shiraz plain was provided using geographic information system (GIS). The results suggested that the southern and southeastern areas of Shiraz plain were faced with very high and high classes of vulnerability, respectively. The Pearson correlation coefficient between the developed vulnerability index and the nitrate concentrations was estimated as 80%, which confirmed the accuracy of the vulnerability map of Shiraz plain.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت صنعتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  15-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  388
چکیده: 

سیستم های مخابراتی (سانترال) به لحاظ نقش ارتباطی آنها در سازمان ها از اهمیت فراوانی برخوردارند. علاوه بر این، انتخاب فروشنده یک سیستم مخابراتی یک مساله گروهی و تصمیمی چند معیاره است. فرآیند تصمیم گیری گروهی می تواند از طریق رویکردی سیستماتیک و منطقی برای ارزیابی گزینه ها و بر اساس نظرات چند نفر از حوزه های مختلف بهبود یابد.  AHP می تواند در مشارکت تصمیم گیرندگان با اهداف متفاوت برای رسیدن به تصمیمی آگاهانه مفید باشد. در این مقاله مدلی بر اساسAHP ، برای آزمون امکان پذیری این مدل در انتخاب یک فروشنده سیستم های مخابراتی، یک مطالعه موردی واقعی صورت گرفت. استفاده از مدل مورد نظر در این مطالعه موردی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین انجام شده است نشان می دهد که AHP می تواند برای بهبود تصمیم گیری گروهی در انتخاب فروشنده مورد استفاده قرار گیرد و زمان تصمیم گیری را کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 388 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مومنی منصور | مرمضی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  105-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1243
 • دانلود: 

  560
چکیده: 

به کارگیری روش های نوین مهندسی کیفیت در صنایع خدماتی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است. این صنایع در مقایسه با صنایع تولید کالا از خصایص ویژه ای برخوردار هستند. غیرملموس بودن خدمت، ارایه و مصرف همزمان، میسرنبودن اقدام اصلاحی، اهمیت ویژه طراحی، ضرورت پیش بینی و کنترل پیش نگر و از همه مهمتر اهمیت تاثیرانسان در این صنایع، ویژگی های متفاوت خدمات را تشکیل می دهد. توسعه عملکرد کیفی به عنوان یکی از روش های نوین مهندسی کیفیت است و اساس این روش بر توجه به ندای مشتری و انتقال آن به کل سازمان به منظور طراحی و تولید محصولی منطبق با خواسته های مشتری است. ابزار اساسی مورد استفاده توسعه عملکرد کیفی «خانه کیفیت» نام دارد. به منظور استفاده از این تکنیک در بخش های خدماتی در سال های اخیر با انجام بعضی تعدیلات و تنظیمات در روش صنعتی رسمی توسعه عملکرد کیفی، روش سازگار شده قابل استفاده درصنایع خدماتی ایجاد گردیده است . در این پژوهش با استفاده از توسعه عملکرد کیفی برای بهبود خدمات امور مالی شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان، که از جمله شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران است، داده های مربوط به خواسته های مشتریان گروه هدف جمع آوری و با استفاده از نظرات کارشناسان، الزامات مربوط به هریک از خواسته های مشتریان شناسایی و با استفاده از تکنیک فرایند ثحلیل سلسله مراتبی ارجحیت معیارها تهیه شده است. در پایان اولویت بندی این معیارها بر مبنای اوزان به دست آمده انجام شده است. 

آمار یکساله:  

بازدید 1243

دانلود 560 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1263
 • دانلود: 

  377
چکیده: 

مقوله اقتصاد روستایی غیر زراعی اکنون به شدت مورد توجه کشورهای توسعه یافته برای استفاده از تمامی ظرفیت های اقتصادی نواحی روستایی قرارگرفته است. در این راستا گردشگری روستایی که جزئی از صنعت گردشگری به حساب می آید می تواند با شناسایی پتانسیل ها و برنامه ریزی اصولی و مناسب، نقش موثری در توسعه مناطق روستایی و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد. در این مطالعه ضمن شناسایی پتانسیل های گردشگری روستایی، ارزیابی و سطح بندی روستاهای دارای جاذبه گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به متفاوت بودن جاذبه ها در مناطق روستایی کشور و همچنین به منظور اجتناب از کلی نگری و به منظور دستیابی به نتایج دقیق و کاربردی، روستاهای دارای جاذبه گردشگری استان آذربایجان شرقی به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید. در این مطالعه از تحلیل سلسله مراتبی چند معیاره برای اولویت بندی نواحی روستایی از بعد گردشگری روستایی استفاده شده است. این تکنیک بر اساس مقایسه زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی گزینه های مختلف را به مدیران و برنامه ریزان می دهد. جامعه آماری تحقیق، متخصصانی بودند که در زمینه گردشگری روستایی دانش و تجربه کافی داشتند. نتایج نشان داد که روستاهای مورد مطالعه از لحاظ اولویت توسعه در سه سطح قرار دارند که این سطوح می توانند مبنایی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران بخش گردشگری استان آذربایجان شرقی باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1263

دانلود 377 استناد 0 مرجع 0
litScript