نتایج جستجو

265

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
صاحب امتیاز: 

دانشگاه صنعتی شریف

ISSN: 

2676-4768

نشانی: 

تهران، دفتر فصلنامه علمی و پژوهشی شریف

تلفن: 

(داخلی 1)66164093 (021)

تارگاه: 

sjce.journals.sharif.edu

آمار یکساله:  

بازدید 278152

دانلود 142361 استناد 8 مرجع 0
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

ISSN: 

نشانی: 

تلفن: 

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 544

دانلود 252 استناد 14 مرجع 0
صاحب امتیاز: 

دانشگاه صنعتی شریف

ISSN: 

2676-4733

نشانی: 

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی، دفتر مجله علمی پژوهشی شریف

تلفن: 

(داخلی 1) 66164093 (021)

تارگاه: 

sjme.journals.sharif.edu

آمار یکساله:  

بازدید 54818

دانلود 27304 استناد 4 مرجع 0
صاحب امتیاز: 

ISSN: 

نشانی: 

تلفن: 

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 42 استناد 2 مرجع 0
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

ISSN: 

نشانی: 

تلفن: 

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 388

دانلود 168 استناد 10 مرجع 0
صاحب امتیاز: 

دانشگاه فردوسی مشهد

ISSN: 

2008-7454

نشانی: 

مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، دفتر نشریه

تلفن: 

38806024 (051)

تارگاه: 

civil-ferdowsi.um.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 58951

دانلود 30046 استناد 5 مرجع 0
صاحب امتیاز: 

ISSN: 

نشانی: 

تلفن: 

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 3517

دانلود 1995 استناد 109 مرجع 0
صاحب امتیاز: 

دانشگاه صنعتی شریف

ISSN: 

2676-4741

نشانی: 

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی، دفتر مجله علمی پژوهشی شریف

تلفن: 

66164093 (021)

تارگاه: 

sjie.journals.sharif.edu

آمار یکساله:  

بازدید 83803

دانلود 36482 استناد 50 مرجع 0
صاحب امتیاز: 

دانشگاه تربیت مدرس

ISSN: 

2476-6763

نشانی: 

ایران، تهران، تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران و محیط زیست

تلفن: 

828814950 (021)

تارگاه: 

mcej.modares.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 72769

دانلود 48156 استناد 800 مرجع 0
صاحب امتیاز: 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ISSN: 

2588-2988

نشانی: 

تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، شماره 424، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تلفن: 

64542656 (021)

تارگاه: 

ceej.aut.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 192410

دانلود 95925 استناد 374 مرجع 0
litScript