نتایج جستجو

311

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

32

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
صاحب امتیاز: 

انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران

ISSN: 

2008-1758

نشانی: 

شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله، کدپستی: 7144165186

تلفن: 

36138499 (071)

تارگاه: 

www.iaeej.ir

آمار یکساله:  

بازدید 71812

دانلود 40360 استناد 2739 مرجع 575
صاحب امتیاز: 

دانشگاه فردوسی مشهد

ISSN: 

2008-7713

نشانی: 

پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، کدپستی: 9177948951

تلفن: 

38804654 (051)

آمار یکساله:  

بازدید 337318

دانلود 229409 استناد 1363 مرجع 1693
صاحب امتیاز: 

انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران

ISSN: 

6824-2251

نشانی: 

ایران، تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی

تلفن: 

22431971 (021)

تارگاه: 

www.jagroecology.ir

آمار یکساله:  

بازدید 41151

دانلود 15904 استناد 442 مرجع 2523
گارگاه ها آموزشی
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

ISSN: 

2008-5567

نشانی: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

تلفن: 

44865244 (021)

تارگاه: 

www.aeej.ir

آمار یکساله:  

بازدید 134847

دانلود 87959 استناد 838 مرجع 1377
صاحب امتیاز: 

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

ISSN: 

2717-1205

نشانی: 

تهران، خیابان آزادی، بین نواب و رودکی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی، طبقه 4

تلفن: 

66940728 (021)

تارگاه: 

itvhe.areeo.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 203372

دانلود 174480 استناد 4174 مرجع 1511
صاحب امتیاز: 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

ISSN: 

1017-5652

نشانی: 

کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجله علوم کشاورزی ایران، کدپستی: 3158711167

تلفن: 

2221482 (0261)

تارگاه: 

www.journals.ut.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 325887

دانلود 119068 استناد 4355 مرجع 41
strs
صاحب امتیاز: 

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

ISSN: 

1013-9885

نشانی: 

شیراز، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، دفتر مجله تحقیقات کشاورزی ایران- کد پستی 65186-71441

تلفن: 

2286307 (0711)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 90029

دانلود 60889 استناد 620 مرجع 73
صاحب امتیاز: 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN: 

2008-4838

نشانی: 

کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات تخصصی علوم کشاورزی ایران، کد پستی: 31587-77871

تلفن: 

2246355 (0261)

تارگاه: 

jijas.ut.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 411383

دانلود 249060 استناد 5225 مرجع 897
صاحب امتیاز: 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN: 

2008-4781

نشانی: 

کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات تخصصی علوم کشاورزی ایران، کدپستی: 77871-31587

تلفن: 

32221482 (026)

تارگاه: 

journals.ut.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 67993

دانلود 33922 استناد 8 مرجع 1163
صاحب امتیاز: 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN: 

2008-4803

نشانی: 

کرج، خیابان دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دفتر مجلات تخصصی علوم کشاورزی ایران، کدپستی: 77871-31587

تلفن: 

32822642 (026)

تارگاه: 

jijas.ut.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 105558

دانلود 52640 استناد 2222 مرجع 879
litScript