نتایج جستجو

72

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

KUGLER V.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1977
 • دوره: 

  301
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3970
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3970

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

HERTING B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1984
 • دوره: 

  369
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  228
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2901
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2901

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2 (پیاپی 41) ضمیمه
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  89
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور شناسایی فون مگس های خانواده Tachinidae در استان فارس، یک گونه از مگس پارازیتوئید از روی گل گیاه ازمک (Lepidium draba) از منطقه دشت برم واقع در 20 کیلومتری دشت ارژن در تاریخ شانزدهم فروردین ماه سال 1385 جمع آوری گردید. پس از بررسی مقدماتی، نمونه ها به موزه تاریخ طبیعی آلمان (برلین) ارسال و توسط نگارنده چهارم به نام Ectophasia leucoptera (Rondani, 1985) شناسایی شد. این گونه متعلق به زیر خانواده Phasiinae می باشد و محدوده پراکنش آن کشورهای مختلف منطقه پالئارکتیک بوده و از کشورهای بلغارستان، اسپانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ترکیه، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و قزاقستان گزارش شده است. فعالیت این مگس روی سن های خانواده Pentatomidae مشاهده شده است (Herting & Dely-Draskovits, 1993).

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ROGNES K.

نشریه: 

FAUNA NORVEGICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1986
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  76
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  2542
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2542

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

BERGSTROM C.

نشریه: 

ENTOMOLOGISK TIDSSKRIFT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1988
 • دوره: 

  109
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  151
 • صفحه پایان: 

  154
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  2671
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2671

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

BAEZ M. | HERTING B. | TSCHORSNIG H.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1986
 • دوره: 

  394
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2267
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2267

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7076
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

During the spring 2004, some specimens of a tachinid fly were collected from pupal cocoons of weedy spurge leaf defoliator moth, Simyra dentinosa F. (Lep.: Noctuidae). The specimens were identified by the last author as Nilea anatolica Mesnil, 1954 (Dip.: Tachinidae). The body length and alar expanse in males vary from 7.0-7.5 mm and 14.5-15.5 mm, respectively. In females, body length and alar expanse vary from 9.0-9.2 mm and 16.5- 17.5 mm, respectively. Apex of hind tibia with posterodorsal preapical seta and scutellum is light brown in color. This fly parasitizes the final larval stage of the defoliator moth and its larval development is synchronous with the initiate of prepupal stage of the moth. After complement of the larval stage, larvae leave the host and pupate inside the cocoon of moth and overwinter as pupa inside the host cocoon.

آمار یکساله:  

بازدید 7076

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

O HARA J.E.

نشریه: 

THE TACHINID TIMES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  2090
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2090

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

BERGSTROM C.

نشریه: 

DIPTERISTS DIGEST

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  171
 • صفحه پایان: 

  172
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  8685
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8685

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

KARA K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1999
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  134
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  2478
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2478

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
litScript