نتایج جستجو

42

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
نشریه: 

ارگونومی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  386
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

مقدمه: خطاهای انسانی علت بسیاری از حوادث ناگوار در مشاغل پزشکی است که سالانه موجب می شود بیماران زیادی جان خود را از دست دهند. با توجه به بالا بودن آمار انجام عمل جراحی کاتاراکت چشم در ایران و حساسیت بالای آن، این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در طول این عمل انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع کیفی بوده و به صورت مقطعی برای ارزیابی و شناسایی خطاهای انسانی در فرایند عمل جراحی آب مراورید چشم با استفاده از تکنیک Sherpa انجام شد. در این مطالعه ابتدا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وظیفه، فرایند عمل آب مروارید به وظایف و زیر وظایف خود تقسیم شد. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک انواع خطاها شناسایی ریسک آن ها ارزیابی شد. در پایان راهکارهای کنترلی مناسب برای کاهش ریسک خطاها ارائه شد.یافته ها: در مجموع 53 خطا برای 14 وظیفه در فرایند جراحی شناسایی شد. بیشترین درصد خطاها از نوع عملکردی و کمترین درصد خطاها از نوع بازیابی بودند. ریسک %22.64 خطاهای شناسایی شده از نوع نامطلوب بود.نتیجه گیری: با توجه به شدت پیامدهای ناشی از خطاهای انسانی در عمل آب مروارید، کاهش نرخ خطاهای شناسایی شده بسیار ضروری است. با توجه به نوع و فراوانی خطاهای شناسایی شده، یافته های مطالعه بر طراحی و اجرای دوره های آموزشی ایمنی مبتنی بر رفتار برای چشم پزشکان تاکید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 386

دانلود 110 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

مهندسی معدن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  45
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

بیان مسئله: تامین ایمنی برای معدنکاران از الزامات مهم معدنکاری است. مخاطرات و حوادث در معادن می بایست حذف، کنترل و یا حداقل شود. متداول ترین علت حوادث معدنی، فاکتور خطای انسانی است. در این تحقیق، حوادث ناشی از خطای انسانی در زغال سنگ پروده شماره 1 طبس با روش شرپا مورد بررسی قرار گرفته است. روش کار: درشرپا که یک روش نظام یافته پیشبینی و کاهش خطای انسانی می باشد، مهمترین خطاهای انسانی که سبب حوادث میشود بر حسب مکان و یا نوع فعالیت، تقسیم بندی شده است. نتایج در قالب چارت های وظایف شغلی ارائه گردید. یافته ها: از مجموع 37 خطای شناسایی شده بیشترین تعداد خطا 18 (64/48 %) و از نوع عملکردی، 13 خطا مربوط به بازبینی (13/35 %)، 5 خطا از نوع ارتباطی (51/13 %) و 2 خطا مربوط به انتخاب (4/5 %) بود. سپس روش اولویت بندی AHP به کار گرفته شد و راهکارهای کنترلی مناسب برای کاهش ریسک خطاها با توجه به اولویت ها ارائه گردید. گزینه های کاهش خطای انسانی شامل ارتقا تجهیزات، آموزش، دستورالعمل، و سازمان؛ در نظر گرفته شدند. نتایج: بررسی نشان داد که ارتقا تجهیزات، مناسب ترین گزینه در کاهش خطای انسانی است. این ارتقا برای کل معدن درنظرگرفته، ونشان داده شد در شرایطی که محدودیت منابع و هزینه ها و یا زمان وجود داشته باشد، می توان اثر گزینه ها بر هریک از فعالیت های اصلی را برای نتایج بهترمورد بررسی قرار داد. در این حالت روش فوق قابلیت اجرای بهتری دارد، زیرا به جای ارتقا تجهیزات برای همه بخش ها، ارتقا هر بخش با توجه به گزینه موثرتر صورت میگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  24
تعامل: 
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  27
کلیدواژه: 
چکیده: 

تخمین هزینه یکی از بخش های مهم مطالعات امکان سنجی پروژه های معدنی می باشد. با توجه به اهداف پروژه، مرحله مطالعات امکان سنجی و اطلاعات قابل دسترس، برآورد هزینه پروژه با روش های متعددی انجام می گیرد. در مرحله مطالعات پیش امکان سنجی، گزینه های فنی و اقتصادی متعددی مطرح بوده و بالتبع، مطالعات تخمین هزینه به دفعات تکرار می شود. در این راستا بهره گیری از نرم افزارهای تخمین هزینه سهولت قابل توجهی در فرآیند این مطالعات ایجاد می نماید.نرم افزار Sherpa محصول انجمن مهندسین هزینه آمریکا بوده و برای تخمین هزینه سرمایه ای و عملیاتی معادن روباز و زیرزمینی به کار می رود. این تخمین به کمک یک پایگاه داده  ها و روش های اقتصادسنجی انجام می شود. علاوه براین، این نرم افزار در انتخاب ماشین آلات استخراجی نیز به ارزیاب کمک می کند.در این نوشتار ضمن معرفی و ارزیابی انواع روش های برآورد هزینه، قابلیت به کارگیری این نرم افزار در تخمین هزینه معادن روباز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به منظور شناخت بهتر این نرم افزار و چگونگی به کارگیری آن، این نرم افزار به کمک مطالعه ای موردی مورد بررسی کیفی و کمی قرار گرفته است. با توجه به امکان انتخاب دامنه گسترده ای از فرضیه های پایه متناسب با شرایط ایران، نتایج رضایت بخشی حاصل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 27
strs
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  54
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  416
 • بازدید: 

  3053
 • دانلود: 

  7776
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3053

دانلود 7776 استناد 416 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  552
 • بازدید: 

  1477
 • دانلود: 

  7521
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1477

دانلود 7521 استناد 552 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 22
گارگاه ها
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  24
تعامل: 
 • بازدید: 

  2275
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Cost estimation is one of the most important parts of feasibility studies reports of mining projects. Cost estimation of projects is carried out by various methods according to project goals, feasibility study levels and accessible information. There are several technical and economic alternatives in prefeasibility study stage, so the cost estimation is repeated for each alternative in a cycle. Thus applying mine cost estimation software’s can facilitate these studies and save the time.Sherpa Software was applied for capital and operating costs estimation of open pit mines and prepared with Western Mining Engineering Inc. In this software, costs are estimated based on WMEI econometric model and efficient database. Furthermore, it helps to cost estimator for mine equipment selection.In this article, not only various cost estimation methods are introduced and analyzed, but also performance of Sherpa software in cost estimation of Iranian open pit mines is described in detail. Capital and operating costs of anomaly II of Golgohar iron ore are estimated with this software in order to better recognition and performance analysis of Sherpa. As estimator can select board range of entry data proportional to Iran condition, satisfied result can be achieved.

آمار یکساله:  

بازدید 2275

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  417
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

مقدمه: در بسیاری از محیط های شغلی با وجود فن آوری های حساس و پیچیده، خطاهای انسانی به دلیل منتهی شدن به حوادث ناگوار از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل جهت پیشگیری و محدود ساختن پیامدهای ناشی از خطاهای انسانی، شناسایی و علت یابی آنها لازم است. هدف این مطالعه شناسایی، ارزیابی و کنترل خطاهای انسانی در واحد تقطیر پالایشگاه نفت اصفهان است.روش ها: این مطالعه در سال 1389 صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش مشاهده وظایف و مصاحبه با مسوولین ایمنی، سرپرستان واحد و شیفت و اپراتورها انجام شد و 8 وظیفه بحرانی تعیین شد. سپس تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (Hierarchical task analysis، HTA) وظایف بحرانی صورت گرفت. سپس خطاهای انسانی هر یک از وظایف بحرانی با روش (Systematic human error reduction prediction approach) Sherpa شناسایی شد.یافته ها: با تجزیه و تحلیل برگه های کاری Sherpa، 198 خطای انسانی شناسایی گردید. از این تعداد 134 خطا (67.64 درصد) از نوع عملکردی، 23 خطا (11.61 درصد) چک کردنی، 11 خطا (5.6 درصد) ارتباطی، 24 خطا (12.12 درصد) بازگشتی و 6 خطا (3.03 درصد) انتخابی طبقه بندی شد. 64 درصد از خطای انسانی در اپراتور اتاق کنترل از احتمال رخداد «پایین» و 36 درصد احتمال رخداد «متوسط» برآورد شد. همچنین 59 درصد از خطاهای شناسایی شده اپراتور اتاق کنترل، بدون کنترل کننده لازم بودند ولی از این میان، تنها 29 درصد پیامد حساس داشتند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که روش Sherpa می تواند به عنوان یک روش موثر جهت شناسایی خطاهای انسانی در اتاق کنترل واحدهای حساس پالایشگاه های نفت مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 417

دانلود 194 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

Motie Mahdieh | RAFIEI SIMA | Kalavani Khalil

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5 (142)
 • صفحه شروع: 

  359
 • صفحه پایان: 

  365
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

Background & Aims: Midwifery activity is one of the most essential cares in obstetrics and gynecology services, which plays an important role in improving maternal and neonatal health. With increasing global concern about the effects of childbirth and the importance of this process, any human error in this regard is non-negligible. Therefore, given the significant mortality and adverse effects, safe and effective delivery control is a critical issue. Materials & Methods: This cross-sectional study was performed to identify and evaluate midwifery staff errors of Kowsar Hospital of Qazvin in 2018. There are various ways to identify, evaluate, and predict human errors. Among these, the Sherpa technique is one of the most common methods to detect these errors. Results: After hierarchical analysis, the main tasks were divided into 68 sub-tasks. Finally, 65 errors were identified for midwifery staff activities (57% action errors, 25% revision errors, 6% retrieval errors, 9% communication errors, and 3% selective errors). Therefore, the highest percentage was the action errors and the least was the selective errors. Conclusion: Hospital authorities should pay more attention to action errors and prioritize these errors in patient safety. It is recommended that appropriate actions be taken to establish a culture of patient safety.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 106 استناد 0 مرجع 6
litScript