نتایج جستجو

9865

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

987

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


همکاران: 

مجری: 

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
کلیدواژه: 
چکیده: 

از قرنها پیش شکست نابهنگام قطعات فلزی مشاهده و ثبت و بر اساس میزان اطلاعات موجود در رابطه با مواد و خواص آن تحلیلهایی ارایه شده است. با افزایش دامنه اطلاعات کیفیت تحلیلهای ارایه شده بهتر و علمی تر گشته بطوریکه هم اکنون دسته بندی علت شکست قطعات بسیار متنوع می باشد. هر ساله مبلغ هنگفتی هزینه به دلیل شکست نابهنگام قطعات مورد استفاده در صنعت و مواد فلزی در حین تولید صرف می شود. دانستن علت شکست آنها یکی از آرزوهای مهندسین و محققین بوده و هست. هنگامیکه قطعه ای فلزی به هنگام کار می شکند عوامل متعددی می توانند مطرح شوند که مهمترین آنها عبارتند از: شکل قطعه، نوع ماشین، کیفیت طراحی ابزار، مواد اولیه، عملیات حرارتی، نوع و میزان تنشهای وارده، شرایط محیطی کار و... . بررسی تک تک عوامل فوق مستلزم صرف زمان طولانی و هزینه های بسیار سنگینی خواهد بود. بعضا علیرغم تغییرات زیادی که در روش ساخت، نوع ماده اولیه و... داده می شود مشکل همچنان لاینحل باقی می ماند. علم تحلیل سطح مقطع شکست بتدریج کارآیی خود را در یافتن علت شکست و کم کردن هزینه ها نشان داد. بطور کلی اطلاعات با ارزشی که راهنمای بسیار خوبی از علت شکست است در سطح مقطع شکست قطعات و مواد وجود دارد و طی سالها سعی شد که از این اطلاعات جهت تحلیل شکست و رفع اشکالات استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 66

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  24
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 24
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  310
 • صفحه پایان: 

  334
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  30
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 31
نویسنده: 

سنماری سعیده

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  57
 • صفحه شروع: 

  164
 • صفحه پایان: 

  167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

سازند خانگیران در منطقه مورد مطالعه، در ناحیه کپه داغ در شمال خاور ایران و حدود 25 کیلومتری دهکده شورلق واقع است.سازند خانگیران به لحاظ اهمیت ویژه اقتصادی و وجود ذخایر گازی، نظر بسیاری را به خود جلب کرده است. به دلیل اهمیت موضوع، نانوپلانکتونهای آهکی در آن مورد مطالعه قرار گرفت و به طور سیستماتیک از آن نمونه برداری شد.نمونه ها توسط میکروسکوپهای نوری و الکترونی مطالعه و شناسایی شده و در این مطالعه، 9 زیست زون بر اساس نخستین پیدایش گونه های شاخص (FO) در منطقه تعیین شد که در محدوده زمانی زونهای NP13-NP24 مارتینی (Martini,1971) و زونهای (CP11-CP19) اوکادا و بوکری (Okada&Bukry,1980) قرار گرفتند و بر اساس محدوده چینه شناسی گونه های شاخص، زمان رسوب گذاری این سازند، ائوسن آغازین تا الیگوسن پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

هرندی آزاده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  7
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

تولید ظروف سنگی از دوران نوسنگی آغاز شد، تولید و استفاده از سنگ های کلریت و استاتیت نیز از دوران مفرغ آغاز گردید. ایران از مهم ترین مراکز دارای معادن سنگ نرم جهت تولید این نوع ظروف است و محوطه هایی همچون تپه یحیی و کنار صندل شمالی و جنوبی در استان کرمان از معروف ترین محوطه هایی هستند که در صنعت ساخت ظروف و اشیاء از سنگ های نرم فعالیت داشته اند. پژوهش های محدودی در مورد منابع خام این سنگ ها صورت گرفته است که بر روی نمونه های عصر مفرغ متمرکز شده بود و باوجودآنکه استفاده از این سنگ ها در دوره های تاریخی یا اسلامی نیز رواج داشته است، تنها پژوهش در این زمینه منحصر به تأثیر پخت وپز بر ساختار ظروف کلریتی بود. طی کاوش های باستان شناسی در محوطه شادیاخ که به قرون ابتدایی و میانی اسلامی متعلق است، قطعات مختلفی از این ظروف در لایه های باستانی به دست آمده است. سؤالات این پژوهش: ظروف سنگی محوطه شادیاخ از چه جنسی هستند؟ و چه کانی هایی در بافت آن وجود دارد و میزان همخوانی ترکیب شیمیایی آن ها چه میزان است. هدف از این پژوهش ساختارشناسی ظروف سنگی شادیاخ است. در این پژوهش تعداد 16 نمونه مورد آنالیز قرار گرفت. هر 16 نمونه به روش XRD آزمایش شدند. به منظور تکمیل اطلاعات از این مجموعه 4 قطعه نیز به روش XRF و 2 نمونه هم با روش SEM آزمایش شد. در این پژوهش نتایج این مطالعه نشان داد که نمونه ظروف شادیاخ با توجه به نتایج جنس استاتیت است مطالعه عناصر و کانی ها و تهیه نمودار برهم اندازی عناصر، نشان داد که نمونه های محوطه شادیاخ از یک منبع یا ساختار زمین شناسی ساخته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  2669
 • صفحه پایان: 

  2669
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

دانه گروه 16 گونه کتان ایرانی با استفاده از میکروسکپ الکترونی لایه نگار مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این گرده ها از نوع سه شیاره هستند و اشکال آنها به صورت کروی، نیمه کروی و بیضوی است. تزیینات سطح اگزین از نوع زایده دار چماقی یا جوانه های سرپهن می باشد. این گونه ها متعلق به 5 بخشه هستند: L. Catharticum از بخشه L. tenuifolium, L.Corymbulosum, L. Strictum; Cathartolinum از بخشهL. Nodiflorum, L. mucronatum, L. Persicum, L. album; Linastrum از بخشه Syllinum ; L. densiflorum از بخشه Dasylinum ; L. glaucum, L. bungei, L. nervosum, L. austriacum, L.Peyronii, L. bienne, L.usitatissimum از بخشه Linum

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript